De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sectorplan Bouw en Infra (2017)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sectorplan Bouw en Infra (2017)"— Transcript van de presentatie:

1 Sectorplan Bouw en Infra 2013-2015 (2017)
29 januari 2015 Programmamanager T. Boes

2 Bouwproductie

3 Relatie economische groei en bouwproductie

4 Ontwikkeling werknemers bouw cao

5 Leeftijdsopbouw

6 Deelnemers in de bouwopleidingen

7 Regionale productie Groei- en krimpregio’s Groeiregio’s: - Randstad - Middelgrote steden Krimpregio’s: - Oost Groningen - Zuid-Limburg - Zeeland

8 Regionale werkgelegenheid

9 Sectorplan is om werkgelegenheid te behouden
De minister werd bij de uitreiking van het sectorplan onder andere toegesproken door voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. Die noemde het sectorplan van “groot belang om werkgelegenheid en vakmanschap te behouden” totdat er sprake is van herstel in de economie en de bouw. De arbeidsmarkt in de bouw- en installatiesector kent kwantitatieve en kwalitatieve spanningen. Bedrijven in de sector zullen hier in hun HR-beleid rekening mee moeten houden. Onder grotere bouw- en installatiebedrijven is het behoud van personeel dan ook één van de belangrijkste aandachtspunten binnen het HR-beleid. Dit blijkt uit onderzoek van BouwHRM, een initiatief van USP Marketing Consultancy, dat in februari en maart van dit jaar is uitgevoerd onder 85 HR-functionarissen werkzaam bij grotere bouw - en installatiebedrijven

10 Conclusies Wat kun je doen op korte termijn?
Zorgen dat korte-termijnwerkloosheid wordt tegengegaan Oudere werknemers vasthouden Instroom jongeren stimuleren Werken aan gezondheid, scholing en duurzame inzetbaarheid

11 Vier thema’s Bouw heeft gekozen voor vier van de thema’s die
mogelijk zijn (met 10 maatregelen): A. Van werk naar werk (sectoraal/intersectoraal) B. Behoud oudere vakkrachten C. Vergroten instroom vakkrachten (relatie met Actie Jeugdwerkloosheid Miriam Sterk) D. Duurzame inzetbaarheid

12 A. Van werk naar werk Doel: met werkloosheid bedreigde
werknemers behouden Maatregelen: (inter)sectorale mobiliteit door bemiddeling en scholing werknemers (via Loopbaantraject B&I (1400 intake, waarvan 800 scholing), Techniek doet (500 deelnemers) en projecten FNV (1500 deelnemers) en CNV Vakmensen (3000 deelnemers) Arbeidsmobiliteit en voorkomen werkloosheid van 250 werknemers van 55 jaar en ouder door loonkostensubsidie (max € 8.597: 52 weken)

13 B. Behoud oudere vakkrachten
Doel: 2500 oudere leermeesters te behouden Maatregel: Behoud kennisoverdracht door loonkostensubsidie voor leermeesters van 55 jaar en ouder met bbl2/3-leerlingen in dienst (of ingeleend) van hetzelfde bedrijf (max. € : 52 weken)

14 C. Vergroten instroom vakkrachten
Doel: nieuwe instromers leerwerkplekken bbl2/3 voor jongeren (< 27 jr)) door loonkostensubsidie (max. € :104 weken: tot ) banen voor (langdurig) werklozen (< 55 jr) door loonkostensubsidie (max. € 7.204: 52 weken) banen voor langdurig werklozen (<27 jr, ter vervanging van vrijwillig vervroegd uitgetreden oudere) door loonkostensubsidie (max. € i.v.m. boeteheffing)

15 D. Duurzame inzetbaarheid
Doel: investering duurzame inzetbaarheid van werknemers Maatregelen: 7. Scholing gericht op behalen startkwalificatie 750 werknemers (Vakmanschap in Stappen) 8. Evc-trajecten voor 420 werknemers (EVC trajecten van Fundeon) 9. Scholing van werknemers gericht op duurzame technologieën en toekomstgerichte competenties (Scholingsfonds, 62a) 10. Preventieve interventie/begeleiding van met uitval bedreigde werknemers (Arbouw)

16 Communicatie Programmamanager T. Boes Flyers Adviseurs Fundeon Afdeling Subsidies >> loonkostensubsidies UWV bouwconsulenten


Download ppt "Sectorplan Bouw en Infra (2017)"

Verwante presentaties


Ads door Google