De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sectorplan Bouw en Infra 2013-2015 (2017) 29 januari 2015 Programmamanager T. Boes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sectorplan Bouw en Infra 2013-2015 (2017) 29 januari 2015 Programmamanager T. Boes."— Transcript van de presentatie:

1 Sectorplan Bouw en Infra 2013-2015 (2017) 29 januari 2015 Programmamanager T. Boes

2 Bouwproductie 2008-2018

3 Relatie economische groei en bouwproductie

4 Ontwikkeling werknemers bouw cao

5 Leeftijdsopbouw

6 Deelnemers in de bouwopleidingen

7 Regionale productie

8 Regionale werkgelegenheid

9 Sectorplan is om werkgelegenheid te behouden De minister werd bij de uitreiking van het sectorplan onder andere toegesproken door voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. Die noemde het sectorplan van “groot belang om werkgelegenheid en vakmanschap te behouden” totdat er sprake is van herstel in de economie en de bouw.

10 Conclusies Wat kun je doen op korte termijn? Zorgen dat korte-termijnwerkloosheid wordt tegengegaan Oudere werknemers vasthouden Instroom jongeren stimuleren Werken aan gezondheid, scholing en duurzame inzetbaarheid

11 Vier thema’s Bouw heeft gekozen voor vier van de thema’s die mogelijk zijn (met 10 maatregelen): A. Van werk naar werk (sectoraal/intersectoraal) B. Behoud oudere vakkrachten C. Vergroten instroom vakkrachten (relatie met Actie Jeugdwerkloosheid Miriam Sterk) D. Duurzame inzetbaarheid

12 A. Van werk naar werk Doel: met werkloosheid bedreigde werknemers behouden Maatregelen: 1.(inter)sectorale mobiliteit door bemiddeling en scholing 6.400 werknemers (via Loopbaantraject B&I (1400 intake, waarvan 800 scholing), Techniek doet (500 deelnemers) en projecten FNV (1500 deelnemers) en CNV Vakmensen (3000 deelnemers) 2.Arbeidsmobiliteit en voorkomen werkloosheid van 250 werknemers van 55 jaar en ouder door loonkostensubsidie (max € 8.597: 52 weken)

13 B. Behoud oudere vakkrachten Doel: 2500 oudere leermeesters te behouden Maatregel: 3.Behoud kennisoverdracht door loonkostensubsidie voor 2.500 leermeesters van 55 jaar en ouder met bbl2/3- leerlingen in dienst (of ingeleend) van hetzelfde bedrijf (max. € 9.412: 52 weken)

14 C. Vergroten instroom vakkrachten Doel: 3.250 nieuwe instromers 4. 2500 leerwerkplekken bbl2/3 voor jongeren (< 27 jr)) door loonkostensubsidie (max. € 9.400.:104 weken: tot 1-1-2017) 5.500 banen voor (langdurig) werklozen (< 55 jr) door loonkostensubsidie (max. € 7.204: 52 weken) 6.250 banen voor langdurig werklozen (<27 jr, ter vervanging van vrijwillig vervroegd uitgetreden oudere) door loonkostensubsidie (max. €37.823 i.v.m. boeteheffing)

15 D. Duurzame inzetbaarheid Doel: investering duurzame inzetbaarheid van 34.770 werknemers Maatregelen: 7.Scholing gericht op behalen startkwalificatie 750 werknemers (Vakmanschap in Stappen)Vakmanschap in Stappen 8.Evc-trajecten voor 420 werknemers (EVC trajecten van Fundeon) 9.Scholing van 14.000 werknemers gericht op duurzame technologieën en toekomstgerichte competenties (Scholingsfonds, 62a) 10.Preventieve interventie/begeleiding van 19.600 met uitval bedreigde werknemers (Arbouw)

16 Communicatie Programmamanager T. Boes T.Boes@fundeon.nl www.Sectorplanbouwinfra.nl Flyers Adviseurs Fundeon Afdeling Subsidies www.Fundeon.nlwww.Fundeon.nl >> loonkostensubsidies UWV bouwconsulenten


Download ppt "Sectorplan Bouw en Infra 2013-2015 (2017) 29 januari 2015 Programmamanager T. Boes."

Verwante presentaties


Ads door Google