De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sport en diabetes bij kinderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sport en diabetes bij kinderen"— Transcript van de presentatie:

1 Sport en diabetes bij kinderen
Het zou toch normaal moeten zijn?

2 Inhoud Sporten Diabetes Sport en diabetes

3 Vraag Hoeveel kinderen in Nederland beoefenen bewegen gezond?
Leeftijd 12-18jr.

4 Antwoord A.10% B.30% C.50% D.70%

5 Wat beweegt kinderen? Een onderzoek naar het sport- en beweeggedrag van kinderen Madeleine Frelier en Jan Janssens m.m.v. Marieke van Schendel, Ruud van der Meulen en Roelien LuijtW.J.H. Mulier Instituut ’s-Hertogenbosch, september 2007

6 Antwoord In 2004 voldeed slechts een nipte meerderheid van 51 procent van de volwassenen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Deze norm gaat voor volwassenen uit van dertig minuten per dag matig intensief bewegen gedurende tenminste vijf dagen per week. Voor de jeugd jonger dan achttien jaar ligt de beweeglat hoger. Dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit, waarbij de activiteiten minimaal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van de lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie). Nog geen dertig procent van de jongeren van twaalf tot zeventien jaar voldoet aan de dertig minutennorm (Ooijendijk e.a., 2005) en slechts minder dan tien procent van de kinderen in de basisschoolleeftijd is normactief (De Vries,e.a., 2005: 75-76).

7 Sport en (kinderen) Sociaal Gezond (=preventie adipositas)
Ongezond (=ledematen letsel) Pulmonaal, cardiaal, musculair, cerebraal en metabool

8 Sport metabool Metabool = brandstof = ATP

9 Substraten Glucose ATP en Creatinefosfaat Vrije vetzuren Glycogeen

10 overzicht nutriënt- opname

11 Soort verbranding Anaeroob alactisch (Creatinefosf, ATP)
Anaeroob lactisch (GlucoseLactaat) Aeroob (Glucose, Vrije vetzuren omzetten met behulp van citroenzuurcyclus en oxidatieve fosforylering)

12

13 Sport bij kinderen Minder glycogeen, minder PCr opslag
Gelijke ATP opslag Minder lactaatvorming (glycolyse, oxid fosf) Cardiaal minder slagvolume Preferentieel vetverbranding Paediatric exercise Science and medicine 2008

14

15 Factoren van belang voor gebruik van soort energie
Intensiteit van inspanning Soort inspanning (anaeroob of aeroob) Duur van inspanning Getraindheid Dieet Eventueel onderliggende aandoening

16

17 Onderlinge samenhang Anaeroob hoge intensiteit

18

19 Dus? A. Glycogeen B. Glucose C. ATP en Creatinefosfaat
D. Vrije vetzuren

20 Antwoord B en C Glucose glycolyse met vorming van lactaat
ATP en Creatinefosfaat

21 Onderlinge samenhang Aeroob lage intensiteit

22

23 Aeroob marathon Gycogeen Vrije vetzuren

24 Diabetes Mellitus I Afwezigheid van aanmaak van insuline ten gevolge van auto-immuun afbraak van pancreas. Hyperglycaemische keto-acidose

25 Wederom een vraag Hoe vaak komt diabetes I voor bij kinderen 0-18jr?

26 Antwoord A kinderen B C D

27 Type 1 diabetes mellitus Type 2 diabetes mellitus
Jaarprevalentie (per 1.000) van type 1 en type 2 diabetes mellitus bevolking van Nederland in 2007 (Bron: CMR-Nijmegen e.o., ). Type 1 diabetes mellitus Type 2 diabetes mellitus mannen vrouwen 0-14 0,6 1,6 0,0 0,3 15-24 2,0 4,5 0,7 25-44 2,6 4,4 6,4 6,0 45-64 8,2 4,8 68,0 47,6 65-74 11,9 8,8 171,4 140,4 75+ 2,9 16,4 170,7 165,3 totaal 5,4 42,4 39,6

28 Antwoord 400 kinderen in limburg 5000 kinderen in nederland

29 Diabetes Mellitus 1 Doel behandeling (amerikaanse diabetes associatie)
Voorkomen lange termijn complicaties Goede metabole controle Goede sociale competentie en eigenwaarde Bij kinderen normale ontwikkeling en groei

30

31 Sport en Diabetes I Pro insulinegevoeligheid, lipidenprofiel, sociaal
Contra Ontregeling (hyper/hypoglycaemie)

32

33 Hoeveel diabetici sporten?
Indruk meer dan gemiddeld!!

34 Pathofysiologie Actief phosphocreatine utilisatie
Gedeeltelijke vet en koolhydraatverbranding Citroenzuurcyclus ademhalingsketen vertraagd Insuline exogeen Afgestompte stressreactie

35

36 Sport en Diabetes I Hoe vast te stellen te weinig insuline
Lichaam en hersenen Hyperglycaemie? (dehydratie) Lipolyse omhoog (hyperventilatie/acetongeur) Glucose, ketonen.

37

38 Sport en Diabetes I Hoe vast te stellen te veel insuline
Hersenen en lichaam Hypoglycaemie? (coma) Vetopslag, glycogeenopslag. Glucose

39

40 Meten is weten? Continue glucose meting Bewegingsmeter Aminozuren
Glycogeen Lipolyse

41 Diabetes=chronische ziekte
Wat vindt u belangrijk?

42

43 Vragen??


Download ppt "Sport en diabetes bij kinderen"

Verwante presentaties


Ads door Google