De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herman Baartman1.  Samenhang  Onderscheid  huiselijk geweld en kindermishandeling  kindermishandeling en seksueel misbruik 2Herman Baartman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herman Baartman1.  Samenhang  Onderscheid  huiselijk geweld en kindermishandeling  kindermishandeling en seksueel misbruik 2Herman Baartman."— Transcript van de presentatie:

1 Herman Baartman1

2  Samenhang  Onderscheid  huiselijk geweld en kindermishandeling  kindermishandeling en seksueel misbruik 2Herman Baartman

3  Samenhang  Onderscheid  huiselijk geweld en kindermishandeling  kindermishandeling en seksueel misbruik 3Herman Baartman

4 4 Geweld in afhankelijkheids- relaties

5 Huiselijk geweld Herman Baartman5 Geweld in afhankelijkheids- relaties

6 Kinderm ishandel ing Huiselijk geweld Herman Baartman6 Geweld in afhankelijkheids- relaties

7 Kinderm ishandel ing Huiselijk geweld Herman Baartman7 Geweld in afhankelijkheids- relaties Door ouders

8 (Raad voor het Jeugdbeleid, 1988)  ‘Er is sprake van kindermishandeling op het moment dat er binnen de afhankelijkheidsrelatie tussen opvoeder en kind gebruik gemaakt wordt van geweld. Het misbruik van de macht die een opvoeder heeft in zijn relatie met het kind maakt het kind kwetsbaar’ 8Herman Baartman

9 (Raad voor het Jeugdbeleid, 1988) (Wet op de Jeugdzorg)  ‘Er is sprake van kindermishandeling op het moment dat er binnen de afhankelijkheidsrelatie tussen opvoeder en kind gebruik gemaakt wordt van geweld. Het misbruik van de macht die een opvoeder heeft in zijn relatie met het kind maakt het kind kwetsbaar’.  Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel’. 9Herman Baartman

10  ‘Het element van onvrijheid is opgenomen omdat de aanduiding afhankelijkheidsrelatie niet alle relevante situaties omvat. Daarmee vallen bij voorbeeld ook buren en ooms onder mogelijke plegers van kindermishandeling in de zin van het wetsvoorstel’ (Memorie van Toelichting bij de Wet op de Jeugdzorg). 10Herman Baartman

11 Kinderm ishandel ing Huiselijk geweld Herman Baartman11 Geweld in afhankelijkheids- relaties Door ouders

12 Kinderm ishandel ing Huiselijk geweld Herman Baartman12 Macht en Afhankelijkheid Door ouders

13 Kinderm ishandel ing Zorgrelaties Herman Baartman13 Macht en Afhankelijkheid Door ouders

14  Over de samenhang en het onderscheid tussen alle variaties in huiselijk geweld en kindermishandeling, over de ontwikkeling van die begrippen en over beleid is meer te lezen in: H. Baartman (2009), Het begrip kindermishandeling; pleidooi voor een herbezinning en voor bezonnen beleid (verkrijgbaar bij de Augeo Foundation in Driebergen) Herman Baartman14

15 ‘Destructiveness is the outcome of unlived life’ (Erich Fromm, 1941). Herman Baartman15

16  het gezin is ‘the most loving and supporting of human groups and also by far the most physically violent group or institution, except for the police or the military during a war’(Murray Straus, 1978) 16Herman Baartman

17  Samenhang  Onderscheid  huiselijk geweld en kindermishandeling  kindermishandeling en seksueel misbruik 17Herman Baartman

18 18Herman Baartman

19 19Herman Baartman

20  kindermishandeling is merendeels niet gewelddadig;  conceptuele en  beleidsmatige ‘verwarring’ van huiselijk geweld en kindermishandeling Herman Baartman 20

21 Uit: Anna Mitgutsch, ‘Het land van de geslagen kinderen’ Uit: Inspectierapport ‘Savanna’  “Ze hield van me, ook als ze me sloeg en zich beklaagde dat ze gestraft was met een toppunt van lelijkheid en minderwaardigheid. Ze moest immers wel van me houden, hoe had ze het anders kunnen uithouden met een kind als ik was. ” “De situatie thuis werd voor Savanna voldoende veilig geacht, ondanks de vaststelling dat  er zorgen waren over de opvoeding van S.  moeder nog zeer wisselend gestemd is  de draagkracht van moeder nog te zwak is  de weerstand tegen hulp te groot is en  de pedagogische mogelijkheden nog niet voldoende zijn” 21Herman Baartman

22  Samenhang  Onderscheid  huiselijk geweld en kindermishandeling  kindermishandeling en seksueel misbruik 22Herman Baartman

23  onbekend terrein  ontkenning en geheim 23Herman Baartman

24  ‘Het moet op een of andere manier het gevoel blijven houden dat het kan vertrouwen op mensen die onbetrouwbaar zijn, dat het veilig is in een onveilige situatie, dat het controle heeft over een situatie die angstaanjagend onvoorspelbaar is, en dat het over macht beschikt in een toestand van hulpeloosheid’ (Judith Herman, 1993). 24Herman Baartman

25  onbekend terrein  ontkenning en geheim  binding in zwijgen 25Herman Baartman


Download ppt "Herman Baartman1.  Samenhang  Onderscheid  huiselijk geweld en kindermishandeling  kindermishandeling en seksueel misbruik 2Herman Baartman."

Verwante presentaties


Ads door Google