De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheid en kindertijd, de rol van het AMK

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheid en kindertijd, de rol van het AMK"— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheid en kindertijd, de rol van het AMK
A.M.C. Raat, vertrouwensarts Juni 2012

2 Kindermishandeling “the challenge of ending child abuse
is the challenge of breaking the link between adults`problems and childrens`pain”

3 Definitie kindermishandeling Wet op de Jeugdzorg 2005
Elke vorm van geweldpleging of verwaarlozing op fysiek, psychisch of seksueel gebied door toedoen of nalaten van personen met wie het kind in een afhankelijkheidsrelatie staat en waardoor schade voor het kind ontstaat of schade zou kunnen ontstaan HGT Nijs - GGD ZHZ & Forum Educatief Utrecht

4 Verdragen:IVRK Protection, Participation, Provision
IrvK art.6 : recht op leven en ontwikkeling Artikel 19: recht op bescherming tegen kindermishandeling Art.24:recht op gezondheid(HASH) Art. 33 :recht op bescherming tegen drugs

5 Meldcodes www.handelingsprotocol.nl
Hierop filmpjes , meldcodes, protocollen, tips voor gesprekken, stappenplannen

6 Abuse & Neglect Verwaarlozing : fysiek, pedagogisch en affectief
Seksueel misbruik (relatie met neglect) Fysiek geweld Psychisch geweld Getuige huiselijk geweld

7 Grootste probleem is.. En onze grootste melder is..

8 Huiselijk geweld (tussen ouders) vorm van psychisch geweld tov kinderen
HGT Nijs - GGD ZHZ & Forum Educatief Utrecht 8 8

9 Wie melden er? 25% 74% 28% politie 7,0% onderwijs 4,0% ziekenhuizen
2,1% GGZ (V+J) 1,4% huisartsen Particulier 9 9

10 Kinderen en huiselijk geweld:
Onveilig en machteloos, ook baby 50% heeft post traumatisch stress syndroom Sociaal, cognitief en emotioneel grote schade Belang van snelle hulp en preventie!

11 Politie en huiselijk geweld
Politie meldt alle kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld bij BJZ/AMK Vaak pas weken later hulpverlening in contact met gezin Voorstel Maatschappelijk werk/jeugdzorg mee op huisbezoek met politie,meteen hulp

12 Alcohol en geweld Bij kindermishandeling in % alcoholprobleem bij ouder/s partner geweld zeer vaak gepaard met alcoholgebruik (politie registreert dit niet altijd) Vrouw die geweld meemaakt 15x zo grote kans op alcoholprobleem

13 Blikschade of total loss..

14 6% ouders geeft abusief gedrag toe tov huilbaby < 6mnd
Kindermishandeling vaak niet doelbewust: Infant Crying and Abuse Reijneveld SA, van der Wal MF, Brugman E, Sing RA, Verloove-Vanhorick (Lancet 2004 Oct; 364: ) 6% ouders geeft abusief gedrag toe tov huilbaby < 6mnd HGT Nijs - GGD ZHZ & Forum Educatief Utrecht 14 14

15 Effect emotionele verwaarlozing op cerebrale ontwikkeling
Cerebrale inhaalgroei: tot 1e jaar volledig 2e jaar 75% 3e jaar 25% na 4e jaar 0% Perry BD, Pollard D 1997: Altered brain development following global neglect in early childhood. Society for Neuroscience: Proceedings from the Annual Meeting, New Orleans, 1997. Stathearn 2001: 352 infants with birth weight of <1kg were followed prospectively for 4 years. They had significantly smaller head circumference at 2 and 4 years, but not at birth. Bron: Proc ann meeting, Soc for Neuroscience, Perry BD, Pollard D, 1997 Ook: Pediatrics, Strathearn e.a., 2001 15 15

16 Draagkracht en draaglast
. draagkracht draaglast draagkracht draaglast

17 Bureau Jeugdzorg CA TGJ JR AMK JB RvdK 17 17

18 Bureau Jeugdzorg 7/24 Team Spoedeisende Jeugdzorg/ Crisisteam
Medische expertise Vertrouwensarts van AMK kan consulent voor gezinsvoogden etc. zijn

19 Doel van AMK: adviseren van leken en professionals Bij melding
stoppen van de mishandeling op gang brengen van hulp ter behandeling van de ontstane schade en voorkoming van herhaling 19 19 19

20 Melding => Onderzoek
In geval van MELDING: start het AMK een onderzoek bij de ouders bij het kind bij ‘informanten’ Kraam-zorg Hulpverlening Ouders Huisarts KIND Zusjes/ broertjes School en LP JGZ: CB/SA Kinder-arts 20 20 20

21 AMK-procedure na onderzoek
Hulpverleningsplan wordt besproken met ouders Indien zeer ernstig of vrijwillige hulp niet mogelijk: melding Raad voor de Kinderbescherming Feedback aan melder en informanten Rappel na 3-6 maanden

22 Hulpverlening MEE CB/schoolarts/ZAT BJZ: opvoedhulp huisarts
GGZ jeugd en volwassenen Verslavingszorg Maatschappelijk werk ivm schulden,wonen de Waag

23 Obstakels voor hulp Eigen bijdrage GGZ , ook voor Waag en verslavingszorg Voorstel Gemeentes werken aan laagdrempelige opvoedondersteuning Doe dit ook voor relatietherapie!

24 Uitkomsten AMK-onderzoek
9% Geen kindermishandeling 90% Achteraf ‘terechte melding’ gebleken 5% Reeds hulpverlening aanwezig 75% AMK zet vrijwillige hulpverlening in of voort (of mishandeling is beëindigd) 25% AMK schakelt Raad vd Kinderbescherming in 60% AMK zet hulp in óf doet raadsmelding; De andere 90-55=35%: reeds hulp aanwezig óf kimi beëindigd óf vertrokken met onbekende bestemming óf overleden. Bron: Adviezen en Meldingen over Kindermishandeling, Registratiegegevens 24 24 24

25 Een zwaargewond meisje
AMK wordt gebeld door school Meisje 7 jaar zegt dat papa slaat, school had al eerder signalen MW en arts gaan naar school. Bij lichamelijk onderzoek veel en ernstig letsel Amk regelt forensisch onderzoek meisje en medische opvang in ziekenhuis Nog 2 broertjes thuis

26 AMK AMK vraagt spoedmaatregel aan de Raad voor alle drie de kinderen
AMK doet dag erna aangifte van zware mishandeling bij de politie En de sprekers van de Raad vertellen er nu meer over.


Download ppt "Veiligheid en kindertijd, de rol van het AMK"

Verwante presentaties


Ads door Google