De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheid en kindertijd, de rol van het AMK A.M.C. Raat, vertrouwensarts Juni 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheid en kindertijd, de rol van het AMK A.M.C. Raat, vertrouwensarts Juni 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheid en kindertijd, de rol van het AMK A.M.C. Raat, vertrouwensarts Juni 2012 araat@bjzutrecht.nl

2 Kindermishandeling   “the challenge of ending child abuse is the challenge of breaking the link between adults`problems and childrens`pain”

3 Definitie kindermishandeling Wet op de Jeugdzorg 2005 Elke vorm van geweldpleging of verwaarlozing op fysiek, psychisch of seksueel gebied door toedoen of nalaten van personen met wie het kind in een afhankelijkheidsrelatie staat en waardoor schade voor het kind ontstaat of schade zou kunnen ontstaan

4 Verdragen:IVRK  Protection, Participation, Provision  IrvK art.6 : recht op leven en ontwikkeling  Artikel 19: recht op bescherming tegen kindermishandeling  Art.24:recht op gezondheid(HASH)  Art. 33 :recht op bescherming tegen drugs  www.kinderrechten.nl www.kinderrechten.nl

5 Meldcodes  www.handelingsprotocol.nl www.handelingsprotocol.nl  Hierop filmpjes, meldcodes, protocollen, tips voor gesprekken, stappenplannen tips voor gesprekken, stappenplannen

6 Abuse & Neglect  Verwaarlozing : fysiek, pedagogisch en affectief  Seksueel misbruik (relatie met neglect)  Fysiek geweld  Psychisch geweld  Getuige huiselijk geweld

7 Grootste probleem is..  En onze grootste melder is..

8 Huiselijk geweld (tussen ouders) vorm van psychisch geweld tov kinderen

9 Wie melden er? 28% politie 7,0% onderwijs 4,0% ziekenhuizen 2,1% GGZ (V+J) 1,4% huisartsen Particulier 25% 74% 9

10 Kinderen en huiselijk geweld:   Onveilig en machteloos, ook baby   50% heeft post traumatisch stress syndroom   Sociaal, cognitief en emotioneel grote schade Belang van snelle hulp en preventie!

11 Politie en huiselijk geweld   Politie meldt alle kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld bij BJZ/AMK   Vaak pas weken later hulpverlening in contact met gezin Voorstel Maatschappelijk werk/jeugdzorg mee op huisbezoek met politie,meteen hulp

12 Alcohol en geweld  Bij kindermishandeling in 25-33 % alcoholprobleem bij ouder/s  partner geweld zeer vaak gepaard met alcoholgebruik (politie registreert dit niet altijd)  Vrouw die geweld meemaakt 15x zo grote kans op alcoholprobleem

13 Blikschade of total loss.. ..

14 Infant Crying and Abuse Reijneveld SA, van der Wal MF, Brugman E, Sing RA, Verloove-Vanhorick (Lancet 2004 Oct; 364: 1295-7) Kindermishandeling vaak niet doelbewust: 6% ouders geeft abusief gedrag toe tov huilbaby < 6mnd

15 15 Effect emotionele verwaarlozing op cerebrale ontwikkeling Cerebrale inhaalgroei: tot 1e jaar volledig 2e jaar 75% 3e jaar 25% na 4e jaar 0% Bron: Proc ann meeting, Soc for Neuroscience, Perry BD, Pollard D, 1997 Ook: Pediatrics, Strathearn e.a., 2001

16 Draagkracht en draaglast. draaglast draagkr acht draaglast

17 CA TGJ JRAMKJB Bureau Jeugdzorg 17 RvdK

18 Bureau Jeugdzorg 7/24   Team Spoedeisende Jeugdzorg/ Crisisteam   Medische expertise   Vertrouwensarts van AMK kan consulent voor gezinsvoogden etc. zijn

19 19 Doel van AMK: adviseren van leken en professionals Bij melding stoppen van de mishandeling op gang brengen van hulp ter behandeling van de ontstane schade en voorkoming van herhaling

20 20 Melding => Onderzoek Huisart s Ouders Kraam- zorg Zusjes/ broertje s KIND Hulpve rlening Kinder -arts School en LP In geval van MELDING:   start het AMK een onderzoek   bij de ouders   bij het kind   bij ‘informanten’ JGZ: CB/SA

21 AMK-procedure na onderzoek   Hulpverleningsplan wordt besproken met ouders   Indien zeer ernstig of vrijwillige hulp niet mogelijk: melding Raad voor de Kinderbescherming   Feedback aan melder en informanten   Rappel na 3-6 maanden

22 Hulpverlening   MEE   CB/schoolarts/ZAT   BJZ: opvoedhulp   huisarts   GGZ jeugd en volwassenen   Verslavingszorg   Maatschappelijk werk ivm schulden,wonen   de Waag

23 Obstakels voor hulp  Eigen bijdrage GGZ, ook voor Waag en verslavingszorg  Voorstel  Gemeentes werken aan laagdrempelige opvoedondersteuning  Doe dit ook voor relatietherapie!

24 24 Uitkomsten AMK-onderzoek   9% Geen kindermishandeling   90% Achteraf ‘terechte melding’ gebleken   5% Reeds hulpverlening aanwezig   75% AMK zet vrijwillige hulpverlening in of voort (of mishandeling is beëindigd)   25% AMK schakelt Raad vd Kinderbescherming in Bron: Adviezen en Meldingen over Kindermishandeling, Registratiegegevens

25 Een zwaargewond meisje  AMK wordt gebeld door school  Meisje 7 jaar zegt dat papa slaat, school had al eerder signalen  MW en arts gaan naar school. Bij lichamelijk onderzoek veel en ernstig letsel  Amk regelt forensisch onderzoek meisje en medische opvang in ziekenhuis  Nog 2 broertjes thuis

26 AMK  AMK vraagt spoedmaatregel aan de Raad voor alle drie de kinderen voor alle drie de kinderen AMK doet dag erna aangifte van AMK doet dag erna aangifte van zware mishandeling bij de politie zware mishandeling bij de politie En de sprekers van de Raad vertellen er nu meer over. En de sprekers van de Raad vertellen er nu meer over.


Download ppt "Veiligheid en kindertijd, de rol van het AMK A.M.C. Raat, vertrouwensarts Juni 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google