De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond klas 3 Even voorstellen: Erik Hegge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond klas 3 Even voorstellen: Erik Hegge"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond klas 3 Even voorstellen: Erik Hegge
decaan / docent Aardrijkskunde / mentor klas 3 ‘s-Hertogenbosch, 6 januari 2015

2 Informatieavond klas 3 Inrichting Tweede Fase Uitleg wiskunde
Keuzebegeleiding (Qompas)

3 Uitgangspunten In klas 3 wordt al een profiel gekozen
Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij Totaal in klas 4 minstens 11 vakken. (minimaal: 25 lesuren/klassikale uren) Toetsuren/counseloruur Organiseerbaarheid en betaalbaarheid

4 Kenmerkend voor TF op onze school
Keuzes school Literatuur/cultuur in het vak Combinatie filosofie/informatica is niet mogelijk NT en NG: combinatie KUBV/Fa/Inf niet mogelijk Geen bi, na en sk in maatschappijprofielen

5 Kenmerkend voor TF op onze school
Nieuwe vakken In klas 4: Informatica Filosofie Economie KUBV (kennismaking in de projectweek/informatie tijdens de les) In klas 5 Wiskunde D alleen bij N&T

6 Kenmerkend voor TF op onze school
Meerpresteren voor begaafde leerlingen Cambridge Engels: Apart ingeroosterd Onder voorwaarden (test, cijfer voor Engels minimaal 7,5 én een motivatiebrief) Aan het volgen van dit programma zullen kosten zijn verbonden.

7 Kenmerkend voor TF op onze school
Meerpresteerdersvakken vakken naast en buiten het reguliere vakkenpakket. Bv. buiten het profiel of buiten de drie keuzevakken niet of niet voor alle lessen ingeroosterd. Vereist dus veel zelfstandigheid Voorwaarden : Cijfer voor het betreffende vak: minimaal onafgerond 7,5 óf Gemiddeld cijfer voor alle vakken samen: minimaal onafgerond 7,5.

8 Programma Minimaal 4800 slu in 3 jaar Dus minimaal 1600 slu per jaar
(40 weken x 40 uur) Drie componenten: Gemeenschappelijk deel (2120 slu) Profieldeel (1880 of 1920 slu) Vrije ruimte (minimaal 760 slu)

9 klas 4 2015/16 Gemeenschappelijk deel:
Nederlands Engels LO Tio Maatschappijleer (in klas 6) Klassieke taal

10 urenverdeling Vak SBU Lessen klas 4 Lessen klas 5 Lessen klas 6 Netl
480 2 3 Entl 400 Lo 160 1 Tio 40 Maatschappijleer 120 Klassieke taal en cultuur 760 5 4

11 klas 4 2015/16 Natuur en Techniek
Profieldeel: Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Profielkeuzevak: Biologie Wiskunde D (vanaf klas 5) Informatica (vanaf klas 5, mits gekozen in het vrije deel) Vrije deel (minimaal twee vakken, maximaal drie vakken)

12 urenverdeling vak SBU Lessen 4 Lessen 5 Lessen 6 wiB 600 3 4 Na 480 2
Sk 440 Bio Inf wiD

13 klas 4 2015/16 Natuur en Gezondheid
Profieldeel: Wiskunde A of B Scheikunde Biologie Profielkeuzevak: Aardrijkskunde Natuurkunde (vanaf klas 5, mits gekozen in het vrije deel) Vrije deel (minimaal twee vakken, maximaal drie vakken)

14 urenverdeling vak SBU Lessen 4 Lessen 5 Lessen 6 wiB/A 600/520 3 4/3
Sk 440 2 Bio 480 Ak

15 klas 4 2015/16 Economie en Maatschappij
Profieldeel: Wiskunde A of B Economie Geschiedenis Profielkeuzevak (een vak): Aardrijkskunde, Frans of Duits Vrije deel (minimaal twee vakken, maximaal drie vakken)

16 urenverdeling vak SBU Lessen 4 Lessen 5 Lessen 6 wiA/B 520/600 3 3/4
Ec 480 2 Gs Ak 440 Fatl Dutl

17 klas 4 2015/16 Cultuur en Maatschappij
Profieldeel: Wiskunde A of C Geschiedenis Aardrijkskunde Profielkeuze vak (één vak): KUBV, fatl, dutl, gtc, ltc, fi Vrije deel (minimaal twee vakken, maximaal drie vakken)

18 urenverdeling vak SBU Lessen 4 Lessen 5 Lessen 6 wiA/C 520/480 3 Gs
440

19 urenverdeling vak SBU Lessen 4 Lessen 5 Lessen 6 fi 480 2 3 Kubv Voor andere vakken in de vrije ruimte is de urenverdeling zoals is beschreven bij de profielen Bij de keuze voor een tweede klassieke taal wordt de studiebelasting voor dat vak 600 SLU.

20 Klas 5 en 6 Gemeenschappelijk deel:
Ne, En, Lo, Maatschappijleer, Klassieke taal Nog maar één vak verplicht in vrije deel Tijdens het schooljaar vakken laten vallen is niet mogelijk Voor alle vakken schoolexamens Nieuw vak (N&T): wiskunde D N.B. Alleen vakken die in klas 4 gevolgd zijn kunnen in klas 5 gekozen worden.

21 Keuzes klas 3 Grieks en/of Latijn? Welke vakken in profieldeel?
Welke vakken in vrije deel? Sommige vakken beslaan meer uren dan andere. Klassieke taal is vier uur per week en …

22 … keuze tussen wiskunde A/C of B
eind klas 3 hoe kies je de juiste wiskunde ? cijfer - 7,5 of hoger: wiskunde B – met moeite 7: wiskunde A/C advies docent projectweek klas 3 vervolgstudie: α of β ?

23 verschil wiskunde A/C en wiskunde B
het rekenwerk gaat niet erg diep, veel gebruik GR belangrijk bij wiskunde A/C is dat je problemen uit de praktijk leert te vertalen naar een stuk wiskunde Wiskunde B abstracte/wiskundige problemen oplossen met moeilijke wiskundige technieken. je zult wiskunde leuk moeten vinden beste basis voor veel vervolgstudies 23

24 Klas 5: wiskunde A, B, C en D eind klas 4
keuze tussen wiskunde A en wiskunde C in vergelijking met wiskunde C krijg je bij wiskunde A meer onderwerpen en moeilijkere problemen op te lossen als je een CM-profiel kiest kan wiskunde A noodzakelijk zijn voor je vervolgopleiding cijfer, advies, vervolgstudie cijfer voor wiskunde A/C eind klas 4 op basis van keuze wiskunde A of wiskunde C keuze voor al dan niet wiskunde D in klas 4 krijg je bij wiskunde B een wiskunde D module over complexe getallen 24

25 onderwerpen wiskunde A,B en C
Wiskunde C Wiskunde A Wiskunde B formules, grafieken, vergelijkingen algebra statistiek & ICT telproblemen en kansrekening normale verdeling en binomiale verdeling differentiëren logisch redeneren rijen integreren vorm en ruimte/ perspectief toetsen van hypothesen vectormeetkunde

26 Keuzebegeleiding 14/15 klas 3
Decaan zet lijnen uit Begeleiding en uitvoering door mentoren Qompas Projectweek Voorlopige keuze Adviezen vakdocenten Gesprek met mentor (indien noodzakelijk) Definitieve keuze

27 Qompas: een online methode
Leerlingen kunnen zelfstandig in hun eigen tempo werken, thuis en op school. Altijd actuele informatie over profielen, vakken, studies en beroepen. Leerlingen leggen een persoonlijk online dossier aan. Inzichtelijk voor decanen en mentoren. Ouders kunnen thuis meekijken en hebben een actieve rol.

28 Het materiaal De site http://www.qompas.nl
EntryCard Geeft toegang tot tests, opdrachten en het persoonlijk dossier. Werkboek Bevat zelfstandige opdrachten (online) en groepsopdrachten (klassikaal op school en deels online).

29 Studies Het onderdeel ‘Studies’ bevat uitgebreide informatie over:
Hoofdgroepen Studierichtingen Studies Inclusief toelatingseisen en aansluitende beroeps- mogelijkheden.

30 De taken uit het stappenplan worden online ingevuld in het dossier.
Naast de klassikale opdrachten kunnen leerlingen zich ook zelfstandig verdiepen

31 Uw rol als ouder(s)/verzorger(s)
Bespreken en ondertekenen van geprinte documenten. Vragen naar de voortgang van het stappenplan. Het maken van een opdracht over uw kind.

32 Tijdspad Keuzebegeleiding door mentoren (Qompas) (week 45-week 5)
Informatieavond (week 2) Projectweek (week 4: januari) Voorlopige keuze maken (week 7; uiterlijk 12 februari) Adviezen vakdocenten (week 10-11) Evt. gesprek met mentor (mentoruur/ouderavond 1 april) Definitieve keuze (week 15) 14 april tijdens mentoruur invullen 15 of 16 april ondertekend mee naar school nemen

33 Thuiswerk Stoeien met de keuze(on)mogelijkheden:
Lijst met nadere vooropleidingseisen Voorlopig keuzeformulier

34 Vragen? Kunt u altijd stellen bij de decaan. Mailadres:


Download ppt "Informatieavond klas 3 Even voorstellen: Erik Hegge"

Verwante presentaties


Ads door Google