De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken oktober 2006 Arjen de Vries, voorzitter V&VN-NP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken oktober 2006 Arjen de Vries, voorzitter V&VN-NP."— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken oktober 2006 Arjen de Vries, voorzitter V&VN-NP

2 500 gediplomeerde NP’s 235 in September in opleiding op 9 instituten 420 leden V&VN-NP (58%)

3 27/7 fusie AVVV/NVNP tot de afdeling V&VN-NP NP is vanaf medio 2007 geen functie-titel meer maar een (mogelijk) beschermde functienaam

4 De nieuwe beschermde titel vanaf 2007 is: verpleegkundig specialist NP SPV? Verpleegkundig specialist?

5 Mei 2006 VBOC rapport “verpleegkundige zorg in goede banen” Het advies stelt voor het verpleegkundig beroep verticaal in tweeën te delen: de verpleegkundige zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG en de verpleegkundig specialist zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet BIG. Introductie van de verpleegkundig specialist nieuwe stijl met bijbehorende criteria

6 Twee beroeps- niveaus, vier deelgebieden verpleegkundige artikel 3 Verpleegkundig specialist Verpleegkundige preventieve zorg acute zorgintensieve zorg (behandelen) chronische zorg verpleegkundig specialist artikel 14

7 De verpleegkundig specialist Heeft een specifiek deskundigheidsgebied waarbinnen zij zelfstandig en autonoom beslist over de uit te voeren interventies Gaat zelfstandig een behandelovereenkomst aan met de patiënt. Zij treedt op als (mede)behandelaar.

8 De verpleegkundig specialist Stelt een diagnose Stelt behandelplan op waarvan indiceren van voorbehouden handelingen en medicamenteus behandelen deel uit kunnen maken Voert zelf behandeling uit of geeft opdracht daartoe Beëindigt de behandeling Verwijst de patiënt door en/of consulteert andere disciplines of besluit dit niet te doen Kan een zelfstandige behandelovereenkomst aangaan Kan zich zelfstandig (vrij) vestigen

9 Cursus Hoe kan ik me zelfstandig vestigen in 10 stappen

10

11 Zelfstandig Behandelcentrum Menzis sluit contracten met Zelfstandige Behandelcentra waarvan wij overtuigd zijn dat daar zorg van goede kwaliteit geboden kan worden. Marktonderzoek Product en procesbeschrijving Protocollen

12 Kwaliteitswet zorginstellingen In veel zorginstellingen neemt kwaliteitsbeleid tegenwoordig een centrale plaats in. De op 1 april 1996 in werking getreden Kwaliteitswet zorginstellingen sluit aan op deze ontwikkeling door alleen globale kwaliteitseisen te stellen. Zo behoudt een zorginstelling de ruimte om een kwaliteitsbeleid te ontwikkelingen dat aansluit op de eigen situatie.

13 23,95

14

15

16

17

18

19 Hoe kom je in het register?

20 Toelatingscriteria register een geaccrediteerde masteropleiding werkzaam in de directe patiëntenzorg, directe behandelrelatie competenties op expertniveau (?) het opstellen, bijstellen en uitvoeren van medische behandelplannen het consulteren en verwijzen naar andere (medische) disciplines voorschrijven van medicatie ?

21 Niet in het register? Niet het opstellen, bijstellen en uitvoeren van medische en verpleegkundige behandelplannen Geen medicatievoorschrijfbevoegdheden Niet het aangaan van zelfstandige behandelovereenkomsten Geen zelfstandige vestiging Kun je dan je huidige functie nog wel uitvoeren?

22 Wat bied het register direct? Titel (en functie) bescherming Minimaal opleidingsniveau (geacr.Master-opleiding) Functionele duidelijkheid (nieuw beroepsprofiel) Opstellen, bijstellen en uitvoeren van medische en verpleegkundige behandelplannen Uitvoer en indicering van een beperkte set voorbehouden handelingen Medicatievoorschrijfbevoegdheden (let op: inspectie) Aangaan van zelfstandige behandelovereenkomsten Directe toegang van patiënten, directe verwijzingen Zelfstandige vestiging

23 Wat bied het register indirect? Homogene groep Sterkere onderhandelingspositie naar werkgevers en CAO en daarmee wellicht betere primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

24 USA 199970.069 euro 200383.043 euro 200589.774 euro Nederland 200644.772 euro www.nurse –practitioners.advanceweb.com

25 2006 Het register wordt geregeld door de COBG (voorheen MOBG) en uitgevoerd door V&VN Verplichte herregistratie na drie jaar nog nader vast te stellen

26 Advies is aangeboden door de VBOC aan VWS VWS: V&VN, werk maar uit in beleid

27 College verpleegkundig specialist Kwaliteitsregister registratiecommissie

28 Assen,12 oktober 2006 Het eerste echte congres door en voor nurse practitioners 735 NP (i.o) 12%........

29 Experts op specialistische deelgebieden Wat zijn nurse practitioners voor een beroepsbeoefenaren?

30 Het bezitten van het diploma ANP is pas de start van een nieuwe carriere…… Oktober 2007


Download ppt "Stand van zaken oktober 2006 Arjen de Vries, voorzitter V&VN-NP."

Verwante presentaties


Ads door Google