De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe kun je Geloven? Een jaar of tien geleden zat ik in een studentenkamer. HIJ zat tegenover me. Als ik eraan terugdenk voel ik mijn wangen weer gloeien.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe kun je Geloven? Een jaar of tien geleden zat ik in een studentenkamer. HIJ zat tegenover me. Als ik eraan terugdenk voel ik mijn wangen weer gloeien."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe kun je Geloven? Een jaar of tien geleden zat ik in een studentenkamer. HIJ zat tegenover me. Als ik eraan terugdenk voel ik mijn wangen weer gloeien. Hij wist niet waar hij kijken moest. En ik wist ook niet wat ik met de situatie aan moest. En dat omdat hij me een sms had gestuurd dat hij aan niets anders kon denken dan aan mij. (…). Ik dacht ‘hoe krijg ik dat uit zijn hoofd’. Dat is nooit gelukt. Afgelopen week waren we 7 jaar getrouwd… Vanavond gaan we het hebben over hoe je kunt geloven. Misschien denk je bij geloven toch snel aan regels volgen. Maar daar gaat het niet om. Geloven is een relatie met God, met Jezus hebben. Een relatie beginnen is best spannend. Zoeken ook. Toen ik mijn man leerde kennen zaten we de eerste keren wat onwennig tegenover elkaar. 1

2 Wat is geloven? Geloven is een relatie aan gaan met Jezus
Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen Korintiërs 4:17 En toch startte er iets nieuws, toen Geert en ik een relatie aangingen. Paulus schrijft aan christenen in Korinthe over wat er gebeurd als je een relatie met christus aan gaat. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Nieuw leven is opwindend. We hebben twee kinderen en het is boeiend om hen te leren kennen. Mooi om een relatie met hen te hebben. Maar de meest boeiende relatie is die met God. Wat betekent dat ‘nieuwe’ dan? Je leeft niet meer vanuit jezelf, maar vanuit boven. Je bent als het ware nog een keer geboren, maar dan uit God. Je hoeft het niet meer alleen te doen. Je hoort bij Jezus. Je hebt een Vader. Inmiddels ken ik heel wat mensen die de alpha gevolgd hebben. Sommigen noemden zich aan het begin geen christen, of een beetje een christen. Sommigen gaven aan het eind aan dat hun leven veranderd is. Dat ze christen zijn. Wat betekent het om ‘christen’ te zijn? Betekent het dat je zo’n aardige christen bent? Nee, een atheist kan ook aardig zijn. Het betekent ook niet dat je in een bepaald land geboren bent. Een christen is een volgeling van Jezus. Iemand die een relatie met Jezus heeft. Er zijn mensen die tijdens de alpha zijn gaan geloven min of meer van het ene op het andere moment. Bij anderen gebeurde het op een andere manier. Ik kan zelf me niet meer herinneren dat ik niet geloofde. Dat maakt ook niet zoveel uit. Het is als met een trein die van Rotterdam naar Brussel gaat. Sommigen zijn wakker op het moment dat ze de grens over gaan. Anderen niet. Maar het gaat erom dat je nu weet waar je bent. Ik denk dat je je daar ook heel relaxt in mag voelen. Net zoals Geert en ik een uniek proces hadden om te komen tot een relatie, zo is dat ook tussen God en jou. Hoe kun je geloven? 2

3 Wat is geloven? Geloven is ontvangen
Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Johannes 1:12 Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God. 1 Johannes 5:13 Jezus zei dit tegen Johannes: je kunt weten als je kind van God bent, je kunt weten als je de meest intieme relatie met God hebt (in bijbel wordt gesproken over relatie man/vrouw en vader/kind) Als je een relatie met een ander mens hebt weet je dat zeker. Als aan mijn man gevraagd zou worden of hij een relatie met mij heeft, zou het raar zijn om te zeggen ‘een beetje’ of ‘misschien’. Zo kunnen wij zeker weten of we een relatie met God hebben. Wat is geloven eigenlijk? Ik zei net al dat geloven een relatie aan gaan is en geen regels volgen. Ik kan ook zeggen: geloven is ontvangen. God biedt je hoop, leven, een relatie met Hem aan. Hij wil je Vader zijn. Jij mag zijn kind zijn. Dat biedt Hij aan. En jij hoeft je daar niet voor uit de naad te werken. God wil het je geven. Als ik naar mezelf kijk, zou ik het zo graag zelf doen. En kan ik helemaal opgaan in de regeltjes. Maar dat is niet wat God wil. Hij weet dat ik zoveel dingen niet kan. Zelfs de stap om een relatie met God aan te gaan kan ik niet zelf zetten. Dat weet Hij en daar wil Hij bij helpen. We worden zijn kind als we in Hem geloven. En dat is niet iets dat alleen in dit leven zo is. Dit heeft gevolgen voor altijd. Als je nu graag bij God wil horen, mag je voor altijd bij Hem zijn. Ook na de dood. Ook als Jezus terugkomt en een nieuwe hemel en aarde zal maken waar alles goed zal zijn. Hoe kun je geloven? 3

4 Geloven is vertrouwen dat iets waar is
Wat is geloven? Geloven is vertrouwen dat iets waar is Hoe weet je dat God te vertrouwen is? Ons vertrouwen is gebaseerd op 3 dingen: Hoe kunnen we weten dat we christen zijn? Hoe weten we of God te vertrouwen is? Dat mogen we geloven. En geloven is gebaseerd op vertrouwen. En dat doen we veel in het dagelijks leven. We vertrouwen er op dat de stoel ons houdt. Dat dit gebouw niet instort. We vertrouwen er op dat er geen seriemoordenaar naast ons zit. Een kind dat omhoog gegooid wordt vertrouwt er op dat zijn vader hem opvangt. De bergbeklimmer vertrouwt op de zekering. Waar kunnen we bij God ons vertrouwen op baseren? Op drie dingen: het woord van God, het werk van Jezus en het getuigenis van de Heilige Geest. Ons vertrouwen is gebaseerd op 3 dingen. Elke poot is onmisbaar. Woord van de Vader, beloften in de bijbel 2. Werk van Jezus, kruis en opstanding 3. Het getuigenis van de Geest, ervaring en verandering Het Woord van God Het getuigenis van de Heilige Geest Het werk van Jezus Hoe kun je geloven?

5 Zekerheid door Gods Woord
Als ons geloof afhangt van ons gevoel… Daarbij is ons gevoel niet het belangrijkst. Ons gevoel gaat alle kanten op. Afhankelijk van het weer, hormonen, hoe we uit bed stappen…. Als mijn relatie met Geert puur op gevoel zou berusten, zou dat weinig basis geven. Maar zoals ik ons trouwboekje er bij kan pakken om het weer zeker te weten, zo kan ik de bijbel er bij pakken om zeker te zijn van mijn relatie met God. …zouden we de helft van de tijd niet weten of we christen zijn of niet. Hoe kun je geloven? 5

6 Zekerheid door Gods Woord
Geloven is zeker zijn (Wil je dat?) God wil dat we zeker zijn! Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat. Hebreeën 11: 1 God wil niet dat we onzeker zijn over onze relatie met Hem. Hij wil ons een sterke innerlijke overtuiging geven. In de bijbel staat dat geloven en zeker zijn synoniemen zijn. God wil je – als je gelooft- volledige zekerheid geven. Dat doet hij door zijn Geest, daarover straks meer. Maar dat niet alleen. Hij geeft heel veel feiten en beloften in de bijbel. Daaraan kun je je vasthouden. Laat je daardoor leiden. Geloof daar in. En pas dan komt je gevoel. Anders zou de trein van je leven stuurloos worden. God wil jou zeker laten zijn van zijn liefde voor jou. Hij wil jou zekerheid geven. De vraag die wij ons moeten stellen is of wij dat wel willen. Willen wij zeker zijn? Of is dat juist ook eng? En waarom willen we zeker zijn? Omdat we bang zijn voor de dood? Of omdat het geloof de basis van ons leven is en het wel handig is als die basis stevig is? Of omdat we in gesprekken met anderen sterk in onze schoenen willen staan? Of omdat we pas gaan geloven als we 100% zeker zijn? Geloven is het aannemen van Gods beloften en de moed hebben eruit te leven Hoe kun je geloven?

7 Zekerheid door Gods Woord
Jezus: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Openbaring 3:20 En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Matteus 28:20 God forceert niet de deur van je leven om binnen te komen. Het is je eigen vrije keuze of je wel of geen christen wordt. Holman Hunt maakte eens een schilderij. Je ziet Jezus die op een deur klopt. Die deur staat symbool voor de deur van iemands leven. Deze persoon heeft de deur nooit geopend. De deur is helemaal overwoekerd met onkruid en klimop. Er kwam veel kritiek op het schilderij. De deurknop zou ontbreken. Maar dat bleek nou net de clou. Jezus ramt de deur van je hart niet in. Hij blijft kloppen. Wel belooft Hij binnen te komen en je bij je te zijn en ook te blijven als je de deur van je hart opent. En als je Hem toegelaten hebt, belooft hij niet meer weg te gaan. Dan is Hij bij je. Voor altijd. Ook al voel je dat misschien niet altijd. God heeft het beloofd en Hij kan zijn woord niet breken. STUKJE FILM: HET BEZOEK, Adrian Plass vanaf 30 minuten tot minuten. Het licht der Wereld, Holman Hunt ( ) Hoe kun je geloven? 7

8 Zekerheid in Jezus werk
In Jezus zien we hoe belangrijk voor God een relatie met ons is… Voor ons gratis. Hij had er alles voor over. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16 God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden Korintiërs 5:21 Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen Petrus 2:24 De eerste poot van het krukje zijn Gods beloften. De tweede poot is het werk van Jezus. Vorige week hebben we het over het kruis en de opstanding gehad. Die twee horen bij elkaar. Het was niet een mislukking aan het kruis en vervolgens een positieve wending doordat Jezus opstond. Nee, de opstanding laat zien de overwinning die Jezus aan het kruis behaalde. De opstanding verzekert ons verleden, heden en toekomst. Ons verleden kan worden schoongeveegd, we kunnen nu een relatie met God hebben en wat betreft de toekomst: Jezus was dood en stond weer op. Dat betekent dat er nieuw leven is na de dood. Als je naar Jezus kijkt zie je wat een hartsverlangen het is van God om een relatie met je te hebben. Hij wil het ons gratis geven. Wij zijn vraag heel terughoudend als iets gratis is. Als iets uitgedeeld wordt, of je krijgt een mail met een aanbieding, schuilt er zo vaak een adder onder het gras. Iets krijgen vinden we lastig. Maar het heeft Jezus alles gekost. Het is niet zo dat je een bepaalde lat moet halen om te mogen geloven. Het gaat totaal niet om wat jij kunt of gedaan hebt of in de toekomst denkt te gaan doen. Het gaat om wat Jezus heeft gedaan. Jezus werd tot zonde gemaakt 2 Kor 5:21. Zijn puurheid legde hij op ons. Hoe kun je geloven?

9 Zekerheid in Jezus werk
Je gaat niet naar de hemel of het is niet goed tussen God en jou omdat jij zo goed geleefd hebt. Het gaat om wat Jezus heeft gedaan voor ons. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Romeinen 8:1 Hoe kun je geloven?

10 Zekerheid in Jezus werk
Hoe krijgen we dit geschenk? Door bekering – Denk na over je leven (ons afkeren van verkeerde dingen in ons leven) Door geloof – Verdiep je in Jezus (je vertrouwen stellen op Iemand anders, je leven in Zijn handen leggen) Hoe kunnen wij deel krijgen aan dit geschenk van God? Door bekering en geloof. Denk na over je leven. Keer je af van wat niet goed is en sla een nieuwe weg in. Wat je de rug toekeert valt in het niet bij wat je krijgt. Verdiep je in Jezus, zorg dat je Hem leert kennen en stel je vertrouwen op Hem. Dat is niet makkelijk. Hoe kun je geloven?

11 Geloven en vertrouwen Blondin (1824 tot 1874) Koorddanser en acrobaat
335 meter lange kabel 50 meter boven Niagara waterval Geloof is doen wat je zegt. Blondin was een koorddanser en acrobaat. Hij liet iedereen verstelt staan met kunstjes op de 335 meter lange kabel over de Niagara waterval. Hij liep over het koord met een stok. Hij liep geblinddoekt. Hij bakte een eitje halverwege. Hij trok veel publiek. Op een zekere dag kwam een hertog uit Engeland. Blondin liep na zijn gebruikelijke kunstjes over met een lege kruiwagen. Daarna met een kruiwagen met een zak aardappels. Dan vraagt hij aan de hertog: gelooft u dat ik iemand in deze kruiwagen naar de overkant kan brengen en weer terug? Ja, zegt de hertog. Stap maar in, zegt Blondin. Voor die uitnodiging bedankt de hertog. Blondin vraagt de rest van het publiek of er iemand is die durft. Het blijft angstvallig stil. Tot een oude vrouw naar voren komt en in de kruiwagen stapt. Het is Blondins moeder. Zij is de enige die haar leven in zijn handen durft te leggen. Geloof is niet alleen verstandelijk, het in de kruiwagen springen. Geloven = je leven in Zijn handen leggen Hoe kun je geloven?

12 Zekerheid door het getuigenis van de Geest
‘Ik sta voor de deur en ik klop…’ De Heilige Geest is de Helper, hij helpt je te (gaan) geloven. In ieder die gelooft in Jezus als redder, woont de Heilige Geest. Om te weten dat ik getrouwd ben, kan ik wijzen op het trouwboekje, ik kan wijzen op de gebeurtenis van het trouwen en de foto’s en verslagen daarvan, ik kan ook iets zeggen over mijn persoonlijke ervaring van het getrouwd zijn. Als je me vraagt hoe ik weet dat ik een christen ben, zou ik wijzen op de bijbel, op de gebeurtenissen van het kruis en de opstanding, maar ook op mijn persoonlijke ervaring als christen. Het is niet altijd makkelijk om christen te zijn, maar ik heb ook heel veel mooie momenten gehad. Dingen die God me liet zien. Wonderen die Hij deed in mijn leven. Momenten dat ik diep geraakt was omdat God ondanks alles van me houdt. We lazen de tekst over Jezus die aan de deur staat te kloppen. In de film komt de persoon Jezus dan binnen. Maar Jezus is in de hemel. Toch komt er wel iemand bij je binnen. De Heilige Geest. De Heilige Geest is al met jullie bezig. Hij heeft jullie naar de alpha gebracht. Jullie zullen nog veel meer over hem horen op het weekend van de Heilige Geest. Voor nu is het genoeg om te zeggen dat Hij je helpt bij het tot geloof komen en bij het geloven. Hij zal je steeds weer bij Jezus brengen. Hoe kun je geloven?

13 Zekerheid door het getuigenis van de Geest
De Heilige Geest gaat aan de slag met onze binnenkant Vreugde Vrede Vriendelijkheid Geduld Trouw Zachtmoedigheid Goedheid Zelfbeheersing Ook zal de Heilige Geest je van binnenuit veranderen. Cursisten van eerdere alphacursussen gaven dat ook aan, dat andere mensen dingen opvielen. Sommige mensen vinden dat eng. Ze zullen toch niet zo’n softe christen worden?! Maar je blijft jezelf, maar bepaalde eigenschappen worden verdiept. Naast objectieve veranderingen die andere mensen zien, zijn er ook subjectieve veranderingen. Als ik mijn leven leef, voel ik me met enige regelmaat mislukt. Maar dan hoor ik de stem van de HG die zegt: God houdt zoveel van je, je bent zo waardevol voor hem! Deze cursus geeft niet alleen informatie over het christelijk geloof. Het is meer dan dat, het laat je zien hoe je een relatie aan kunt gaan. Hoe kun je geloven?

14 Zekerheid door het getuigenis van de Geest
Ervaring, overtuiging Romeinen 8:15,16 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Christus wordt een levende realiteit, het uitbouwen van je relatie geeft meer zekerheid Het is niet altijd makkelijke om christen te zijn. Ook als christen maken we steeds weer fouten en wijzen we God af. Maar de Heilige Geest overtuigt ons er steeds weer van dat we vrij zijn. Dat we Gods kind zijn, wat we ook doen. Hoe kun je geloven?

15 Valkuilen Denk niet dat je zekerheid krijgt als je God op afstand houdt en sceptisch blijft. Denk niet dat je je zekerheid kunt halen uit het volledig kennen van God (alles weten, precies weten hoe Hij is) Denk niet dat je zekerheid afhangt van je gevoel Denk niet dat je pas zeker kunt zijn wanneer je een bepaald soort christen bent (zekerheid baseren op het geloof van een ander) Tot slot nog een paar valkuilen. Soms is het nodig om bepaalde vragen tijdelijk te parkeren, omdat ze je ervan weerhouden om een relatie met God aan te gaan. Als je op afstand blijft en de deur op slot houdt, niet overtuigd wíl worden, zul je ook niet overtuigd worden. Denk ook niet dat je zeker kunt zijn door alles van God te weten. Dan raak je helemaal in de knoop met als iemand bij je komt met vragen bijv over het oude testament. Dat je je zekerheid dat je kind van God bent niet af moet laten hangen van je gevoel hebben we al besproken. En tot slot, kijk niet te veel naar anderen. Wij kijken zo makkelijk op tegen andere christenen. Maar bedenk dat het is zoals bij deze strandpalen. Wij kijken van beneden, maar God kijkt van boven en ziet allemaal rondjes. Kinderen van wie hij ontzettend veel houdt. Hoe kun je geloven?

16 Hoe kan ik geloven? Denk na over je leven Bestudeer Gods beloften
Vertrouw op Jezus De Heilige Geest helpt je De kernvraag van vanavond was: hoe kun je geloven. Samenvattend denk ik dat de volgende dingen belangrijk zijn. Denk na over je leven. Bestudeer Gods beloften. Vertrouw op Jezus. En besef dat de Heilige Geest je helpt. Heel veel succes met jullie zoektocht! Hoe kun je geloven?


Download ppt "Hoe kun je Geloven? Een jaar of tien geleden zat ik in een studentenkamer. HIJ zat tegenover me. Als ik eraan terugdenk voel ik mijn wangen weer gloeien."

Verwante presentaties


Ads door Google