De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module 7 – Hoofdstuk 2 Data Flow Diagram.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module 7 – Hoofdstuk 2 Data Flow Diagram."— Transcript van de presentatie:

1 Module 7 – Hoofdstuk 2 Data Flow Diagram

2 Data Flow Diagram Afgekort: DFD
Gegevensstromen op een grafische wijze weergeven Andere benamingen Gegevensstroomschema  Systeemstroomschema

3 Voorbeeld DFD

4 Voorbeeld DFD Buitenwerelden Processen Gegevensstroom
Bijv. Vluchtleiding Processen Bijv. ‘muteer vluchtgegevens’ Gegevensstroom Bijv. ‘vluchtnummer’ Gegevensverzameling Vluchtgegevens

5 Gecombineerd DFD Hierin worden objecten van buitenaf aangegeven
Bijvoorbeeld ‘gebruikers’

6 Aandachtspunt Overzichtelijk Uniformiteit Niet te gedetailleerd!

7 Symbolen in een DFD Vier symbolen Buitenwereld Functie of proces
Gegevensstroom Gegevens- verzameling of buffer

8 Buitenwereld Bron Bestemming Geeft aan waar de gegevens vandaan komen
Geeft aan waar de gegevens naartoe gaan

9 Buitenwereld Naamgeving Bijvoorbeeld Zelfstandig naamwoord enkelvoud
Klant Douane Vluchtleiding

10 Functie of proces Staat voor een bewerking die bepaalde gegevens ondergaan

11 Functie of proces Naamgeving Bijvoorbeeld
Werkwoord in de gebiedende wijs enkelvoud, gevolgd door een zelfstandig naamwoord Bijvoorbeeld Zoek vluchtgegevens Wijzig aankomsttijden

12 Gegevensstroom Voorstelling d.m.v. een pijl, waarbij de gegevens altijd in de richting van de pijlpunt stromen

13 Gegevensstroom Naamgeving Bijvoorbeeld Zelfstandig naamwoord enkelvoud
Of een samenstelling van twee zelfstandige naamwoorden enkelvoud Of een voltooid deelwoord plus een zelfstandig naamwoord enkelvoud Bijvoorbeeld Aankomsttijd Factuurnummer Geland vliegtuig

14 Gegevensverzameling of buffer
Opgeslagen gegevens Gegevens kunnen tijdelijk of permanent worden opgeslagen

15 Afspraak Geen namen bij de pijlen van of naar een gegevensverzameling
De naam van de gegevensverzameling moet duidelijk maken wat er in de gegevensverzameling moet worden opgeslagen of moet worden uitgelezen

16 Gegevensverzameling of buffer
Naamgeving Zelfstandig naamwoord meervoud Bijvoorbeeld Vluchtgegevens Artikelen Kentekengegevens

17 Contextdiagram Contextdiagram DFD Globaal overzicht
Systeem als een ‘Black box’ DFD Wat gebeurt er in het systeem zelf?

18 Voorbeeld DFD Contextdiagram

19 Maken van een contextdiagram
Eerst de functionaliteiten vaststellen Hiermee beginnen in een vroeg stadium Systeemgrens afbakenen In nauw overleg met de opdrachtgever

20 Systeemgrens afbakenen
Je geeft antwoord op deze drie vragen Voert het object alleen maar opdrachten uit?  Voor wie wordt het systeem gebouwd?  Wat is de fysieke locatie van een afdeling? 

21 Ontwerpen is maatwerk Ieder bedrijf richt de organisatie anders in
En dus zijn er andere DFD’s en contextdiagrammen Hierdoor zijn er meerdere goede oplossingen mogelijk


Download ppt "Module 7 – Hoofdstuk 2 Data Flow Diagram."

Verwante presentaties


Ads door Google