De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Protocol Ernstige Reken Wiskundeproblemen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Protocol Ernstige Reken Wiskundeproblemen"— Transcript van de presentatie:

1 Protocol Ernstige Reken Wiskundeproblemen
en Dyscalculie

2 Uitgangspunten Protocol ERWD
Voor iedere leerling kwalitatief goed rekenonderwijs Vroegtijdige onderkenning Adequate hulpverlening

3 Definitie Dyscalculie volgens Ruyssenaars
‘dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen en/of toepassen van rekenwiskundekennis (feiten/afspraken)’

4 Kenmerken dyscalculie
- automatiseringstekort - E-scores/niveau V - hardnekkigheid - al voor 7e jaar rekenmoeite

5 Kenmerken dyscalculie (vaak)
- moeite getalbegrip, - langzaam oplossingsproces - problemen visueel-ruimtelijk inzicht - tekort inzicht in getallensysteem - moeite redactiesom/contextsom - moeite oriënteren en controleren rekenwerk - niet associëren tussen opgaven - wetmatigheden zijn niet zondermeer duidelijk - inefficiënt strategiegebruik - veel stress tijdens het rekenen

6 Vier hoofdlijnen in de rekenontwikkeling
Begripsvorming Ontwikkelen van oplossingsprocedures Vlot leren rekenen Flexibel toepassen van kennis en vaardigheden

7 Begripsvorming Leren met contextsommen Knelpunten Preventie
Interventie

8 Signaleren problemen in rekenontwikkeling vanuit de 4 hoofdlijnen
(zie Protocol ERWD pagina 133 en 134)

9 Grote problemen beginnen bij kleine problemen!

10 Signaleren begint al bij de kleuters
moeite met tellen moeite met begrippen als meer, minder, evenveel moeite met herkennen cijfersymbolen blijven tellen en niet tot begrip van hoeveelheid komen zie overzicht rekenontwikkeling groep 1-2 (pag. 59, 60)

11 zie protocol ERWD pagina 27
Wanneer starten met extra hulp? zie protocol ERWD pagina 27 Extra hulp starten

12 Intern onderzoek Analyse toetsen Afname TTR en eventueel UGT
Diagnostisch gesprek (pagina )

13 Hulpmiddel bij analyse
Handelingsmodel (pagina 136 e.v.) Drieslagmodel (pagina 144 e.v.) Kindkenmerken (pagina 155 e.v.) Samenvatting: pagina

14 Laat schoolbegeleider eventueel meekijken
Begeleidingsplan Doel naar aanleiding van analyse: Kwalitatief (pagina 133) Kwantitatief (min. 67% t.o.v. nulmeting) Plan (aansluiten bij onderwijsbehoeften): met name instructie: individueel, taakgericht, direct, verbaal en visueel uitgebreide inoefening Evaluatie Minimaal een half jaar 3x20 minuten of 2x30 minuten Laat schoolbegeleider eventueel meekijken

15 Wat zijn jullie ervaringen?
Programma’s/Materialen Evidence based: - Graviant: speciaal rekenhulpprogramma optellen en aftrekken voor sommen tot 1000 en speciaal rekenhulpprogramma vermenigvuldigen en delen van tafels tot en met 10 - Met sprongen vooruit (tot 100) Practice based: - Maatwerk Wat zijn jullie ervaringen?

16 Aanmelding onderzoek Kompas
Formulieren Verzamelde gegevens: toetsresultaten, analyses, diagnostische gesprekken Plannen en evaluaties

17 Na de diagnose Compenseren Cito: extra tijd
Directie bepaalt: extra tijd bij toetsen, rekenmachine, opzoekboekje, tafelkaart -Dispenseren - Minimumprogramma - Een oplossingstrategie -Remediëren - Extra instructie en inoefening - Leren omgaan met de problematiek Opstellen ontwikkelingsperspectief bij eigen leerlijn


Download ppt "Protocol Ernstige Reken Wiskundeproblemen"

Verwante presentaties


Ads door Google