De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Protocol Ernstige Reken Wiskundeproblemen en Dyscalculie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Protocol Ernstige Reken Wiskundeproblemen en Dyscalculie."— Transcript van de presentatie:

1 1 Protocol Ernstige Reken Wiskundeproblemen en Dyscalculie

2 2 1. Voor iedere leerling kwalitatief goed rekenonderwijs 2. Vroegtijdige onderkenning 3. Adequate hulpverlening Uitgangspunten Protocol ERWD

3 3 ‘dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen en/of toepassen van rekenwiskundekennis (feiten/afspraken)’ Definitie Dyscalculie volgens Ruyssenaars

4 4 Kenmerken dyscalculie -automatiseringstekort -E-scores/niveau V -hardnekkigheid - al voor 7 e jaar rekenmoeite

5 5 Kenmerken dyscalculie (vaak) -moeite getalbegrip, -langzaam oplossingsproces -problemen visueel-ruimtelijk inzicht -tekort inzicht in getallensysteem -moeite redactiesom/contextsom -moeite oriënteren en controleren rekenwerk -niet associëren tussen opgaven -wetmatigheden zijn niet zondermeer duidelijk -inefficiënt strategiegebruik - veel stress tijdens het rekenen

6 6 1.Begripsvorming 2.Ontwikkelen van oplossingsprocedures 3.Vlot leren rekenen 4.Flexibel toepassen van kennis en vaardigheden Vier hoofdlijnen in de rekenontwikkeling

7 7 Leren met contextsommen Knelpunten Preventie Interventie Begripsvorming

8 8 Signaleren problemen in rekenontwikkeling vanuit de 4 hoofdlijnen (zie Protocol ERWD pagina 133 en 134)

9 9 Grote problemen beginnen bij kleine problemen!

10 10 moeite met tellen moeite met begrippen als meer, minder, evenveel moeite met herkennen cijfersymbolen blijven tellen en niet tot begrip van hoeveelheid komen zie overzicht rekenontwikkeling groep 1-2 (pag. 59, 60) Signaleren begint al bij de kleuters

11 11 zie protocol ERWD pagina 27 Wanneer starten met extra hulp? Extra hulp starten

12 12 Analyse toetsen Afname TTR en eventueel UGT Diagnostisch gesprek (pagina 193-195) Intern onderzoek

13 13 Handelingsmodel (pagina 136 e.v.) Drieslagmodel (pagina 144 e.v.) Kindkenmerken (pagina 155 e.v.) Samenvatting: pagina 158-160 Hulpmiddel bij analyse

14 14 Doel naar aanleiding van analyse: Kwalitatief (pagina 133) Kwantitatief (min. 67% t.o.v. nulmeting) Plan (aansluiten bij onderwijsbehoeften): met name instructie: individueel, taakgericht, direct, verbaal en visueel uitgebreide inoefening Evaluatie Minimaal een half jaar 3x20 minuten of 2x30 minuten Laat schoolbegeleider eventueel meekijken Begeleidingsplan

15 15 Evidence based: - Graviant: speciaal rekenhulpprogramma optellen en aftrekken voor sommen tot 1000 en speciaal rekenhulpprogramma vermenigvuldigen en delen van tafels tot en met 10 - Met sprongen vooruit (tot 100) Practice based: -Maatwerk Wat zijn jullie ervaringen? Programma’s/Materialen

16 16 - Formulieren - Verzamelde gegevens: toetsresultaten, analyses, diagnostische gesprekken - Plannen en evaluaties Aanmelding onderzoek Kompas

17 17 -Compenseren - Cito: extra tijd - Directie bepaalt: extra tijd bij toetsen, rekenmachine, opzoekboekje, tafelkaart -Dispenseren - Minimumprogramma - Een oplossingstrategie -Remediëren - Extra instructie en inoefening - Leren omgaan met de problematiek Opstellen ontwikkelingsperspectief bij eigen leerlijn Na de diagnose


Download ppt "1 Protocol Ernstige Reken Wiskundeproblemen en Dyscalculie."

Verwante presentaties


Ads door Google