De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Windesheim zet kennis in werking De leerkracht doet ertoe: verkenning van PBS-strategieën in de klas Margreet van Oudheusden en Reinder Blok.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Windesheim zet kennis in werking De leerkracht doet ertoe: verkenning van PBS-strategieën in de klas Margreet van Oudheusden en Reinder Blok."— Transcript van de presentatie:

1 Windesheim zet kennis in werking De leerkracht doet ertoe: verkenning van PBS-strategieën in de klas Margreet van Oudheusden en Reinder Blok

2 Windesheim zet kennis in werking Programma Introductie Uitgangspunten Wat werkt in de klas Wat heeft de leerling nodig? Model voor PBS in de klas Crowdwriting

3 Windesheim zet kennis in werking PBS is als het maken van soep

4 Windesheim zet kennis in werking Wat hebben de leerlingen nodig? Buzzen met de buur: Wat hebben (jouw) leerlingen nodig om zich prettig te voelen in de klas en optimaal te kunnen presteren? Wat heb jij als leerling nodig om je prettig te voelen in de klas?

5 Windesheim zet kennis in werking Doel van deze workshop Creëren van een positieve, veilige en uitdagende leeromgeving voor alle leerlingen Vertalen inzichten naar PBS in de klas Samen op zoek naar mooie voorbeelden van interventies Theoretisch uitstapje naar inzichten uit onderzoek ‘’Wat werkt in de klas”

6 Windesheim zet kennis in werking Uitgangspunten Rol van de leraar: “Within schools, teachers are the central and most powerful force in the lives of young people.” (Murray & Pianta, 2007, p 110)

7 Windesheim zet kennis in werking Uitgangspunten SWPBS Succes voor alle leerlingen op gebied van leren en gedrag School-brede benadering Preventie Positieve benadering Systematische op data gebaseerde besluitvorming en monitoring Samenwerking met ouders en ketenpartners Waarden Lesgeven in gewenst gedrag Continuum van ondersteuning op gebied van leren en gedrag Systemen voor waarderen gewenst gedrag en consequenties Aanpassen van de omgeving

8 Windesheim zet kennis in werking 3-5% Enkele leerlingen (hoog risico) Individuele interventies 7-10% Sommige leerlingen (risicoleerlingen) Interventies in de klas, in kleine groepen 85-90% Alle leerlingen schoolbrede aanpak Gedrags Functie Analyse (GFA) Individueel pedagogisch handelingsplan Oudertraining en begeleiding Multidisciplinaire aanpak Intensieve training sociale vaardigheden Individuele pedagogische begeleiding Preventieve groepstraining voor ouders Individuele didactische begeleiding Trainen sociale vaardigheden Positieve, proactieve benadering Onderwijzen van gewenst gedrag Actief toezicht houden Positieve beloningssystemen Consequente, duidelijke sancties Gedragsaanpak op basis van geregistreerde gegevens

9 Windesheim zet kennis in werking PBS in de klas “Classrooms characterized by a positive emotional climate, with sensitivity to student needs and perspectives, use of diverse and engaging instructional learning formats, and a focus on analysis and problem solving were associated with higher levels of student achievement” (Allen et al, 2013) Wat werkt in de klas?

10 Windesheim zet kennis in werking Komen tot effectief onderwijs Goed georganiseerde klassen vormen een belangrijk onderdeel van effectief onderwijs en leren (Lane, Menzien, Bruhn, & Crnobori, 2011; Mahon, Bryant, Brown, & Kim, 2010; Marzano, Marzano and Pickering, 2003). Effects of a School vs. A Teacher on Student Entering at 50th Percentile. Adapted from “Classroom management that works: research-based strategies for every teacher,” by R.J. Marzano, J.S. Marzano and D.J. Pickering, Association for Supervision and Curriculum Development,

11 Windesheim zet kennis in werking Mental set Disciplinaire interventies Positieve relaties Regels, procedures en routines Actieve betrokkenheid van leerlingen Een goede start van het schooljaar! Wat werkt?

12 Windesheim zet kennis in werking Mental set: De leerkracht maakt het verschil "the mental set necessary for effective classroom management requires teachers to cultivate a mindful stance relative to their withitness and emotional objectivity" (Marzano, Marzano, & Pickering, 2003, p.66). Ted-talk by Rita Pierson: http://youtu.be/SFnMTHhKdkw

13 Windesheim zet kennis in werking Positieve leraar-leerlingrelaties Minder gedragsproblemen (70-80%). Leerling voelt zich prettiger en veiliger (Murray & Pianta, 2007) Leerlingen zijn minder eenzaam (Al-Yagon & Mikulincer, 2004) Leerlingen presteren beter (Marzano, Marzano & Pickering, 2003)

14 Windesheim zet kennis in werking Ontwikkelen van regels, verwachtingen en procedures in de klas class I like predictability because I know what I'm getting into. (Katherine Heigl) I like predictability because I know what I'm getting into. (Katherine Heigl) De regels of gedragsverwachtingen moeten passen bij de leeftijd en ontwikkelingsniveau, zijn positief geformuleerd en op systematische wijze aangeleerd.

15 Windesheim zet kennis in werking Student involvement in education Er is groeiende consensus dat optimaal leren ontstaat door actieve betrokkenheid van het onderwerp van de les (Prince, 2004). Leerlingen bereiden zich beter voor (Jones, 2008) Leerlingen willen liever lessen met minder ‘’praten’’ en meer met actieve werkvormen met de groep en door ervarend leren (Beishline & Holmes, 1997; Boslow, Phelan, & Capoloslo, 2006; Levy & Peters, 2010). Actieve betrokkenheid van leerlingen bij het onderwijs

16 Windesheim zet kennis in werking Disciplinaire interventies

17 Windesheim zet kennis in werking Terug naar de soep Ingrediënten voor een ‘perfecte soep’: Emotionele ondersteuning Ondersteuning bij instructie en leren Ondersteuning door een goede organisatie in de klas (Pianta, 2007, Allen et al, 2013)

18 Windesheim zet kennis in werking Ondersteuning bij instructie en leren Ondersteuning door een goede organisatie in de klas Schoolbrede waarden Schoolbrede afspraken over: Systeem voor erkenning en waardering van gewenst gedrag Systeem voor consequenties bij ongewenst gedrag Monitoring bij implementatiebetrouwbaarheid Emotionele ondersteuning Effectieve interventies in de klas

19 Windesheim zet kennis in werking Gezin Samenleving Gezin Samenleving Gezin Samenleving Gezin Samenleving Gezin Samenleving Samenleving Gezin Samenleving Gezin Samenleving Gezin Samenleving 1-5% 5-15% 80-90% Leren en gedrag Intensief niveau Interventies worden uitgevoerd ten aanzien van leerlingen met intensieve/chronische leer – en/of gedragsbehoeften op basis van monitoring van de permanente voortgang en /of diagnostische toetsing Gericht niveau Interventies worden uitgevoerd ten aanzien van leren en/of gedrag voor risico leerlingen en leerlingen die onderpresteren en specifieke ondersteuning nodig hebben om succesvol te zijn. Universeel niveau Alle leerlingen krijgen goed gekwalificeerd onderwijs, gebaseerd op research; de instructie is gebaseerd op een permanente algehele screening, monitoring van de vooruitgang en beschrijvende toetsing. Verwachtingen worden aangeleerd, bekrachtigd en gemonitord door alle volwassenen in alle situaties. Meer gelaagd model van instructie & interventie

20 Windesheim zet kennis in werking Discussie aan de hand van een stelling 4. Binnen de klas bepaalt de leraar zelf hoe hij SWPBS vormgeeft. http://b.socrative.com/login/student/ Room e972c497

21 Windesheim zet kennis in werking Effectieve PBS praktijk in de klas 1. Gedragsverwachtingen in de klas 2. Procedures, routines in de klas 3. Stimuleren gewenst gedrag 4. Ontmoedigen ongewenst gedrag 5. Actief toezichthouden 6. Mogelijkheden voor interactie 7. Volgorde van activiteiten en het bieden van keuze 8. Moeilijkheidsgraad van de taak 9. Kwaliteit van de instructie

22 Windesheim zet kennis in werking 1. Clear behavioral expectations Classroom Context Whole Group Instruction Small Group Instruction Independent Work Time Transition Classroom Arrival & Dismissal Schoolwide & Classroom Expectation Safe Respectful Responsible

23 Windesheim zet kennis in werking Voorstel We schrijven samen een boek! PBS IN DE KLAS : I NSPIRERENDE IDEEËN VOOR IN DE KLAS

24 Windesheim zet kennis in werking

25 Voorbeeldinterventies NaamBeschrijving Onderzoek laat zien dat het: Visuele complimenten (jonge leerlingen) (Morgan & Ellis, 2011) De klas kiest een dier als klassenmascotte. Een grote poster van het dier hangt aan de muur, waarvoor een doorzichtige plastic buis is bevestigd, die is afgesloten aan de onderkant. Als leerlingen het gewenste gedrag laten zien wordt een pingpongbal in de buis gedaan. Als de buis vol is krijgt de groep een beloning (vb. filmpje kijken, langer spelen op het plein) Sociale competentie versterkt en probleemgedrag reduceert.

26 Windesheim zet kennis in werking Surprise beloningen Grappige beloningen voor gewenst gedrag (van Overveld, 2012) Leerlingen krijgen niet – materiële beloningen (bepaalde privileges) voor gewenst gedrag, die verrassend zijn. Bv. School-dj van de week (omroepen met een eigen gekozen muziekje of het recht om een minuut lang grappige geluiden te maken. Oppositioneel gedrag, ADHD, leerresultaten

27 Windesheim zet kennis in werking Gedragsverwachtingen samen met leerlingen formuleren “Schuif hem naar rechts”; (Morgan & Ellis, 2011) Iedere leerling schrijft zes klasseregels, passend bij de schoolbrede waarden, op een papier. Hij/zij schuift het papier naar rechts, naar zijn buur. Die plakt een sticker bij de regel die hij/zij het belangrijkst vindt. Dan schuiven alle papieren weer naar rechts door naar de volgende leerling, tot het papier weer terug is bij de oorspronkelijke schrijver. De regels met de meeste sterren komen op het bord. lassroom board. Samen met de groep besprekket de leraar de klassenregels en worden de uiteindelijke klassenregels bepaald. Autonomie van leerlingen, voorkomen van probleemgedrag

28 Windesheim zet kennis in werking Geluidsniveau meten (Van Overveld, 2012) De leraar bespreekt en oefent met de leerlingen de verschillende geluidsniveaus die passen bij bepaalde activiteiten. De niveaus worden op een poster uitgebeeld. Ook kan je audiometers op internet vinden die je op een smartboard kan plaatsen. Leerlingen kunnen het geluidsniveau dan zelf monitoren. Ze krijgen een reminder voor het gewenste geluidsniveau. Een andere manier is om muziek aan te zetten en te vragen: Kan je de muziek horen? Dan is het geluidsniveau ok! Taakgericht gedrag

29 Windesheim zet kennis in werking Crowdwriting Vul een bladzijde van het boek, dat we samen gaan schrijven, met jouw effectieve PBS-interventies in de klas. We binden alle bladzijden bij elkaar en maken er een boekje van. We sturen de PDF rond Als je deze wilt, schrijf je emailadres dan op de lijst

30 Windesheim zet kennis in werking Zijn er nog vragen? Ma.van.oudheusden@windesheim.nl


Download ppt "Windesheim zet kennis in werking De leerkracht doet ertoe: verkenning van PBS-strategieën in de klas Margreet van Oudheusden en Reinder Blok."

Verwante presentaties


Ads door Google