De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond van groep 6! Juf Natasja en juf Damiëtte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond van groep 6! Juf Natasja en juf Damiëtte."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond van groep 6! Juf Natasja en juf Damiëtte

2 Onze klas! foto

3 Opening Welkom Even voorstellen! Juf Natasja van Veelen-Strijbis en juf Damiëtte de Korte-Wink Onze werkdagen: juf Damiëtte: maandag, donderdag Juf Natasja: dinsdag, woensdag, vrijdag Gedicht

4 Inhoud In de klas M5 De vakken Het LVS CITO

5 Het reilen en zeilen in de klas! Groepshulpen / groepsnamen Klassendienst School- en klassenregels RT vooral in de klas, juf Ada buiten de klas op ma en di Instructietafel Levelwerk, uitdagend werk en plus klas op vrijdagmiddag Huiswerk: toetsrooster Zelf nakijken School TV: Nieuws uit de natuur, Jeugdjournaal Excursies of hulp: briefje mee of een mail Overig: afmelden bij ziekte, mobieltjes, buiten spelen, website Spreekbeurt en boekenbeurt Continurooster

6 Foto De wenmiddag!

7 M5 Maar ook: Veel aandacht voor de omgang met elkaar Leerkracht-kind gesprekken Werken aan een positieve sfeer waarin iedereen zich veilig voelt Parels en puzzels Kanjer van de week Anoniem melden via de website Pester in beeld krijgen De pester krijgt hulp Openheid in de groep Begeleiding door Richard van der Grijn van Indus

8 Godsdienst Methode: ‘Startpunt’ Bidden, danken, zingen Map met liedjes Kring Ruimte voor gesprekken

9 Schrijven Methode: ‘Pennenstreken’ Active board 1 x per week Vulpen, tenzij anders afgesproken Verhalen schrijven

10 Lezen Methode: ‘Strategisch lezen’ Ieder leest op zijn eigen avi-niveau 1. Begin: klassikale instructie 2. Instructie in een klein groepje 3. De rest leest in hun leesboek 4. Leerkracht maakt een leesrondje Plezier in het lezen Lezen ook belangrijk bij de andere vakken Leeshoek in de klas Leesboeken van thuis meenemen mag Voorlezen!

11

12

13 (foto)

14 Taal en spelling Methode: ‘Taal op maat’ Taal: -Elke dag -Thema’s -Spreken/luisteren, woordenschat, taalbeschouwing, stellen -Om de twee weken een toets -Routeboekje en Denkwerk Spelling: -Twee keer per week -Elke week een dictee op maandag -Om de vier weken een toets -Spellingregels -Oefenbladen mee naar huis op maandag Computer

15 Taalles over ‘Smaakmakers’

16 Rekenen Methode: ‘Wereld in getallen’ Projecttaken: samenwerken Weektaken op niveau * of ** of *** Extra werk op niveau en routeboekje Gebruik computer Toetsen: iedere 4 weken Metriek Verhaaltjessommen

17 Wat komt er o.a. aan bod in groep 6? Begin met de breuken Tafels automatiseren: de tafels zijn de basis! Cijferend rekenen: + - x Meten en inhoud Optellen en aftrekken tot 10.000 Extra oefenen van metriek Extra oefenen van verhaaltjessommen Wat kunt u thuis oefenen? Tafels Klokkijken digitaal

18 Begrijpend lezen Methode: ‘Nieuwsbegrip’ Actuele onderwerpen Samenwerken Toetsen Woordenschat Meer begrijpend lezen op het rooster! Huiswerk: ‘Andere tekstsoort’ thuis maken. Dinsdag controle.

19 Gym en bewegen Woensdag- en donderdagochtend Gymspullen Sportief gedrag Gastlessen “Doe ff gezond” elke donderdag In de klas tussendoor ook zoveel mogelijk bewegen!

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Aardrijkskunde/topografie Methode: ‘De blauwe planeet’ Wonen, werken,vrije tijd, afval, verkeer, weer Nederland Toetsen: 1 keer in de 3 á 4 weken Huiswerk: samenvatting en topografie leren.

31 Geschiedenis Methode: ‘Argus Clou’ Toetsen: 1 keer in de 6 weken Huiswerk: samenvatting leren Digibord

32 Muziek Methode: ‘Moet je doen’ Zingen, luisteren, muziek maken, vastleggen en bewegen Doe-vak

33 Verkeer ‘Jeugdverkeerskrant’ Actueel Toets

34 Natuur en techniek Methode: ‘Natuniek’ Thema’s natuur en techniek wisselen elkaar af Klassikaal en samenwerken DVD, proefjes, kwismeester, projectlessen Huiswerk en in totaal 4 toetsen Samenvatting leren en toepassen Weizigt

35

36

37

38

39

40

41 Engels Methode: ‘Take it easy’ Digibord Spreken en luisteren Werkboek Huiswerk Na elke unit een toets met alle woordjes Oefenen op www.wrts.nlwww.wrts.nl natasjavanveelen@hadrieo.nlnatasjavanveelen@hadrieo.nl wachtwoord: engels

42 Knutselen en tekenen Creatief bezig zijn Verschillen tussen kinderen Verschillende technieken en materialen Zoveel mogelijk aansluitend bij thema’s

43 Zelfstandig werken De kinderen krijgen een aantal opdrachten Zelf indelen hoe ze dit gaan maken, tijdsplanning Hulprondes Er wordt dagelijks gewerkt met het stoplicht Elkaar helpen Leerkracht heeft tijd om met een klein groepje te werken

44 Het LVS CITO leerlingvolgsysteem Niet-methodegebonden Niveau I t/m V (lijst bij het rapport) Toetsen in groep 6: Leestempo, DMT/AVI, Spelling, Rekenen-wiskunde, Begrijpend lezen Twee toetsmomenten per jaar: januari en juni

45 Zorg Groepsplannen: handelingsgericht werken voor lezen en rekenen IB: Leontine Teeuw Vertrouwenspersoon: Karin van der Oever SMW

46 Tips voor het huiswerk Begin op tijd Oefen elke dag even, maak er een vast moment van Probeer in het begin veel samen te doen met uw kind, ze vinden het erg spannend en moeten ‘leren om te leren’. Zorg voor een vaste plek of een map om het huiswerk te bewaren Toetsrooster

47 Is uw telefoonnummer veranderd? Is uw e-mailadres veranderd? Verdere bijzonderheden? Graag even doorgeven!

48 Heeft u nog vragen? Kijk gerust even rond! Bedankt voor uw komst!

49


Download ppt "Welkom op de informatieavond van groep 6! Juf Natasja en juf Damiëtte."

Verwante presentaties


Ads door Google