De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond van groep 6a! Juf Natasja en juf Damiëtte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond van groep 6a! Juf Natasja en juf Damiëtte."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond van groep 6a! Juf Natasja en juf Damiëtte

2 Onze klas! foto

3 Opening • Welkom • Even voorstellen! Juf Natasja van Veelen-Strijbis en juf Damiëtte de Korte-Wink • Onze werkdagen • Gedicht Phil Bosmans

4 Inhoud • In de klas • M5 • De vakken • Het LVS • CITO

5 Het reilen en zeilen in de klas! • Groepshulpen • Klassendienst • School- en klassenregels • RT vooral in de klas, juf Ada buiten de klas op ma en di • Instructietafel • Levelwerk en plusklas op vrijdagmiddag, juf Heleen/Ruth • Groepsplannen: handelingsgericht werken • Huiswerk: toetsrooster • Zelf nakijken • School TV: Nieuws uit de natuur, Jeugdjournaal • Excursies of hulp: briefje mee • Overig: afmelden bij ziekte, mobieltjes, buiten spelen, website • Medicijnen: toestemming • Spreekbeurt en boekenbeurt

6

7 M5 Maar ook: • Veel aandacht voor de omgang met elkaar • Werken aan een positieve sfeer waarin iedereen zich veilig voelt • Parels en puzzels • Kanjer van de week • Anoniem melden via de website • Pester in beeld krijgen • De pester krijgt hulp • Openheid in de groep • Begeleiding door Richard van der Grijn van Indus

8 Godsdienst • Methode: ‘Startpunt’ • Bidden, danken, zingen • Map met liedjes • Kring • Ruimte voor gesprekken

9 Gym • Woensdag- en donderdagochtend • Gymspullen • Sportief gedrag • Gastlessen “Doe ff gezond” elke donderdag

10

11

12

13

14

15

16

17 Schrijven • Methode: ‘Pennenstreken’ • Active board • 1 x per week • Vulpen, tenzij anders afgesproken • Creatief schrijven • Verhalen schrijven

18 Lezen • Methode: ‘Strategisch lezen’ • Ieder leest op zijn eigen avi-niveau 1. Begin: klassikale instructie 2. Instructie in een klein groepje 3. De rest leest in hun leesboek 4. Leerkracht maakt een leesrondje • Plezier in het lezen! • Lezen ook belangrijk bij de andere vakken! • Voorlezen!

19 (foto)

20

21 Rekenen • Methode: ‘Wereld in getallen’ • Niveaus (minimum*, basis**, verdieping***) • Hoe ziet zo’n rekenles eruit? https://inlog.basispoort.nl/login/leerkracht/ • Projecttaken: samenwerken • Weektaken • Extra werk op niveau • Gebruik computer • Toetsen: iedere 4 weken • Metriek

22 Wat komt er o.a. aan bod in groep 6? • Begin met de breuken • Tafels automatiseren: de tafels zijn de basis! • Cijferend rekenen: + - x • Meten en inhoud • Optellen en aftrekken tot 10.000 • Extra oefenen van metriek Wat kunt u thuis oefenen? • Tafels • Klokkijken digitaal

23 Oefenen maar! Weet u het nog?

24 Taal en spelling • Methode: ‘Taal op maat’ • Taal: -Elke dag -Thema’s -Spreken/luisteren, woordenschat, taalbeschouwing, stellen -Om de vier weken een toets -Verschillende niveaus: routeboekje, Maatwerk, Meerwerk en Meesterwerk • Spelling: -Twee keer per week -Elke week een dictee -Om de vier weken een toets -Spellingregels -Oefenbladen mee naar huis • Computer

25 Oefenen maar! Weet u het nog?

26 Begrijpend lezen • Methode: ‘Nieuwsbegrip’ • Actuele onderwerpen • Klassikaal en zelfstandig werken • Toetsen • Woordenschat • Hoe ziet zo’n les er uit op het digibord? http://school.nieuwsbegrip.nl/

27 Aardrijkskunde/topografie • Methode: ‘De blauwe planeet’ • Wonen, werken,vrije tijd, afval, verkeer, weer • Nederland • Toetsen: 1 keer in de 3 á 4 weken • Huiswerk: samenvatting en topografie leren.

28 Geschiedenis • Methode: ‘Argus Clou’ • Toetsen: 1 keer in de 6 weken • Huiswerk: samenvatting leren • Digibord

29 Muziek • Methode: ‘Moet je doen’ • Zingen, luisteren, muziek maken, vastleggen en bewegen • Doe-vak

30 Verkeer • ‘Jeugdverkeerskrant’ • Actueel

31 Natuur en techniek • Methode: ‘Natuniek’ • Thema’s natuur en techniek wisselen elkaar af • Klassikaal en zelfstandig • DVD, proefjes, kwismeester, projectlessen • Huiswerk en toetsen • Weizigt: leskisten en bezoek

32 Engels • Methode: ‘Take it easy’ • Digibord • Spreken en luisteren • Werkboek • Huiswerk • Na elke unit een toets • Hoe ziet zo’n les eruit op het digibord? http://www.takeiteasy.nu/

33 Knutselen en tekenen • Methode ‘Laat maar zien’ • Creatief bezig zijn • Verschillen tussen kinderen • Verschillende technieken en materialen • Zoveel mogelijk aansluitend bij thema’s

34 foto

35

36

37 Zelfstandig werken • De kinderen krijgen een aantal opdrachten • Zelf indelen hoe ze dit gaan maken, tijdsplanning • Hulprondes • Er wordt gewerkt met het stoplicht • Elkaar helpen

38

39

40

41

42

43

44 Het LVS • CITO leerlingvolgsysteem • Niet-methodegebonden • Niveau A t/m E (lijst bij het rapport) • Toetsen in groep 6: Leestempo, DMT/AVI, Spelling, Rekenen-wiskunde, Begrijpend lezen • Twee toetsmomenten per jaar: januari en juni

45 Zorg • IB: Leontine Teeuw • Vertrouwenspersoon: Karin van der Oever • SMW: Fiona

46 Tips voor het huiswerk • Begin op tijd • Oefen elke dag even, maak er een vast moment van • Probeer in het begin veel samen te doen met uw kind, ze vinden het erg spannend en moeten ‘leren om te leren’. • Zorg voor een vaste plek om het het huiswerk te bewaren • Toetsrooster op de site

47 Is uw telefoonnummer veranderd? Is uw e-mailadres veranderd? Zijn er veranderingen wat betreft medicijngebruik? Geef dit even door!

48 Heeft u nog vragen? Kijk gerust even rond! Bedankt voor uw komst!

49


Download ppt "Welkom op de informatieavond van groep 6a! Juf Natasja en juf Damiëtte."

Verwante presentaties


Ads door Google