De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Probleem- en risico analyse handhaving Dennis Brandwacht Toezicht & Handhaving Waterschap Velt en Vecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Probleem- en risico analyse handhaving Dennis Brandwacht Toezicht & Handhaving Waterschap Velt en Vecht."— Transcript van de presentatie:

1 Probleem- en risico analyse handhaving Dennis Brandwacht Toezicht & Handhaving Waterschap Velt en Vecht

2 Bronnen de probleemanalyse van waterschap Vallei en Eem; Beleidsnotitie Handhaving Velt en Vecht; Tafel van Elf (vijf van de 11); Ervaring vergunningverleners en handhavers; Beperkte basisgegevens.

3 Opzet probleemanalyse de probleemanalyse wordt gebruik gemaakt van een risicomatrix; risicomatrix inzichtelijk maken van milieueffecten; – bij niet-naleving van de relevante wet- en regelgeving; – tracht een inschatting te geven van de ‘spontane naleving’ van wet- en regelgeving door doelgroepen. probleemanalyse wordt toegepast op branches;

4 Naleefstrategie/naleefgedrag D De kans op niet naleving van wet- en regelgeving Kennis van Regels (1) Kosten/baten (calculerend gedrag) (2) Mate van acceptatie van de regels (3) Gedragsgetrouwheid doelgroep (4) Informele controle (5) 1.T van 11 6 tot en met 11: te veel waarvan nog geen beeld bestond 2.Landelijk PNP was medio 2004 nog niet beschikbaar.

5 Ernst risico/milieueffecten De milieueffecten zijn gebaseerd op de volgende aspecten: Ernst (E): hoe groot is de schadelijkheid Soort (S): hoedanigheid van de lozing Omvang (O) : hoeveelheid van de geloosde stof

6 Ernst (E) Score 1)Minder milieurelevante st.: cl, ijzer en sulfaat 2 2)Milieurelevante stoffen: czv, P+N + pH + O 2 4 3)Oliën, vetten en zw. met. (muv. Hg, Cd en As) 6 4)Aangewezen zwarte lijststoffen en stoffen overeenkomstig aanpak A-stoffen/prioritaire stoffen /prioritaire stoffen V+V8

7 Soort (S) Score Minder milieurelevante stoffen op riool 1 Minder milieurelevante stoffen op oppervl. water 1 Milieurelevante stoffen op riool1 Milieurelevante stoffen op oppervl. water2 Oliën, vetten, zw. met. muv hg, cd en as op riool 2 Zwarte lijst stoffen, prioritaire stoffen enz. op riool 2 Oliën, vetten, zw. met. muv hg, cd en as op oppervl water 3 Zwarte lijst stoffen, prioritaire stoffen enz. op oppervl. w. 3

8 Omvang (O) Score Minder milieurelevante stoffen 0-10 ton/jr 1 Minder milieurelevante stoffen 10-100 ton/jr2 Minder milieurelevante stoffen > 100 ton/jr 3 Milieurelevante stoffen 0-1 ton/jr1 Milieurelevante stoffen 1-10 ton/jr2 Milieurelevante stoffen > 10 ton /jr 3 Oliën, vetten, zw. met. muv hg, cd en as < 0,1 ton/jr1 Oliën, vetten, zw. met. muv hg, cd en as 0,1-1 ton/jr2 Oliën, vetten, zw. met. muv hg, cd en as > 1 ton/jr 3 Zwarte lijst stoffen, prioritaire stoffen enz. < 1 kg/jr1 Zwarte lijst stoffen, prioritaire stoffen enz. 1-10 kg/jr2 Zwarte lijst stoffen, prioritaire stoffen enz. > 10 kg/jr3

9 Invulling risicomatrix De gebruikte formule: Risico = (E+S+O) * K Risico’s zijn in 3 klassen te verdelen. Klein risico= risico <19 punten geMiddeld risico = 20-44 punten Groot risico = >45 punten De kwalificatie klein, gemiddeld of groot risico heeft consequenties voor de prioritering en frequentie van toezicht.


Download ppt "Probleem- en risico analyse handhaving Dennis Brandwacht Toezicht & Handhaving Waterschap Velt en Vecht."

Verwante presentaties


Ads door Google