De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Probleem- en risico analyse handhaving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Probleem- en risico analyse handhaving"— Transcript van de presentatie:

1 Probleem- en risico analyse handhaving
Dennis Brandwacht Toezicht & Handhaving Waterschap Velt en Vecht

2 Bronnen de probleemanalyse van waterschap Vallei en Eem;
Beleidsnotitie Handhaving Velt en Vecht; Tafel van Elf (vijf van de 11); Ervaring vergunningverleners en handhavers; Beperkte basisgegevens.

3 Opzet probleemanalyse
de probleemanalyse wordt gebruik gemaakt van een risicomatrix; risicomatrix inzichtelijk maken van milieueffecten; bij niet-naleving van de relevante wet- en regelgeving; tracht een inschatting te geven van de ‘spontane naleving’ van wet- en regelgeving door doelgroepen. probleemanalyse wordt toegepast op branches;

4 Naleefstrategie/naleefgedrag
D De kans op niet naleving van wet- en regelgeving Kennis van Regels (1) Kosten/baten (calculerend gedrag) (2) Mate van acceptatie van de regels (3) Gedragsgetrouwheid doelgroep (4) Informele controle (5) T van 11 6 tot en met 11: te veel waarvan nog geen beeld bestond Landelijk PNP was medio 2004 nog niet beschikbaar .

5 Ernst risico/milieueffecten
De milieueffecten zijn gebaseerd op de volgende aspecten: Ernst (E) : hoe groot is de schadelijkheid Soort (S) : hoedanigheid van de lozing Omvang (O) : hoeveelheid van de geloosde stof

6 Ernst (E) Score 1)Minder milieurelevante st.: cl, ijzer en sulfaat 2
2)Milieurelevante stoffen: czv, P+N + pH + O2 4 3)Oliën, vetten en zw. met. (muv. Hg, Cd en As) 6 4)Aangewezen zwarte lijststoffen en stoffen overeenkomstig aanpak A-stoffen/prioritaire stoffen /prioritaire stoffen V+V 8

7 Soort (S) Score Minder milieurelevante stoffen op riool 1
Minder milieurelevante stoffen op oppervl. water 1 Milieurelevante stoffen op riool 1 Milieurelevante stoffen op oppervl. water 2 Oliën, vetten, zw. met. muv hg, cd en as op riool 2 Zwarte lijst stoffen, prioritaire stoffen enz. op riool 2 Oliën, vetten, zw. met. muv hg, cd en as op oppervl water 3 Zwarte lijst stoffen, prioritaire stoffen enz. op oppervl. w. 3

8 Omvang (O) Score Minder milieurelevante stoffen 0-10 ton/jr 1
Oliën, vetten, zw. met. muv hg, cd en as < 0,1 ton/jr 1 Oliën, vetten, zw. met. muv hg, cd en as 0,1-1 ton/jr 2 Oliën, vetten, zw. met. muv hg, cd en as > 1 ton/jr 3 Zwarte lijst stoffen, prioritaire stoffen enz. < 1 kg/jr 1 Zwarte lijst stoffen, prioritaire stoffen enz kg/jr 2 Zwarte lijst stoffen, prioritaire stoffen enz. > 10 kg/jr 3

9 Invulling risicomatrix
De gebruikte formule: Risico = (E+S+O) * K Risico’s zijn in 3 klassen te verdelen. Klein risico = risico <19 punten geMiddeld risico = punten Groot risico = >45 punten De kwalificatie klein, gemiddeld of groot risico heeft consequenties voor de prioritering en frequentie van toezicht.


Download ppt "Probleem- en risico analyse handhaving"

Verwante presentaties


Ads door Google