De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Milieujaarverslag Een kijkje in de keuken van 14 instellingen Marlein Noordanus Marlein Noordanus Ziekenhuis St Jansdal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Milieujaarverslag Een kijkje in de keuken van 14 instellingen Marlein Noordanus Marlein Noordanus Ziekenhuis St Jansdal."— Transcript van de presentatie:

1 Het Milieujaarverslag Een kijkje in de keuken van 14 instellingen Marlein Noordanus Marlein Noordanus Ziekenhuis St Jansdal

2 Inhoud presentatie  Waarom beginnen we eraan?  Welke onderdelen zou het MJV moeten bevatten  Het verschil tussen milieujaarverslag en duurzaamheidsverslag  Verschillen en overeenkomsten tussen verslagen  Leuke elementen uit de verslagen

3 Waarom beginnen we eraan?  50% heeft verplichting in vergunning  MJV dient tevens als (input voor) managementreview ISO 14001  Tonen transparantie, inzicht in bedrijfsprocessen

4 Welke onderdelen bevat MJV  Beschrijving relevante processen  Milieuaspecten: energie, emissies naar bodem, water, lucht, afvalstoffen, geluid, geur  Externe veiligheid  Milieuzorg  Milieurelevante ontwikkelingen  Milieuvergunning

5 Duurzaamheid Begrippen als:  Eco-indicatoren  Levencyclusanalyses  Milieukosten onderdeel van productprijs  Ketenbeheer  Maatschappelijk verantwoord ondernemen

6 Overeenkomsten  Overwegend kwalitatieve beschrijvingen zowel beleid als terugkoppeling  Technisch taalgebruik  Vooral gericht op output van instelling, weinig ketengericht  Veel aandacht voor kwantitatieve aspecten energie/afval/water  Nauwelijks benchmarking

7 Verschillen  Omvang sterk wisselend (5 - 40 pagina’s)  Detailniveau zeer verschillend vooral onderwerp milieuzorg- en organisatie en emissies  Tweedeling in publieksverslagen en technische verslagen  Plaats in algemene verslagen of juist niet  Breed verspreid (internet) of juist alleen betrokkenen

8 Leuke elementen  Kengetallen CO 2, SO 2, NO x  Publieksverslag Slingeland leuk  UMCU milieukosten uitgebreid met milieubelasting vermijdende kosten  Vervoer en mobiliteit  Ketenbeheer UZM en Hagaziekenhuis en Slingeland m.b.t. inkoop  Gebruik graaddagen

9 Tot slot Heb je een leuk verslag, mail het naar het MPZ zodat je collega’s er ook van kunnen leren!


Download ppt "Het Milieujaarverslag Een kijkje in de keuken van 14 instellingen Marlein Noordanus Marlein Noordanus Ziekenhuis St Jansdal."

Verwante presentaties


Ads door Google