De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Echte monitoring in Zwolle Gemeente Zwolle Marjolein van Sprang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Echte monitoring in Zwolle Gemeente Zwolle Marjolein van Sprang."— Transcript van de presentatie:

1 Echte monitoring in Zwolle Gemeente Zwolle Marjolein van Sprang

2 Verzameling gegevens • Milis • Overzicht van bedrijven en branches • Overzicht % na eerste controle niet in orde • Overzicht % na tweede controle niet in orde • Brieven • Achterhalen overtredingsoorten • Achterhalen aantal overtredingen

3 En dan….. … weet je wat je te doen staat? ---------------------------------------------

4 Coderen overtredingsoorten • Kwaliteit gegevens moet goed zijn! • Uniforme interpretatie • Een code per overtreding • Sectiehoofd en milieu-inspecteur A • Aaneengesloten periode • Ingevoerd in spreadsheet

5 Wat valt op? Vergelijking eigen cijfers • Branches die slechter en beter dan gemiddeld naleefgedrag vertonen • Soorten overtredingen die veel voorkomen • Diversiteit in geconstateerde overtredingen • Conflicten tussen gegevens kan tot verrassende conclusies leiden

6 Wat valt op? Vergelijking met anderen • Diversiteit van overtredingen • Opvallende branches • Herbezinning prioriteiten • Invloeden van wijze van handhaven? • Bijvoorbeeld bij een hoger naleefgedrag nagaan of een andere gemeente een andere strategie heeft toegepast.

7 Aandachtspunten Trek nooit zomaar conclusies Ken de context: • Zijn de getallen representatief • Welk beleidsmatige keuze ligt erachter • Welke toezichtstrategie • Welke handhavingsstrategie • Voorgeschiedenis • Interne problematiek

8 Nut monitoring • Hulpmiddel bij analyse (probleemanalyse vooraf en interpretatie resultaten achteraf) • Hulpmiddel bij bepalen (toezichts)strategie • Check bij gestelde prioriteiten • Nb ernst van overtredingen en beleidskeuzes zijn niet in dit systeem meegenomen. • Check bij behaalde resultaten • Check op de kwaliteit van de handhaving Basis voor verdere acties

9 Ambitie van Zwolle Monitoring ook persoonsafhankelijk maken, sturing op kengetallen, bewust benutten van kerncompetenties, gerichte afspraken over persoonlijke ontwikkeling. Dus de resultaten van monitoring ook gebruiken in de HRM-cyclus.

10 En zo…… … ontstaat een afrekeningcultuur? -------------------------------------------------


Download ppt "Echte monitoring in Zwolle Gemeente Zwolle Marjolein van Sprang."

Verwante presentaties


Ads door Google