De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Echte monitoring in Zwolle

Verwante presentaties


Presentatie over: "Echte monitoring in Zwolle"— Transcript van de presentatie:

1 Echte monitoring in Zwolle
Gemeente Zwolle Marjolein van Sprang

2 Verzameling gegevens Milis Brieven Overzicht van bedrijven en branches
Overzicht % na eerste controle niet in orde Overzicht % na tweede controle niet in orde Brieven Achterhalen overtredingsoorten Achterhalen aantal overtredingen

3 En dan….. … weet je wat je te doen staat?

4 Coderen overtredingsoorten
Kwaliteit gegevens moet goed zijn! Uniforme interpretatie Een code per overtreding Sectiehoofd en milieu-inspecteur A Aaneengesloten periode Ingevoerd in spreadsheet

5 Wat valt op? Vergelijking eigen cijfers
Branches die slechter en beter dan gemiddeld naleefgedrag vertonen Soorten overtredingen die veel voorkomen Diversiteit in geconstateerde overtredingen Conflicten tussen gegevens kan tot verrassende conclusies leiden

6 Wat valt op? Vergelijking met anderen
Diversiteit van overtredingen Opvallende branches Herbezinning prioriteiten Invloeden van wijze van handhaven? Bijvoorbeeld bij een hoger naleefgedrag nagaan of een andere gemeente een andere strategie heeft toegepast.

7 Aandachtspunten Trek nooit zomaar conclusies
Ken de context: Zijn de getallen representatief Welk beleidsmatige keuze ligt erachter Welke toezichtstrategie Welke handhavingsstrategie Voorgeschiedenis Interne problematiek

8 Nut monitoring Basis voor verdere acties
Hulpmiddel bij analyse (probleemanalyse vooraf en interpretatie resultaten achteraf) Hulpmiddel bij bepalen (toezichts)strategie Check bij gestelde prioriteiten Nb ernst van overtredingen en beleidskeuzes zijn niet in dit systeem meegenomen. Check bij behaalde resultaten Check op de kwaliteit van de handhaving Basis voor verdere acties

9 Ambitie van Zwolle Monitoring ook persoonsafhankelijk maken,
sturing op kengetallen, bewust benutten van kerncompetenties, gerichte afspraken over persoonlijke ontwikkeling. Dus de resultaten van monitoring ook gebruiken in de HRM-cyclus.

10 En zo…… … ontstaat een afrekeningcultuur?


Download ppt "Echte monitoring in Zwolle"

Verwante presentaties


Ads door Google