De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven"— Transcript van de presentatie:

1 Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven
De zorg in onze buurten…. Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven De zorg in onze buurten

2 Verantwoordelijkheid nemen..??
Wie van u heeft reeds een aandeel geleverd in de wijze waarop zorg en welzijn in uw wijk is vormgegeven? De zorg in onze buurten

3 Deel van de oplossing zijn.
Als mensen niet betrokken worden bij het werken aan problemen in eigen leven of wijk worden zij ook geen deel van de oplossing ervan. De zorg in onze buurten

4 Specialistische zorgorganisaties
Markt als model Groeiend aantal diagnoses Patiënten als consument Steeds meer nieuwe ‘producten’ De zorg in onze buurten

5 Kosten zorg per sector (2011)
Absoluut (miljoen euro) Percentage Ziekenhuiszorg en medisch specialistische zorg 24.077 26,9 Ouderenzorg 16.396 18,3 Welzijnszorg 10.352 11,6 Genees- en hulpmiddelen, lichaamsmaterialen 9.040 10,1 Eerstelijnszorg 8.537 9,6 Gehandicaptenzorg 7.584 8,5 Geestelijke gezondheidszorg 5.665 6,3 Beheer 3.195 3,6 Overige zorgaanbieders 2.959 3,3 Openbare gezondheidszorg en preventie 1.068 1,2 Ambulancezorg en vervoer 506 0,6 Totaal 89.381 100,0 De zorg in onze buurten

6 Complexe structuur De zorg in onze buurten

7 De transities De zorg in onze buurten

8 Top down aanpak! De drie transities (participatiewet, jeugdzorg, AWBZ) van boven af bedacht en gestuurd Samen doen teams, 22 wijkzorgteams, Om het kind: 22 ouder en kind teams, preventief interventie team Reorganisatie van het oude systeem Daarbij de boodschap (oekaze) dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid moeten gaan dragen?? De zorg in onze buurten

9 Wat vraagt zorg in de toekomst?
Beroep op eigen kracht en mogelijkheden = meer eigen verantwoordelijkheid Meer zelf doen en eigen netwerk betrekken Wederkerigheid wordt tastbaar – iedereen heeft te geven en te nemen Respect voor elkaar en onderlinge betrokkenheid Inclusieve samenleving Minder nadruk op medicalisering meer op kwaliteit van leven De zorg in onze buurten

10 Wat is daarvoor nodig? De zorg in onze buurten

11 Stap 1: Andere bejegening
Respectvolle en gelijkwaardige bejegening Alle informatie bespreken en delen Cliënten stimuleren om zelf op onderzoek uit te gaan en zelf aan de gezondheidsproblemen te werken Gezondheidsportaal openen (www.mayoclinic.org) Besluiten altijd in overleg Cliënt heeft regie en is beheerder van eigen dossier De zorg in onze buurten

12 Stap 2: Bewoners meer betrekken!
Mee ontwerpen en zelf ontwerpen van buurtzorgplannen Meer geloof in het zelf organiserend vermogen – minder controle en regelgeving. Mensen kansen geven - Experimenteer ruimte en ondersteuning (buurtbudget + faciliteiten) Maatschappelijk vastgoed openstellen voor de buurt De zorg in onze buurten

13 Stap 3: Van zorgen voor naar zorgen dat
De zorg in onze buurten

14 Stap 4: andere finacieringsimpulsen
Nadenken over de ‘zegeningen’ van de geleide markt werking in de zorg. Extra inzet levert besparingen op (teruglopende energie meter!) Meer kansen en meer communiceren over Persoons Gebonden Budget (PGB) Invoeren van gesubsidieerde dienstencheques Recht om als kleine aanbieder mee te doen bij aanbestedingen De zorg in onze buurten

15 Ontwikkelingen in Amsterdam
De zorg in onze buurten

16 www.stadsdorpenamsterdam.nl 20 stadsdorpen Burenhulp Thuishulp
Kook en eetclubs Advies en ondersteuning bij aanschaf/koop Wandelclubs Koor Museumbezoek Ontmoeting De zorg in onze buurten

17 Door mensen met beperkingen met elkaar, familie, verwanten en vertrouwde vreemden in contact te brengen gemeenschappen organiseren Samen werken aan oplossingen op het terrein van wonen, zorg en vrije tijd. Vanuit deze community ’s bedrijfsmatig kleinschalige woon- en zorgcoöperaties opzetten. Westerpark i.o. De zorg in onze buurten

18 Een buurt zorgbedrijf starten: Lucas Zorgt i.o.
Kansen voor bewondernemers!! Catering en ondersteunende diensten Dagopvang, ondersteuning en advies i.o. Formeel v.s. informeel Geen concurrentie voor de gevestigde organiseren -> geen financiële steun bij ontwikkeling De zorg in onze buurten

19 Zelf mee ontwerpen aan een zorgstructuur in de Oostelijke binnenstad: een poging
Praten over trottoirs en bomen!! Groep sleutelfiguren in een wijk bij elkaar brengen. Zorgaanbod buurt in kaart brengen (kansen en mogelijkheden) Uitwerken van buurtplannen Realisatie met faciliterende overheid Duurzame zorgstructuur vestigen De zorg in onze buurten

20 Voorbeeld projecten elders
Zorg coöperatie Hoogeloon (www.zorgcooperatie.nl) Austerlitz Zorgt (www.austerlitzzorgt.nl) kleinschalig wonen met dementie Zorg voor en door de buurt De zorg in onze buurten

21 De zorg van de toekomst. De zorg in onze buurten

22 Kansen voor anders denken (Jos de Blok)
Verpleeghuizen Kleine huizen in de wijk Kosten € ,-- per patiënt per jaar Nadruk op gezondheidsproblemen en marktwerking Mensen worden per categorie opgehokt! Standaardisatie en bureaucratie Te laag geschoold personeel Weinig uitnodigend voor vrienden en familie Niemand wil er in principe heen Met vier personen in een huis –persoonlijk en overzichtelijk Kosten kunnen w.s. omlaag (o.a. overhead) Meer aandacht voor maatwerk en kwaliteit van leven - als thuis meer eigen dag patroon en aandacht voor wensen en behoeften Buurt gebonden en meer betrokkenheid van familie en vrienden. De zorg in onze buurten


Download ppt "Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven"

Verwante presentaties


Ads door Google