De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven De zorg in onze buurten…. www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven De zorg in onze buurten…. www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten1."— Transcript van de presentatie:

1 Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven De zorg in onze buurten…. www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten1

2 Verantwoordelijkheid nemen..?? www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten2 Wie van u heeft reeds een aandeel geleverd in de wijze waarop zorg en welzijn in uw wijk is vormgegeven?

3 Deel van de oplossing zijn. www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten3  Als mensen niet betrokken worden bij het werken aan problemen in eigen leven of wijk worden zij ook geen deel van de oplossing ervan.

4 Specialistische zorgorganisaties www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten4 Markt als model Groeiend aantal diagnoses Patiënten als consument Steeds meer nieuwe ‘producten’

5 Kosten zorg per sector (2011) www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten5 Sector Absoluut (miljoen euro) Percentage Ziekenhuiszorg en medisch specialistische zorg 24.07726,9 Ouderenzorg16.39618,3 Welzijnszorg10.35211,6 Genees- en hulpmiddelen, lichaamsmaterialen 9.04010,1 Eerstelijnszorg8.5379,6 Gehandicaptenzorg7.5848,5 Geestelijke gezondheidszorg5.6656,3 Beheer3.1953,6 Overige zorgaanbieders2.9593,3 Openbare gezondheidszorg en preventie 1.0681,2 Ambulancezorg en vervoer5060,6 Totaal89.381100,0

6 www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten6 Complexe structuur

7 www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten7 De transities

8  De drie transities (participatiewet, jeugdzorg, AWBZ) van boven af bedacht en gestuurd  Samen doen teams, 22 wijkzorgteams, Om het kind: 22 ouder en kind teams, preventief interventie team  Reorganisatie van het oude systeem  Daarbij de boodschap (oekaze) dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid moeten gaan dragen?? www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten8 Top down aanpak!

9  Beroep op eigen kracht en mogelijkheden = meer eigen verantwoordelijkheid  Meer zelf doen en eigen netwerk betrekken  Wederkerigheid wordt tastbaar – iedereen heeft te geven en te nemen  Respect voor elkaar en onderlinge betrokkenheid  Inclusieve samenleving  Minder nadruk op medicalisering meer op kwaliteit van leven www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten9 Wat vraagt zorg in de toekomst?

10 www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten10 Wat is daarvoor nodig?

11  Respectvolle en gelijkwaardige bejegening  Alle informatie bespreken en delen  Cliënten stimuleren om zelf op onderzoek uit te gaan en zelf aan de gezondheidsproblemen te werken  Gezondheidsportaal openen (www.mayoclinic.org)  Besluiten altijd in overleg  Cliënt heeft regie en is beheerder van eigen dossier www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten11 Stap 1: Andere bejegening

12  Mee ontwerpen en zelf ontwerpen van buurtzorgplannen  Meer geloof in het zelf organiserend vermogen – minder controle en regelgeving.  Mensen kansen geven - Experimenteer ruimte en ondersteuning (buurtbudget + faciliteiten)  Maatschappelijk vastgoed openstellen voor de buurt www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten12 Stap 2: Bewoners meer betrekken!

13 www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten13 Stap 3: Van zorgen voor naar zorgen dat

14  Nadenken over de ‘zegeningen’ van de geleide markt werking in de zorg. Extra inzet levert besparingen op (teruglopende energie meter!)  Meer kansen en meer communiceren over Persoons Gebonden Budget (PGB)  Invoeren van gesubsidieerde dienstencheques  Recht om als kleine aanbieder mee te doen bij aanbestedingen www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten14 Stap 4: andere finacieringsimpulsen

15 www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten15 Ontwikkelingen in Amsterdam

16 www.stadsdorpenamsterdam.nl www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten16  20 stadsdorpen  Burenhulp  Thuishulp  Kook en eetclubs  Advies en ondersteuning bij aanschaf/koop  Wandelclubs  Koor  Museumbezoek  Ontmoeting

17 www.burenbond.nl www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten17  Door mensen met beperkingen met elkaar, familie, verwanten en vertrouwde vreemden in contact te brengen gemeenschappen organiseren  Samen werken aan oplossingen op het terrein van wonen, zorg en vrije tijd.  Vanuit deze community ’s bedrijfsmatig kleinschalige woon- en zorgcoöperaties opzetten.  Westerpark i.o.

18 Een buurt zorgbedrijf starten: Lucas Zorgt i.o. www.lucascommunity.nl Kansen voor bewondernemers!!  Catering en ondersteunende diensten  Dagopvang, ondersteuning en advies i.o.  Formeel v.s. informeel  Geen concurrentie voor de gevestigde organiseren -> geen financiële steun bij ontwikkeling www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten18

19 Zelf mee ontwerpen aan een zorgstructuur in de Oostelijke binnenstad: een poging www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten19  Praten over trottoirs en bomen!!  Groep sleutelfiguren in een wijk bij elkaar brengen.  Zorgaanbod buurt in kaart brengen (kansen en mogelijkheden)  Uitwerken van buurtplannen  Realisatie met faciliterende overheid  Duurzame zorgstructuur vestigen  www.halloijburg.nl www.halloijburg.nl

20  Zorg coöperatie Hoogeloon (www.zorgcooperatie.nl)www.zorgcooperatie.nl  Austerlitz Zorgt (www.austerlitzzorgt.nl)www.austerlitzzorgt.nl  www.herbergier.nl kleinschalig wonen met dementie www.herbergier.nl  Zorg voor en door de buurt www.halloijburg.nlwww.halloijburg.nl www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten20 Voorbeeld projecten elders

21 De zorg van de toekomst. www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten21 kees.onderwater@planet.nl www.werkenindewijk.nu

22 Kansen voor anders denken (Jos de Blok) Verpleeghuizen  Kosten € 80.000,-- per patiënt per jaar  Nadruk op gezondheidsproblemen en marktwerking  Mensen worden per categorie opgehokt!  Standaardisatie en bureaucratie  Te laag geschoold personeel  Weinig uitnodigend voor vrienden en familie  Niemand wil er in principe heen Kleine huizen in de wijk  Met vier personen in een huis – persoonlijk en overzichtelijk  Kosten kunnen w.s. omlaag (o.a. overhead)  Meer aandacht voor maatwerk en kwaliteit van leven - als thuis meer eigen dag patroon en aandacht voor wensen en behoeften  Buurt gebonden en meer betrokkenheid van familie en vrienden. www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten22


Download ppt "Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven De zorg in onze buurten…. www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten1."

Verwante presentaties


Ads door Google