De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven De zorg in onze buurten…. www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven De zorg in onze buurten…. www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten1."— Transcript van de presentatie:

1 Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven De zorg in onze buurten… De zorg in onze buurten1

2 Verantwoordelijkheid nemen..?? De zorg in onze buurten2 Wie van u heeft reeds een aandeel geleverd in de wijze waarop zorg en welzijn in uw wijk is vormgegeven?

3 Deel van de oplossing zijn De zorg in onze buurten3  Als mensen niet betrokken worden bij het werken aan problemen in eigen leven of wijk worden zij ook geen deel van de oplossing ervan.

4 Specialistische zorgorganisaties De zorg in onze buurten4 Markt als model Groeiend aantal diagnoses Patiënten als consument Steeds meer nieuwe ‘producten’

5 Kosten zorg per sector (2011) De zorg in onze buurten5 Sector Absoluut (miljoen euro) Percentage Ziekenhuiszorg en medisch specialistische zorg ,9 Ouderenzorg ,3 Welzijnszorg ,6 Genees- en hulpmiddelen, lichaamsmaterialen ,1 Eerstelijnszorg8.5379,6 Gehandicaptenzorg7.5848,5 Geestelijke gezondheidszorg5.6656,3 Beheer3.1953,6 Overige zorgaanbieders2.9593,3 Openbare gezondheidszorg en preventie ,2 Ambulancezorg en vervoer5060,6 Totaal ,0

6 De zorg in onze buurten6 Complexe structuur

7 De zorg in onze buurten7 De transities

8  De drie transities (participatiewet, jeugdzorg, AWBZ) van boven af bedacht en gestuurd  Samen doen teams, 22 wijkzorgteams, Om het kind: 22 ouder en kind teams, preventief interventie team  Reorganisatie van het oude systeem  Daarbij de boodschap (oekaze) dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid moeten gaan dragen?? De zorg in onze buurten8 Top down aanpak!

9  Beroep op eigen kracht en mogelijkheden = meer eigen verantwoordelijkheid  Meer zelf doen en eigen netwerk betrekken  Wederkerigheid wordt tastbaar – iedereen heeft te geven en te nemen  Respect voor elkaar en onderlinge betrokkenheid  Inclusieve samenleving  Minder nadruk op medicalisering meer op kwaliteit van leven De zorg in onze buurten9 Wat vraagt zorg in de toekomst?

10 De zorg in onze buurten10 Wat is daarvoor nodig?

11  Respectvolle en gelijkwaardige bejegening  Alle informatie bespreken en delen  Cliënten stimuleren om zelf op onderzoek uit te gaan en zelf aan de gezondheidsproblemen te werken  Gezondheidsportaal openen (www.mayoclinic.org)  Besluiten altijd in overleg  Cliënt heeft regie en is beheerder van eigen dossier De zorg in onze buurten11 Stap 1: Andere bejegening

12  Mee ontwerpen en zelf ontwerpen van buurtzorgplannen  Meer geloof in het zelf organiserend vermogen – minder controle en regelgeving.  Mensen kansen geven - Experimenteer ruimte en ondersteuning (buurtbudget + faciliteiten)  Maatschappelijk vastgoed openstellen voor de buurt De zorg in onze buurten12 Stap 2: Bewoners meer betrekken!

13 De zorg in onze buurten13 Stap 3: Van zorgen voor naar zorgen dat

14  Nadenken over de ‘zegeningen’ van de geleide markt werking in de zorg. Extra inzet levert besparingen op (teruglopende energie meter!)  Meer kansen en meer communiceren over Persoons Gebonden Budget (PGB)  Invoeren van gesubsidieerde dienstencheques  Recht om als kleine aanbieder mee te doen bij aanbestedingen De zorg in onze buurten14 Stap 4: andere finacieringsimpulsen

15 De zorg in onze buurten15 Ontwikkelingen in Amsterdam

16 De zorg in onze buurten16  20 stadsdorpen  Burenhulp  Thuishulp  Kook en eetclubs  Advies en ondersteuning bij aanschaf/koop  Wandelclubs  Koor  Museumbezoek  Ontmoeting

17 De zorg in onze buurten17  Door mensen met beperkingen met elkaar, familie, verwanten en vertrouwde vreemden in contact te brengen gemeenschappen organiseren  Samen werken aan oplossingen op het terrein van wonen, zorg en vrije tijd.  Vanuit deze community ’s bedrijfsmatig kleinschalige woon- en zorgcoöperaties opzetten.  Westerpark i.o.

18 Een buurt zorgbedrijf starten: Lucas Zorgt i.o. Kansen voor bewondernemers!!  Catering en ondersteunende diensten  Dagopvang, ondersteuning en advies i.o.  Formeel v.s. informeel  Geen concurrentie voor de gevestigde organiseren -> geen financiële steun bij ontwikkeling De zorg in onze buurten18

19 Zelf mee ontwerpen aan een zorgstructuur in de Oostelijke binnenstad: een poging De zorg in onze buurten19  Praten over trottoirs en bomen!!  Groep sleutelfiguren in een wijk bij elkaar brengen.  Zorgaanbod buurt in kaart brengen (kansen en mogelijkheden)  Uitwerken van buurtplannen  Realisatie met faciliterende overheid  Duurzame zorgstructuur vestigen 

20  Zorg coöperatie Hoogeloon (www.zorgcooperatie.nl)www.zorgcooperatie.nl  Austerlitz Zorgt (www.austerlitzzorgt.nl)www.austerlitzzorgt.nl  kleinschalig wonen met dementie  Zorg voor en door de buurt De zorg in onze buurten20 Voorbeeld projecten elders

21 De zorg van de toekomst De zorg in onze buurten21

22 Kansen voor anders denken (Jos de Blok) Verpleeghuizen  Kosten € ,-- per patiënt per jaar  Nadruk op gezondheidsproblemen en marktwerking  Mensen worden per categorie opgehokt!  Standaardisatie en bureaucratie  Te laag geschoold personeel  Weinig uitnodigend voor vrienden en familie  Niemand wil er in principe heen Kleine huizen in de wijk  Met vier personen in een huis – persoonlijk en overzichtelijk  Kosten kunnen w.s. omlaag (o.a. overhead)  Meer aandacht voor maatwerk en kwaliteit van leven - als thuis meer eigen dag patroon en aandacht voor wensen en behoeften  Buurt gebonden en meer betrokkenheid van familie en vrienden De zorg in onze buurten22


Download ppt "Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven De zorg in onze buurten…. www.werkenindewijk.nu 19-11-2014De zorg in onze buurten1."

Verwante presentaties


Ads door Google