De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan de slag met de online SE bank!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan de slag met de online SE bank!"— Transcript van de presentatie:

1 Aan de slag met de online SE bank!
Welkom namens het projectteam SE bank vmbo groen! Projectleiding: Wilma Bredewold, Jacob Molenaar en Alex van Essen (Toetsplaza) Ontwikkelgroep SE bank: Birgitte van Dijk, Thea van Bokhoven en Marja Groenendijk

2 Opzet workshop Kwaliteit van schoolexaminering en de kracht van samenwerking Demonstratie online SE bank Even oefenen… Doel : zicht op de mogelijkheden en de werking van de SE bank. De bank is (qua content) nog in ontwikkeling.

3 Waarom het project SE vmbo?
Het vmbo groen wil opbrengst gericht werken leerlingen bewust en doelgericht voorbereiden op het CSPE (mbo/maatschappelijk functioneren) komen tot hoge opbrengsten Kwalitatief goede toetsing én een goed toetsbeleid zijn hierbij van belang. Met name i.r.t. het schoolexamen! Het SE toetst dat wat je niet in het CSPE toetst Het SE bereidt voor op het CSPE Gezamenlijke initiatieven vanuit de AOC Raad, w.o. OGW projecten, Toetsbeleid, Rekengroen, Groen Proeven, Toetskapstok, SE vmbo groen (‘13-’14) Maar wat is kwaliteit van toetsing?

4 Kwaliteit van toetsen? = bewust toetsen door te kijken met een programmabril
2. Hoe? Met welke toetsvormen? Waarom en wat wil je toetsen? Welke leerdoelen? Duidelijk maken wat het oplevert. Door te werken met handreiking leer je een toetsmatrijs in te vullen en toetsitems uit te zoeken.:

5 De piramide van Miller Authenticiteit / complexiteit Doen Laten zien
Dit vraagt een bewuste keus in leeromgeving én in toetsvorm en toetsinhoud Weten Vakkennis en algemene kennis opdoen, inzicht verwerven Toepassen Toepassen van kennis in theoretisch probleem of praktische vaardigheid Laten zien Laten zien van competent gedrag in gesimuleerde, herkenbare situatie Doen Competent gedrag tonen in de complexe (beroeps)praktijk Authenticiteit / complexiteit Het examenprogramma vmbo groen richt zich op verschillend type leerdoelen Beroepsgericht onderwijs richt zich op vier lagen van ontwikkeling. Weten en toepassen vormen de basis. Of iemand competent is wordt zichtbaar bij het 'laten zien'en 'doen'. Elke laag vraagt om een andere leeromgeving én om andere toetsvormen. Klik op de lagen voor een toelichting.

6 Welke toetsvorm is passend bij welk doel?
Weten Kennis/theorietoetsen Toepassen Praktijktoetsen, werkstuk Laten zien Portfoliobeoordeling, werkpleksimulatie, projectpresentatie Doen Stage, PvB, externe opdracht Authenticiteit / complexiteit

7 Bewust en kwalitatief toetsen
Inhoud: dekking examenprogramma Vorm: op alle niveaus van de piramide Combinatie van toetsen die elkaar versterken, zowel qua inhoud als vorm Kwaliteitscriteria schoolexamens Authenticiteit, betrouwbaarheid, validiteit, transparantie, etc. Hier criteria toelichten

8 PTA: een evenwichtig geheel
Passen deze toetsen bij het waarom en wat? Programma = bewuste, beargumenteerde combinatie van toetsvormen. Zitten alle eindtermen in totale PTA? LB/K/2 LB/K/3 LB/K/16 Enzovoort .. praktijktoets

9 Hoe kan SE vmbo u ondersteunen?
Handreiking en formats 6 schoolexamensets LBB Online SE bank

10 Wat biedt de SE bank? 6 voorbeeld SE examens voor u samengesteld
2x GL, 2x KB en 2x BB Combinatie praktijk en theorie Keuzes gemaakt: welke inhouden, hoeveel tijd, welke weging, verhouding K/ABV/SBV conform CPSE norm Vaste kwaliteitscriteria Op dit moment nog opvraagbaar (deels in de database) Gevalideerde toetsitems om zelf naar wens online SE’s samen te kunnen stellen Te delen met collega’s (intern en op termijn extern) Digitaal én op papier af te nemen Praktijk alleen op papier Complete examensets per toets Examinatoreninstructie Toetsmatrijs Correctiemodel Opdracht leerling

11 Ingebouwde toetsmatrijzen
Stuurt de kwaliteit van het SE Koppelt eindtermen aan Kennis (K) Algemene BeroepsVaardigheden (ABV) Specifieke BeroepsVaardigheden (SBV) Adviesverhouding K/ABV/SBV conform CPSE GL: 25% - 50% - 25% KB: 20% - 50% - 30% BB: 15% - 50% - 35% (afwijking +/- 5%) Kennis heeft betrekking op feiten en begrippen (overeenkomstig indeling taxonomiecodes Romiszowski). ABV zijn voornamelijk gebaseerd op LB/K/2-eindtermen, dit zijn de competenties (aspecten gericht op het proces die toetsbaar zijn). Onder ABV worden ook verstaan: rekenvaardigheden, tabellen aflezen, hoofd- en bijzaken. SBV hebben betrekking op het praktische handelen van de leerling binnen een bepaald vakgebied, het toepassen van kennis. Aspecten die meer gericht zijn op het resultaat (i.t.t. op het proces).

12 Maar de SE bank blijft een hulpmiddel!
U blijft als gebruiker verantwoordelijk voor de kwaliteit van uw SE. Dit vraagt kennis van: Het examenprogramma De kwaliteit van examinering Het werken met toetsmatrijzen De werkwijze van de online SE bank en (indien gewenst) digitaal toetsen via Toetsplaza En een goed uitgewerkt PTA als basis voor het werken met de SE bank en het samenstellen van een schoolexamen. Laat u meenemen in ‘de wereld van onze online SE bank vmbo groen!’

13 De Schoolexamenbank vmbo Groen
Demonstratie Jacob Molenaar

14 Uitgangspunten Met de Schoolexamenbank vmbo Groen kunnen docenten drie dingen doen: De voorbeeldexamens aanpassen Zelf nieuwe schoolexamens samenstellen Samengestelde schoolexamens delen met collega’s binnen de school

15 Uitgangspunten De theorie-schoolexamens in de Schoolexamenbank vmbo Groen kunnen op twee manieren worden afgenomen: Op papier: de samengestelde examens kunnen worden gedownload in Word-formaat Online: met behulp van Toetsplaza (www.toetsplaza.nl). N.B. Om gebruik te kunnen maken van deze optie hoeft u niet al een actieve Toetsplaza-gebruiker te zijn. De praktijkexamens in de Schoolexamenbank vmbo Groen kunnen voorlopig uitsluitend op papier worden afgenomen.

16 Opzet De Schoolexamenbank vmbo Groen is zoveel mogelijk ‘zelfuitleggend’ Het samenstellen van schoolexamens gaat met een ‘wizard’ die u van a tot z door het proces leidt.

17 Demo!

18 Hoe verder in ‘14-’15? Digicodes wanneer en voor wie beschikbaar?
Doorontwikkeling SE bank (Zeer) korte termijn: alle 6 voorbeeldexamens (= resultaat huidige project) Daarna uitbreiding content Nieuwe (beperkte) financiële kaders, maar vooral vraagsturing bepalen inhoud en tempo van de doorontwikkeling. SE bank gaat deel uitmaken van de gezamenlijke examenorganisatie van de AOC’s. Wat zijn uw wensen qua content en qua diensten? Kant en klare examens of valide items? Zelf examens aanbieden voor opname in de SE bank? ….

19 Vacature invoerredacteur per direct!!! Meer info:
Scilla van Cuijlenborg, of T Contactpersoon SE vmbo: Wilma Bredewold, T Contactpersoon Toetsplaza: Alex van Essen, Voor actuele informatie zie

20 Even oefenen… De database bevat voorbeeldexamens:
Combi-examen GL (theorie en praktijk) LB/K/3 Ruimte LB/K/4 Landschap en omgeving LB/K/7 Groei en ontwikkeling 2 LB/K/8 Dierlijke voeding en verzorging Speel daar eens een beetje mee…


Download ppt "Aan de slag met de online SE bank!"

Verwante presentaties


Ads door Google