De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Wat biedt het het vmbo groen?’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Wat biedt het het vmbo groen?’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Wat biedt het het vmbo groen?’
Groen Proeven ‘Wat biedt het het vmbo groen?’

2 Waar staat Groen Proeven voor?
Een project van alle AOC’s en de VBG ( ) Ontwikkeling competentiegerichte schoolexamens (o.b.v. geglobaliseerde competentiegerichte examenprogramma’s landbouw en landbouwbreed) Implementatieondersteuning van de GP producten Via het schoolexamen de ontwikkeling naar meer competentiegericht vmbo groen stimuleren en faciliteren! ‘Hoger liggend doel’ (maar geen GP verantwoordelijkheid) - versterken doorlopende leerloopbaan vmbo – mbo - betekenisvol leren > motivatie - kwaliteitsverbetering (competentiegerichte) SE

3 Competenties, competentiegericht?
Competent zijn: ‘Ik kan iets en ik weet waarom’ Competentiegericht onderwijs (CGO): de leerling leert in samenhang krijgt eigen verantwoordelijkheid, leert te reflecteren leert actief en vanuit de praktijk laat zien wat hij kan! Competentiegerichte examenprogramma’s groen Professionele vaardigheden vervangen door 18 SHL competenties Competent zijn: Bewust handelen en keuzes verantwoorden

4 Competent zijn: Bewust handelen en keuzes verantwoorden

5 De piramide van Miller; lagen van ontwikkeling
Authenticiteit Lagen vertaald naar leerling, docent, toetsvorm en omgeving Oefenen van competent gedrag Beroepsbekwaamheid bestaat uit vier lagen: de onderste lagen zijn voorwaardelijk voor de hogere lagen. Afhankelijk van welke laag je in je onderwijs of beoordeling wilt aanspreken moet je andere methoden kiezen voor beoordeling. In traditioneel onderwijs ligt de nadruk op laag 1 en misschien laag 2. In CGO ligt de nadruk op laag 3 en 4 Naarmate je hoger in de piramide komt, wordt de authenticiteit van de onderwijs en beoordelingsmethoden belangrijker. Weten en toepassen vormen de basis. Of iemand echt competent is, wordt duidelijk via het laten zien en doen in de complexe praktijk. Dus CGO kan ook niet zonder kennis en vaardigheden! Toepassen van kennis (vak)kennis opdoen

6 Eisen aan een Groen Proeven PvB
CGO vraagt een andere inzet van leerlingen: eigen verantwoordelijkheid, initiatief, reflecteren, omgaan met dilemma’s, keuzes verantwoorden PvB: in een realistische praktische context gedrag ‘uitlokken’ Leerlingen moeten - plannen - keuzes maken - inspelen op onverwachte situaties - een ‘rol’ vervullen (verantwoordelijkheid) Reflectiegesprek als essentieel onderdeel van de beoordeling 2 examinatoren - observeren (gewenst) gedrag - bepalen of een leerling competent is; of hem/haar een praktijksituatie kan worden toevertrouwd beoordelen de uitvoering in zijn geheel

7 Van examenprogramma naar PvB
Examenprogramma LNO en LBB Verantwoording Examenstandaarden Verantwoording Proeven van Bekwaamheid

8 Examenstandaard per contextveld
Leefomgeving en recreatie Kerntaken Werkprocessen 1. Verrichten werkzaamheden bij aanleg natuur en leefomgeving 1.1 De leerling bereidt de aanleg voor 1.2 De leerling voert de aanleg uit 1.3 De leerling controleert het eigen werk 2. Verrichten werkzaamheden bij onderhoud natuur en leefomgeving 2.1 De leerling bereidt het onderhoud voor 2.2 De leerling voert het onderhoud uit 2.3 De leerling controleert het eigen werk 3. Ondersteunen van het recreatief gebruik van natuur en leefomgeving 3.1 De leerling informeert en licht de klant voor over de gang van zaken op de locatie 3.2 De leerling voert technische werkzaamheden uit 3.3 De leerling geeft instructie en uitleg bij het gebruik van recreatie voorzieningen en activiteiten 4. Gebruiken, onderhouden en beheren van productiemiddelen en bedrijfsgebouwen 4.1 De leerling onderhoudt gereedschappen en machines 4.2 De leerling onderhoudt gebouwen en leefomgeving 4.3 De leerling houdt administratieve processen bij

9 Examenstandaard per contextveld
Benodigde competenties Werkproces met resultaat Benodigde competenties met eindtermen / indicatoren 3.1 De leerling informeert en licht de klant voor over de gang van zaken op de locatie Resultaat: de klant is geïnformeerd 14 6 de leerling luistert naar de recreant de leerling informeert de recreant Contextafhankelijk LB/K/2/4,5,6,14 LBK 4/23 LBK 11/35

10 Wat wij bieden; 2 ontwikkellijnen
1. Productontwikkeling - kant en klare PvB’s o.b.v. kwaliteitsstandaarden - verantwoordingsdocumenten - templates voor PvB ontwikkeling door de scholen zelf 2. Implementatieondersteuning - ondersteuning en advisering (vraaggericht) - pilots met intensieve begeleiding - deskundigheidsbevordering en uitwisseling - MT bijeenkomsten - pilotbijeenkomsten - DOE dag

11 Voorbeeld PvB’s, ontwikkelruimte, pilots

12 De projectorganisatie
LNV BAR/AOC Raad SG PL Redacteur Extern Ontwikkelgroep Coördinator Kwaliteitsgroep Groen Proeven treedt niet in de verantwoordelijkheid van de instellingen bij de implementatie van competentiegericht onderwijs en beoordelen WUR Kwaliteits borging

13 De monitoring vanuit de WUR
Maar … Groen Proeven laat vooral zien en ervaren hoe competentiegerichte schoolexaminering in de praktijk werkt. Maar …doen wij ook wat wij beogen? De Groen Proeven film! De monitoring vanuit de WUR Ervaren kwaliteit t.a.v. 12 kwaliteitsindicatoren

14 Monitoring Groen Proeven 2009-2010: resultaten
05/04/2017 Monitoring Groen Proeven : resultaten Judith Gulikers, Educatie en competentiestudies, WUR

15 Wat cijfers 34 pilots 10 AOC’s en 1 SG
05/04/2017 34 pilots 10 AOC’s en 1 SG 28 intakegesprekken; bij 20 leidinggevende aanwezig (!) 453 evaluaties ingevuld door lln., 76 door examinator 10 ljr.4, 21 ljr. 3, 3 ljr.2 24 school, 10 bedrijf (ljr. 4)

16 De monitoringsprocedure
05/04/2017 Inzicht in de (ervaren) kwaliteit van Groen Proeven Ondersteunen scholen bij organisatie en reflectie op de pilot Intake Observatie van uitvoering Directe feedback op locatie Evaluatiegesprekken Verslagen  direct overleg projectleiding  acties Effectiviteit van de intake; professionaliseren en borgen

17 Onderzoeksresultaten
05/04/2017 Evaluaties (‘ervaren kwaliteit’) (leerlingen, docenten, GP begeleiders) ‘Persoonlijke ervaringen’ (onderzoeker) 12 kwaliteitscriteria (Baartman c.s) Intakevragenlijst pilots Evaluatievragenlijst pilots Screeningscriteria PvB’s (KG)

18 Leerlingen positief over
In kader van doorlopende leerlijn  JAA! In kader van: dit heb ik nog nooit eerder gedaan NEEE! Leerlingen positief over 05/04/2017 Authenticiteit (echte opdrachtgever/klant, echt resultaat, locatie Leereffect van de PvB (m.n. competentieontwikkeling) Transparantie (lln. weten wat er verwacht wordt) PvB als examenvorm Aandachtspunten GL leerling (keuzes, voorbereiding) < authentiek, > voorbereid Beelden bij competenties Leereffect Voorbereidingstraject ‘Maar wat ik dan eigenlijk wel vind, is dat ze al eerder op school moeten leren hoe je zelfstandig moet werken. Nu moesten we dat ineens in deze toets doen en dat zijn we niet gewend’ (GL lln.)

19 76 Docenten positief over
05/04/2017 Uitvoerbaarheid Herhaalbaarheid (‘we zijn het met elkaar eens’) Niveau van de lln. (reflectievermogen, inzet, creativiteit, competent gedrag) Acceptatie (goede examinering, betekenisvol) Aandachtspunten Uitvoerbaarheid in reguliere setting Beoordeling (hoe en waarop) Plaatsing in de doorlopende leerlijn Voorbereidingstraject (fase van CGO ontwikkeling) Reflectiegesprek als onderdeel van de beoordeling

20 Wat vraagt nog aandacht
05/04/2017 Groen Proeven geeft een zichtbare impuls aan competentiegericht vmbo groen, dus vooral doorgaan ! CSPE Nog geen duidelijk beeld van: competenties, “hoe zie ik die in mijn situatie?” WAT, HOE en WAAROP beoordelen? Werken met dilemma’s: wel/niet, en zo ja hoe dan? Differentiatie naar niveau komt niet uit de verf “Mijn mond houden” is een uitdaging voor docenten Relatie met CSPE leidt tot veel discussie Doorlopende leerlijn. Docenten vinden aansluiting met MBO groot voordeel van PvB, leerlingen zien dit nog niet. PvB wordt nog niet in een doorlopende leerlijn geplaatst

21 Mooi, maar waar doen we het voor?
Met competentiegericht onderwijs: beoordeel je de vmbo leerling op een manier die recht doet aan zijn kracht; ‘geen woorden, maar daden!’ leren leerlingen naar zichzelf te kijken en initiatief nemen concentreer je je op wat de leerling kan maak je onderwijs betekenisvol leg je verbanden met de wereld buiten de school (hobby’s) Maar vooral: bereid je leerlingen voor op succesvol functioneren in het (brede) mbo en in de maatschappij leer je leerlingen bewust kiezen voor een vervolgstap

22 Meer informatie?? www.groenproeven.nl
Projectleiding: Scilla van Cuijlenborg Wilma Bredewold


Download ppt "‘Wat biedt het het vmbo groen?’"

Verwante presentaties


Ads door Google