De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groen Proeven ‘Wat biedt het het vmbo groen?’. Waar staat Groen Proeven voor? Een project van alle AOC’s en de VBG (2009-2010) Ontwikkeling competentiegerichte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groen Proeven ‘Wat biedt het het vmbo groen?’. Waar staat Groen Proeven voor? Een project van alle AOC’s en de VBG (2009-2010) Ontwikkeling competentiegerichte."— Transcript van de presentatie:

1 Groen Proeven ‘Wat biedt het het vmbo groen?’

2 Waar staat Groen Proeven voor? Een project van alle AOC’s en de VBG (2009-2010) Ontwikkeling competentiegerichte schoolexamens (o.b.v. geglobaliseerde competentiegerichte examenprogramma’s landbouw en landbouwbreed) Implementatieondersteuning van de GP producten  Via het schoolexamen de ontwikkeling naar meer competentiegericht vmbo groen stimuleren en faciliteren! ‘Hoger liggend doel’ (maar geen GP verantwoordelijkheid) - versterken doorlopende leerloopbaan vmbo – mbo - betekenisvol leren > motivatie - kwaliteitsverbetering (competentiegerichte) SE

3 Competenties, competentiegericht? Competent zijn: ‘Ik kan iets en ik weet waarom’ Competentiegericht onderwijs (CGO): de leerling leert in samenhang krijgt eigen verantwoordelijkheid, leert te reflecteren leert actief en vanuit de praktijk laat zien wat hij kan! Competentiegerichte examenprogramma’s groen Professionele vaardigheden vervangen door 18 SHL competenties

4

5 Authenticiteit Oefenen van competent gedrag Toepassen van kennis (vak)kennis opdoen De piramide van Miller; lagen van ontwikkeling Lagen vertaald naar leerling, docent, toetsvorm en omgeving

6 Eisen aan een Groen Proeven PvB CGO vraagt een andere inzet van leerlingen: - eigen verantwoordelijkheid, initiatief, reflecteren, omgaan met dilemma’s, keuzes verantwoorden PvB: in een realistische praktische context gedrag ‘uitlokken’ Leerlingen moeten- plannen - keuzes maken - inspelen op onverwachte situaties - een ‘rol’ vervullen (verantwoordelijkheid) Reflectiegesprek als essentieel onderdeel van de beoordeling 2 examinatoren - observeren (gewenst) gedrag - bepalen of een leerling competent is; of hem/haar een praktijksituatie kan worden toevertrouwd - beoordelen de uitvoering in zijn geheel

7 Van examenprogramma naar PvB Examenprogramma LNO en LBB Examenstandaarden Proeven van Bekwaamheid Verantwoording

8 Examenstandaard per contextveld Leefomgeving en recreatie KerntakenWerkprocessen 1. Verrichten werkzaamheden bij aanleg natuur en leefomgeving1.1 De leerling bereidt de aanleg voor 1.2 De leerling voert de aanleg uit 1.3 De leerling controleert het eigen werk 2. Verrichten werkzaamheden bij onderhoud natuur en leefomgeving2.1 De leerling bereidt het onderhoud voor 2.2 De leerling voert het onderhoud uit 2.3 De leerling controleert het eigen werk 3. Ondersteunen van het recreatief gebruik van natuur en leefomgeving 3.1 De leerling informeert en licht de klant voor over de gang van zaken op de locatie 3.2 De leerling voert technische werkzaamheden uit 3.3 De leerling geeft instructie en uitleg bij het gebruik van recreatie voorzieningen en activiteiten 4. Gebruiken, onderhouden en beheren van productiemiddelen en bedrijfsgebouwen 4.1 De leerling onderhoudt gereedschappen en machines 4.2 De leerling onderhoudt gebouwen en leefomgeving 4.3 De leerling houdt administratieve processen bij

9 Examenstandaard per contextveld Benodigde competenties Werkproces met resultaat Benodigde competenties met eindtermen / indicatoren 3.1 De leerling informeert en licht de klant voor over de gang van zaken op de locatie Resultaat: de klant is geïnformeerd  14  6  de leerling luistert naar de recreant  de leerling informeert de recreant Contextafhankelijk LB/K/2/4,5,6,14 LBK 4/23 LBK 11/35

10 Wat wij bieden; 2 ontwikkellijnen 1. Productontwikkeling - kant en klare PvB’s o.b.v. kwaliteitsstandaarden - verantwoordingsdocumenten - templates voor PvB ontwikkeling door de scholen zelf 2. Implementatieondersteuning - ondersteuning en advisering (vraaggericht) - pilots met intensieve begeleiding - deskundigheidsbevordering en uitwisseling - MT bijeenkomsten - pilotbijeenkomsten - DOE dag

11 Voorbeeld PvB’s, ontwikkelruimte, pilots www.groenproeven.nl

12 De projectorganisatie LNVBAR/AOC RaadSGPL Extern Redacteur OntwikkelgroepCoördinatorKwaliteitsgroep WUR Groen Proeven treedt niet in de verantwoordelijkheid van de instellingen bij de implementatie van competentiegericht onderwijs en beoordelen

13 Groen Proeven laat vooral zien en ervaren hoe competentiegerichte schoolexaminering in de praktijk werkt. Maar …doen wij ook wat wij beogen? De Groen Proeven film! De monitoring vanuit de WUR Ervaren kwaliteit t.a.v. 12 kwaliteitsindicatoren Maar …

14 Monitoring Groen Proeven 2009- 2010: resultaten Judith Gulikers, Educatie en competentiestudies, WUR Judith.gulikers@wur.nl

15 Wat cijfers 34 pilots 10 AOC’s en 1 SG 28 intakegesprekken; bij 20 leidinggevende aanwezig (!) 453 evaluaties ingevuld door lln., 76 door examinator 10 ljr.4, 21 ljr. 3, 3 ljr.2 24 school, 10 bedrijf (ljr. 4)

16 De monitoringsprocedure 1. Inzicht in de (ervaren) kwaliteit van Groen Proeven 2. Ondersteunen scholen bij organisatie en reflectie op de pilot Intake Observatie van uitvoering Directe feedback op locatie Evaluatiegesprekken Verslagen  direct overleg projectleiding  acties Effectiviteit van de intake; professionaliseren en borgen

17 Onderzoeksresultaten Evaluaties (‘ervaren kwaliteit’) (leerlingen, docenten, GP begeleiders) ‘Persoonlijke ervaringen’ (onderzoeker) 12 kwaliteitscriteria (Baartman c.s) Intakevragenlijst pilots Evaluatievragenlijst pilots Screeningscriteria PvB’s (KG)

18 Leerlingen positief over Authenticiteit ( echte opdrachtgever/klant, echt resultaat, locatie Leereffect van de PvB (m.n. competentieontwikkeling ) Transparantie (lln. weten wat er verwacht wordt) PvB als examenvorm Aandachtspunten GL leerling (keuzes, voorbereiding) voorbereid Beelden bij competenties Leereffect Voorbereidingstraject ‘Maar wat ik dan eigenlijk wel vind, is dat ze al eerder op school moeten leren hoe je zelfstandig moet werken. Nu moesten we dat ineens in deze toets doen en dat zijn we niet gewend’ (GL lln.) In kader van doorlopende leerlijn  JAA! In kader van: dit heb ik nog nooit eerder gedaan  NEEE!

19 Uitvoerbaarheid Herhaalbaarheid (‘we zijn het met elkaar eens’) Niveau van de lln. (reflectievermogen, inzet, creativiteit, competent gedrag) Acceptatie (goede examinering, betekenisvol) Aandachtspunten Uitvoerbaarheid in reguliere setting Beoordeling (hoe en waarop) Plaatsing in de doorlopende leerlijn Voorbereidingstraject (fase van CGO ontwikkeling) Reflectiegesprek als onderdeel van de beoordeling 76 Docenten positief over

20 Wat vraagt nog aandacht CSPE Groen Proeven geeft een zichtbare impuls aan competentiegericht vmbo groen, dus vooral doorgaan !

21 Met competentiegericht onderwijs: beoordeel je de vmbo leerling op een manier die recht doet aan zijn kracht; ‘geen woorden, maar daden!’ leren leerlingen naar zichzelf te kijken en initiatief nemen concentreer je je op wat de leerling kan maak je onderwijs betekenisvol leg je verbanden met de wereld buiten de school (hobby’s) Maar vooral: bereid je leerlingen voor op succesvol functioneren in het (brede) mbo en in de maatschappij leer je leerlingen bewust kiezen voor een vervolgstap Mooi, maar waar doen we het voor?

22 www.groenproeven.nl Projectleiding: info@groenproeven.nlinfo@groenproeven.nl Scilla van Cuijlenborg Wilma Bredewold Meer informatie??


Download ppt "Groen Proeven ‘Wat biedt het het vmbo groen?’. Waar staat Groen Proeven voor? Een project van alle AOC’s en de VBG (2009-2010) Ontwikkeling competentiegerichte."

Verwante presentaties


Ads door Google