De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Theo Kocken, Hoogleraar Risk Management VU, CEO, Cardano 17 april 2014 Overgang naar stelsel van 2020-2120: Metamorfose vereist! (Geen knutsel-aanpassingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Theo Kocken, Hoogleraar Risk Management VU, CEO, Cardano 17 april 2014 Overgang naar stelsel van 2020-2120: Metamorfose vereist! (Geen knutsel-aanpassingen."— Transcript van de presentatie:

1 Theo Kocken, Hoogleraar Risk Management VU, CEO, Cardano 17 april 2014 Overgang naar stelsel van 2020-2120: Metamorfose vereist! (Geen knutsel-aanpassingen aan een onhoudbaar systeem)

2 Opbouwen annuïteiten: Omzetten “waarde” (premiebetaling/inleg) in “inkomensstroom gedurende pensioen”.............. Projectie = Toezegging annuïteit Inleg door deelnemer 2

3 .............. Projectie = Toezegging annuïteit Premie Inleg door deelnemer Dus je koopt een annuïteit Voor iedere premie-inleg En die verandert in prijs als de rente verandert.... => Rentegevoeligheid hoog (CF’s tot wel 70 jaar in de toekomst) Discontering met “rentecurve” Waarde na rentedaling (annuïteit duurder) 3

4 Opbouwen annuïteiten, in 1 grote pot..... Toezeggingen gepensioneerden Toezeggingen actieven Gemiddelde rentegevoeligheid pensioenfonds Rentegevoeligheid gepensioneerden Rentegevoeligheid actieven 4 OUDEREN TE VEEL RISICO JONGEREN TE WEINIG RISICO

5 Probleem “zachte aanspraken” in collectief pensioenfonds:.............. Projectie = Toezegging variabele annuïteit [obv subjectieve parameters] Discontering = Waardering variabele annuïteit [obv subjectieve parameters] Inleg door deelnemer Waarde na parameter aanpassing Complex tot zeer complex  Waarde van inleg kan veranderen door verandering parameters via commissies = herverdeling vermogen via pensioenfondsen tot > 30% Verwachte inflatie ? Inflatierisico premie?? Verwachte aandelen risicopremie? Ultiem Foute Regelgeving (UFR) Verwachte macro- stabiele risicopremie?? BNW-curve 5

6 Complexiteit leidt tot rijk-reken-illusie “Geen gezeik, iedereen rijk”: Pensioenakkoord 2011: Met anders rekenen krijgt iedereen meer indexatie (zie plaatjes appendix en zoek de grap!) Henk Krol, Henk Brouwer e.a. 2014 : Beetje anders rekenen en we zijn uit de problemen Bernard Wientjes 2014: Macro stabiele discontering nodig; we kunnen niet uit de voeten met systeem waar de pensioenuitkering afhangt van de stand van de markt 6

7 <= John Nash 7

8 Voordeel intergenerationele risicodeling CPB (2012, 2014) : –Grofweg een paar procent welvaartsvoordeel Onder ideale aannames van continuïteit etc. Nadelen: –Geen maatgesneden leeftijdsdifferentiatie mogelijk –Onnodig veel “onnatuurlijk” renterisico –Enorme ondoorzichtigheid en complexiteit –Generatieconflicten en wantrouwen SOLIDARITEIT? WAAR DEZE WAARDE TOEVOEGT! 8

9 Wat willen we wel? Risiconemen om pensioen betaalbaar te houden Zekerheid.... Maar niet meer dan gegeven kan worden Complexiteit naar laagst mogelijke niveau brengen Politiek risico naar laagst mogelijke niveau brengen Win-lose situaties vermijden Voldoende leeftijdsdifferentiatie En misschien keuzevrijheid Solidariteit waar dit welvaartswinst oplevert zonder andere criteria sterk aan te tasten Overdracht opgebouwd vermogen mogelijk 9

10 De psychologie van “reference levels” [Lees: Nominaal pensioeninkomen] Under-promise, Over-deliver Prof. Laurie Santos, Yale University Wat willen we wel? ZEKERHEID... Maar het gaat er vooral om wat je belooft versus wat je denkt te leveren 10

11 Balans tussen criteria: Het Duale Contract

12 Twee-componenten ontwerp Geleidelijke verschuiving naarmate Human Capital afneemt.............. Annuïteit Kapitaal: Conversie geleidelijk in de tijd Participaties Risky assets Collectief belegd, individueel eigendom Collectief belegd, collectief eigendom maar duidelijke individuele waarde (risk sharing: micro langleven) Betaalbaarheid Zekerheid 12 Inkomensstroom:

13 Geleidelijk gegarandeerde NOMINALE annuïteit kopen… € € 50 jaar..... Geïnvesteerd bedrag in beleggingen bijv. aandelen Pensioendatum Jaarlijkse pensioenpremie 51 jaar Etcetera Jaarlijkse pensioenuitkering Pensioendatum Beleggingen geïnvesteerd voor aankopen annuïteiten 13 Kapitaal: Inkomensstroom:

14 Geleidelijk gegarandeerde annuïteit kopen… € €..... Etcetera 50 jaar Geïnvesteerd bedrag in beleggingen bijv. aandelen Pensioendatum 51 jaar Pensioendatum Beleggingen geïnvesteerd voor aankopen annuïteiten Jaarlijkse pensioenuitkering 14 Kapitaal: Inkomensstroom:

15 Geleidelijk annuïteit kopen… € € …...... Etcetera 50 jaar Geïnvesteerd bedrag in beleggingen bijv. aandelen Pensioendatum 51 jaar Pensioendatum Beleggingen geïnvesteerd voor aankopen annuïteiten Jaarlijkse pensioenuitkering 15 Kapitaal: Inkomensstroom:

16 Geleidelijk annuïteit kopen… € € …...... Etcetera 50 jaar Geïnvesteerd bedrag in beleggingen bijv. aandelen Pensioendatum 51 jaar Pensioendatum Beleggingen geïnvesteerd voor aankopen annuïteiten Jaarlijkse pensioenuitkering 16 Kapitaal: Inkomensstroom:

17 Geleidelijk annuïteit kopen… € € …...... Etcetera..... 50 jaar Geïnvesteerd bedrag in beleggingen bijv. aandelen Pensioendatum 51 jaar Pensioendatum Beleggingen geïnvesteerd voor aankopen annuïteiten Jaarlijkse pensioenuitkering Risky assets na pensionering 17 Kapitaal: Inkomensstroom:

18 Impliciete asset allocatie “Huidige 10 jaars uitsmeer-FTK” versus “life cycle aanpak met risky assets in uitbetalingsfase” 18 Huidige contract per 2015 (10 jaar uitsmeren) Lifecycle contract met deel risky assets pensionering

19 Heterogene langleven pools Zelfde prijs voor 1 euro levenslange annuïteit Ongeachte levensverwachting Kan tot 25% subsidiëren rijk door arm leiden 19

20 Lastige oplossingen ter voorkoming ex-ante waarde-overdracht arm => rijk: Homogene groepen verzekerden (beroepen etc?) Prijsdifferentiatie bij toetreding Indirecte prijsdifferentiatie via verevening 20 Complex en gevoelig onderwerp... Maar het nu niet meenemen in discussie omwille complexiteit is niet te rechtvaardigen

21 21 Annuïteitenvormen, Meer dan alleen de vaste annuïteit

22 Nederland is “annuïteitenland nr 1” Voorbeeld discussie met een Belg: “Annuïteit kopen? Haha, ik ben gek, als ik volgend jaar overlijd ben ik de schlemiel” UK vorige maand: “Annuïteiten mogen ook als Lump Sum worden opgenomen” Cultuur en tijdsgeest bepalen wat we normaal vinden! 22 Pensions minister Steve Webb (cynisch): "If people do buy a Lamborghini but know that they'll end up just living on the state pension, that becomes their choice"

23 Uitbetalingsfase: Denken over verschillende soorten annuïteiten.... Vaste annuïteit (geen risicovolle assets meer gedurende pensionering) Annuïteit niet-dalend inkomen plus deel risicovolle assets voor indexering (en opvangen macro-langleven) Variabele annuïteit (met mimimaal “floor”?) 23

24 Leeftijdsdifferentiatie Actuariële solidariteit Politiek risico Betaalbaarheid Transparantie Simplicity !!!! Duidelijkheid over zekerheid Keuzevrijheid indien gewenst Overdracht opgebouwd vermogen Intergenerationele solidariteit Behoud: Verbeter: Afscheid van: 24 INDIEN mogelijk in homogene solidariteitskringen

25 Discussie....


Download ppt "Theo Kocken, Hoogleraar Risk Management VU, CEO, Cardano 17 april 2014 Overgang naar stelsel van 2020-2120: Metamorfose vereist! (Geen knutsel-aanpassingen."

Verwante presentaties


Ads door Google