De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheid en Vlissingen Wmo-adviesraad Vlissingen 1 oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheid en Vlissingen Wmo-adviesraad Vlissingen 1 oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheid en Vlissingen Wmo-adviesraad Vlissingen 1 oktober 2014

2 Presentaties door:  Porthos Walcheren en het Routeteam  Veilig Thuis (Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Steunpunt Huiselijk Geweld)  Gebiedsteam Oost-Souburg voor Elkaar  Veiligheidshuis  Porthos Walcheren en het Routeteam  Veilig Thuis (Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Steunpunt Huiselijk Geweld)  Gebiedsteam Oost-Souburg voor Elkaar  Veiligheidshuis

3 Porthos als toegang voor de burger

4 Eén voor allen, allen voor één!

5 Uitgangspunten Porthos  Gebruik maken van de eigen kracht van burgers en hun netwerk  Voor alle burgers van – 9 maanden tot 110 jaar  Een sociaal beleid voor alle burgers op Walcheren  Samenwerking van organisaties in de uitvoering  Klik, bel, kom  Gebruik maken van de eigen kracht van burgers en hun netwerk  Voor alle burgers van – 9 maanden tot 110 jaar  Een sociaal beleid voor alle burgers op Walcheren  Samenwerking van organisaties in de uitvoering  Klik, bel, kom

6 Porthos Walcheren  In de Combinatie, Pablo Picassoplein, Vlissingen  Dagelijks geopend van 8.30 tot 17.00 uur  Klik, bel, kom  Informatie en advies  Vraagverheldering en risicotaxatie  Zo nodig verdere vraagverheldering bij de burger thuis  Samen maken van een Ondersteuningplan  Doorgeleiding naar voorzieningen  In de Combinatie, Pablo Picassoplein, Vlissingen  Dagelijks geopend van 8.30 tot 17.00 uur  Klik, bel, kom  Informatie en advies  Vraagverheldering en risicotaxatie  Zo nodig verdere vraagverheldering bij de burger thuis  Samen maken van een Ondersteuningplan  Doorgeleiding naar voorzieningen

7 Ondersteuningsplan

8 Routeteam  Geen indicatiestellend orgaan  Verlengde politieke verantwoordelijkheid  Sneller het juiste ondersteuningspad  Verbinding van partijen van drang en dwang  Geen indicatiestellend orgaan  Verlengde politieke verantwoordelijkheid  Sneller het juiste ondersteuningspad  Verbinding van partijen van drang en dwang

9 Routeteam  Veilig thuis  Veiligheidshuis  Porthos  Raad voor de Kinderbescherming  Openbaar Ministerie (op afroep)  Veilig thuis  Veiligheidshuis  Porthos  Raad voor de Kinderbescherming  Openbaar Ministerie (op afroep)

10 Werkwijze Routeteam  Inbrengende professional (sleutelwerker)  Ondersteuningsplan  Vraagstelling  Keuze voor vrijwillig, drang- of dwangpad  Terugkoppeling van resultaat  Leren van elkaar  Leren van resultaten  Inbrengende professional (sleutelwerker)  Ondersteuningsplan  Vraagstelling  Keuze voor vrijwillig, drang- of dwangpad  Terugkoppeling van resultaat  Leren van elkaar  Leren van resultaten

11 VRAGEN?

12 Veilig Thuis  Het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies en Meldpunt worden per 1 januari 2015 samengevoegd tot 1 meldpunt voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland

13 Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid van Veilig Thuis Zeeland ligt bij de 13 Zeeuwse Gemeenten (WMO) 1 meldpunt 1 telefoonnummer 1 registratiesysteem 1 werkwijze 1 team Verantwoordelijkheid van Veilig Thuis Zeeland ligt bij de 13 Zeeuwse Gemeenten (WMO) 1 meldpunt 1 telefoonnummer 1 registratiesysteem 1 werkwijze 1 team

14 DOEL VAN VEILIG THUIS  Het voorkomen van geweld of mishandeling  Het duurzaam beëindigen van het geweld of de mishandeling als dit heeft plaatsgevonden  Het beperken van de schadelijke gevolgen van het geweld of de mishandeling  Indien noodzakelijk is er veilig onderdak  Het voorkomen van geweld of mishandeling  Het duurzaam beëindigen van het geweld of de mishandeling als dit heeft plaatsgevonden  Het beperken van de schadelijke gevolgen van het geweld of de mishandeling  Indien noodzakelijk is er veilig onderdak

15 Wat vinden we in Zeeland belangrijk?  Dichtbij de mensen  Respect voor mensen  Een ongedeelde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling - 1 visie - het gehele gezinssysteem - kiezen voor drang boven dwang  Dichtbij de mensen  Respect voor mensen  Een ongedeelde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling - 1 visie - het gehele gezinssysteem - kiezen voor drang boven dwang

16 Wat vinden we in Zeeland belangrijk?  Effectieve inzet, gericht op duurzaam resultaat  Deskundige hulp  Snel en outreachend  Deskundige hulp voor kinderen  Opvang  Effectieve inzet, gericht op duurzaam resultaat  Deskundige hulp  Snel en outreachend  Deskundige hulp voor kinderen  Opvang

17 Wie heeft hierin een rol?  De inwoners  Medewerkers van professionele organisaties  De hulpverleners  Veilig Thuis  De inwoners  Medewerkers van professionele organisaties  De hulpverleners  Veilig Thuis

18 Wie heeft hierin een rol?  De gemeenten (bv gebiedsverbod of tijdelijk huisverbod)  Samenwerkingspartners in drang en dwang (OM, RVDK, Intervence en politie)  Lokale teams  Veiligheidshuis  De gemeenten (bv gebiedsverbod of tijdelijk huisverbod)  Samenwerkingspartners in drang en dwang (OM, RVDK, Intervence en politie)  Lokale teams  Veiligheidshuis

19 VRAGEN?

20 Gebiedsteams voor hoog en middenrisico  Oost-Souburg en Ritthem  West-Souburg, Westerzicht, Papegaaienburg en Bossenburgh  Rosenburg, Lammerenburg en Paauwenburg  Middengebied, Vredehof, Boulevards Bankert en Evertsen  Centrum (Binnenstad, Scheldebuurt, Scheldekwartier en Het Eiland)  Oost-Souburg en Ritthem  West-Souburg, Westerzicht, Papegaaienburg en Bossenburgh  Rosenburg, Lammerenburg en Paauwenburg  Middengebied, Vredehof, Boulevards Bankert en Evertsen  Centrum (Binnenstad, Scheldebuurt, Scheldekwartier en Het Eiland)

21 Gebiedsteam bestaat uit:  Algemeen maatschappelijk werkende  Maatschappelijk werkende met specialisatie in mensen met beperkingen  Wijkverpleegkundige  Gezinswerker met specialisatie in jeugdzorg  Welzijnswerker  Aansturing door supervisor Porthos  Algemeen maatschappelijk werkende  Maatschappelijk werkende met specialisatie in mensen met beperkingen  Wijkverpleegkundige  Gezinswerker met specialisatie in jeugdzorg  Welzijnswerker  Aansturing door supervisor Porthos

22 Gebiedsteam  Bereikbaar via Porthos  Sleutelwerkers  Vraagverheldering bij de burger thuis en risicotaxatie  Samen maken van een Ondersteuningsplan  Multidisciplinaire casuïstiekbespreking  (Familie)netwerkberaad  Bepaling van het pad (vrijwillig/drang en dwang) via routeteam  Doorgeleiding naar voorzieningen

23 Samenwerkingspartners gebiedsteam  Huisartsen  Onderwijs  Veilig Thuis  Politie  …

24 Resultaten pilot Oost-Souburg  Hogere kwaliteit (snelheid, integraal, passende ondersteuning)  Kosten besparend (escalaties voorkomen, ‘dure trajecten’ voorkomen)

25 VRAGEN?

26 Wat is een Veiligheidshuis?  In het veiligheidshuis werken justitiële organisaties en zorgorganisaties aan een gezamenlijke aanpak van jongeren en volwassenen met risicovol gedrag. Straf en zorg gaan hier hand in hand  In het veiligheidshuis werken justitiële organisaties en zorgorganisaties aan een gezamenlijke aanpak van jongeren en volwassenen met risicovol gedrag. Straf en zorg gaan hier hand in hand

27 Samenwerkingspartners  OM  Politie  Jeugdreclassering  Halt  Raad voor de Kinderbescherming  Leger des Heils  Reclassering Nederland  OM  Politie  Jeugdreclassering  Halt  Raad voor de Kinderbescherming  Leger des Heils  Reclassering Nederland  Intervence (Bureau Jeugdzorg)  Juvent  GGD  Maatschappelijk werk  RBL / Leerplicht  CJG’s  Gemeenten

28 Overleggen in het Veiligheidshuis  Jeugd (hulpverlening en leerplicht)  Veelplegers (meerder- en minderjarig)  Overleg WOS (woninginbraak, overvallen, straatroof)  Overlastgevende groepen  Screeningsoverleg Huiselijk Geweld  Nazorg ex-gedetineerden  Jeugd (hulpverlening en leerplicht)  Veelplegers (meerder- en minderjarig)  Overleg WOS (woninginbraak, overvallen, straatroof)  Overlastgevende groepen  Screeningsoverleg Huiselijk Geweld  Nazorg ex-gedetineerden

29 VRAGEN?


Download ppt "Veiligheid en Vlissingen Wmo-adviesraad Vlissingen 1 oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google