De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zoute avond 2011 Informatieavond zeesportvisserij 1 juni 2011 – Bergen op Zoom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zoute avond 2011 Informatieavond zeesportvisserij 1 juni 2011 – Bergen op Zoom."— Transcript van de presentatie:

1 Zoute avond 2011 Informatieavond zeesportvisserij 1 juni 2011 – Bergen op Zoom

2 Programma 19:30Regionaal nieuws 20:15Landelijk nieuws – deel 1 20:45Pauze 21:00Landelijk nieuws – deel 2 21:30Overige lopende zaken 21:45Vragen

3 Regionaal nieuws Niels Brevé Jan-Willem Kroon Emiel Derks

4 Deltavisie Uitgevoerde werkzaamheden / bouwstenen…  WWW.DELTAVISIE.INFO WWW.DELTAVISIE.INFO  deltavisie@sportvisserijbelangen.nl deltavisie@sportvisserijbelangen.nl

5 Deltavisie Uitgevoerde werkzaamheden / bouwstenen…  WWW.DELTAVISIE.INFO WWW.DELTAVISIE.INFO  deltavisie@sportvisserijbelangen.nl deltavisie@sportvisserijbelangen.nl

6 Deltavisie Knelpunten, op basis van lit.studie, enquêtes winkeliers en hengelcharters  Afname bevisbaarheid door Japanse Oesters  Vaste vistuigen langs de kust en op de wrakken  Sluiting van visstekken vanwege dijkwerkzaamheden, natuurbescherming, enz. enz.  Afname van de visstand i.h.a.  Bijv. bij dierenspeciaalzaken, is er behoefte aan meer informatie m.b.t. de zeevisserij Kansen  Realiseren van nieuwe visstekken, bijv. op de Maasvlakte II  Uitbreiding van pierenspitlocaties  Opknappen van bestaande trailerhellingen en aanleggen van nieuwe hellingen

7 Deltavisie Hoe verder? Twee traps raket 1. Afronding producten / bouwstenen  Brochure => zie de pdf - concept Waarschijnlijk op 30 juni de officiële uitreiking

8 Deltavisie Hoe verder? Twee traps raket 2. Top 5 concrete activiteiten -> verbetering sportvisserij  Nieuwe pierenspitvakken;  Maasvlakte II, recreatief medegebruik;  Verbeteren sportvissen vanaf de dijk;  Inventariseren mogelijkheden verwijderen Japanse oesters;  SportvisserREISgids.

9 Deltavisie - projecten SportvisserREISgids - Vistips; - Visstekken; - Pierenspitgebieden; - Charterschepen; - Trailerhellingen; - Info hengelsportwinkels en zeeaas; - Info visdocumenten.

10 Deltavisie - Enquête Resultaten enquête zeesportvisserij door Jan-Willem Kroon

11  Aanleiding  Manier van enquêteren  Respons  Resultaten  Hoe nu verder? Deltavisie - Enquête

12 Aanleiding  Literatuurstudie  overzicht van knelpunten  ‘Checken’ bij sportvissers  Prioritering en aanvulling Deltavisie - Enquête

13 Manier van enquêteren  Digitale enquête op www.deltavisie.infowww.deltavisie.info  Persbericht websites/ hengelsportbladen  Beurs bootvisvereniging Zuidwest Nederland Deltavisie - Enquête

14 Respons  1077 personen!  Vooral fanatieke vissers Deltavisie - Enquête

15 Resultaten Toegankelijkheid  Zandsuppleties  Natuurgebieden  Parkeergelegen- heid Deltavisie - Enquête

16 Resultaten Gebruikers  Vaste vistuigen!!  Afsluiting stekken Deltavisie - Enquête

17 Resultaten Kansen/wensen  Ruimtelijke scheiding sport - beroep  Trailerhellingen Deltavisie - Enquête

18 Hoe nu verder? Uitvoeren concrete projecten  Pierenspitten  Maasvlakte 2  Sportvisserij vanaf de dijk  Japanse oesters  SportvisserREISgids Deltavisie - Enquête

19 Uitbreiding pierenspitvakken Inventarisatie van:  Gebruik van vakken  Wensen voor uitbreiding  Eigendomssituatie Deltavisie - projecten

20 Uitbreiding pierenspitvakken  Overleg eigenaren, provincie, RWS  Inwisselen weinig/niet gebruikte vakken  Verkrijgen nieuwe vakken  Eerste resultaat: compensatie Schelphoek Deltavisie - projecten

21 Maasvlakte 2 Trailerhelling

22 Deltavisie - projecten Maasvlakte 2 Kantstekken Verlies o.a. Amazonehaven, Papagaaienbek, Slufterstrand en Kop v/d Beer. Kansen o.a. 7,5 km strand, Yangtzee- haven, terreinen nieuwe havens en groot binnenmeer.

23 Deltavisie (5) - projecten Maasvlakte 2 Kantstekken

24 Deltavisie - projecten Verbeteren sportvisserij vanaf de dijk

25 Deltavisie - projecten Inventariseren mogelijkheden verwijderen Japanse oesters

26 Landelijk nieuws.1 Jan Willem Wijnstroom Jos Lobé

27 Staand wantvisserij Door Jan Willem Wijnstroom

28 Staand wantvisserij - Sterke groei staand want laatste jaren - Klachten sportvissers: vissen achter het net - Hoorzitting 2 e Kamer januari 2009 - Inzet 250 meter nettenvrij - met: recreatie, KNRM, Stichting de Noordzee - Beroepsvisserij: we willen overal vissen

29 Staand wantvisserij (2) Wat heeft dit opgeleverd?  Minister: gemeenten moeten dit regelen  Augustus 2009: ring om staand want – 10 meter  Zeedagen, max. 25 kilometer netten vaartuig  Nb niet voor staand want kustwater, niet voor buitenlandse vissers  Verbod recreatieve netten per 1/1/2011

30 Staand wantvisserij (3) Recreatief staand want: Verboden of toch beperkt mogelijk? - Tweede Kamer wil opening, minster volgde - Advies Hollenga: alles vrij, max 100 meter, gemeenten beperken via APV - Horrorscenario voor strandvissers Actie Sportvisserij Nederland > 2 e Kamer maart 2011 > Bleker teruggefloten > besluit volgt half juni 2011

31 LOODVERVANGERS Sportvisserij Nederland 1 juni 2011 Bergen op Zoom Modified Materials BV

32 1 Jos Lobée, adviesburo Kunststoffen Productontwikkeling Eigen projecten Winst voor milieu en/of kwaliteit bestaan Modified Materials BV

33 1 Vislood alternatieven Eigen ideeën, begin 2009 contact SN Bleek toevallig actueel bij RWS, VROM Tijd om plan te maken, project op te zetten Subsidie aanvraag KRW Projectvoorstel gehonoreerd in april 2010 Modified Materials BV

34 1 Lood is schadelijk en al uitgebannen als pigment in verf als anti-klop middel in benzine ### als gewicht om autowielen te balanceren als stabilisator in PVC als soldeer in elektronica ### als hagel voor de jacht Modified Materials BV

35 Lood is giftig. Het kan een aantal ongewenste effecten hebben: - De verstoring van de biosynthese van hemoglobine en bloedarmoede - Een verhoging van de bloeddruk - Nierbeschadiging - Miskramen - Verstoring van de zenuwstelsels - Hersenbeschadiging - Afgenomen vruchtbaarheid bij mannen door beschadiging van het sperma - Verkleinde leermogelijkheden bij kinderen - Gedragsstoornissen bij kinderen, zoals agressie, impulsief gedrag en hyperactiviteit Lood kan via de placenta van de moeder bij een foetus terecht komen. Daardoor kan het ernstige schade toebrengen aan het zenuwstelsel en de hersenen van ongeboren kinderen. Read more: http://www.lenntech.nl/periodiek/elementen/pb.htm#ixzz1NxQllmrM http://www.lenntech.nl/periodiek/elementen/pb.htm#ixzz1NxQllmrM Modified Materials BV

36 1 Giftigheid van lood wat betekent dat: # Er lijkt geen veilige hoeveelheid # Drinkwater max. 0,01 mg per liter # Maximaal per dag 3,75 microgram/kg lichaamsgewicht Volwassene (70 kg) max. 0,25 milligram/dag Kind (20 kg)max. 0,08 milligram/dag # Afpoetsen loodmonster 10 mg van monster Modified Materials BV

37 1 Waarom dit project Lood is een prioritaire stof Al sinds jaren 80 pogingen van RWS Er zijn vrijwel geen loodvrije alternatieven te koop voor vissers Sportvisserij is de grootste diffuse bron met verbeter mogelijkheden. Modified Materials BV

38 UP diffuse bronnen waterverontreiniging

39 2005 UP diffuse bronnen waterverontreiniging (…) blijft lood toch een aandachtspunt, ook uit hoofde van preventie en het beperken van de gehaltes van deze prioritaire stof in water en (water)bodems. (…) Wanneer vrijwillige reductie van het gebruik van lood in de sportvisserij tot 2009 niet effectief is, volgt conform de toelichting van de decembernota 2005 een wettelijk verbod vanaf 2012.

40 1 Vislood alternatieven project team Waterschap Scheldestromen (voorheen WZE) Sportvisserij Nederland Q-baits Modified Materials (penvoerder) Vislood overleg ondersteuning (o.a. internat. Tin) RWS, VROM, Sportvisserij Nederland, Dibevo, Modified Materials. Modified Materials BV

41 1 Vislood alternatieven aanpak project Meten effecten Inventarisatie lood en alternatieven Per type visserij PvE, Concepten en Prototypen Testen Verbeteren Maken test /demo serie Demo najaar 2011 Verkoop Modified Materials BV

42 Alternatieven voor lood gebruikt door sportvissers Subsidieprogramma Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water Alternatieven voor lood gebruikt door sportvissers Positief!

43 1 Modified Materials BV

44 1 Vraag : Aanspreekpunt Demo : Demo loodvrije vistocht op het Nationaal Park de Oosterschelde. Van iedere vereniging een vertegenwoordiger.

45 1 Modified Materials BV Vragen of opmerkingen ?? Jos Lobée Halsteren

46 Pauze

47 Landelijk nieuws.2 Niels Brevé

48 Onderzoek Zeesportvisserij IMARES - Verplicht ingegeven vanuit EU: start 2009 - “Recreatieve visserij”, dus ook netten - Info over vangsten aal, kabeljauw, haai, rog - Via logboeken (500 zee/kust) 1 x per maand - Wat en hoeveel wordt er gevangen? (alle soorten) - Uitgaven - Ook uitgaven Ned. vissers buitenland

49 Haaien en roggen project Door Niels Brevé

50 Het merken Visblad TV: Haaien vangen op de Noordzee http://www.youtube.com/watch?v=__vVbsT9rCo http://www.youtube.com/watch?v=__vVbsT9rCo

51 Gladde haaien tagging/tracking Dit project zal resulteren in :  Kennis bij sportvissers over zorgvuldige behandeling van haaien, bewustwording van het belang van haaien en vaardigheid in merken  Naar verwachting ca. 300 (tot max. 500) gemerkte gevlekte gladde haaien in 2011  Gegevens over terugvangstpercentages, groei en bewegingen en verspreiding van gladde haaien

52 Gladde haaien project IMARES, Wageningen UR, is verantwoordelijk voor:  Indienen ter goedkeuring van een DEC-plan voor het merk-experiment  Wetenschappelijke begeleiding van gebruikte merk-methode en benodigde gegevens  Organisatie van de merkinstructie voor 15 sportvissers  Communicatie met de media en beroepsvissers dat dit project gaande is doormiddel van het plaatsen van advertenties (visserijnieuws, visbladen)

53 Gladde haaien project De sportvissers (positie Sportvisserij Nederland) zijn verantwoordelijk voor:  Het merken van de haaien, zorgvuldig hanteren van de haaien, invullen tagformulier, doorgeven aan Sportvisserij Nederland  Communicatie met collega sportvissers dat dit project gaande is De opdrachtgever (Sportvisserij Nederland) is verantwoordelijk voor:  Beschikbaar stellen van merken en merktangen aan de sportvissers  Verzamelen van de merk- en terugvangstgegevens in een database  Beschikbaar stellen van de merk- en terugvangstgegevens aan IMARES middels een reguliere update  Het regelen van een beloning (zelf ontworpen t-shirts) voor terug gemelde gemerkte haaien  Het regelen van fotocamera’s zodat alle gemerkte haaien alvorens ze worden teruggezet, gefotografeerd kunnen worden  Communicatie met de sportvissers dat dit project gaande is doormiddel van het plaatsen van advertenties in sportvisbladen

54 Verder ontwikkelingen/projecten

55 Overige lopende zaken Emiel Derks

56 Pierenspitten en Schelphoek

57 Forellenproject Veerse Meer

58 Stickers minimummaten  Voor aangesloten HSV’s zijn de eerste 50 gratis, daarboven 50 cent per stuk.

59 Nachtvissen Grevelingenmeer  Verbod zomermaanden opgeheven;  Overige maanden ontheffing aangevraagd.

60 Opknappen Zuiderhoofd  Bijdrage Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland.

61 Trailerhellingenproject  Oproep Piscator

62 “Zet bedreigde vissen altijd terug”

63 Vragen?


Download ppt "Zoute avond 2011 Informatieavond zeesportvisserij 1 juni 2011 – Bergen op Zoom."

Verwante presentaties


Ads door Google