De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond zeesportvisserij

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond zeesportvisserij"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond zeesportvisserij
Zoute avond 2011 Informatieavond zeesportvisserij 1 juni 2011 – Bergen op Zoom

2 Programma 19:30 Regionaal nieuws 20:15 Landelijk nieuws – deel 1
20:45 Pauze 21:00 Landelijk nieuws – deel 2 21:30 Overige lopende zaken 21:45 Vragen

3 Regionaal nieuws Niels Brevé Jan-Willem Kroon Emiel Derks

4 Deltavisie Uitgevoerde werkzaamheden / bouwstenen… WWW.DELTAVISIE.INFO

5 Deltavisie Uitgevoerde werkzaamheden / bouwstenen… WWW.DELTAVISIE.INFO

6 Deltavisie Knelpunten, op basis van lit.studie, enquêtes winkeliers en hengelcharters Afname bevisbaarheid door Japanse Oesters Vaste vistuigen langs de kust en op de wrakken Sluiting van visstekken vanwege dijkwerkzaamheden, natuurbescherming, enz. enz. Afname van de visstand i.h.a. Bijv. bij dierenspeciaalzaken, is er behoefte aan meer informatie m.b.t. de zeevisserij Kansen Realiseren van nieuwe visstekken, bijv. op de Maasvlakte II Uitbreiding van pierenspitlocaties Opknappen van bestaande trailerhellingen en aanleggen van nieuwe hellingen

7 Deltavisie Hoe verder? Twee traps raket
1. Afronding producten / bouwstenen Brochure => zie de pdf - concept Waarschijnlijk op 30 juni de officiële uitreiking

8 Deltavisie Hoe verder? Twee traps raket
2. Top 5 concrete activiteiten -> verbetering sportvisserij Nieuwe pierenspitvakken; Maasvlakte II, recreatief medegebruik; Verbeteren sportvissen vanaf de dijk; Inventariseren mogelijkheden verwijderen Japanse oesters; SportvisserREISgids.

9 Deltavisie - projecten
SportvisserREISgids Vistips; Visstekken; Pierenspitgebieden; Charterschepen; Trailerhellingen; Info hengelsportwinkels en zeeaas; Info visdocumenten.

10 Deltavisie - Enquête Resultaten enquête zeesportvisserij door
Jan-Willem Kroon

11 Deltavisie - Enquête Aanleiding Manier van enquêteren Respons
Resultaten Hoe nu verder?

12 Deltavisie - Enquête Aanleiding
Literatuurstudie  overzicht van knelpunten ‘Checken’ bij sportvissers Prioritering en aanvulling

13 Deltavisie - Enquête Manier van enquêteren
Digitale enquête op Persbericht websites/ hengelsportbladen Beurs bootvisvereniging Zuidwest Nederland

14 Deltavisie - Enquête Respons 1077 personen! Vooral fanatieke vissers

15 Deltavisie - Enquête Resultaten Toegankelijkheid Zandsuppleties
Natuurgebieden Parkeergelegen- heid

16 Deltavisie - Enquête Resultaten Gebruikers Vaste vistuigen!!
Afsluiting stekken

17 Deltavisie - Enquête Resultaten Kansen/wensen Ruimtelijke scheiding
sport - beroep Trailerhellingen

18 Deltavisie - Enquête Hoe nu verder? Uitvoeren concrete projecten
Pierenspitten Maasvlakte 2 Sportvisserij vanaf de dijk Japanse oesters SportvisserREISgids

19 Deltavisie - projecten
Uitbreiding pierenspitvakken Inventarisatie van: Gebruik van vakken Wensen voor uitbreiding Eigendomssituatie

20 Deltavisie - projecten
Uitbreiding pierenspitvakken Overleg eigenaren, provincie, RWS Inwisselen weinig/niet gebruikte vakken Verkrijgen nieuwe vakken Eerste resultaat: compensatie Schelphoek

21 Deltavisie - projecten
Maasvlakte 2 Trailerhelling

22 Deltavisie - projecten
Maasvlakte 2 Kantstekken Verlies o.a. Amazonehaven, Papagaaienbek, Slufterstrand en Kop v/d Beer. Kansen o.a. 7,5 km strand, Yangtzee- haven, terreinen nieuwe havens en groot binnenmeer.

23 Deltavisie (5) - projecten
Maasvlakte 2 Kantstekken

24 Deltavisie - projecten
Verbeteren sportvisserij vanaf de dijk

25 Deltavisie - projecten
Inventariseren mogelijkheden verwijderen Japanse oesters

26 Landelijk nieuws.1 Jan Willem Wijnstroom Jos Lobé

27 Staand wantvisserij Door Jan Willem Wijnstroom

28 Staand wantvisserij - Sterke groei staand want laatste jaren - Klachten sportvissers: vissen achter het net - Hoorzitting 2e Kamer januari Inzet 250 meter nettenvrij - met: recreatie, KNRM, Stichting de Noordzee - Beroepsvisserij: we willen overal vissen

29 Staand wantvisserij (2)
Wat heeft dit opgeleverd? Minister: gemeenten moeten dit regelen Augustus 2009: ring om staand want – 10 meter Zeedagen, max. 25 kilometer netten vaartuig Nb niet voor staand want kustwater, niet voor buitenlandse vissers Verbod recreatieve netten per 1/1/2011

30 Staand wantvisserij (3)
Recreatief staand want: Verboden of toch beperkt mogelijk? Tweede Kamer wil opening, minster volgde Advies Hollenga: alles vrij, max 100 meter, gemeenten beperken via APV Horrorscenario voor strandvissers Actie Sportvisserij Nederland > 2e Kamer maart 2011 > Bleker teruggefloten > besluit volgt half juni 2011

31 Sportvisserij Nederland
LOODVERVANGERS Sportvisserij Nederland 1 juni 2011 Bergen op Zoom Modified Materials BV

32 Jos Lobée, adviesburo Eigen projecten Modified Materials BV 1
Kunststoffen Productontwikkeling Eigen projecten Winst voor milieu en/of kwaliteit bestaan 1

33 Eigen ideeën, begin 2009 contact SN
Modified Materials BV Vislood alternatieven Eigen ideeën, begin 2009 contact SN Bleek toevallig actueel bij RWS, VROM Tijd om plan te maken, project op te zetten Subsidie aanvraag KRW Projectvoorstel gehonoreerd in april 2010 1

34 als pigment in verf Modified Materials BV
Lood is schadelijk en al uitgebannen als pigment in verf als anti-klop middel in benzine ### als gewicht om autowielen te balanceren als stabilisator in PVC als soldeer in elektronica als hagel voor de jacht 1

35 Modified Materials BV Lood is giftig. Het kan een aantal ongewenste effecten hebben: - De verstoring van de biosynthese van hemoglobine en bloedarmoede - Een verhoging van de bloeddruk - Nierbeschadiging - Miskramen - Verstoring van de zenuwstelsels - Hersenbeschadiging - Afgenomen vruchtbaarheid bij mannen door beschadiging van het sperma - Verkleinde leermogelijkheden bij kinderen - Gedragsstoornissen bij kinderen, zoals agressie, impulsief gedrag en hyperactiviteit Lood kan via de placenta van de moeder bij een foetus terecht komen. Daardoor kan het ernstige schade toebrengen aan het zenuwstelsel en de hersenen van ongeboren kinderen. Read more:

36 # Er lijkt geen veilige hoeveelheid
Modified Materials BV Giftigheid van lood wat betekent dat: # Er lijkt geen veilige hoeveelheid # Drinkwater max. 0,01 mg per liter # Maximaal per dag 3,75 microgram/kg lichaamsgewicht Volwassene (70 kg) max. 0,25 milligram/dag Kind (20 kg) max. 0,08 milligram/dag # Afpoetsen loodmonster 10 mg van monster 1

37 Lood is een prioritaire stof Al sinds jaren 80 pogingen van RWS
Modified Materials BV Waarom dit project Lood is een prioritaire stof Al sinds jaren 80 pogingen van RWS Er zijn vrijwel geen loodvrije alternatieven te koop voor vissers Sportvisserij is de grootste diffuse bron met verbeter mogelijkheden. 1

38 UP diffuse bronnen waterverontreiniging
Lood is giftig en schadelijk voor mens en dier. Lood zit niet voor niets niet meer in Benzines, Waterleidingen, Jachthagel. Op daken komen steeds meer loodvervangers.

39 2005 UP diffuse bronnen waterverontreiniging
(…) blijft lood toch een aandachtspunt, ook uit hoofde van preventie en het beperken van de gehaltes van deze prioritaire stof in water en (water)bodems. Wanneer vrijwillige reductie van het gebruik van lood in de sportvisserij tot 2009 niet effectief is, volgt conform de toelichting van de decembernota 2005 een wettelijk verbod vanaf 2012.

40 Waterschap Scheldestromen (voorheen WZE) Sportvisserij Nederland
Modified Materials BV Vislood alternatieven project team Waterschap Scheldestromen (voorheen WZE) Sportvisserij Nederland Q-baits Modified Materials (penvoerder) Vislood overleg ondersteuning (o.a. internat. Tin) RWS, VROM, Sportvisserij Nederland, Dibevo, Modified Materials. 1

41 Inventarisatie lood en alternatieven
Modified Materials BV Vislood alternatieven aanpak project Meten effecten Inventarisatie lood en alternatieven Per type visserij PvE, Concepten en Prototypen Testen Verbeteren Maken test /demo serie Demo najaar 2011 Verkoop 1

42 Alternatieven voor lood gebruikt door sportvissers
Subsidieprogramma Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water Alternatieven voor lood gebruikt door sportvissers Positief! Alternatieven voor lood gebruikt door sportvissers

43 Modified Materials BV 1

44 Modified Materials BV 1 Vraag : Aanspreekpunt
Demo : Demo loodvrije vistocht op het Nationaal Park de Oosterschelde. Van iedere vereniging een vertegenwoordiger. 1

45 Vragen of opmerkingen ?? Jos Lobée Halsteren
Modified Materials BV Vragen of opmerkingen ?? Jos Lobée Halsteren 1

46 Pauze

47 Landelijk nieuws.2 Niels Brevé

48 Onderzoek Zeesportvisserij IMARES
- Verplicht ingegeven vanuit EU: start 2009 - “Recreatieve visserij”, dus ook netten - Info over vangsten aal, kabeljauw, haai, rog - Via logboeken (500 zee/kust) 1 x per maand - Wat en hoeveel wordt er gevangen? (alle soorten) - Uitgaven - Ook uitgaven Ned. vissers buitenland

49 Haaien en roggen project
Door Niels Brevé

50 Het merken Visblad TV: Haaien vangen op de Noordzee http://www.youtube.com/watch?v=__vVbsT9rCo

51 Gladde haaien tagging/tracking
Dit project zal resulteren in : Kennis bij sportvissers over zorgvuldige behandeling van haaien, bewustwording van het belang van haaien en vaardigheid in merken Naar verwachting ca. 300 (tot max. 500) gemerkte gevlekte gladde haaien in 2011 Gegevens over terugvangstpercentages, groei en bewegingen en verspreiding van gladde haaien

52 Gladde haaien project IMARES, Wageningen UR, is verantwoordelijk voor:
Indienen ter goedkeuring van een DEC-plan voor het merk-experiment Wetenschappelijke begeleiding van gebruikte merk-methode en benodigde gegevens Organisatie van de merkinstructie voor 15 sportvissers Communicatie met de media en beroepsvissers dat dit project gaande is doormiddel van het plaatsen van advertenties (visserijnieuws, visbladen)

53 Gladde haaien project De sportvissers (positie Sportvisserij Nederland) zijn verantwoordelijk voor: Het merken van de haaien, zorgvuldig hanteren van de haaien, invullen tagformulier, doorgeven aan Sportvisserij Nederland Communicatie met collega sportvissers dat dit project gaande is De opdrachtgever (Sportvisserij Nederland) is verantwoordelijk voor: Beschikbaar stellen van merken en merktangen aan de sportvissers Verzamelen van de merk- en terugvangstgegevens in een database Beschikbaar stellen van de merk- en terugvangstgegevens aan IMARES middels een reguliere update Het regelen van een beloning (zelf ontworpen t-shirts) voor terug gemelde gemerkte haaien Het regelen van fotocamera’s zodat alle gemerkte haaien alvorens ze worden teruggezet, gefotografeerd kunnen worden Communicatie met de sportvissers dat dit project gaande is doormiddel van het plaatsen van advertenties in sportvisbladen

54 Verder ontwikkelingen/projecten

55 Overige lopende zaken Emiel Derks

56 Pierenspitten en Schelphoek

57 Forellenproject Veerse Meer

58 Stickers minimummaten
Voor aangesloten HSV’s zijn de eerste 50 gratis, daarboven 50 cent per stuk.

59 Nachtvissen Grevelingenmeer
Verbod zomermaanden opgeheven; Overige maanden ontheffing aangevraagd.

60 Opknappen Zuiderhoofd
Bijdrage Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland.

61 Trailerhellingenproject
Oproep Piscator

62 “Zet bedreigde vissen altijd terug”

63 Vragen?


Download ppt "Informatieavond zeesportvisserij"

Verwante presentaties


Ads door Google