De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting Voortgezet Onderwijs (VO)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting Voortgezet Onderwijs (VO)"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Voortgezet Onderwijs (VO)

2 SG CANISIUS groeien oog voor elkaar Openings-Kerst/Paasviering
meedenken meepraten groeien elkaar aanspreken sponsortocht

3 R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP CANISIUS
Locatie Slot 1039 leerlingen Locatie Tubbergen 812 leerlingen Resp. 5 – 4 Teams: onderbouw/bovenbouw zicht houden op leerlingen

4 ROUTES IN ONDERWIJSLAND
Basis Onderwijs Voortgezet onderwijs VMBO 4 JAAR HAVO 5 JAAR VWO 6 JAAR basis kader theoretisch MBO HBO WO Arbeidsmarkt

5 BREDE SCHOLENGEMEENSCHAP
Locatie Tubbergen Locatie Almelo VWO (fle) 6 HAVO 5 4 VMBO B VMBO K VMBO GT VMBO T 3 TTO (anglia) 2 1 VMBO B VMBO K VMBO GT HAVO VWO TTO VMBO T

6 ONDERBOUW Waar wij aan werken… Kennis vergroten
Zelfstandigheid voortzetten en uitbreiden Verantwoordelijkheid voor eigen taak. op de volgende manier…….

7 DE PRAKTIJK Gedegen vaklessen: Structuur bieden: Innovatief onderwijs:
aanpassen aan eisen maatschappij ict-ondersteund onderwijs maatwerk sociaalvaardig maken Structuur bieden: Elektronische leeromgeving (It’s Learning) Reparatie-uren Vaardigheden aanleren Laptop ondersteund onderwijs: ict-vaardigheden vergroten

8 LAPTOP ONDERSTEUND ONDERWIJS
Ondersteuning (verrijking) onderwijs in de les: 30% lestijd Methode on-line Extra oefenstof Visuele ondersteuning Talen: meer leesvaardigheid mogelijk ‘in de steigers zetten..’ Ict-scholing leerlingen én docenten laptop-ondersteund onderwijs in leerjaar 1 tot en met 5.

9 Informatie via website: Byod-onderwijs

10 Veilig internetten Laptop dokter Voorlichting ouders mei 2015 De aanschaf door ouder(s)/verzorger(s). Leverancier My Digital Schoolbook of privé. Speciale onderwijsgarantie: bij een defect kan de laptop op school worden omgeruild. Overeenkomst gespreide betaling mogelijk. Heeft uw zoon/dochter al een goede laptop die aan de eisen (item ‘technische eisen’). Via My digital schoolbook aangeschafte laptops kunnen worden voorzien van een verzekering voor de duur dat je op onze school zit en de laptop gebruikt. Voor zelf aangeschafte laptops raden we uiteraard een verzekering aan. Aanschaf softwarepakket is niet nodig! Concept van My Digital Schoolbook laptoplockers te huur

11 REFERENTIENIVEAU REKENEN - TAAL
Rekentoets: voor-examenjaar Leertraject Rekenen: Eén rekenles per week Vaststellen niveau medio nov/mei Aandacht andere vakken | RT Rapport: O, V, G. Examen Nederlands aangepast voorbereiding in vakles Nederlands

12 INTERNATIONALISERING
Uitwisseling Iserlohn–Uelsen – Rome – Zuid-Afrika- Spanje-Finland Digitale Onderwijsprojecten met 10 á 12 netwerkscholen: Italië, Spanje, Turkije, Polen, Finland, Duitsland, Canada, Zuid- Afrika (contacten met andere leerlingen in buitenland)

13 BEGELEIDING Onderwijs Ondersteunend Personeel Vakdocenten Mentor
Decaan Schoolmaatschappelijk Werk Teamleider Bovenbouwleerlingen

14 ROL VAN DE MENTOR Begeleiding van uw zoon of dochter op school
Het welbevinden Het leerproces Mentorlessen Groepsproces bewaken Contacten met ouders Mentor-Vakdocent-Ouderavond Tussendoor Onderwijsportaal > website Contacten met vakdocenten/ teamleider

15 Hulp waar nodig “Overbruggers” V.O B.O

16 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Sociaal-emotionele problematiek Eenzaamheid, faalangst, ziekte/overlijden, pesten, etc. Veilig, vrijwillig, vertrouwen, in samenwerking met ouders Uw zorg is ook onze zorg Zorgcoördinatie  via schoolbelevingstest Frt, Sova Vroegtijdige gesprekken m.b.t.‘zorgleerlingen’ in Basisschool Pluspunt

17 DYSLEXIE Vroegtijdige screening in belang van leerling
Locatie Tubbergen: Dyslexie screening in groep 8: okt/nov 2014 Uitgevoerd door Expertis i.s.m. TOF (kosten Canisius/ouder-verzorger) Locatie Almelo: Screening lvs / opmerkingen leerkracht groep 8 Selectie > test aanvragen Dyslexie-test 1e week schooljaar (kosten ouder/verzorger) Faciliteiten start nieuwe schooljaar!

18 DYSLEXIE De groene kaart Alternatieve spellingsbeoordeling Extra tijd
Arial grootte 12 Gebruik Laptop tijdens toetsen (Kurzweil 3000) Dyslexie-coach Bewaker van de faciliteiten Begeleider in het traject naar eindexamen

19 DYSCALCULIE ‘0-meting’ medio november
uitvallers naar inofficiële dyscalculie test interne dyscalculieverklaring (niet geldig examenjaar) ‘groene kaart’ (meer tijd/rekenmachine/formuleblad) rekencoördinator

20 LWOO LeerWegOndersteunend Onderwijs
Onderzoek B, KGT, TH-leerlingen in mei 2015 Intelligentie Leerachterstanden taal – rekenen Sociaal-emotionele problematiek Regionale Verwijzings Commissie VO Wat doet het Canisius met LWOO? Kleinere klassen in BKG Onderwijsassistenten Muiswerk | Got It Remedial Teaching Extra begeleidingsles Re/Ta (Almelo)

21 CBA Commissie Buitenrooster Activiteiten
Commissie docenten en leerlingen Meer dan leren alleen Extra vorming naast leerwerk Activiteiten: Muziekavonden Spelletjesavond lj 1 Dansavond Disco Casino-avond Sinterklaas Carnaval , etc Voice of Canisius

22 AANDACHT VOOR …. Theaterstuk ‘pesten’ (lj 1) Verkeerseducatie
Auteurs in mediatheek Soundmixshow Schoolkrant ‘op Slot’ Cultuurdag Sportmiddagen (dinsdag) Klassenuitje

23 ZORG VOOR KWALITEIT Kwaliteitsmedewerker peilt ouders-docenten-leerlingen: Gebouw Schoolklimaat Zorg en begeleiding Onderwijs en leren Resultaten monden uit in doelstellingen binnen team/locatieplannen Ordelijk Nuchter Sociaal

24 MAATREGELEN TEGEN LESUITVAL
Dinsdagmiddag ná uur in principe vergadermomenten Vuluur (lesoverdrachtformulier) bijv. Rekenen via PC Schuiven met vakken binnen rooster

25 Talent ontdekken én ontwikkelen: vmbo – havo - vwo
Iedere vmbo’er – havo’er –vwo’er heeft talenten!!

26 TWEETALIG ONDERWIJS (TTO)
TTO-Engels 9 vakken in het Engels 2010 gecertificeerd als junior TTO college Studies op WO vaak ook in het Engels Instroom Vwo-advies van basisschool Probeerochtend voor de keuze Positief advies leerkracht groep 8 Gemotiveerde leerling en ouders

27 TWEETALIG ONDERWIJS (TTO)
Locatie Tubbergen Leerjaren 1, 2 en 3 Afsluiting certificaat Extra bijdrage € 395,- per jaar (jaarlijkse aanpassing mogelijk) Locatie Almelo Vervolg in bovenbouw 4 vwo met Fast Lane English Afsluiting met CAE(5v)/CPE(6v) universiteit Cambridge Extra bijdrage € 350,- per jaar

28 Versterkt taalonderwijs: ANGLIA
Anglia of Versterkt Engels in: 1,2,3 THV Voorbereiding op toekomst Werken op verschillende niveaus Extra les Kosten ca. € 65,- (excl. examens ca. € 30,-)

29 Olympiadeschool (AK – BI – WI)
Accenten op Volleybal en ‘Beweging Sport en Management’ > keuzevak bovenbouw

30 Meergetalenteerden ‘op zoek naar dié leerling, die wel wat meer wil én kan’. 1 selectie uit gegevens basisschool. 2 test door psycholoog extra programma’s: intern - Master Classes UTwente - Talentmaximalisatie 4 coach onderpresteerders

31 Huiswerktips & Huiswerkbegeleiding

32 PLAATSING OP NIVEAU Voor 1 maart geeft de basisschool een schooladvies (LVS) Toelating op vo-school op basis van dit advies Centrale eindtoets, afname eind april Wordt de eindtoets beter gemaakt dan verwacht: PO kan het advies aanpassen Minder gemaakt dan verwacht: Advies wordt niet aangepast

33 EEN BELANGRIJKE STAP IN DE RICHTING VAN EEN MOOIE TOEKOMST
Wij wensen u en uw zoon of dochter veel succes bij de juiste schoolkeuze! OPEN HUIS 2015 Maandag 26 januari locatie Tubbergen Dinsdag 27 januari locatie Almelo


Download ppt "Voorlichting Voortgezet Onderwijs (VO)"

Verwante presentaties


Ads door Google