De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting Voortgezet Onderwijs (VO). SG CANISIUS oog voor elkaar sponsortocht Openings- Kerst/Paasviering elkaar aanspreken groeien meedenken meepraten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting Voortgezet Onderwijs (VO). SG CANISIUS oog voor elkaar sponsortocht Openings- Kerst/Paasviering elkaar aanspreken groeien meedenken meepraten."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Voortgezet Onderwijs (VO)

2 SG CANISIUS oog voor elkaar sponsortocht Openings- Kerst/Paasviering elkaar aanspreken groeien meedenken meepraten meedenken meepraten

3  Locatie Slot 1039 leerlingen  Locatie Tubbergen 812 leerlingen  Resp. 5 – 4 Teams: onderbouw/bovenbouw  zicht houden op leerlingen R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP CANISIUS

4 ROUTES IN ONDERWIJSLAND Basis Onderwijs VMBO 4 JAAR HAVO 5 JAAR VWO 6 JAAR basis kader theoretisch MBOHBOWO Arbeidsmarkt Voortgezet onderwijs

5 BREDE SCHOLENGEMEENSCHAP VWO (fle) 6 HAVOVWO (fle) 5 4 VMBO B VMBO K VMBO GT VMBO T HAVOVWO (fle) 4 3 VMBO B VMBO K VMBO GT HAVOVWOTTOVMBO T HAVOVWO (anglia) 3 2 VMBO B VMBO K VMBO GT HAVOVWOTTOVMBO T HAVOVWO (anglia) 2 1 VMBO B VMBO K VMBO GT HAVO VWO TTOVMBO T HAVO VWO 1 Locatie Tubbergen Locatie Almelo

6 ONDERBOUW Waar wij aan werken…  Kennis vergroten  Zelfstandigheid voortzetten en uitbreiden  Verantwoordelijkheid voor eigen taak. op de volgende manier…….

7 DE PRAKTIJK  Gedegen vaklessen : Innovatief onderwijs:  aanpassen aan eisen maatschappij  ict-ondersteund onderwijs  maatwerk  sociaalvaardig maken  Structuur bieden:  Elektronische leeromgeving (It’s Learning)  Reparatie-uren  Vaardigheden aanleren  Laptop ondersteund onderwijs: ict-vaardigheden vergroten

8 LAPTOP ONDERSTEUND ONDERWIJS  Ondersteuning (verrijking) onderwijs in de les:  30% lestijd  Methode on-line  Extra oefenstof  Visuele ondersteuning  Talen: meer leesvaardigheid mogelijk  ‘in de steigers zetten..’  Ict-scholing leerlingen én docenten  laptop-ondersteund onderwijs 2014-2015 in leerjaar 1 tot en met 5.

9 Informatie via website: Byod- onderwijs

10 De aanschaf door ouder(s)/verzorger(s). Leverancier My Digital Schoolbook of privé. Speciale onderwijsgarantie: bij een defect kan de laptop op school worden omgeruild. Overeenkomst gespreide betaling mogelijk. Heeft uw zoon/dochter al een goede laptop die aan de eisen (item ‘technische eisen’).My Digital Schoolbook Via My digital schoolbook aangeschafte laptops kunnen worden voorzien van een verzekering voor de duur dat je op onze school zit en de laptop gebruikt. Voor zelf aangeschafte laptops raden we uiteraard een verzekering aan. Concept van My Digital Schoolbook Aanschaf softwarepakket is niet nodig! laptoplockers te huur Laptop dokter Veilig internetten Voorlichting ouders mei 2015

11 REFERENTIENIVEAU REKENEN - TAAL  Rekentoets: voor-examenjaar  Leertraject Rekenen:  Eén rekenles per week  Vaststellen niveau medio nov/mei  Aandacht andere vakken | RT  Rapport: O, V, G.  Examen Nederlands aangepast  voorbereiding in vakles Nederlands

12 INTERNATIONALISERING  Uitwisseling Iserlohn–Uelsen – Rome – Zuid-Afrika- Spanje-Finland  Digitale Onderwijsprojecten met 10 á 12 netwerkscholen: Italië, Spanje, Turkije, Polen, Finland, Duitsland, Canada, Zuid- Afrika (contacten met andere leerlingen in buitenland)

13 BEGELEIDING  Onderwijs Ondersteunend Personeel  Vakdocenten  Mentor  Decaan  Schoolmaatschappelijk Werk  Teamleider  Bovenbouwleerlingen

14 ROL VAN DE MENTOR  Begeleiding van uw zoon of dochter op school  Het welbevinden  Het leerproces  Mentorlessen  Groepsproces bewaken  Contacten met ouders  Mentor-Vakdocent-Ouderavond  Tussendoor  Onderwijsportaal > website  Contacten met vakdocenten/ teamleider

15 Hulp waar nodig “Overbruggers” V.O. B.O

16 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK  Sociaal-emotionele problematiek  Eenzaamheid, faalangst, ziekte/overlijden, pesten, etc.  Veilig, vrijwillig, vertrouwen, in samenwerking met ouders  Uw zorg is ook onze zorg  Zorgcoördinatie  via schoolbelevingstest  Frt, Sova Vroegtijdige gesprekken m.b.t.‘zorgleerlingen’ in Basisschool  Pluspunt

17 DYSLEXIE  Vroegtijdige screening in belang van leerling Locatie Tubbergen :  Dyslexie screening in groep 8: okt/nov 2014  Uitgevoerd door Expertis i.s.m. TOF (kosten Canisius/ouder-verzorger)  Locatie Almelo :  Screening lvs / opmerkingen leerkracht groep 8  Selectie > test aanvragen  Dyslexie-test 1 e week schooljaar (kosten ouder/verzorger)  Faciliteiten start nieuwe schooljaar!

18 DYSLEXIE  De groene kaart  Alternatieve spellingsbeoordeling  Extra tijd  Arial grootte 12  Gebruik Laptop tijdens toetsen  (Kurzweil 3000)  Dyslexie-coach  Bewaker van de faciliteiten  Begeleider in het traject naar eindexamen

19 DYSCALCULIE  ‘0-meting’ medio november  uitvallers naar inofficiële dyscalculie test  interne dyscalculieverklaring (niet geldig examenjaar)  ‘groene kaart’ (meer tijd/rekenmachine/formuleblad)  rekencoördinator

20  LeerWegOndersteunend Onderwijs  Onderzoek B, KGT, TH-leerlingen in mei 2015  Intelligentie  Leerachterstanden taal – rekenen  Sociaal-emotionele problematiek  Regionale Verwijzings Commissie VO  Wat doet het Canisius met LWOO?  Kleinere klassen in BKG  Onderwijsassistenten  Muiswerk | Got It  Remedial Teaching  Extra begeleidingsles Re/Ta (Almelo) LWOO

21  Commissie Buitenrooster Activiteiten  Commissie docenten en leerlingen  Meer dan leren alleen  Extra vorming naast leerwerk  Activiteiten:  Muziekavonden  Spelletjesavond lj 1  Dansavond  Disco  Casino-avond  Sinterklaas  Carnaval, etc  Voice of Canisius CBA

22 AANDACHT VOOR ….  Theaterstuk ‘pesten’ (lj 1)  Verkeerseducatie  Auteurs in mediatheek  Soundmixshow  Schoolkrant ‘op Slot’  Cultuurdag  Sportmiddagen (dinsdag)  Klassenuitje

23 ZORG VOOR KWALITEIT  Kwaliteitsmedewerker peilt ouders- docenten-leerlingen:  Gebouw  Schoolklimaat  Zorg en begeleiding  Onderwijs en leren  Resultaten monden uit in doelstellingen binnen team/locatieplannen  Ordelijk Nuchter Sociaal

24 MAATREGELEN TEGEN LESUITVAL  Dinsdagmiddag ná 14.05 uur in principe vergadermomenten  Vuluur (lesoverdrachtformulier) bijv. Rekenen via PC  Schuiven met vakken binnen rooster

25 Talent ontdekken én ontwikkelen: vmbo – havo - vwo Iedere vmbo’er – havo’er –vwo’er heeft talenten!!

26  TTO-Engels  9 vakken in het Engels  2010 gecertificeerd als junior TTO college  Studies op WO vaak ook in het Engels  Instroom  Vwo-advies van basisschool  Probeerochtend voor de keuze  Positief advies leerkracht groep 8  Gemotiveerde leerling en ouders TWEETALIG ONDERWIJS (TTO)

27 Locatie Tubbergen – Leerjaren 1, 2 en 3 – Afsluiting certificaat – Extra bijdrage € 395,- per jaar (jaarlijkse aanpassing mogelijk) Locatie Almelo – Vervolg in bovenbouw 4 vwo met Fast Lane English – Afsluiting met CAE(5v)/CPE(6v) universiteit Cambridge – Extra bijdrage € 350,- per jaar

28 Versterkt taalonderwijs: ANGLIA Anglia of Versterkt Engels in: 1,2,3 THV Voorbereiding op toekomst Werken op verschillende niveaus Extra les Kosten ca. € 65,- (excl. examens ca. € 30,-)

29 Olympiadeschool (AK – BI – WI) Accenten op Volleybal en ‘Beweging Sport en Management’ > keuzevak bovenbouw

30 Meergetalenteerden ‘op zoek naar dié leerling, die wel wat meer wil én kan’. 1 selectie uit gegevens basisschool. 2 test door psycholoog 3extra programma’s: intern - Master Classes UTwente - Talentmaximalisatie 4 coach onderpresteerders

31 Huiswerktips & Huiswerkbegeleiding

32 PLAATSING OP NIVEAU Voor 1 maart geeft de basisschool een schooladvies (LVS) Toelating op vo-school op basis van dit advies Centrale eindtoets, afname eind april Wordt de eindtoets beter gemaakt dan verwacht: – PO kan het advies aanpassen Minder gemaakt dan verwacht: – Advies wordt niet aangepast

33 EEN BELANGRIJKE STAP IN DE RICHTING VAN EEN MOOIE TOEKOMST Wij wensen u en uw zoon of dochter veel succes bij de juiste schoolkeuze! OPEN HUIS 2015 Maandag 26 januari locatie Tubbergen Dinsdag 27 januari locatie Almelo


Download ppt "Voorlichting Voortgezet Onderwijs (VO). SG CANISIUS oog voor elkaar sponsortocht Openings- Kerst/Paasviering elkaar aanspreken groeien meedenken meepraten."

Verwante presentaties


Ads door Google