De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting Voortgezet Onderwijs (VO)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting Voortgezet Onderwijs (VO)"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Voortgezet Onderwijs (VO)
CANISIUS NOORDIK PIUS X ERASMUS AOC PASSIE Voorlichting Voortgezet Onderwijs (VO)

2 SG CANISIUS

3 R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP CANISIUS
Locatie Slot 1050 leerlingen Locatie Tubbergen 750 leerlingen Resp.5 – 4 Teams: onderbouw/bovenbouw zicht houden op leerlingen

4 ROUTES IN ONDERWIJSLAND
Basis Onderwijs Voortgezet onderwijs VMBO 4 JAAR HAVO 5 JAAR VWO 6 JAAR basis kader theoretisch MBO HBO WO Arbeidsmarkt

5 BREDE SCHOLENGEMEENSCHAP
Locatie Tubbergen Locatie Almelo VWO (fle) 6 HAVO VWO (fle) 5 4 VMBO B VMBO K VMBO GT VMBO T 3 TTO (anglia) 2 1 VMBO B VMBO K VMBO GT HAVO VWO TTO VMBO T

6 ONDERBOUW Waar wij aan werken… Kennis vergroten
Zelfstandigheid voortzetten en uitbreiden Verantwoordelijkheid voor eigen taak. op de volgende manier…….

7 DE PRAKTIJK Gehele onderbouw : Gedegen vaklessen Structuur bieden: PTO
Reparatie-uren Vaardigheden aanleren ict-vaardigheden vergroten (laptop) Elektronische leeromgeving (It’s Learning)

8 Voorlichting via website
Kopje ‘Onderwijs’ Kopje ‘Byod-onderwijs’ Onder aan de bladzijde ‘hier’ Presentatie My Digital Schoolbook Voorlichting ouders aankomende 1e jaars in mei 2014

9 LAPTOP ONDERSTEUND ONDERWIJS
Ondersteuning (verrijking) onderwijs in de les: 30% lestijd Methode on-line Extra oefenstof Visuele ondersteuning Talen: meer leesvaardigheid mogelijk ‘in de steigers zetten..’ Ict-scholing leerlingen én docenten laptop-ondersteund onderwijs in leerjaar 1 tot en met 4!

10 DE 21e EEUW.. DE LAPTOP DOET ZIJN INTREDE….
Aanschaf via school: extern bedrijf. Eigen laptop (ter controle op school) Keuze uit drie laptops/netbook. In termijnen? Vanaf ca. € 470,- incl. laptop-hoes servicecertificaat (van € 58 tot € 98)

11 PECH?….. ‘Laptopdokter’ Eigen risico € 50,-
Langer dan één dag in onderhoud: leenlaptop € 1,50 p.d. ! > (ook bij eigen laptop) Vervangend apparaat bij reparatie. (my digital schoolbook)

12 TUBBERGEN TEAMS EN LESHUIZEN
Kleinere eenheden binnen groeiende school Team werkt rondom groep leerlingen Ieder leshuis eigen identiteit Maar … In alle leshuizen gelden basisregels om het voor zowel personeel als leerlingen duidelijk te houden

13 VAKLESSEN Innovatief onderwijs: aanpassen aan eisen maatschappij
ict-ondersteund onderwijs maatwerk sociaalvaardig maken

14 REFERENTIENIVEAU REKENEN - TAAL
Rekentoets Examen Nederlands aangepast Leertraject Rekenen: Eén rekenles per week Toets (cito) t.b.v. vaststellen niveau Eind 1e lj toets(cito) vorderingen vaststellen Rapport: O, V, G. Taal-examen-deel

15 REPARATIE - UUR Na ieder blok van twee weken (A)-wekelijks (T)
bepaalt vakdocent maak-/leerwerk: Onvoldoende kennis: één/twee uur repareren op vrijdagmiddag. … geen achterstand oplopen!

16 INTERNATIONALISERING
Uitwisseling Iserlohn–Uelsen – Rome – Zuid-Afrika- Spanje-Finland Digitale Onderwijsprojecten met 10 á 12 netwerkscholen: Italië, Spanje, Turkije, Polen, Finland, Duitsland, Canada, Zuid- Afrika (contacten met andere leerlingen in buitenland)

17 IDENTITEIT Vanuit een katholieke grondslag zorg voor elkaar
Invulling van de identiteit door: Dagopening Openingsviering Kerstviering Paasviering Sponsortocht Lessen Levensbeschouwing

18 BEGELEIDING Onderwijs Ondersteunend Personeel Vakdocenten Mentor
Decaan Schoolmaatschappelijk Werk Teamleider Bovenbouwleerlingen

19 ROL VAN DE MENTOR Begeleiding van uw zoon of dochter op school
Het welbevinden Het leerproces Mentorlessen Groepsproces bewaken Contacten met ouders Mentor-Vakdocent-Ouderavond Tussendoor Onderwijsportaal > website Contacten met vakdocenten/ teamleider

20 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Sociaal-emotionele problematiek Eenzaamheid, faalangst, ziekte/overlijden, pesten, etc. Veilig, vrijwillig, vertrouwen, in samenwerking met ouders Uw zorg is ook onze zorg Zorgcoördinatie Frt, Sova Vroegtijdige gesprekken m.b.t. ‘zorgleerlingen’ in Basisschool

21 DYSLEXIE Vroegtijdige screening in belang van leerling
Dyslexie screening in groep 8: okt/nov 2013 Uitgevoerd door Expertis i.s.m. TOF Kosten onderzoek Canisius en ouder/verzorger Basisschool heeft kind in beeld Kind met dyslexie krijgt faciliteiten bij CITO Meer tijd, arial 12, gebruik PC etc. Gebruik faciliteiten bij start VO

22 DYSLEXIE De groene kaart Alternatieve spellingsbeoordeling Extra tijd
Arial grootte 12 Gebruik Laptop tijdens toetsen (Kurzweil 3000) Dyslexie-coach Bewaker van de faciliteiten Begeleider in het traject naar eindexamen

23 DYSCALCULIE ‘0-meting’ cito:
uitvallers naar inofficiële dyscalculie test interne dyscalculieverklaring (niet geldig examenjaar) ‘groene kaart’ (meer tijd/rekenmachine/formuleblad) dyscalculiecoach

24 LWOO LeerWegOndersteunend Onderwijs
Onderzoek B, KGT, TH-leerlingen in april Intelligentie Leerachterstanden taal – rekenen Sociaal-emotionele achterstanden Regionale Verwijzings Commissie VO Wat doet het Canisius met LWOO? Kleinere klassen in BKG Onderwijsassistenten Muiswerk

25 SCHOOLBELEVINGSTEST Alle leerlingen uit klas 1 getest op
sociaal-emotioneel welbevinden Resultaat kan zijn: Sociale vaardigheidstraining (Sova) Faalangstreductietraining (Frt)

26 CBA Commissie Buitenrooster Activiteiten
Commissie docenten en leerlingen Meer dan leren alleen Extra vorming naast leerwerk Activiteiten: Muziekavonden Spelletjesavond lj 1 Dansavond Disco Casino-avond Sinterklaas Carnaval , etc

27 AANDACHT VOOR …. Theaterstuk ‘pesten’ (lj 1) Verkeerseducatie
Auteurs in mediatheek Soundmixshow Schoolkrant ‘op Slot’ Cultuurdag Sportmiddagen (dinsdag) Klassenuitje

28 ZORG VOOR KWALITEIT Kwaliteitsmedewerker peilt ouders-docenten-leerlingen: Gebouw Schoolklimaat Zorg en begeleiding Onderwijs en leren Resultaten monden uit in doelstellingen binnen team/locatieplannen Ordelijk Nuchter Sociaal

29 MAATREGELEN TEGEN LESUITVAL
Dinsdagmiddag ná uur in principe vergadermomenten Vuluur (lesoverdrachtformulier) bijv. Rekenen via PC Schuiven met vakken binnen rooster

30 PLAATSING OP NIVEAU LVS bepalend | cito ondersteunend
Leerkracht groep-8: adviseert één niveau Kán dakpan-advies noteren. VO plaatst leerling op niveau. Second Opinion test ..april ’14. Aanmeldingsformulieren via leerkracht groep 8 (test op VO-school Almelo) Kosten ca. € …,-

31 TWEETALIG ONDERWIJS (TTO)
TTO-Engels 9 vakken in het Engels 2010 gecertificeerd als junior TTO college Studies op WO vaak ook in het Engels Instroom Vwo-advies van basisschool Probeerochtend voor de keuze Positief advies leerkracht groep 8 Gemotiveerde leerling en ouders

32 TWEETALIG ONDERWIJS (TTO)
Locatie Tubbergen Leerjaren 1, 2 en 3 Afsluiting certificaat Extra bijdrage €395,- per jaar (jaarlijkse aanpassing mogelijk) Locatie Almelo Vervolg in bovenbouw 4 vwo met Fast Lane English Afsluiting met CAE(5v)/CPE(6v) universiteit Cambridge Extra bijdrage €350,- per jaar

33 Versterkt taalonderwijs: ANGLIA
Anglia of Versterkt Engels in 2 en 3 vwo (2H) Voorbereiding op toekomst. Werken op verschillende niveaus Cijfer Engels 3e Rapport 1HV-V: 6.5 of hoger. Extra les. Kosten ca. € 100,- (excl. examens ca. € 30,-)

34 Communicatie WEBSITE Keuze uit Almelo – Tubbergen
It’s Learning = elektronische leeromgeving

35 CANISIUS-aanbod Tweetalig Onderwijs (Tubbergen)
Anglia-versterkt talenonderwijs (Almelo) Byod-school Olympiadeschool JetNetschool Universumschool (profilering betavakken) Internationalisering Talent-ontwikkeling

36 EEN BELANGRIJKE STAP IN DE RICHTING VAN EEN MOOIE TOEKOMST
Wij wensen u en uw zoon of dochter veel succes bij de juiste schoolkeuze! OPEN HUIS 2014 Maandag 27 januari locatie Tubbergen Dinsdag 28 januari locatie Almelo


Download ppt "Voorlichting Voortgezet Onderwijs (VO)"

Verwante presentaties


Ads door Google