De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inspraak structuurvisie Commissie Ruimte en Samenleving dd. 11 januari 2005 Actiegroep Velserbroek Oost.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inspraak structuurvisie Commissie Ruimte en Samenleving dd. 11 januari 2005 Actiegroep Velserbroek Oost."— Transcript van de presentatie:

1 Inspraak structuurvisie Commissie Ruimte en Samenleving dd. 11 januari 2005 Actiegroep Velserbroek Oost

2 Participatie traject Velserbroek –Waarom is het fout gegaan (korte terugblik) A22/A9 - Grote Buitendijk Bezwaren op de getallen Waarom niet bouwen Samenvattend Onderwerpen

3 Geen inhoudelijke analyse gemaakt van de reacties –Geen kwalitatieve overzichten, statistieken –Geen inzicht in kwantitatieve spreiding gemeentedelen (waar komen welke hoeveelheden reacties vandaan?) Getallen/overzichten Velserbroek worden niet verstrekt –Te makkelijk te weerleggen open vragen –Bewoners voelen zich niet serieus genomen, maar zijn wel direct belanghebbenden Wijkplatform is binnen de structuurvisie bijzonder passief en communiceert niet met de bevolking Participatie traject Velserbroek

4 Zowel algemene brief als rapport geven geen duidelijk zicht op de waarde van de reacties Ook is het proces niet voldoende duidelijk gemaakt: bevolking denkt dat hiermee de besluiten genomen zijn –Bevolking kent de status van de structuurvisie niet, vooral niet in relatie tot vele andere visies en reeds uitgewerkte plannen Participatie was een goed geoefend optreden

5 A22/A9 - Grote Buitendijk Geen inhoudelijke behandeling van de plannen langs de Grote Buitendijk Alle tegenargumenten worden met algemeenheden en ‘normen’ weerlegd De enige conclusie uit de participatie is dat ‘onderzoekslocatie sportvelden’ wordt verwijderd –VSV is op geen enkel niveau een probleem in relatie tot de langere termijn. De door VSV gemaakte plannen hebben niets te maken met het voetbalgenot van de jonge wijkbewoners

6 A22/A9 - Grote Buitendijk Verkeers problematiek te gemakkelijk weerlegd vanuit LVVP ‘berekeningen’ –Wie is verantwoordelijk voor de huidige verkeers situatie in en rond Velserbroek? Geen zicht op bedreiging leefbaarheid en veiligheid in de wijk –Wat betekent in deze: ‘voorzieningen-niveau op peil’? Geen rekening gehouden met inbreiden op lokaties waar nu scholen staan –Rekening houdend met periode 2005-2020 en daarna

7 Bezwaren op de getallen De getallen vanuit de provincie zijn nog steeds niet ondubbelzinnig duidelijk –Dit jaar worden in ons land 65.000 woningen gebouwd, verdeeld over ca. 480 gemeenten is dat gemiddeld 135 woningen per jaar per gemeente –In Velsen staan 3147 woningen gepland voor de komende 15 jaar, dat is gemiddeld meer dan 200 woningen per jaar Waarom zou Velsen bovengemiddeld moeten bouwen??

8 Bezwaren op de getallen Als Velsen aan het gemiddelde zou moeten voldoen, dan zouden 15 x 135 (=2025) woningen gebouwd moeten worden –Dat is ruim 1000 woningen minder dan binnen de huidige plannen, in een toch al vol Randstad gebied Betrekken we daarbij de afname van de bevolkingsgroei voor de komende decennia, dan zijn zelfs de huidige gemiddelde aannames discutabel

9 Waarom niet bouwen De groenstrook tussen de A22/A9 is door de gemeente zelf altijd aangemerkt als groene bufferzone –Interpreteer de naam ‘Grote Buitendijk’! Velserbroek mag niet gezien worden als een makkelijke prooi, onze achterban vertoont wel degelijk voldoende sociale binding Geen duidelijke visie omtrent Velserbroek –Slechts een aantal kwantitatieve vermeend opgelegde woningbouw opgaven –Voor wie is nieuwbouw bedoeld en/of noodzakelijk?

10 Waarom niet bouwen De strook heeft een verhoogde risico factor voor veiligheid en gezondheid –Vliegverkeer en autoverkeer maken de strook tot een ongezonde woonomgeving (Nota Ruimte en Streekplan spreken elkaar tegen) –Pogingen om formele grenzen te verleggen om hiermee onder regelgeving en normen uit te komen zijn niet in het belang van de bevolking! De gemeente moet hypes vermijden –VSV onderonsjes met politiek, beleggers en ander belanghebbenden zijn ronduit stuitend –Dekamarkt plannen waren ronduit lachwekkend

11 Waarom niet bouwen Nee, het gaat ons al heel lang niet meer om alleen het uitzicht –Onverantwoorde druk op de Velserbroek: vooral voorzieningen (jeugd) en verkeers- mogelijkheden (ontsluiting 400 woningen = 600 auto’s) zullen ernstig tekort schieten –Woongenot en leefbaarheid: de wijk kent in verhouding tot andere wijken nauwelijks groen –Geld: laat de bevolking niet opdraaien voor verkeerd beleid de afgelopen jaren door OZB inkomsten te genereren uit onverantwoorde en te dure nieuwbouw

12 Samenvattend Structuurvisie is geen visie, maar gewoon een ‘volbouwplan’ –De samenhang met alle andere plannen ontbreekt volledig doordat partijen te weinig met elkaar overleggen Verschuilen achter ‘opdrachten’ van de provincie is zwakke doorzichtige politiek –Cijfermatig materiaal is nog nooit openbaar gemaakt en/of met voldoende argumenten onderbouwd

13 Samenvattend Advies –Integreer de behandeling van de de nu nog verschillende naast elkaar uiteenlopende plannen (regiovisie, woonvisie, structuurvisie, nota ruimte, LLVP…….) –Onderbouw de getallen –Maak een heldere visie per wijk en betrek daarbinnen de bevolking meer dan thans het geval is –Maak de processen transparant en duidelijk, niet achter wijkplatformen gaan verschuilen

14 Samenvattend De Actiegroep Velserbroek Oost is van mening dat de thans voorliggende structuurvisie voor deze wijk terug moet naar de tekentafels


Download ppt "Inspraak structuurvisie Commissie Ruimte en Samenleving dd. 11 januari 2005 Actiegroep Velserbroek Oost."

Verwante presentaties


Ads door Google