De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Piramidemodel, vraag en aanbod in beeld Vlijmen, 27 november 2011 Eric Schellekens 06-23169709.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Piramidemodel, vraag en aanbod in beeld Vlijmen, 27 november 2011 Eric Schellekens 06-23169709."— Transcript van de presentatie:

1 Het Piramidemodel, vraag en aanbod in beeld Vlijmen, 27 november 2011 Eric Schellekens 06-23169709

2 Piramide van geschiktheid

3  Vergrijzing en langer zelfstandig blijven wonen, extramuralisering en vermaatschappelijking van de zorg.  Een groot deel van de woningvoorraad dient geschikter gemaakt te worden voor ouderen en mensen met functiebeperkingen.  Weerstand lokaal tegen landelijke opgelegde opgaven. Aanleiding

4 Toename beperkingen naar leeftijd

5  Babylonische spraakverwarring over geschiktheid voorraad  Wildgroei aan systemen, indelingen, sterrenclassificaties en eigen pve’s  Wat is lokaal en op wijkniveau de opgave aan geschikte woningen voor de komende jaren? Aanleiding

6  Babylonische spraakverwarring over geschiktheid voorraad  Wildgroei aan systemen, indelingen, sterrenclassificaties en eigen pve’s  Wat is lokaal en op wijkniveau de opgave aan geschikte woningen voor de komende jaren? Aanleiding

7  aan systemen, indelingen, sterrenclassificaties en eigen pve’s  Wat is lokaal en op wijkniveau de opgave aan geschikte woningen voor de komende jaren? Actualiteit

8  Minister Donner wil actieplan voor ouderenhuisvesting (24 -11-2011)  Wil met betrokken partijen (o.a. gemeenten, corporaties, particuliere beleggers, ouderenbonden, projectontwikkelaars) aan tafel  Jaarlijks 36.000 tot 40.000 geschikte woningen die extra beschikbaar dienen te komen. Actualiteit

9 Uit de Monitor Investeren voor de Toekomst 2009 bleek eerder dat vanaf 2010 de specifieke woningbehoefte voor ouderen toeneemt: tussen de 330.000 tot 362.000 geschikte woningen. De toekomstige generaties ouderen zullen meer en meer geneigd zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Actualiteit: persbericht 24 -11-‘11

10 Dat de woningen daarvoor geschikt zijn is dan van belang. Dat is nu niet altijd het geval. Onder meer nieuwbouw, verbouw en betere woningtoewijzing bieden mogelijkheden, maar de minister wil bekijken of extra instrumenten of programma’s nodig zijn om de realisatie te bevorderen.

11  Om woningen in te kunnen delen in de klassen van het piramidemodel zijn 4 stappen genomen:  Inventarisatie van bestanden  Eerste filter: Analyse van bestanden WOZ en WWS  Tweede filter: Schouw van woningen  Derde filter: Check achter de voordeur Aanbodzijde Piramidemodel

12 0: Geen gebruik van een hulpmiddel en ten hoogste een lichte beperking.0 A: Gebruik van alleen een wandelstok of een matige mobiliteitsbeperking.* of ^ B: Gebruik van een rollator of scootmobiel of een zware mobiliteitsbeperking** of ^^ C: Gebruik rolstoel, permanent*** of ^^^ Beperkingen-gestuurde vraag: afleiding mobiliteitsklassen

13  Voor de vraagzijde heeft ABF een nieuw rekenmodel ontwikkeld met als basis lokale bevolkingsprognoses.  Model vertaalt landelijke kengetallen over aantallen mensen met beperkingen en het gebruik van hulpmiddelen naar de lokale situatie.  Deze leeftijdspecifieke kengetallen zijn gebaseerd op een analyse van ABF-research van het WoON55+. Vraagzijde:Piramidemodel

14  Naast beperkingen is ook gekeken naar behoefte aan specifieke geschikte woningen (via WoOn 55+).  Wanneer deze kengetallen worden losgelaten op de lokaal verwachte huishoudensontwikkeling levert dit zicht op de toekomstige behoefte aan de woonvormen (wens en noodzaak)uit het Piramidemodel. Vraagzijde: Piramidemodel

15

16 Eisen Piramidemodel

17 Grafische weergave piramidemodel Geen beperkingen Weinig beperkingen Matige beperkingen Veel beperkingen Zware beperkingen Matige beperkingen Lichte beperkingen Geen beperkingen

18 Resultaten 5 proefgebieden 2010

19 Resultaten 5 proefgebieden 2030

20  Lokaal bepleiten van onderzoek via Piramidemodel  Maakt lokale opgave duidelijk  Dwingt gemeenten en corporaties tot actie  Voor nieuwbouw of opplussen  Dwingt ouderen om zelf verantwoordelijkheid te nemen  Welke kansen zien ouderenbonden met model? Piramidemodel:Kans voor ouderenbonden in belangenbehartiging lokaal?

21 Vragen???


Download ppt "Het Piramidemodel, vraag en aanbod in beeld Vlijmen, 27 november 2011 Eric Schellekens 06-23169709."

Verwante presentaties


Ads door Google