De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Piramidemodel, vraag en aanbod in beeld

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Piramidemodel, vraag en aanbod in beeld"— Transcript van de presentatie:

1 Het Piramidemodel, vraag en aanbod in beeld
Vlijmen, 27 november 2011 Eric Schellekens

2 Piramide van geschiktheid

3 Weerstand lokaal tegen landelijke opgelegde opgaven.
Aanleiding Vergrijzing en langer zelfstandig blijven wonen, extramuralisering en vermaatschappelijking van de zorg. Een groot deel van de woningvoorraad dient geschikter gemaakt te worden voor ouderen en mensen met functiebeperkingen. Weerstand lokaal tegen landelijke opgelegde opgaven.

4 Toename beperkingen naar leeftijd

5 Babylonische spraakverwarring over geschiktheid voorraad
Aanleiding Babylonische spraakverwarring over geschiktheid voorraad Wildgroei aan systemen, indelingen, sterrenclassificaties en eigen pve’s Wat is lokaal en op wijkniveau de opgave aan geschikte woningen voor de komende jaren?

6 Babylonische spraakverwarring over geschiktheid voorraad
Aanleiding Babylonische spraakverwarring over geschiktheid voorraad Wildgroei aan systemen, indelingen, sterrenclassificaties en eigen pve’s Wat is lokaal en op wijkniveau de opgave aan geschikte woningen voor de komende jaren?

7 aan systemen, indelingen, sterrenclassificaties en eigen pve’s
Actualiteit aan systemen, indelingen, sterrenclassificaties en eigen pve’s Wat is lokaal en op wijkniveau de opgave aan geschikte woningen voor de komende jaren?

8 Minister Donner wil actieplan voor ouderenhuisvesting (24 -11-2011)
Actualiteit Minister Donner wil actieplan voor ouderenhuisvesting ( ) Wil met betrokken partijen (o.a. gemeenten, corporaties, particuliere beleggers, ouderenbonden, projectontwikkelaars) aan tafel Jaarlijks tot geschikte woningen die extra beschikbaar dienen te komen.

9 Actualiteit: persbericht 24 -11-‘11
Uit de Monitor Investeren voor de Toekomst 2009 bleek eerder dat vanaf 2010 de specifieke woningbehoefte voor ouderen toeneemt: tussen de tot geschikte woningen. De toekomstige generaties ouderen zullen meer en meer geneigd zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

10 Actualiteit: persbericht 24 -11-‘11
Dat de woningen daarvoor geschikt zijn is dan van belang. Dat is nu niet altijd het geval. Onder meer nieuwbouw, verbouw en betere woningtoewijzing bieden mogelijkheden, maar de minister wil bekijken of extra instrumenten of programma’s nodig zijn om de realisatie te bevorderen.

11 Aanbodzijde Piramidemodel
Om woningen in te kunnen delen in de klassen van het piramidemodel zijn 4 stappen genomen: Inventarisatie van bestanden Eerste filter: Analyse van bestanden WOZ en WWS Tweede filter: Schouw van woningen Derde filter: Check achter de voordeur

12 Beperkingen-gestuurde vraag: afleiding mobiliteitsklassen
0: Geen gebruik van een hulpmiddel en ten hoogste een lichte beperking. 0 A: Gebruik van alleen een wandelstok of een matige mobiliteitsbeperking. * of ^ B: Gebruik van een rollator of scootmobiel of een zware mobiliteitsbeperking ** of ^^ C: Gebruik rolstoel, permanent *** of ^^^

13 Vraagzijde:Piramidemodel
Voor de vraagzijde heeft ABF een nieuw rekenmodel ontwikkeld met als basis lokale bevolkingsprognoses. Model vertaalt landelijke kengetallen over aantallen mensen met beperkingen en het gebruik van hulpmiddelen naar de lokale situatie. Deze leeftijdspecifieke kengetallen zijn gebaseerd op een analyse van ABF-research van het WoON55+.

14 Vraagzijde: Piramidemodel
Naast beperkingen is ook gekeken naar behoefte aan specifieke geschikte woningen (via WoOn 55+). Wanneer deze kengetallen worden losgelaten op de lokaal verwachte huishoudensontwikkeling levert dit zicht op de toekomstige behoefte aan de woonvormen (wens en noodzaak)uit het Piramidemodel.

15

16 Eisen Piramidemodel Naar aanleiding van de bijeenkomst eind januari is nog eens goed gekeken naar het eisenpakket. Uit de evaluatie bleek dat de eisen te streng waren. Te veel woningen vielen af in de schouw. Bovendien was er geen inzicht in de woningen die met kleine ingrepen wel geschikt te maken zijn. Daarom zijn de eisen voor met name * en ^ versoepeld. Er gelden hier nog slechts een paar eisen. De eisen van ** en ^^ sluiten zo veel mogelijk aan bij WKBB rollatorwoning en de *** en ^^^ bij WKBB rolstoelwoning. De eisen die met eenvoudige maatregelen te halen zijn, worden in het schema met een # aangegeven. Deze zijn in de schouw apart geregistreerd.

17 Grafische weergave piramidemodel
Zware beperkingen Matige beperkingen Lichte beperkingen Geen beperkingen Geen beperkingen Weinig beperkingen Matige beperkingen Veel beperkingen

18 Resultaten 5 proefgebieden 2010
Het betreft de 5 proefgebieden waarvan de hele voorraad is doorgenomen. Dus niet alleen corporatiebezit. De licht rode kleuren zijn de potentieel geschikte woningen bij de bovenste twee klassen

19 Resultaten 5 proefgebieden 2030
Het betreft de 5 proefgebieden waarvan de hele voorraad is doorgenomen. Dus niet alleen corporatiebezit.

20 Piramidemodel:Kans voor ouderenbonden in belangenbehartiging lokaal?
Lokaal bepleiten van onderzoek via Piramidemodel Maakt lokale opgave duidelijk Dwingt gemeenten en corporaties tot actie Voor nieuwbouw of opplussen Dwingt ouderen om zelf verantwoordelijkheid te nemen Welke kansen zien ouderenbonden met model?

21 Vragen???


Download ppt "Het Piramidemodel, vraag en aanbod in beeld"

Verwante presentaties


Ads door Google