De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzaam ondernemen: wat is dat?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzaam ondernemen: wat is dat?"— Transcript van de presentatie:

1 Duurzaam ondernemen: wat is dat?
12 november 2014

2 Verschillende invalshoeken:
Wat is duurzaamheid? Verschillende invalshoeken: Het energie- en CO2-vraagstuk Grondstoffenschaarste Cleantechnology Circulaire economie Maatschappelijk verantwoord/ sociaal Wat houdt het in? Waar liggen kansen?

3 Energie en CO2 vraagstuk: wat houdt het in?
Gebruik van energie leidt tot uitstoot van CO2. CO2 is een broeikasgas en leidt tot opwarming van het klimaat. Fossiele brandstoffen worden bovendien schaars. CO2 reductiedoelstellingen staan centraal in veel overheidsbeleid.

4 Energie en CO2 vraagstuk: kansen
het verminderen van energiegebruik, energiebesparing duurzame energieopwekking (uit zon, wind, water) duurzame (hernieuwbare) brandstoffen (bv biogas) omzetting van brandstof naar elektrisch (bv elektrisch rijden) systemen voor smart energy Kranenburg Group voegde een windmodule toe aan de glazenwassersbakjes die ze levert. Deze module levert 4x zoveel energie op als het bedrijf nodig heeft. De rest komt ten goede aan de energievraag van het gebouw.

5 Grondstoffen schaarste: wat houdt het in?
De winning van grondstoffen vergt veel van onze aarde. Ontbossing, mijnbouw, oliewinning, gebruik landbouwgrond Vaak zijn giftige stoffen nodig voor de winning. Schaarse materialen worden steeds meer gebruikt in nieuwe technologie (bv i-pads, windturbines) Grondstoffen zijn vaak in handen van een beperkt aantal landen, er is daardoor ook een politiek aspect aan het gebruik van grondstoffen (gas, aardolie, aardmetalen)

6 Grondstoffen schaarste: kansen
Verminderen grondstoffen gebruik Sluiten van kringlopen (recycling en cradle to cradle) Gebruik van hernieuwbare grondstoffen (biobased) Toezicht op winning van grondstoffen (bijvoorbeeld keurmerk) Haal weg wat niet nodig is VePa Office Storage Systems Vepa office furniture heeft een houten kastconstructie ontwikkeld waarbij een besparing van 25% op het materiaalgebruik en bijna 50% op fossiele brandstoffen wordt gerealiseerd. Een totale besparing van 20% op de CO2 uitstoot ten opzichte van andere toch al milieuvriendelijke houten kasten.

7 Grondstoffenschaarste: Cradle-to-cradle
Productontwikkeling volgens de principes van Cradle2Cradle (C2C) betekent dat het product volledig herbruikbaar is in een productieproces of biologisch afbreekbaar. Het idee voor deze productiewijze komt van de Duitser Braungart en de Amerikaan McDonough. Zij noemen dit principe “Cradle to Cradle” (C2C: van wieg tot wieg), wat wijst op een voortdurende kringloop.

8 Cradle-to-cradle:kansen
Door het vervangen van duurder wordende grondstoffen, worden kosten verlaagd. Daarnaast ontstaat er minder afval en tegelijkertijd nieuwe producten voor kansrijke markten. Cradle2Cradle draagt bij aan een sterker bedrijfsimago en gemotiveerder personeel.

9 Grondstoffen schaarste: Biobased economy
Biobased Economy is het gebruik van producten van hernieuwbaar materiaal Is gebaseerd op de cradle-to-cradle gedachte. Hernieuwbaar wil zeggen grondstoffen die jaarlijks geoogst kunnen worden en in tegenstelling tot fossiele grondstoffen onuitputtelijk zijn.

10 Biobased economy: kansen
Materialen zoals plastics van mais of aardappelzetmeel. Bouwmaterialen van snelgroeiende houtsoorten zoals bamboe. Energie, bijvoorbeeld door vergassing en vergisting van biologische materialen zoals houtsnippers, mest, afval of zuiveringsslib.

11 Cleantechnology: wat houdt het in?
Cleantechnology is een verzamelnaam van technologieën, processen, producten en diensten die schone technologie als uitgangspunt hebben. Hieronder vallen hernieuwbare materialen en energiebronnen; het verminderen of elimineren van de uitputting van natuurlijke hulpbronnen; het verminderen of elimineren van verontreiniging en afval.

12 Cleantechnology: kansen
Cleantech kan leiden tot transities, grote veranderingen in de manier waarop wij leven. Voorbeelden: van gloeilamp naar spaarlamp naar LED lamp. Van CV, naar warmtepomp of zonne- energie.

13 Circulaire economie: wat houdt het in?
Dit gaat verder dan het hergebruik van materialen en reststromen door afval als grondstof te beschouwen. Dat betekent dat bedrijven reeds vanaf de start van de keten de voorwaarden hiervoor creëren door juiste ontwerp- en materiaalkeuzes. Al in de ontwerpfase van een product wordt rekening gehouden met hergebruik in de volgende cycli (MVO, 2014).

14 Circulaire economie: kansen
Van verkoop naar ‘uitleen’ ontstaan hechte klantrelaties. Nieuwe commerciële vormen geven producenten en leveranciers waardevolle informatie over de klant. Door (crosssectorale) samenwerkingsverbanden zijn bedrijven beter bestand tegen bijvoorbeeld sterk fluctuerende grondstoffenprijzen en afnemende leveringszekerheid. Tapkoel neemt gebruikte bierspiralen terug en reinigt ze, waarna ze opnieuw gebruikt kunnen worden.

15 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en kent verschillende thema’s. Hierin komt ook het menselijke aspect aan de orde. Arbeid: Arbo, inspraak, veiligheid, hygiëne, discriminatie, kinderarbeid, uitbuiting. Omgevingsverantwoordelijkheid: hinder, betrekken omgeving, maatschappelijke stimulering. Ethisch handelen: fair trade, omgaan met corruptie, wapenindustrie, tabaksindustrie. Bottom of pyramid: vergroten van welvaart en welzijn voor de armsten op aarde. Overbevissing, biodiversiteit, antibiotica gebruik, dierenwelzijn. maar ook fastfoodketens die bewust worden van hun bijdrage aan de obesitas-epidemie etc.

16 MVO: kansen Nieuwe markten en business modellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu Creëert waarde op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied. Kansen in alle bedrijfsprocessen. Van inkoop tot marketing en van productie tot HRM: overal spelen maatschappelijke vraagstukken. The Colour Kitchen is een bedrijf met een missie dat diversiteit voorop stelt. Zij leiden jongeren op die op zoek zijn naar een nieuwe kans. Je kunt er genieten van gerechten uit alle hoeken van de wereld die worden bereid en geserveerd door medewerkers met vele verschillende culturele en sociale achtergronden.

17 Uw weg vinden in duurzaamheid
Er bestaan voor duurzaam ondernemen geen wetmatigheden. Zaak om kritisch te kijken vanuit uw specifieke bedrijfssituatie (zie ook het stappenplan).

18 People, planet, profit Om duurzaamheid toch handvatten te geven in de dagelijkse bedrijfsvoering is People, Planet, Profit een hanteerbaar begrip: bij alle beslissingen die u neemt zouden de effecten ervan op mensen, de planeet én op uw bedrijf afgewogen moeten worden en in evenwicht gebracht. Een andere manier om uw weg te vinden is met de Zuid-Afrikaanse vertaling van het woord Duurzaamheid: dat is namelijk Volhoubaarheid. Is de manier waarop uw bedrijf voert, op lange termijn volhoudbaar is. Voor de wereld, maar ook voor uw bedrijf zelf!


Download ppt "Duurzaam ondernemen: wat is dat?"

Verwante presentaties


Ads door Google