De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een duurzamer wereld? Prof. dr. Jacqueline Cramer, Directeur USI

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een duurzamer wereld? Prof. dr. Jacqueline Cramer, Directeur USI"— Transcript van de presentatie:

1 Naar een duurzamer wereld? Prof. dr. Jacqueline Cramer, Directeur USI

2 Grondstoffen/water efficiency
Klimaatverandering Biodiversiteit

3 Andere belangrijke thema’s:
Water Lucht Bodem Nieuwe risico’s ( zoals straling)

4 1. Van fossiele naar duurzame energie-systemen en energiebesparing

5

6 2.Van een lineaire naar een circulaire economie
Sluit kringlopen (grondstoffen/water) en voorkom lekverliezen (verontreiniging)

7

8

9 Besluitvorming op VN niveau

10 Kopenhagen: klimaat conferentie 2009

11 Besluitvorming op EU niveau

12 Energie-akkoord op nationaal niveau

13 Duurzaamheid: think global, act local
Steden als motor voor de vernieuwing

14 Steden als motor voor vernieuwing
Wereldwijd groeit het aantal mensen dat in steden woont. Vernieuwingen op grondstoffen- en energie gebied komen samen in steden. Steden zijn bij uitstek geschikt om de energie- en grondstoffen transitie uit te voeren samen met burgers en bedrijven. Op stedelijk niveau kunnen systeeminnovaties tot stand gebracht worden.

15 Duurzaamheid en innovatie

16 Sprongsgewijze innovaties
Duurzame ontwikkeling Stapsgewijze innovaties Tijd

17 Van stand alone naar systeem innovaties
Integrale aanpak op wijk-/gebieds-niveau

18 1. Van fossiele naar duurzame energie-systemen en energiebesparing
Voorbeeld: CS locatie Utrecht

19 Warmte Koude Opslag Renovatie CS gebied Ondergronds afgestemd op
Bovengronds Warmte Koude Opslag

20 Voorbeeld: Energie nul woningen
woningen: energieneutraal in 2020 Huurders, woningcorporaties, MKB en vier bouwondernemingen werken samen. Ambitie regio Utrecht: in 2020

21 Nieuwe financiële arrangementen
Revolving funds Crowd funding Coöperaties

22 2. Van een lineaire naar een circulaire economie

23 Niveaus van circulariteit (8 R’s)
Refuse: weigeren/voorkomen gebruik Re-use: product hergebruik (2e hands) Repair: onderhoud en reparatie Refurbish: product opknappen Remanufacture: nieuw product van 2e hands Re-purpose: hergebruik product maar anders Recycle: verwerking en hergebruik materialen Recover: energie terugwinning

24 Herontwerpen van producten en diensten: Cradle to Cradle
Voorbeeld: tapijt

25 CE boost camp en repairshops

26 Voorbeeld: Bouw- en sloop
Ontwerpen Produceren Bouwen Onderhouden Slopen Voorbeeld: Bouw- en sloop

27 Kringloopsluiting bouw- en sloopafval
Meerwaarde: efficiency verbetering in het sloop- en bouwproces, kosten-besparing, nieuwe banen en milieuwinst Voorwaarde: samenwerking in consortium van bedrijven en toepassing van nieuwe financiële arrangementen

28 Van grondstoffenrecycling naar kringloopsluiting
Verschuiving van een lineaire naar een circulaire economie betekent dat producten ontworpen moeten worden om na gebruik weer grondstof te kunnen worden. Dit vergt samenwerking met partners in de hele keten of zelfs in nieuwe ketens

29 Rolverdeling tussen partijen
Bedrijfsleven: lef tonen, samenwerken in clusters en ketens Overheid: knelpunten wegnemen, duurzaam inkoop-/aanbestedingsbeleid invoeren, innovatie stimuleren en reguleren (via wetgeving, belasting, etc.) Financiële sector/juristen: ondersteuning bieden in het opzetten van nieuwe arrangementen

30 4. Consumenten/burgers: actieve deelnemers
in collectieve aanpak Betrokkenheid in ontwerp/besluitvorming en gedeeld eigenaarschap in b.v. duurzame energie initiatieven: cruciaal

31 Duurzaamheid: think global, act local


Download ppt "Naar een duurzamer wereld? Prof. dr. Jacqueline Cramer, Directeur USI"

Verwante presentaties


Ads door Google