De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

000 Smart Sustainable Energy Solutions. 111 Valorisatiemogelijkheden van spuiwater Naten Van Hemelrijck Managing Director Linea Trovata Eco bvba Een nieuwe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "000 Smart Sustainable Energy Solutions. 111 Valorisatiemogelijkheden van spuiwater Naten Van Hemelrijck Managing Director Linea Trovata Eco bvba Een nieuwe."— Transcript van de presentatie:

1 000 Smart Sustainable Energy Solutions

2 111 Valorisatiemogelijkheden van spuiwater Naten Van Hemelrijck Managing Director Linea Trovata Eco bvba Een nieuwe markt voor mest VCM 16 maart 2011, Gent

3 222 Wie we zijn Linea Trovata staat voor ‘lijn van ontdekkingen’ Vaste overtuiging: meer duurzame samenleving nodig Grote lijnen van onze aanpak Maximale energie-efficiëntie Maximaal gebruik van zonne-energie en afgeleiden (wind & biomassa) Minimale impact op leefomgeving Cradle to cradle (materiaalgebruik van wieg tot wieg) Sluiten van kringlopen

4 333 We werken voor Grote bedrijven Kleine en middelgrote ondernemingen (ook landbouw) Particulieren Overheid

5 444 Wat we doen Investeren Onderzoeken Ontwikkelen Ontwerpen Bouwen Verkopen Beheren: integrale projectontwikkeling & uitvoering

6 555 Linea Trovata Eco Milieutechnieken, met focus op scheidingstechniek en droogtechniek Meer dan 10 jaar onderzoek en ontwikkeling naar mestverwerkingstechnieken  Nood aan andere aanpak  Ontwikkeling van nieuwe technieken Focus op energie-efficiëntie, milieu-effecten & kosten

7 666 Principes Geen vernietiging van koolstof of stikstof Minimaal energiegebruik ‘Nuluitstoot’ (ammoniak & geur) Productie van waardevolle producten voor de markt (export) die kunstmest kunnen vervangen Hergebruik water Geen “open einde”

8 777 Voordelen Leudaldroger Totaalconcept Beperkt aantal bewegende delen Goede toegankelijkheid Minimaal onderhoud Energie-efficiënt:  1/3 van warmtebehoefte  1/2 tot 1/5 van stroomverbruik Behoud grondstoffen Valoriseerbare eindproducten:  Condenswater: herbruikbaar  Spuiwater: minerale stikstofmeststof  Droge organische nutriëntenrijke meststroom Maximale emissiebeperking

9 888 Wat is spuiwater? In de context van “mest”: nutriëntenrijk water afkomstig uit luchtwassers. Biologische wassers  Bevat diverse stikstofvormen, per definitie weinig geconcentreerd Chemische wassers  Zeer divers in samenstelling  Zuur?  Wat met zwavel?  Afvalstof  secundaire grondstof (Vlarea)

10 999 Herkomst spuiwaters Stalluchtwassers Strippen uit mest Luchtwassers bij mestverwerking en –droging Industriële processen (?)

11 10 Intermezzo stalluchtwassers Verplichting emissiearm bouwen  NH 3 <70%  Chemisch of biologisch? Chemisch: -Zwavelzuur opslag -Afzet van spuiwater (?) -Minder geurreductie  Chemische LW hebben perceptie tegen

12 11 Wat is vandaag de praktijk (1) Samenstelling zeer variabel: gemiddeld 15-45 kg N/m³ “moet circa 2,1 mol/liter bedragen”  circa 60 kg N/m³ pH zeer variabel: 2-5  zuur  Spuiwater is geen interessant product Elke locatie kleine hoeveelheid Affiniteit met luchtwasser en spuiwater is laag  Dumpmarkt

13 12 De andere zijde?

14 13 Een markt voor N? Productie van minerale N  fossiele brandstoffen 0,6 kg aardgas per kg N ~ >7 kWh per kg N Wereldvraag neemt toe  Prijzen van kunstmest stijgen 2.000 vleesvarkens: 5.000 – 6.000 kg NH 3 /jaar  Bij 70% fixatie: 3.500 tot 4.200 kg NH 3 /jaar  2.100 tot 2.520 kg aardgas ~ 25 - 30 MWh

15 14 Spuiwater als product Ammoniumsulfaat met 75 – 100 kg N/m³ pH neutraal (6,5-7,2) Wel met geur en kleur… Andere vormen? Ammoniumnitraat  hogere concentraties mogelijk maar niet zonder gevaar! Explosief in droge vorm Hogere kostprijs

16 15 Afzetmogelijkheden? Ja! Maar… “Nieuwe markt”  kost tijd Wat met zwavel? Kwaliteit? Kennis?

17 16 Wat met zwavel 40.000.000 kg NH 3 uit Vlaamse landbouw (emissie 2007) Ook NH 3 uit mest  Meer spuiwater dan mineraal N-verbruik?  Zwavel is limiterend! Per kg N 1,1 kg S! “niet genoeg land om al het spuiwater te verwerken”

18 17 Praktisch? -Gemengd bedrijf: spuiwater chemische wasser is besparing ipv kost! Voorwaarde: KWALITEIT! -Veldtesten en onderzoek -Kunstmestindustrie? -Mogelijkheid van opwaarderen?

19 18 Conclusies Biologische verwijdering is waanzin! Tenzij het niet anders kan… Milieuprobleem milieu-opportuniteit Mest is een grondstof ! Investering TCO: toekomstvisie !? Nieuwe markt: uitdaging en noodzaak

20 19 Meer informatie Extra informatie beschikbaar op www.lteco.eu Voor alle vragen: eco@lineatrovata.com


Download ppt "000 Smart Sustainable Energy Solutions. 111 Valorisatiemogelijkheden van spuiwater Naten Van Hemelrijck Managing Director Linea Trovata Eco bvba Een nieuwe."

Verwante presentaties


Ads door Google