De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voornaamste wijzigingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voornaamste wijzigingen"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voornaamste wijzigingen
Eindtermgerichte toetsen Metaal 2010 – 2011 Franklin Hoogreef Projectleider Kenteq Afdeling Ontwikkeling

2 Aanleiding Afkeur door Inspectie van het Onderwijs (IvhO) Met name op:
Toetsvorm (Bijvoorbeeld mk/ov i.p.v. praktijk) en Te lage dekkingsgraad (al dan niet veroorzaakt door toetsvorm)

3 Aanpak 1e fase Inventarisatie gebaseerd op standaarden IvhO
Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen. (Dekkingsgraad min. 75% (incl. toetsvorm) en cesuur) Standaard 4: Het exameninstrumentarium voldoet aan de toetstechnische eisen. (Informatie naar deelnemer, afnamecondities en beoordelingsvoorschrift) Stringente uitleg van de eindtermen

4 Aanpak 1e fase kent MK en/of OV kan omschrijven alleen OV
Eindtermen met de term: kent MK en/of OV kan omschrijven alleen OV kan berekenen alleen OV (berekening uitvoeren) kan verklaren alleen OV kan uitvoeren alleen praktijk E.e.a. geldt voor ALLE niveau’s

5 Aanpak 1e fase aantal ROC’s aantal downloads aantal leerlingen
Inventarisatie op gebruik: aantal ROC’s aantal downloads aantal leerlingen Resultaat: < 9 ROC’s NIET aanpassen Aantal DK’s uit aanbod gehaald

6 Aanpak 1e fase Informeren van en overleg met belanghebbenden: ROC’s
BTG-MEI Geleid tot: Meerdere mededelingen/gesprekken Verzoek tot samenwerking (Intekenlijst) Weinig respons

7 Aanpak 2e fase Ontwikkelen van: nieuwe toetsplannen
nieuwe toetsmatrijzen (indien nodig)

8 Aanpak 3e fase Voor eindtermen die:
Ontwikkelen nieuw beoordelingsinstrument Voor eindtermen die: niet in een werkstuk (product) getoetst kunnen worden (m.n. softskills) niet als theorie getoetst mogen worden (volgens eindterm)

9 Aanpak 3e fase Voorbeeld “softskills” eindtermen: EFK 2b, ET 3:
kan samenwerken met collega’s of: EFK 1, ET 4: kan verantwoordelijkheid dragen voor eigen handelingen en uitvoering van taken

10 Oplossing(en) Nieuwe Beoordelingslijst BPV (nieuw toetsnummer (zie ex. progr.)) praktijktoetsing uitgebreid/aangepast (soms aanzienlijk >> nw. nummer, langere toetstijd) Gevolg: Enkele theorietoetsen niet meer kwalificerend Wel inzetbaar als diagnostisch/voorwaardelijk Een paar (meest belangrijke) voorbeelden…………………

11 alle toetsen aangepast inhoudelijk: andere onderwerpen
Voorbeeld 1: DK: 50323, 50324, en 50255 Toetsen Extrafunctioneel niv. 1, 2a, 2b en 3: alle toetsen aangepast inhoudelijk: andere onderwerpen vraagvorm: open-, meerkeuze èn rekenvragen, samenvatting maken (nieuwe toetsnummers) BPV beoordeling toegevoegd (eigen toetsnummers) zgn. “Rotterdam versie” en EFK Landbouw VERVALLEN betreft ALLE opleidingen metaal!!!!!

12 Voorbeeld 2: DK: 50527 Toets 22509 Oriëntatie CNC Plaatwerken Was:
Prakticum (schrijven programma) Wordt: Praktijktoets met 2 werkstukken BPV beoordeling toegevoegd Opmerkingen: toetsduur van 1,5 naar 4 uur theorietoets niet meer kwalificerend

13 Voorbeeld 3: DK: 50427 Voor onderhoudsberoepen niv. 2: was 3 uur
Toets (e.a.) Monteren/stellen Voor onderhoudsberoepen niv. 2: was 3 uur wordt 12 uur (5 opdrachten) Voor Constructie- en Apparatenbouwer niv. 3: was geïntegreerd in pr. schriftelijk (3uur) wordt separate toets: 12 uur (5 opdrachten) Opmerkingen: toetsnummer vervangen door 42561 niet meer geïntegreerd in combitoets toets alleen af te nemen op bepaalde locaties!!!! theorietoets niet meer kwalificerend

14 Voorbeeld 4: DK: 50525 (Alléén in Pijpenbewerker Industriële Montage)
Toets 22040, Pijpenbewerker Verdelen/vervormen (Alléén in Pijpenbewerker Industriële Montage) De theorietoets is inhoudelijk sterk gewijzigd en vervangen door toets 22042 Opmerkingen: Voor de Pijpenbewerker blijft de geldig!!! Voor beide wel een BPV beoordeling toegevoegd.

15 Voorbeeld 5: DK: 53175 Toets inhoudelijk aangepast
Toets 42500, Verbinden/verwijderen Toets inhoudelijk aangepast Hardsoldeer- zachtsoldeer- en lijmproef toegevoegd Opmerkingen: toetsduur van 4 naar 6 uur verhoogd BPV beoordelingslijst toegevoegd theorietoets niet meer kwalificerend

16 Voorbeeld 6: DK: 50457 Toets (e.a.) Basis slijpen 2e (klein) werkstuk toegevoegd (slijpen handgereedschap) toetsduur van 4 uur naar 5 uur verhoogd Opmerkingen: niet meer geïntegreerd in combitoets (vanaf 2010 in alle opl. separaat toetsen) BPV beoordeling toegevoegd theorie niet meer kwalificerend

17 Voorbeeld 7: DK: 50458 V-groef toegevoegd aan werkstuk
Toets 31502, Basis frezen V-groef toegevoegd aan werkstuk trapezium groef toegevoegd aan werkstuk toetsduur van 11 naar 12 uur Opmerkingen: niet meer geïntegreerd in combitoets (vanaf 2010 in alle opl. separaat toetsen) BPV beoordeling toegevoegd theorie niet meer kwalificerend

18 Voorbeeld 8: DK: 50490 extra onderdeel met tandvorm frezen
Toets 32503, Frezen extra onderdeel met tandvorm frezen toetsduur van 26 naar 29 uur verhoogd Opmerkingen: BPV beoordeling toegevoegd theorie niet meer kwalificerend

19 Voorbeeld 9: DK: 50542 Toets 22503, Constructiebankwerken Kleine aanpassing (uitslag plaatstalen bakje + bakje maken) Opmerking; BPV toets toegevoegd theorietoets niet meer kwalificerend

20 Voorbeeld 10: DK: 50378 Opmerkingen:
Toets basisvaardigheden Metaal Opmerkingen: toetsduur ingekort (25 mk/50 min. Naar 12 mk/25 min.) BPV beoordeling toegevoegd

21 Resumé 1 50255, Extrafunctioneel niveau 3
Beoordelingslijst BPV toegevoegd voor de deelkwalificaties: 50255, Extrafunctioneel niveau 3 50323, Extrafunctioneel niveau 2b 50324, Extrafunctioneel niveau 2a 50328, Extrafunctioneel niveau 1 50378, basisvaardigheden metaal 50457, Basis slijpen 50458, Basis frezen 50490, Frezen 50525, Pijpenbewerken verdelen/vervormen 50527, Orientatie CNC-Plaatwerken 50542, Constructiebankwerken 53175, Verbinden/verwijderen

22 Resumé 2 50427, Monteren/stellen, toets 42051
Bij de volgende DK’s wordt nog wel een theorietoets aangeboden. Deze toets is echter NIET meer kwalificerend. 50427, Monteren/stellen, toets 42051 50457, Basis slijpen, toets 32004 50458, Basis frezen, toets 31002 50490, frezen, toets 32003 50527, Orientatie CNC Plaatwerken, toets 22027 50542, Constructiebankwerken, toets 22013 53175, Verbinden/verwijderen, toets 42000

23 die niet zijn aangepast (niv. 2)
Deelkwalificaties die niet zijn aangepast (niv. 2) 50409, Onderhoud 1 50413, Onderh. Loonwerk Werktuigen/installaties 50414, Onderh. Loonwerk tractoren 50421, Kwaliteitszorg 50422, Productie en onderhoudstechniek 50423, Productietechniek 1 50424, Machinestellen en bedienen 50489, Kotteren 50507, Productietechniek Scheepsbouw A 50543, (BOL versie) Plaat- en Constructiewerken Uit het aanbod genomen

24 Vragen tot zo ver??????

25 Hoe verder 1: Niveau 1 en 2 afgesloten. Alhoewel???????
Kenteq sluit niets uit. Aanpassingen alléén op verzoek en in samenwerking met……… Niveau 3 doorgaan tot 1 sept. 2011

26 Hoe verder 2: Allround Plaatwerker Constructie- en Apparatenbouwer*
Aanpakken: Allround Plaatwerker Constructie- en Apparatenbouwer* Machinaal Verspanen Montage leidingsystemen en apparaten Vervaardigen leidingdelen Praktijk-schriftelijk wordt Praktijk-werkstuk!!!!! C en A: OOK monteren stellen niet in combitoets maar separaat toetsen (12 uur)

27 Hoe verder 3: 1e monteur Industrieel onderhoud……………..
Aanpakken: 1e monteur Industrieel onderhoud…………….. Probleem met toetsvorm: Moet praktijk worden maar hoe????

28 Hoe verder 4: Samenwerking met ROC’s gewenst!!!!!
Géén samenwerking KAN betekenen dat er toetsen uit het aanbod genomen worden

29 Examenprogrammering Metaal
Info Website kenteq: Examenprogrammering Metaal

30 Voorbeeld uitwerking EFK 2b

31 Vragen???? Later: Franklin Hoogreef Tel: of……………………. Inspectie van het Onderwijs Dhr. W. Kooijman Tel: –

32 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Welkom Voornaamste wijzigingen"

Verwante presentaties


Ads door Google