De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voornaamste wijzigingen Eindtermgerichte toetsen Metaal 2010 – 2011 Franklin Hoogreef Projectleider Kenteq Afdeling Ontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voornaamste wijzigingen Eindtermgerichte toetsen Metaal 2010 – 2011 Franklin Hoogreef Projectleider Kenteq Afdeling Ontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voornaamste wijzigingen Eindtermgerichte toetsen Metaal 2010 – 2011 Franklin Hoogreef Projectleider Kenteq Afdeling Ontwikkeling

2 Afkeur door Inspectie van het Onderwijs (IvhO) Met name op: T o e t s v o r m ( B i j v o o r b e e l d m k / o v i. p. v. p r a k t i j k ) e n T e l a g e d e k k i n g s g r a a d ( a l d a n n i e t v e r o o r z a a k t d o o r t o e t s v o r m ) Aanleiding

3 Inventarisatie gebaseerd op standaarden IvhO Standaard 3: Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen. (Dekkingsgraad min. 75% (incl. toetsvorm) en cesuur) Standaard 4: Het exameninstrumentarium voldoet aan de toetstechnische eisen. (Informatie naar deelnemer, afnamecondities en beoordelingsvoorschrift) Stringente uitleg van de eindtermen Aanpak 1e fase

4 Eindtermen met de term:  kent MK en/of OV  kanomschrijvenalleen OV  kan berekenenalleen OV (berekening uitvoeren)  kan verklarenalleen OV  kan uitvoerenalleen praktijk E.e.a. geldt voor ALLE niveau’s Aanpak 1e fase

5 Inventarisatie op gebruik:  aantal ROC’s  aantal downloads  aantal leerlingen Resultaat:  < 9 ROC’s NIET aanpassen  Aantal DK’s uit aanbod gehaald Aanpak 1e fase

6 Informeren van en overleg met belanghebbenden:  ROC’s  BTG-MEI Geleid tot:  Meerdere mededelingen/gesprekken  Verzoek tot samenwerking (Intekenlijst) Weinig respons Aanpak 1e fase

7 Ontwikkelen van:  nieuwe toetsplannen  nieuwe toetsmatrijzen (indien nodig) Aanpak 2e fase

8 Ontwikkelen nieuw beoordelingsinstrument Voor eindtermen die:  niet in een werkstuk (product) getoetst kunnen worden (m.n. softskills)  niet als theorie getoetst mogen worden (volgens eindterm) Aanpak 3e fase

9 Voorbeeld “softskills” eindtermen: EFK 2b, ET 3: kan samenwerken met collega’s of: EFK 1, ET 4: kan verantwoordelijkheid dragen voor eigen handelingen en uitvoering van taken Aanpak 3e fase

10  Nieuwe Beoordelingslijst BPV (nieuw toetsnummer (zie ex. progr.)) praktijktoetsing uitgebreid/aangepast (soms aanzienlijk >> nw. nummer, langere toetstijd) Gevolg:  Enkele theorietoetsen niet meer kwalificerend  Wel inzetbaar als diagnostisch/voorwaardelijk Een paar (meest belangrijke) voorbeelden………………… Oplossing(en)

11 Toetsen Extrafunctioneel niv. 1, 2a, 2b en 3:  alle toetsen aangepast inhoudelijk: andere onderwerpen vraagvorm: open-, meerkeuze èn rekenvragen, samenvatting maken  (nieuwe toetsnummers)  BPV beoordeling toegevoegd (eigen toetsnummers)  zgn. “Rotterdam versie” en EFK Landbouw VERVALLEN  betreft ALLE opleidingen metaal!!!!! Voorbeeld 1: DK: 50323, 50324, 50328 en 50255

12 Toets 22509 Oriëntatie CNC Plaatwerken Was: Prakticum (schrijven programma) Wordt: Praktijktoets met 2 werkstukken BPV beoordeling toegevoegd Opmerkingen:  toetsduur van 1,5 naar 4 uur  theorietoets niet meer kwalificerend Voorbeeld 2: DK: 50527

13 Toets 42551 (e.a.) Monteren/stellen Voor onderhoudsberoepen niv. 2:  was 3 uur  wordt 12 uur (5 opdrachten) Voor Constructie- en Apparatenbouwer niv. 3:  was geïntegreerd in pr. schriftelijk 23520 (3uur)  wordt separate toets: 12 uur (5 opdrachten) Opmerkingen:  toetsnummer 42551 vervangen door 42561  niet meer geïntegreerd in combitoets  toets alleen af te nemen op bepaalde locaties!!!!  theorietoets niet meer kwalificerend Voorbeeld 3: DK: 50427

14 Toets 22040, Pijpenbewerker Verdelen/vervormen (Alléén in Pijpenbewerker Industriële Montage) De theorietoets is inhoudelijk sterk gewijzigd en vervangen door toets 22042 Opmerkingen:  Voor de Pijpenbewerker blijft de 22040 geldig!!!  Voor beide wel een BPV beoordeling toegevoegd. Voorbeeld 4: DK: 50525

15 Toets 42500, Verbinden/verwijderen Toets inhoudelijk aangepast Hardsoldeer- zachtsoldeer- en lijmproef toegevoegd Opmerkingen:  toetsduur van 4 naar 6 uur verhoogd  BPV beoordelingslijst toegevoegd  theorietoets niet meer kwalificerend Voorbeeld 5: DK: 53175

16 Toets 32504 (e.a.) Basis slijpen  2e (klein) werkstuk toegevoegd (slijpen handgereedschap)  toetsduur van 4 uur naar 5 uur verhoogd Opmerkingen:  niet meer geïntegreerd in combitoets (vanaf 2010 in alle opl. separaat toetsen)  BPV beoordeling toegevoegd  theorie niet meer kwalificerend Voorbeeld 6: DK: 50457

17 Toets 31502, Basis frezen  V-groef toegevoegd aan werkstuk  trapezium groef toegevoegd aan werkstuk  toetsduur van 11 naar 12 uur Opmerkingen:  niet meer geïntegreerd in combitoets (vanaf 2010 in alle opl. separaat toetsen)  BPV beoordeling toegevoegd  theorie niet meer kwalificerend Voorbeeld 7: DK: 50458

18 Toets 32503, Frezen  extra onderdeel met tandvorm frezen  toetsduur van 26 naar 29 uur verhoogd Opmerkingen:  BPV beoordeling toegevoegd  theorie niet meer kwalificerend Voorbeeld 8: DK: 50490

19 Toets 22503, Constructiebankwerken Kleine aanpassing (uitslag plaatstalen bakje + bakje maken) Opmerking;  BPV toets toegevoegd  theorietoets niet meer kwalificerend Voorbeeld 9: DK: 50542

20 Toets 71500 basisvaardigheden Metaal Opmerkingen: toetsduur ingekort (25 mk/50 min. Naar 12 mk/25 min.) BPV beoordeling toegevoegd Voorbeeld 10: DK: 50378

21 Beoordelingslijst BPV toegevoegd voor de deelkwalificaties:  50255, Extrafunctioneel niveau 3  50323, Extrafunctioneel niveau 2b  50324, Extrafunctioneel niveau 2a  50328, Extrafunctioneel niveau 1  50378, basisvaardigheden metaal  50457, Basis slijpen  50458, Basis frezen  50490, Frezen  50525, Pijpenbewerken verdelen/vervormen  50527, Orientatie CNC-Plaatwerken  50542, Constructiebankwerken  53175, Verbinden/verwijderen Resumé 1

22 Bij de volgende DK’s wordt nog wel een theorietoets aangeboden. Deze toets is echter NIET meer kwalificerend.  50427, Monteren/stellen, toets 42051  50457, Basis slijpen, toets 32004  50458, Basis frezen, toets 31002  50490, frezen, toets 32003  50527, Orientatie CNC Plaatwerken, toets 22027  50542, Constructiebankwerken, toets 22013  53175, Verbinden/verwijderen, toets 42000 Resumé 2

23  50409, Onderhoud 1  50413, Onderh. Loonwerk Werktuigen/installaties  50414, Onderh. Loonwerk tractoren  50421, Kwaliteitszorg  50422, Productie en onderhoudstechniek  50423, Productietechniek 1  50424, Machinestellen en bedienen  50489, Kotteren  50507, Productietechniek Scheepsbouw A  50543, (BOL versie) Plaat- en Constructiewerken Uit het aanbod genomen Deelkwalificaties die niet zijn aangepast (niv. 2)

24 Vragen tot zo ver??????

25 Niveau 1 en 2 afgesloten. Alhoewel??????? Kenteq sluit niets uit. Aanpassingen alléén op verzoek en in samenwerking met……… Niveau 3 doorgaan tot 1 sept. 2011 Hoe verder 1:

26 Aanpakken:  Allround Plaatwerker  Constructie- en Apparatenbouwer*  Machinaal Verspanen  Montage leidingsystemen en apparaten  Vervaardigen leidingdelen Praktijk-schriftelijk wordt Praktijk-werkstuk!!!!! C en A: OOK monteren stellen niet in combitoets maar separaat toetsen (12 uur) Hoe verder 2:

27 Aanpakken: 1e monteur Industrieel onderhoud…………….. Probleem met toetsvorm: Moet praktijk worden maar hoe???? Hoe verder 3:

28 Samenwerking met ROC’s gewenst!!!!! Géén samenwerking KAN betekenen dat er toetsen uit het aanbod genomen worden Hoe verder 4:

29 Website kenteq: Examenprogrammering Metaal Info

30 Voorbeeld uitwerking EFK 2b Voorbeeld

31 Later: Franklin Hoogreef Tel: 035-7504438 of……………………. Inspectie van het Onderwijs Dhr. W. Kooijman Tel: 088 – 669 6000 Vragen????

32 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Welkom Voornaamste wijzigingen Eindtermgerichte toetsen Metaal 2010 – 2011 Franklin Hoogreef Projectleider Kenteq Afdeling Ontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google