De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De sleutel naar zelfstandigheid ?!

Verwante presentaties


Presentatie over: "De sleutel naar zelfstandigheid ?!"— Transcript van de presentatie:

1 De sleutel naar zelfstandigheid ?!
Ergotherapie en FPA De sleutel naar zelfstandigheid ?! Marlou Stijnen Bjorn Frissen

2 Inhoud Wat is ergotherapie Ergotherapie en forensische psychiatrie
Huidige aanbod binnen Radix

3 Wat is ergotherapie? Doel:
- Realiseren van optimale zelfstandigheid in het dagelijks leven Door: Aanbieden betekenisvolle activiteiten (als middel/ doel) Aansluiten bij wensen, mogelijkheden en omstandigheden  benodigde kennis en vaardigheden verwerven en/ of versterken. Uitleg ergo in psychiatrie in relatie tot somatiek… (rolstoel psychiatrie) Heerst cliché namelijk hulpmiddelen en bureaustoelen. Echter aanpassing laatste wat we doen. Eerst inzetten op verbetering/ behoud alvorens omgeving aan te passen. Door activiteit als doel en als middel aanbieden, ongeacht met wat voor stoornis je te maken hebt. Dus richten op probleem in het handelen. Probleem somatiek: arm af, koken. Probleem psychiatrie: door desorganisatie niet meer kunnen koken.

4 Aandachtsgebieden Zelfredzaamheid Productiviteit Ontspanning
Voorbeelden: Koken Agenda Budgetteren Organisatie van dagelijkse activiteiten Onderhoud van de woning Productiviteit: AT Ontspanning; hobby’s, vrije tijd invulling, rust/activiteit, communicatie?

5 Wat maakt ergotherapie forensisch?
Plek van verslaving en delict binnen dagindeling voorheen Middels aanbieden van betekenisvolle activiteiten trainen van vaardigheden Verandering leefstijl  verkleinen risico op delictherhaling Net besproken dat handelen van de mens centraal staat, terugkomend in betekenisvolle activiteiten die samen een daginvulling vormen. Ontbreken van betekenisvolle activiteiten leidt uiteindelijk tot delictgedrag (gechargeerd). FLOW-theorie! Contrast levensstijl voorheen en verwachtingen na ontslag Ontbreken van vaardigheden om te komen tot een adequate organisatie van het dagelijks leven (samenhang met rolpatronen, omgeving/ sociaal milieu)

6 Speerpunten Vanaf opname toewerken naar ontslag (resocialiseren)
Afdelingsoverstijgend werken Verkleinen delictrisico staat centraal Goed om te vermelden dat we met 3 ergotherapeuten 5 afdelingen bedienen, 2 ergotherapeuten werkzaam voor 12 uur en 1 ET 4 uur. Totaal 28 uur, hiernaast nog deelname aan behandelplannen.

7 Huidige aanbod Diagnostiek Behandeling Advisering

8 Diagnostiek Intake AMPS - Doel - Tijdstip
Ergotherapeutische intake; 3 levensgebieden nagaan (ervaring, waarden die iemand hieraan hecht, rollen die iemand in verleden vervuld heeft) en inschatting vaardigheden, laten beschrijven van dagindeling en hierop al grove indicatie stellen voor verdere (ergotherapeutische) behandeling RMM; aangedragen risicofactoren en beschermende factoren mee nemen in behandeldoelen AMPS: gestandaard onderzoek, motorische en procesvaardigheden, inschatting vaardigheidsniveau, oorzaak handelingsprobleem (is dit te behandelen (inzichtgevend/ training/ leerbaarheid of dient er in toekomstig woon- en werksituatie rekening mee gehouden te worden – advies!). Tevens als evaluatie-instrument bij einde behandeling. Eerste weken, indien geindiceerd, ook binnen AT mogelijkheid handelen van de patient te observeren.

9 Behandeling & Advisering
Vormgeven veranderingsproces met als doel de handelingsmogelijkheden van de patiënt te optimaliseren. Groepen: - budgetteren - agendagebruik/ structuur en planning - corvee/ koken - op weg naar werk (plus theorie) - arbeidstherapie Individuele behandeling, tevens op indicatie Individuele behandeling en groepsbehandeling Ontwikkeling, herstel, behoud of versterking van vaardigheden en/ of aanpassing omgeving Vanuit AMPS, RMM, behandelplanbesprekingen en hulpvraag van client zelf doelen stellen voor verdere behandeling. Groepen: - Budgetteren Agenda / structuur Corvee / koken Ownw (theorie) At basisvaardigheden t&k en hout (foto’s inhangen!) Individuele behandeling: - Trainingen ten behoeve van vergroten zelfredzaamheid en voorbereiding op ontslag (oa kooktraining, openbaarvervoerstraining etc) enerzijds. Mogelijkheden en belastbaarheid van client worden hiermee verder in beeld gebracht en dragen bij aan inschatting van de woon- en werkmogelijkheden voor de situatie na ontslag. Schijf van 4, inzichtgevend werken aan verandering van leefstijl (hierbij ook gebruikmakend van de beschermende factoren). Rollen en hiermee samenhangende activiteitenpatronen bepalen uiteindelijk hoe dagindeling eruit komt te zien, deels gebaseerd op wensen en behoeften van client zelf. Resulterend in weekschema, soms al gebruikt tijdens behandeling bij uitbreiden van verlof. Als eerder genoemd wordt het ontbreken van betekenisvolle activiteiten of scheve belasting in weekindeling vaak veroorzaakt door gebrek aan mogelijkheden/ vaardigheden/ coping (persoon, taak, omgeving). Dit leidt tot verlies van uitdaging, vermindering van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Dit vormt mede risico op delict / gebruik van middelen. Directe link dus met algehele behandeldoel! Gedurende hele traject nauwe samenwerking met oa trajectbegeleiding en psycholoog en SPV.

10

11

12

13

14 Evaluatie, afronding en overdracht
Advies over wonen, werken en mogelijkheid tot vervolg ergotherapie in polikliniek. De ergotherapeut als deskundige in het handelen van de mens. Gedurende gehele behandeltraject, als eerder gezegd, nauwe samenwerking met SPV en trajectbegeleiding in kader van resocialisatie. Advies over wonen in toekomst, welke begeleiding, intensiteit en waarop gericht. SPV de uiteindelijke aanmelding en toeleiding verzorgt Advies over werken, welk soort werk/ dagbesteding, pakket van eisen opstellen, binnen AT beeld gekregen van werkvaardigheden Mogelijkheid tot vervolg ergotherapie in de polikliniek; loopt het zoals de client zich dit ook bedacht had. Waar liggen de risico’s en hoe kunnen we die zo klein mogelijk houden door bestendigen van een passende dagstructuur? Onderscheid met andere disciplines, bv maatschappelijk werk, woonbegeleider, reclassering, SPV, verpleegkundige? Ergotherapeut is specialist daar waar het gaat om het handelen van de mens en zal dus goed in kaart hebben waar de mogelijkheden/ vaardigheden liggen van de client wat betreft wonen en werken in de toekomst en wat er nog moet gebeuren/ verbeteren/ aangepast worden, wil dit ook succes hebben. Door praktische benadering grote doelgroep aanspreken, daar je naast inzichtelijk ook heel veel kan bereiken door iemand al doende te laten ervaren en leren. Veel patienten moeten het juist hebben van nieuwe ervaringen en het aanleren van nieuw gedrag/ vaardigheden. Bestendigen hiervan in de polikliniek is van zeer grote meerwaarde om kans van slagen te vergroten. Daarnaast kijkt een ergotherapeut breed naar alle levensgebieden en waar nog knelpunten liggen, welke vaardigheden dienen verbeterd te worden zodat de client hier op zoveel mogelijk vlakken zijn voordeel mee kan doen! Holistische visie, patient

15 Vragen?

16 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "De sleutel naar zelfstandigheid ?!"

Verwante presentaties


Ads door Google