De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 1 januari 2013 morgendienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 1 januari 2013 morgendienst"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 1 januari 2013 morgendienst

2 Gelukkig Nieuwjaar

3 Welkom in deze nieuwjaarsdienst. Voorganger: ds. H. de Bruijne Ouderling: E. Groenewold Organist: Krijn van Veen

4 Welkom en mededelingen Psalm 136: 1 en 2 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst -1 Welkom en mededelingen Psalm 136: 1 en 2 Stil gebed, votum en groet Psalm 136: 3, 4, 5, 6 en 7 Gebed Schriftlezing: Psalm 136 Psalm 136: 8, 9 en 10

5 Collectes: Emeritikas en Kerk
Orde van de dienst - 2 Preek Psalm 136: 11, 12 en 13 Nieuwjaarsgebed Collectes: Emeritikas en Kerk Gezang 426: 1, 4 en 5 Zegen

6

7 Looft den Heer, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet.
Psalm 136: 1 en 2 Mannen Looft den Heer, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet. Allen Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. 7

8 Geeft den God der goden eer, jubelt voor den heren Heer.
Psalm 136: 1 en 2 Vrouwen Geeft den God der goden eer, jubelt voor den heren Heer. Allen Hij doet wondren, Hij alleen trouw door alle tijden heen.

9 Stil gebed Votum en groet

10 Looft Hem die de hemel schiep, zijn verstand is grondloos diep.
Psalm 136: 3, 4, 5, 6 en 7 Mannen Looft Hem die de hemel schiep, zijn verstand is grondloos diep. Allen Hij bereidde zee en land. Eeuwig houdt zijn liefde stand.

11 Zon en maan en sterren gaan koninklijk hun vaste baan.
Psalm 136: 3, 4, 5, 6 en 7 Vrouwen Zon en maan en sterren gaan koninklijk hun vaste baan. Allen God regeert bij dag en nacht, zijn genade blijft van kracht.

12 Die Egypte sloeg met rouw, toonde Israël zijn trouw.
Psalm 136: 3, 4, 5, 6 en 7 Mannen Die Egypte sloeg met rouw, toonde Israël zijn trouw. Allen Hij bevrijdt met sterke hand. Eeuwig houdt zijn liefde stand.

13 Die de grote Schelfzee spleet, Israël ontkomen deed.
Psalm 136: 3, 4, 5, 6 en 7 Vrouwen Die de grote Schelfzee spleet, Israël ontkomen deed. Allen Looft den Heer, Hij gaat ons voor, Hij is trouw de eeuwen door.

14 Farao met heel zijn heer stortte in het water neer.
Psalm 136: 3, 4, 5, 6 en 7 Mannen Farao met heel zijn heer stortte in het water neer. Allen Looft de Heer die ons bevrijdt en ons liefheeft voor altijd.

15 Gebed

16 1 Loof de HEER, want hij is goed – eeuwig duurt zijn trouw –
Psalm 136 1 Loof de HEER, want hij is goed – eeuwig duurt zijn trouw – 2 loof de allerhoogste God – eeuwig duurt zijn trouw – 3 loof de oppermachtige Heer – eeuwig duurt zijn trouw –

17 4 die wonderen doet, hij alleen – eeuwig duurt zijn trouw – 5 die de hemel maakte, met wijsheid – eeuwig duurt zijn trouw – 6 die de aarde uitspreidde, op het water – eeuwig duurt zijn trouw –

18 7 die de grote lichten maakte – eeuwig duurt zijn trouw – 8 de zon, om te heersen over de dag – eeuwig duurt zijn trouw – 9 maan en sterren, om te heersen over de nacht – eeuwig duurt zijn trouw –

19 10 die Egypte trof, in hun eerstgeborenen – eeuwig duurt zijn trouw – 11 en Israël wegleidde, uit hun midden – eeuwig duurt zijn trouw – 12 met krachtige hand en geheven arm – eeuwig duurt zijn trouw –

20 13 die de Rietzee spleet, in tweeën – eeuwig duurt zijn trouw – 14 en Israël overbracht, daar midden doorheen – eeuwig duurt zijn trouw – 15 en de farao met zijn leger achterliet, in de Rietzee – eeuwig duurt zijn trouw –

21 16 die zijn volk leidde, in de woestijn – eeuwig duurt zijn trouw – 17 die geduchte koningen versloeg – eeuwig duurt zijn trouw – 18 en machtige koningen doodde – eeuwig duurt zijn trouw –

22 19 Sichon, koning der Amorieten – eeuwig duurt zijn trouw – 20 en Og, de koning van Basan – eeuwig duurt zijn trouw – 21 en hun land weggaf, als bezit – eeuwig duurt zijn trouw – 22 als bezit aan Israël, zijn dienaar – eeuwig duurt zijn trouw –

23 23 die in onze rampspoed aan ons heeft gedacht – eeuwig duurt zijn trouw – 24 en ons ontrukte aan onze belagers – eeuwig duurt zijn trouw – 25 hij geeft brood aan alles wat leeft – eeuwig duurt zijn trouw – 26 loof de God van de hemel – eeuwig duurt zijn trouw!

24 Israël geleidde Hij veilig door de woestenij.
Psalm 136: 8, 9 en 10 Vrouwen Israël geleidde Hij veilig door de woestenij. Allen Hij wijst ons het rechte spoor. Trouw is Hij de eeuwen door.

25 Koningen, geducht en groot, heeft zijn sterke arm gedood.
Psalm 136: 8, 9 en 10 Mannen Koningen, geducht en groot, heeft zijn sterke arm gedood. Allen Hij slaat onze vijand neer. Eeuwig trouw is onze Heer.

26 Israël, des Heren knecht, trad in hun bezit en recht, Allen
Psalm 136: 8, 9 en 10 Vrouwen Israël, des Heren knecht, trad in hun bezit en recht, Allen ja, zijn erfdeel is gewis, daar Gods goedheid eeuwig is.

27 Preek

28 Looft den Heer, die in de nacht der verneedring aan ons dacht,
Psalm 136: 11, 12 en 13 Mannen Looft den Heer, die in de nacht der verneedring aan ons dacht, Allen die de tirannie verdrijft door zijn gunst die eeuwig blijft.

29 Looft den Heer, die al wat leeft dagelijks zijn spijze geeft, Allen
Psalm 136: 11, 12 en 13 Vrouwen Looft den Heer, die al wat leeft dagelijks zijn spijze geeft, Allen die ons laaft en die ons voedt. Eeuwig is Hij trouw en goed.

30 Psalm 136: 11, 12 en 13 Allen Aan den God des hemels zij eer en dank en heerschappij, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

31 Nieuwjaarsgebed

32 Collectes Emeritikas Kerk Uit de emeritikas worden de pensioenen van de predikanten bekostigd.

33 Gezang 426: 1, 4 en 5 Zou ik niet van harte zingen Hem die zozeer mij verblijdt? Want ik zie in alle dingen niets dan zijn genegenheid. Is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer? Liefde draagt hen meer en meer, die in dienst van Hem zich geven. Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

34 Gezang 426: 1, 4 en 5 Wat mijn ogen ooit ontwaarden droeg het merk van Gods beleid; Hij heeft hemel, zee en aarde om mijn bestwil toebereid. Dieren, kruiden uitgelezen, alle vrucht aan struik en boom, bronnen, vissen in de stroom, overal is 't goed te wezen. Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

35 Gezang 426: 1, 4 en 5 Omdat Gij mijn hart doet branden, omdat Gij mij zo bemint, hef ik, Heer, tot U mijn handen: Vader, zie ik ben uw kind. Wil mij de genade geven, U te dienen, hier en nu; God die liefde zijt, aan U vast te houden, heel mijn leven, tot ik U na deze tijd liefheb in der eeuwigheid.

36 Zegen, te beantwoorden met:

37


Download ppt "Zondag 1 januari 2013 morgendienst"

Verwante presentaties


Ads door Google