De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit van annotaties Gijs van Dijck, Tilburg Law School

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit van annotaties Gijs van Dijck, Tilburg Law School"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit van annotaties Gijs van Dijck, Tilburg Law School (g.vandijck@tilburguniversity.edu)

2 Outline 1.Doelstelling en resultaten onderzoek (kort) 2.Implementatie 3.Incentives voor academici Titelpresentatie in Footer

3 1. Doelstelling en resultaten Doel 1.Achterhalen kwaliteitsindicatoren (Br, Pr, Sr) 2.Verbinding met wetenschappelijkheid van annotaties Methode 1.Empirisch: Titelpresentatie in Footer

4 Methode Goed

5 Methode (inhoudanalayse)

6 Methode (experimentele studie) OnvolledigVolledig

7 1. Doelstelling en resultaten Doel 1.Achterhalen kwaliteitsindicatoren (Br, Pr, Sr) 2.Verbinding met wetenschappelijkheid van annotaties Methode 1.Empirisch: Resultaten Titelpresentatie in Footer

8 Beschrijving/samenvatting casus en/of uitspraak Beschrijven geldend recht / verwijzen naar literatuur of jurisprudentie daarover Wijzen op belang uitspraak voor rechtspraktijk of – theorie Schetsen van kwesties die zich geregeld voordoen Opwerpen vragen (zonder deze te beantwoorden) Nagaan welke leer is toegepast (welke leer geldend recht is) Criterium/criteria ontwikkelen en toetsen of de uitspraak aan dit criterium voldoet Implicaties van de uitspraak bespreken (bv. voor toepassing/interpretatie geldend recht) Opvatting van andere auteur(s) toetsen / ter discussie stellen Toetsen of uitspraak aansluit bij eerdere uitspraken Toetsen of beslissing van de rechter beantwoordt aan doel van de regeling Toetsen van de uitspraak aan 'hoger' recht (beginselen / verdragsbepalingen / EHRM-rechtspraak) Evalueren beslissing aan de hand van wat in de praktijk (van procesvoering) gebeurt / gangbaar is / gebruikelijk is Evaluatie van de uitspraak door andere denkbare uitkomsten af te zetten tegen de gekozen uitspraak Systematisch de argumenten voor en tegen de beslissing nalopen Annotator geeft (onderbouwd) aan of hij/zij het eens dan wel oneens is met de uitspraak Annotator zoekt naar verklaring voor uitkomst of gewezen rechtsregel Onduidelijke passages constateren c.q. ophelderen / motiveringsgebrek opmerken Aangeven of een procespartij beter een andere keuze had kunnen maken in het proces (bv. andere rechtsgrond inroepen) c.q. wat (andere) mogelijkheden zijn om rechtsposities te versterken / wat er zou zijn gebeurd als een procespartij een andere keuze zou hebben gemaakt Verwachting voor ontwikkeling van leerstuk (volgt niet direct uit uitspraak, anders coderen onder 'implicaties') Kritiek op voorstellen vanuit de politiek Resultaten: Kenmerken van annotaties Titelpresentatie in Footer

9 Resultaten: Kenmerken vs kwaliteit

10 1. Doelstelling en resultaten (kwaliteitsindicatoren) Doel 1.Achterhalen kwaliteitsindicatoren (Br, Pr, Sr) 2.Verbinding met wetenschappelijkheid van annotaties Methode 1.Empirisch Resultaten (kwaliteitsindicatoren) Schetsen van implicaties van de uitspraak (Pr, Sr), m.n. gevalsvergelijking (bv. rechtvaardige beslissing in andere gevallen?, gewezen regel duidelijk?) Toetsen aan ‘hoger’ recht (Br), o.a. toetsen aan beginsel, mede adhv toepassing in ander rechtsgebied, toetsen aan verdragsrechtelijke bepaling, toetsen aan uitgangspunt (bv. marginale toetsing) Nagaan welke leer is toegepast (Sr) Criterium ontwikkelen / afleiden adhv uitspraak (Pr) Systematisch bespreken voor- en tegenargumenten (Sr, Br) Titelpresentatie in Footer

11 1. Doelstelling en resultaten (wetenschappelijkheid) Doel 1.Achterhalen kwaliteitsindicatoren (Br, Pr, Sr) 2.Verbinding met wetenschappelijkheid van annotaties Methode 2.Vergelijking met wetenschapsfilosofie (literatuuronderzoek) Resultaten (wetenschappelijkheid) Wetenschappelijkheid ziet op werkwijze, niet op inhoud Eisen wetenschappelijkheid verschillen per discipline Geen concrete criteria, maar zoektocht naar beschrijvingen en verklaringen voor het verschijnsel wetenschap Multicriteria-benadering, o.a. Repliceerbaarheid / falsificeerbaarheid Selectiviteit / negeren van informatie Alternatieven bij kritiek Titelpresentatie in Footer

12 Maar wij zijn anders…

13 Methode (experimentele studie) Geen instructieInstructie

14 2. Implementatie Checklist 1.Signaleren (belang uitspraak, verhouding tot eerdere jurisprudentie) 2.Samenvatten feiten/uitspraak 3.Diepgang (zie hierna) N.B. ‘Comply or explain’

15 2. Implementatie: uitwerking criterium diepgang Kenmerken Schetsen van implicaties van de uitspraak (Pr, Sr), o.a. … Toetsen aan ‘hoger’ recht (Br), o.a. toetsen aan beginsel, mede adhv toepassing in ander rechtsgebied, toetsen aan verdragsrechtelijke bepaling, toetsen aan uitgangspunt (bv. marginale toetsing) Nagaan welke leer is toegepast (Sr) Criterium ontwikkelen / afleiden adhv uitspraak (Pr) Systematisch bespreken voor- en tegenargumenten (Sr, Br) Anders, … Wetenschappelijkheid Verdedigbaarheid (~ repliceerbaarheid) Uitgangspunt geëxpliciteerd? Voldoende geoperationaliseerd? Uitgangspunt verdedigbaar? Logische gedachtegang? Conclusie logisch gevolg? Niet: eens met conclusie? N.B. Eenvoudiger bij verklarende annotaties, moeilijker bij normatieve annotaties (Welk concept / beginsel / principe? Wat bij afwegingen? Operationalisering) Selectiviteit Selectief bronnengebruik? Naar conclusie toe redeneren? / Selectief gebruik argumenten?

16 3. Incentives voor academisch forum Achtergrond Focus op internationalisering, interdisciplinariteit Verlies academische status (geen punten) Maar: escape (‘tenzij goede redenen’) en deels weerstand Prikkels Exposure Kwaliteitsmaatstaven introduceren  argument voor Peer review

17 Beperkingen Focus op academische kwaliteit Kleine steekproef (50-60 annotaties) Kwaliteitsindicatoren niet limitatief Doorontwikkeling noodzakelijk Strategisch gedrag Caution


Download ppt "Kwaliteit van annotaties Gijs van Dijck, Tilburg Law School"

Verwante presentaties


Ads door Google