De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit van annotaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit van annotaties"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit van annotaties
Gijs van Dijck, Tilburg Law School

2 Outline Doelstelling en resultaten onderzoek (kort) Implementatie
Incentives voor academici Titelpresentatie in Footer

3 1. Doelstelling en resultaten
Achterhalen kwaliteitsindicatoren (Br, Pr, Sr) Verbinding met wetenschappelijkheid van annotaties Methode Empirisch: Titelpresentatie in Footer

4 Methode Goed Goed

5 Methode (inhoudanalayse)

6 Methode (experimentele studie)
Volledig Onvolledig

7 1. Doelstelling en resultaten
Achterhalen kwaliteitsindicatoren (Br, Pr, Sr) Verbinding met wetenschappelijkheid van annotaties Methode Empirisch: Resultaten Titelpresentatie in Footer

8 Resultaten: Kenmerken van annotaties
Beschrijving/samenvatting casus en/of uitspraak Beschrijven geldend recht / verwijzen naar literatuur of jurisprudentie daarover Wijzen op belang uitspraak voor rechtspraktijk of – theorie Schetsen van kwesties die zich geregeld voordoen Opwerpen vragen (zonder deze te beantwoorden) Nagaan welke leer is toegepast (welke leer geldend recht is) Criterium/criteria ontwikkelen en toetsen of de uitspraak aan dit criterium voldoet Implicaties van de uitspraak bespreken (bv. voor toepassing/interpretatie geldend recht) Opvatting van andere auteur(s) toetsen / ter discussie stellen Toetsen of uitspraak aansluit bij eerdere uitspraken Toetsen of beslissing van de rechter beantwoordt aan doel van de regeling Toetsen van de uitspraak aan 'hoger' recht (beginselen / verdragsbepalingen / EHRM-rechtspraak) Evalueren beslissing aan de hand van wat in de praktijk (van procesvoering) gebeurt / gangbaar is / gebruikelijk is Evaluatie van de uitspraak door andere denkbare uitkomsten af te zetten tegen de gekozen uitspraak Systematisch de argumenten voor en tegen de beslissing nalopen Annotator geeft (onderbouwd) aan of hij/zij het eens dan wel oneens is met de uitspraak Annotator zoekt naar verklaring voor uitkomst of gewezen rechtsregel Onduidelijke passages constateren c.q. ophelderen / motiveringsgebrek opmerken Aangeven of een procespartij beter een andere keuze had kunnen maken in het proces (bv. andere rechtsgrond inroepen) c.q. wat (andere) mogelijkheden zijn om rechtsposities te versterken / wat er zou zijn gebeurd als een procespartij een andere keuze zou hebben gemaakt Verwachting voor ontwikkeling van leerstuk (volgt niet direct uit uitspraak, anders coderen onder 'implicaties') Kritiek op voorstellen vanuit de politiek Titelpresentatie in Footer

9 Resultaten: Kenmerken vs kwaliteit

10 1. Doelstelling en resultaten (kwaliteitsindicatoren)
Achterhalen kwaliteitsindicatoren (Br, Pr, Sr) Verbinding met wetenschappelijkheid van annotaties Methode Empirisch Resultaten (kwaliteitsindicatoren) Schetsen van implicaties van de uitspraak (Pr, Sr), m.n. gevalsvergelijking (bv. rechtvaardige beslissing in andere gevallen?, gewezen regel duidelijk?) Toetsen aan ‘hoger’ recht (Br), o.a. toetsen aan beginsel, mede adhv toepassing in ander rechtsgebied, toetsen aan verdragsrechtelijke bepaling, toetsen aan uitgangspunt (bv. marginale toetsing) Nagaan welke leer is toegepast (Sr) Criterium ontwikkelen / afleiden adhv uitspraak (Pr) Systematisch bespreken voor- en tegenargumenten (Sr, Br) Titelpresentatie in Footer

11 1. Doelstelling en resultaten (wetenschappelijkheid)
Achterhalen kwaliteitsindicatoren (Br, Pr, Sr) Verbinding met wetenschappelijkheid van annotaties Methode 2. Vergelijking met wetenschapsfilosofie (literatuuronderzoek) Resultaten (wetenschappelijkheid) Wetenschappelijkheid ziet op werkwijze, niet op inhoud Eisen wetenschappelijkheid verschillen per discipline Geen concrete criteria, maar zoektocht naar beschrijvingen en verklaringen voor het verschijnsel wetenschap Multicriteria-benadering, o.a. Repliceerbaarheid / falsificeerbaarheid Selectiviteit / negeren van informatie Alternatieven bij kritiek Titelpresentatie in Footer

12 Maar wij zijn anders…

13 Methode (experimentele studie)
Instructie Geen instructie

14 2. Implementatie Checklist
Signaleren (belang uitspraak, verhouding tot eerdere jurisprudentie) Samenvatten feiten/uitspraak Diepgang (zie hierna) N.B. ‘Comply or explain’

15 2. Implementatie: uitwerking criterium diepgang
Kenmerken Schetsen van implicaties van de uitspraak (Pr, Sr), o.a. … Toetsen aan ‘hoger’ recht (Br), o.a. toetsen aan beginsel, mede adhv toepassing in ander rechtsgebied, toetsen aan verdragsrechtelijke bepaling, toetsen aan uitgangspunt (bv. marginale toetsing) Nagaan welke leer is toegepast (Sr) Criterium ontwikkelen / afleiden adhv uitspraak (Pr) Systematisch bespreken voor- en tegenargumenten (Sr, Br) Anders, … Wetenschappelijkheid Verdedigbaarheid (~ repliceerbaarheid) Uitgangspunt geëxpliciteerd? Voldoende geoperationaliseerd? Uitgangspunt verdedigbaar? Logische gedachtegang? Conclusie logisch gevolg? Niet: eens met conclusie? N.B. Eenvoudiger bij verklarende annotaties, moeilijker bij normatieve annotaties (Welk concept / beginsel / principe? Wat bij afwegingen? Operationalisering) Selectiviteit Selectief bronnengebruik? Naar conclusie toe redeneren? / Selectief gebruik argumenten?

16 3. Incentives voor academisch forum
Achtergrond Focus op internationalisering, interdisciplinariteit Verlies academische status (geen punten) Maar: escape (‘tenzij goede redenen’) en deels weerstand Prikkels Exposure Kwaliteitsmaatstaven introduceren  argument voor Peer review

17 Caution Beperkingen Focus op academische kwaliteit
Kleine steekproef ( annotaties) Kwaliteitsindicatoren niet limitatief Doorontwikkeling noodzakelijk Strategisch gedrag


Download ppt "Kwaliteit van annotaties"

Verwante presentaties


Ads door Google