De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951. Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951. Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden."— Transcript van de presentatie:

1 Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951. Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden aangehaald zijn uit de predikingen van William Marrion Branham. De bediening van W.M. Branham (1909-1965) heeft een bijzondere stempel achtergelaten op de hedendaagse Christelijke beweging. De opmerkelijke bevestigingen en bovennatuurlijke gebeurtenissen in zijn bediening hebben mij tot de overtuiging gebracht dat God deze man heeft gestuurd en gebruikt. Dit om de gelovigen aan te sporen terug te keren tot God en Zijn Heilig Woord. Voor wie meer wil weten over de bediening van W.M. Branham kan zich tot ons richten voor meer informatie in boek- of gesproken vorm. Wim Kremer

2

3 Gebed is moeilijk

4 1 Petrus 4:7 Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.

5 Als we dicht bij God bleven en Hem lief hebben en gewoon voor Hem zouden leven en niet proberen zaken voor te schuiven, gewoon voor God leven en een rein en heilig leven leven en elke dag leven en bidden, onszelf verfrist houden in Zijn tegenwoordigheid. God zal voor de rest zorgen.

6

7 You know, we can't even breathe without Him. We can't breathe without God's service. That's how dependent we are on Him. Weet u, u kunt niet eens ademen zonder Hem. Wij kunnen niet ademen zonder Gods dienst. Dat is hoe afhankelijk wij van Hem zijn.

8 Mattheus 7:8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.

9 Maar we zijn dankbaar voor een ieder van u. Ik ben God zeer dankbaar voor ieder lid van het lichaam van Christus, overal. En in allerlei fasen van het geloof, ongeacht hoeveel ze het met me oneens zijn, ben ik nog steeds dankbaar dat iemand... Zelfs als ik zou denken dat ze schriftuurlijk een beetje zouden dwalen, maar toch proberen ze ernstig stand te houden voor wat zij geloven. Ik ben zeker gewillig deze broeders te verdragen en zij verdragen mij in mijn vergissingen en dergelijke, want er is niemand van ons volmaakt.

10 But it's the attitude of the people that brings the results Het is de houding van de mensen die resultaat brengt.

11 May she be healed tonight. Now I lay hands upon her, in Jesus' Name for her healing. Amen. God bless you, sister. Go happy and rejoicing. Be thankful to God and you'll get well. Let's say, "Be--thanks be to God." Mag ze vanavond gezond worden. Nu leg ik mijn handen op haar in Jezus naam voor haar genezing. Amen. God zegen u zuster!! Ga wees blij en verheugd. Wees God dankbaar en u zult gezond worden. Laat ons samen zeggen: Alle dank aan God.!!!!

12 PSALM 55:17 Maar ik, ik roep tot God, de HERE zal mij verlossen. 18 Des avonds, des morgens en des middags klaag en kreun ik; Hij hoort mijn stem.


Download ppt "Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951. Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden."

Verwante presentaties


Ads door Google