De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Planborden en dag- /weektaken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Planborden en dag- /weektaken"— Transcript van de presentatie:

1 Planborden en dag- /weektaken
Vervang door auteursnaam en datum. Planborden en dag- /weektaken

2 Doel van het planbord Ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid en de zelfwerkzaamheid/zelfstandigheid Kinderen leren om zelfstandig hun werk te plannen en te registreren Omgaan met tempoverschillen tussen leerlingen

3 Het kind leert taakbewust handelen;
leert dat een taak een afgerond geheel is; leert naar een doel toe te werken; leert (zelf)verantwoordelijkheid dragen; leert plannen maken; leert rekening te houden met anderen.

4 Verschil kiesbord en planbord
Bij kiesbord: kinderen kiezen werk vanuit een van te voren vastgesteld aanbod. Meer een “keuze naar arbeid” In het kader van de ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid en de zelfwerkzaamheid/zelfstandigheid introduceren steeds meer scholen het werken met een dag-of weektaak Jonge kinderen leren de opdrachten van de weektaak te registreren

5 Start vanuit een dagritme
Vanuit het dagritme weten kinderen wanneer er werktijd is en wanneer ze kunnen plannen. De instructietijd kan ook worden aangegeven. In de midden-, bovenbouw kan er gewerkt worden met een dagtaak- weektaak

6 Wat voor bord past bij ons?
Welke keuzes hebben leerlingen? Wat is verplicht? Denk aan: instructiemomenten, kringmomenten, verplichte opdrachten, gym etc.. Wanneer wordt het bord ingezet? Bij één werkles of gedurende meerdere werkmomenten op één dag? Wordt er alleen in de eigen groep gewerkt of ook groepsoverstijgend?

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Ruimte voor naamkaartjes van de kinderen
rood blauw oranje groen geel marloes Tim Joke rob

16 Toebehoren bij bord Magnetische naamkaartjes
Genummerde ronde magnetische buttons Genummerde rechthoekige magnetische buttons Mogelijkheden met dit bord: Kleuters registreren hun weektaak op dit bord Groep 3 en 4: Kinderen plannen en registreren hun weektaak op dit bord Groep 3 en 4:Leerkrachten geven keuze- of vervolgopdrachten aan op dit bord

17 Ruimte voor naamkaartjes van de kinderen
rood blauw oranje groen geel marloes O

18

19

20

21 Voor één werkles: Kinderen kiezen met hun pictogram voor een activiteit

22 Voor één werkles: Kinderen kiezen met hun naamkaartje voor een activiteit

23 Voor één werkles groepsoverstijgend werken: Kinderen kiezen met hun naamkaartje voor een lokaal

24 Voor één werkles groepsoverstijgend werken: Kinderen kiezen met hun naamkaartje voor een activiteit binnen een lokaal

25 Voor één dag: Kinderen kiezen met pictogram van de activiteit Verplichte activiteiten worden aangegeven

26 Voor één week (inzichtelijk): Kinderen kiezen voor een activiteit Verplichte activiteiten worden aangegeven

27 Planbord en dag-weektaak
Dag- en weektaken worden vaak in de midden- bovenbouw gebruikt als op volger van het planbord. Hiermee kan de leerling zijn werk plannen en kan er gedifferentieerd worden per leerling. Om keuzes inzichtelijk te maken is een combinatie met een planbord goed mogelijk!

28

29 Hoe wil je de dag- weektaak gebruiken?
Wil je dat kinderen kunnen plannen voor 1 dag (dagtaak) of voor 1 week (weektaak)? Wat staat er op de weektaak? De (verwerkings)opdrachten of ook de instructiemomenten? Is de taak ook een dagrooster? Welke keuzes hebben leerlingen? Wat is verplicht? Wat is “speciaal voor jou”? Wat is “extra”?

30 Hoe wil je de dag- weektaak gebruiken? (2)
Kunnen kinderen kiezen uit: - Wanneer ze iets doen (volgorde)? - Hoe lang ze ergens aan werken? - Met wie ze iets doen? - Waar (welke ruimte) ze eraan werken? - Wat ze doen? Wordt er alleen in de eigen groep gewerkt of ook groepsoverstijgend? Kunnen kinderen aangeven hoe ze een taak vonden?

31 Wat past bij ons? Voorbeelden van weektaken
Wat kinderen doen staat vast evenals de dag Kinderen geven aan hoe lang ze hebben gewerkt en hoe ze het vonden. Er is ruimte voor extra werk en Speciaal voor jou.

32 Instructietijd en plantijd is inzichtelijk
De zwarte vlekken is instructie De “witte vlekken” kun je zelf plannen

33 Dagtaak Wat kinderen doen wordt in overleg bepaald.
Leerkracht geeft aan wanneer de instructie gevolgd moet worden. Er is ruimte voor extra werk

34 Maar ook in de onderbouw kan er gewerkt worden met weektaakjes

35 Dag- en weektaken Middel om zelfstandig werken en onderwijs op
maat vorm te geven, geen doel op zich. Dagtaak: vandaag af Halve weektaak: bijv. wo-vr Weektaak: deze week af Opbouw belangrijk: in ‘aanleerfase’ in opeenvolgende jaren

36

37

38 Welke leerstof leent zich ervoor?
Oefen- en herhalingswerk (automatisering tafels, spelling, extra lezen, werkbladen tellen/auditieve synthese, op computer) Studeerwerk (topografie) Ook: tekenopdracht, knutselwerk, creatieve opdracht Afmaakwerk zelfstandig werkles uit methode (schrijven, taal, (begrijpend) lezen, rekenen, zaakvakken) Werkstuk/boekbespreking/presentatie voorbereiden Ook: bouwopdracht, puzzel maken, ontwikkelingsmaterialen, spelen/werken in een bepaalde hoek ‘Extra werk’: verdiepingsstof, ‘spel’materiaal

39 En in de onderbouw?

40

41

42

43

44

45

46

47 Groep 2

48 Nuttige bronnen

49

50


Download ppt "Planborden en dag- /weektaken"

Verwante presentaties


Ads door Google