De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actiegroep Velserbroek-Oost Inspraakreactie Structuurvisie Velsen, Commissie Ruimte 9 maart 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actiegroep Velserbroek-Oost Inspraakreactie Structuurvisie Velsen, Commissie Ruimte 9 maart 2004."— Transcript van de presentatie:

1 Actiegroep Velserbroek-Oost Inspraakreactie Structuurvisie Velsen, Commissie Ruimte 9 maart 2004

2 Inhoud Timing invloed bewoners Velserbroek Strijdig met uw eigen beleid Leefbaarheid in Velserbroek Het ‘heilig’ moeten van 3100 woningen Welke doelgroep? Het spel met de bewoners Conclusies

3 Timing invloed bewoners Nu eerste moment van inspraak/participatie? Gemeente echter al twee jaar bezig met plannen, maar communiceert niet(s) naar bevolking: –Lokatie langs Grote Buitendijk voor woningbouw opgenomen in het Provinciale Streekplan –Afspraken met provincie ten aanzien van 3100 woningen –Via de Regiovisie Wonen –En via achterdeurtjes met VSV

4 Timing invloed bewoners Conclusie: onbehoorlijke procedures –Verschillen in benadering ten opzichte van andere gemeentedelen –Argumenten daaromtrent heeft U reeds vernomen tijdens de inspraak op 25 november 2003

5 Strijdig met uw eigen beleid Geen enkel officieel plan voor bebouwing strook langs A22/A9, sterker nog: –Structuurvisie 1993: ‘behoud en verbeteren van leefklimaat’ (pag. 13) –Volkshuisvestingsplan en Ontwikkelings- programma Stedelijke Vernieuwing: ‘wonen in een groene omgeving staat centraal’ (pag. 135) –Gemeente bestempelde Velserbroek zelf als bugettair neutraal bouwgebied: hierdoor geen overdaad aan groen. Gemeente heeft zelf de groenstroken om de wijk heen bestempeld als compensatiegebied.

6 Strijdig met uw eigen beleid –Groene zones door uzelf binnen de Structuurvisie aangewezen als bufferzone ter compensatie van geluid, stank en aanzicht van de snelweg. Hoe kunnen deze argumenten nu massaal worden genegeerd en/of losgelaten? Welke rol vervult Velsen Lokaal nu sprake is van ‘regeringsverantwoordelijkheid’? –Deze partij was/is groot voorstander van het behoud van de groenstrook……

7 Leefbaarheid in Velserbroek De bekende problemen: –Tekort aan sociaal-culturele voorzieningen –Tekort aan lokalen voor basisscholen –Tekort aan kinderopvang plaatsen –Tekort aan speelgelegenheden –Tekort aan voorzieningen oudere jeugd –Onvoldoende parkeerplaatsen –Gebrek aan groen –Matige bereikbaarheid met openbaar vervoer –Ontsluiting per auto zeer problematisch op piektijden

8 Leefbaarheid in Velserbroek Conclusies: te weinig basisvoorzieningen, dus teveel problemen die met nog eens 400 woningen (ca. 1100 bewoners) worden vergroot. Er wordt voorbij gegaan aan de recreatieve-, educatieve- en ecologische functie van de groenstrook (wel door de provincie erkend in het Streekplan) –Wandelen, fietsen, honden uitlaten, joggen, skaten, rolstoelgebruikers –Flora, fauna: hazen, weidevogels, ganzen, zwanen etc. (zie Rapport Natuurwaarde)

9 Het ‘heilig moeten’ van 3100… Wat zijn de werkelijke argumenten? –Strijdigheid met uw eigen beleid……. Dat moet een vergissing zijn –Bewust verslechteren leefomstandigheden Velserbroek….. Dat kan toch niet? Is het credo ‘bouwen, bouwen, bouwen’? Er is geen sprake van een ‘kwaliteitsslag’, elke locatie om de in totaal 3100 woningen weg te zetten ondervindt hinder van lawaai en/of onveiligheid. Blijft Velsen wel zo aantrekkelijk om te wonen, met elk dichtgebouwd stukje groen?

10 Het ‘heilig moeten’ van 3100… Is een streep trekken egoïstisch? –Ook wanneer leuk wonen minder leuk wordt? –Hoe vol moet het worden? –Wat is de maximum druk op de infrastructuur? –Hoe is de verhouding wonen/werken? Het is aan u om te bepalen waar en wanneer het ophoudt, maar beoordeel dit vraagstuk op democratische gronden

11 Welke doelgroep? De groenstrook kan geen woningen bevatten voor onze startende jongeren –De relatief kleine groenstrook is qua expolitatie te duur om geluidswerende (vliegtuigen en auto’s) woningbouw mogelijk te maken in de categorie tussen de € 100.000-150.000! –De nieuwkomers in Velserbroek zijn slechts voor één derde afkomstig uit de gemeente zelf!

12 Het spel met de bewoners Deze inpsraak gaat niet over procedures, maar over de inhoud, maar: –Waarom loopt de gemeente dan nu zelf ook al vooruit op de nog te maken plannen? Is hiervoor niet juist de structuurvisie bedoeld? –Waarom gaat het belang van VSV dan vóór het belang van de bewoners, terwijl ruimtegebrek lang niet aangetoond is, getuige het ruimteoverschot bij VVH/Velserbroek! –VSV is geen voetbalclub meer, maar een project ontwikkelaar!

13 Conclusies Actiegroep Velserbroek-Oost verzet zich tegen uw manier van aanpak en verzet zich op duidelijke inhoudelijke punten Zij vertegenwoordigen hierbij een belangrijk deel van de bewoners van Velserbroek Wij bepleiten derhalve het noodzakelijke behoud van de groenstrook langs de A9/A22!


Download ppt "Actiegroep Velserbroek-Oost Inspraakreactie Structuurvisie Velsen, Commissie Ruimte 9 maart 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google