De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het HBO als cruciale schakel bij de vernieuwing in de bouw! Jacqueline Schlangen Directeur netwerk Vernieuwing Bouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het HBO als cruciale schakel bij de vernieuwing in de bouw! Jacqueline Schlangen Directeur netwerk Vernieuwing Bouw."— Transcript van de presentatie:

1 Het HBO als cruciale schakel bij de vernieuwing in de bouw! Jacqueline Schlangen Directeur netwerk Vernieuwing Bouw

2 Jacqueline Schlangen door het oog van de rationalist Werkzaamheden 1991-heden Directeur Vernieuwing Bouw Voorzitter Bewuste Bouwers Secretaris – Directeur Regieraad Bouw Interim Hoofd Centraal Kasbeleid, Thesaurie Generaal (min. Fin.) Plv. directeur PIANOo (min. EZ) Plv. directeur Projectdirectie PIA (min. EZ) Coördinator aanbestedings- en contractzaken deelproject Vervoer (min. V&W - HSL Zuid) Plv. hoofd contractzaken / senior adviseur HSL Zuid (NS Railinfrabeheer) Beleidsmedewerker bouwzaken VNG Hoofd Bureau Verwervingsbeleid Min. Def., DGWT

3 Jacqueline Schlangen door het oog van de omgeving betrokken moeder verbinder voorzitter schoolbesturen vernieuwer gezellige vrouw lekker eten netwerker doordenker en doorzetter bevlogen directeur inspirerend strateeg

4 Woning - gezien door de bouw

5 Woning - gezien door de maatschappij

6 Ziekenhuis - gezien door de bouw

7 Ziekenhuis – gezien door de maatschappij

8 Brug - gezien door de bouw

9 Brug - gezien door de maatschappij

10 School - gezien door de bouw

11 School – gezien door de maatschappij

12 Bouw en maatschappij MaatschappijBouw Vernieuwing Waarde

13 Kosten – waarde

14 Maatschappij in beweging Netwerksamenleving, social media Meer invloed van de burger/klant/gebruiker Falen en hinder wordt steeds minder geaccepteerd Van top-down en centraal geleid naar bottom-up en decentraal Bevolking groeit nauwelijks; vergrijzing Krimpgebieden Leegstand en herbestemming Verhoudingen en rollen in de arbeidsmarkt verschuiven >Toekomst vraagt om een vernieuwde, holistische en samenhangende aanpak. Ook in opleidingen!

15 Vernieuwing start bij een vraag !?Vernieuwing start bij een vraag !?

16 Niet vooruit gekeken

17 Wel vooruit gekeken!

18 “If you do not think about the future, you cannot have one.” John Galsworthy, Engels schrijver (1867-1933)

19 Thema’s vernieuwing in de bouw Vernieuwend leiderschap Levensduurdenken Samenwerking, in ketens Focus op klant/gebruiker Hogere kwaliteit en lagere kosten Lerend vermogen en menselijk kapitaal

20 Netwerk Vernieuwing Bouw

21 Aan publicaties ontbreekt het niet….. We denken al jaren na over de toekomst van techniek en onderwijs!

22 HBO Techniek in Bedrijf Verkenningscommissie olv Martin van Pernis (dec ‘11) Analyse: Techniek is essentieel voor economische groei Onderzoek op HBO: dicht kloof tussen praktijk en wetenschapppelijk onderzoek > kennisvalorisatie Ontgroening en vergrijzing: meer techniek nodig voor arbeidsintensieve sectoren

23 HBO Techniek in Bedrijf Aanpak: Een nieuw beroepsprofiel Naar 4 op de 10 HBO-studenten die techniek kiezen Versterken band hogeschool en regionaal bedrijfsleven Kwaliteitsimpuls onderwijs (docenten en onderzoek)

24 WRR-rapport ‘Naar een lerende economie’ (nov. ’13) Adviezen: Verhogen verdienvermogen via innovaties Verhogen responsiviteit, flexibel inspelen op veranderingen Verhoog productiviteit, versterk internationalisering, versnel processen Stimuleer kenniscirculatie Versterk verbindingen tussen onderwijs, onderzoek en versterk de kennisinfrastructuur

25

26 Forum Lerende sector Analyse: De gelaagdheid van bedrijven (van bestuur naar werkvloer) maakt het ‘verticaal’ leren (zowel top down als bottom up) lastig; De verkokering rondom disciplines maakt multidisciplinair/interdisciplinair werken en leren lastig; De versnipperde wereld van opleiders (in brede zin) maakt het aanbod versnipperd; lastig vanuit de behoefte van de sector.

27 Forum Lerende sector Aanpak: Leerambitie bij bedrijven moet hoog in de organisatie verankerd worden; Bedrijven/organisaties moeten verticaal lerende verbindingen leggen; Biedt meer interdisciplinaire opleidingen aan; opleiders kunnen in samenwerking een propositie doen; Verbindt jongeren met ervaren praktijkmensen; Deel best practices.

28 Forum Lerende sector Acties: Stimuleer ‘de verbindende ingenieur’ Versterk verbinding wetenschap en praktijk Versterk ondernemerschap in bedrijven Ontwikkel een efficiënte kennisinfrastructuur > Bouwcampus

29

30 Innovatiecurve Vernieuwing Bouw

31 Kenniscirkel

32 Adidas leer- en innoveerfilosofie

33

34 Wat betekent dit voor het HBO?

35 Versterk verbinding met maatschappij Betere verbinding tussen onderzoek bij universiteiten, hogescholen en kennisinstituten Positioneren in brede netwerken van overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en onderwijs Focus op enkele concrete maatschappelijke thema’s

36 Nieuwe verbindende ingenieur Breed, integraal en verbindend Interdisciplinair - vakmanschap, organisatie en gedrag Oog voor maatschappelijke context Vakkennis Praktijkgericht onderzoek Zo levert de nieuwe ingenieur een bijdrage aan het nodige vernieuwingsproces in de bouw en daarmee aan de maatschappelijke ontwikkeling in Nederland

37

38


Download ppt "Het HBO als cruciale schakel bij de vernieuwing in de bouw! Jacqueline Schlangen Directeur netwerk Vernieuwing Bouw."

Verwante presentaties


Ads door Google