De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Green Deal CO 2 emissiefactoren Initiatiefnemers:.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Green Deal CO 2 emissiefactoren Initiatiefnemers:."— Transcript van de presentatie:

1 Green Deal CO 2 emissiefactoren Initiatiefnemers:

2 Doel Green Deal: -Eenduidige lijst CO2-emissiefactoren -Draagvlak creëren -Discussie terugbrengen naar waar hij voor bedoeld is: focus op emissiereductie Afbakening: - Vooralsnog alleen over energiedragers, personenvervoer, goederenvervoer en koudemiddelen Doel en afbakening

3 Uitgangspunten Prioritaire keten: Well to wheel, ook wtt en ttw. Transparantie! Indien mogelijk internationale / Europese cijfers, tenzij de Nederlandse situatie afwijkend is Bij luchtvaart: vermenigvuldigingsfactor uit STREAM vanwege uitstoot in hogere atmosfeer Kortcyclische koolstofketen heeft geen versterkend effect op het broeikaseffect Actualisatie CO2-data: Elk getal krijgt een toelichting (bronnen, afronding en geschatte houdbaarheid) CO2-eq., alle stoffen met Global Warming Potential

4 Verschillende doelstellingen CO2 getallen  Gebruik footprints  Rapportages bijv. Emissieregistratie, Kyoto, MJA’s, etc Afhankelijk van doelstelling  Verschillende eenheden (per kg of per liter)  Verschillende afbakening, eisen etc

5 Scope-verschillen CO2 per reizigerskilometer Mijn, winning, raffinage Elektr. centrale Tank to Wheel Elektr. centrale Mijn, winning, raffinage Tank to Wheel Bezettings- graad, aantal reizigers etc Uitstoot bedrijf A Uitstoot bedrijf BUitstoot bedrijf C

6 Lijst met te gebruiken bronnen (1) Bronnen o.a.: Nederlandse Emissie Autoriteit, 2013. Nederlandse lijst Energiedragers CE Delft, 2013. Achtergrondgegevens Stroometikettering 2012. World Resources Institute, 2014. Green House Gas protocol Energiedragers: - Brandstoffen - Elektriciteit - Warmte Speciale aandacht voor CO2-emissie (groene) stroom

7 Lijst met te gebruiken bronnen (2) [ Bronnen: STREAM personenvervoer 2014 Personenvervoer - Auto per vervoers-km - Overige vervoers- modaliteiten per rkm

8 Lijst met te gebruiken bronnen (3) Bronnen: STREAM International Freight 2011 Internationale afspraken Goederenvervoer - Bulkgoederen (tkm) - Containers (tkm)

9 CO2 uitstoot van stroom Als een bedrijf of consument groene stroom afneemt (via GvO’s), mag dan met een kleinere CO2-emissie per kWh gerekend worden? Zo ja, hoeveel kleiner?

10 CO2 uitstoot van stroom Mogelijke antwoorden:  Ja, want het GvO systeem werkt goed, en er is ergens in Europa groene stroom op het net gezet  Nee, want er is een overschot aan GvO’s en die bepalen de markt niet (dat doet de SDE+- regeling)  Ja, onder voorwaarden (bijvoorbeeld Nederlandse GvO’s, van nieuw te bouwen installaties, mogen als 0 gr CO2/MWh worden gerekend)

11 Planning (1) Maart: afbakening scope April: vaststellen discussiepunten, bronnenlijst Mei: gesprekken stakeholders (RIVM, CBS, RVO, CE Delft, RECS International, Mirjam Harmelink, RWS, NS, ProRail, EVO, TLO, Natuurmonumenten, e.a.) Doorlopend: informeren van brede groep geïnteresseerden

12 Planning (2) Juni: opstellen notitie allocatie CO2 van stroom Juli: voorpublicatie notitie / concept lijst Aug/september: informatiebijeenkomst Oktober: presentatie lijst

13 Geïnteresseerd? Mail: info@milieucentraal.nl met ‘Green Deal CO2-emissies’ in de subjectregelinfo@milieucentraal.nl www.CO2emissiefactoren.nl


Download ppt "Green Deal CO 2 emissiefactoren Initiatiefnemers:."

Verwante presentaties


Ads door Google