De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet Kwaliteitsborging in de bouw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet Kwaliteitsborging in de bouw"— Transcript van de presentatie:

1 Wet Kwaliteitsborging in de bouw
Studiedag Cobc 2014 Hajé van Egmond

2 Programma Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in het kort
Consultatieronde / reacties uit het veld Het vervolg AMvB Kwaliteitsborging Gevolgklassen Wat betekent dit voor verbouw en renovatie?

3 Verbetering kwaliteitsborging bouw
Private kwaliteitsborging Schrappen preventieve toets aan het Bouwbesluit 2012 Minimumeisen Laten zien wat je gebouwd hebt Aansprakelijkheid beter regelen Het is goed geregeld (als je bijbetaalt!) Lever de consument wat ie verwacht! Positie van de consument Vraaggerichte bouw Goed en deugdelijk werk

4 Werking in het nieuwe stelsel
Vergunning voor bouwen Ruimtelijke ordening, welstand, omgevingsveiligheid, kwaliteitsborging Bouwen moet voldoen aan het Bouwbesluit Vergunninghouder regels zelf kwaliteitsborging Contract met ‘kwaliteitsborger’ Bewijslast en instrument afhankelijk van risicoprofiel bouwwerk

5 Relatie overheid - vergunninghouder
Voldoen aan het Bouwbesluit: Vergunninghouder en bevoegd gezag Kwaliteitsborging: Opdrachtgever en private partijen Hallo, ik ben uw toezichthouder

6 De wet in het kort - privaatrecht
Verborgen gebreken aangepakt Alles wat niet op proces-verbaal van oplevering staat Aannemer verantwoordelijk tenzij aantoonbaar niet aansprakelijk voor gebrek De aannemer moet een verzekering aanbieden Minimale dekking: afbouw en herstel bij faillissement Laatst 5% langer vasthouden Pas na 15 maanden betalen “kinderziekten” in beeld

7 De wet in het kort - kwaliteitsborging
Bouwen verplicht met erkend instrument Eisen instrument afhankelijk van risicoklasse ( = gevolgklasse!) Toegepast door “kwaliteitsborger” Kan iedereen zijn: aannemer, TIS, inspecteur, toetser Ontwikkeld door “instrumentontwikkelaar” Toegelaten door toelatingsorganisatie Vergunning RO, welstand, omgevingskwaliteit blijft bestaan Conformiteitsverklaring + opleverdossier door vergunninghouder Gemeente heeft ‘lichte toets’ bij oplevering Rol gemeente bestaande bouw ongewijzigd

8 Commentaren consultatieronde –Aanpassingen privaatrecht
Consumenten overwegend positief – bouw negatief Alleen voor ‘consumenten’, rest geen dwingend recht Termijn aansprakelijkheid 20 jaar: onacceptabel lang Opschorten tot 15 maanden geen prikkel voor herstel Opsplitsen? 3% na 3 maanden indien hersteld – 2% na 15 maanden Verplichte verzekering werkt niet! Leidt tot ‘wenselijke’ faillissementen Strookt niet met huidige waarborgregeling

9 Commentaren consultatieronde - Kwaliteitsborging
‘Laat ons zelf zorgen voor kwaliteit’ Let op met stapelen van eisen en toezicht Instrumenten moeten proportioneel zijn Laat opleverdossier aan de markt over Onafhankelijkheid moet beter geregeld worden Beperk de categorie bouwwerken in risicoklasse 1 Beperken rol overheid = beperken leges

10 Commentaren consultatieronde - Rol van de overheid
“Een beetje zwanger kan niet” Je bent er van of je bent er niet van Overheid treed alleen op bij signalen van de markt! Procedurele rol, geen inhoudelijke toetsing Afwijkende mening ERB: gemeente moet toetsen… Zorg om financiering resterende taken

11 Het vervolg – globale planning
Wet kwaliteitsborging ministerraad: november / december 2014 Raad van State: december 2014 Tweede Kamer: maart 2014 In werking in 2016 (afhankelijk planning en opmerkingen Tweede Kamer)

12 AMvB Kwaliteitsborging in de bouw
Planning: eind 2014 op hoofdlijn gereed Inhoud Taken Toelatingsorganisatie (toelaten, sancties, etc.) Eisen aan instrumenten (personen, producten, proces) Indeling in gevolgklassen (start met Gevolgklasse 1) Evaluatie en eventuele aanpassing voor uitbreiding stelsel

13 Indeling in gevolgklassen
Hoofdindeling – in definitie Constructieve veiligheid – Consequence Classes Brandveiligheid – melding- / vergunningplicht Sub-indeling – op instrumentniveau Utiliteitsbouw versus woningenbouw Nieuwbouw versus verbouw

14 Indeling in gevolgklassen
Eisen aan instrumenten

15 Gevolgklasse 1 Bouwwerken die voldoen aan de volgende eisen:
Nadrukkelijke wens bedrijfsleven: nevenfunctie (kantoor / winkel) bij bedrijfspanden ook in GC 1… Gevolgklasse 1 Bouwwerken die voldoen aan de volgende eisen: Consequence Class 1 als bedoeld in de Eurocodes Geen melding of vergunning brandveilig gebruik Hoogte maximaal twee bouwlagen en 20 meter Met uitzondering van: Geen gelijkwaardige oplossing op basis van hoofdstuk 2, 6 of 7 Bouwbesluit 2012 voor constructie of brandveiligheid Geen kunstwerken ten behoeve van provinciale en rijkswegen

16 Gevolgklasse 1 - verbouw
Verbouw van bouwwerken in Gevolgklasse 1 Verbouw van bouwwerken in Gevolgklasse 2 of 3, tenzij De afmetingen toenemen De hoofddraagconstructie wordt gewijzigd De verbouwing leidt tot een nieuwe melding aan vergunning brandveilig gebruik

17 Start in 2016 ? ?

18 Start in 2016…. “Kijken of het werkt en dan zien we verder”
Waarom zou het niet werken? De bouw pakt verantwoordelijkheid niet op Er is geen vertrouwen in de bouw Tot nu toe hield u ze bij de hand… Loslaten, verantwoordelijkheid geven, aansprakelijkheid aanscherpen!

19 Vragen en meer informatie?


Download ppt "Wet Kwaliteitsborging in de bouw"

Verwante presentaties


Ads door Google