De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 6 Terugblik: H 14 Prijs (20 min) Video Kotler (20 min)

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 6 Terugblik: H 14 Prijs (20 min) Video Kotler (20 min)"— Transcript van de presentatie:

1 College 6 Terugblik: H 14 Prijs (20 min) Video Kotler (20 min)
Bespreken video (15 min) Vragen vooraf (15 min) Theorie H 15 communicatie (60 min) Verwerking: Meerkeuzevragen (10 min) reclame Quiz (10 min)

2 Principes van Marketing Hoofstuk1
Principes van Marketing Hoofstuk1 2

3

4 Promotie /communicatie
Promotie is communicatie Communicatie is overdracht van informatie Een mens kan niet niet communiceren © Economie Leer Kracht 2011

5 Marketingcommunicatie (Promotie)
07/04/2017 Marketingcommunicatie (Promotie) Marketingcommunicatie: combinatie van middelen om (doel)groepen te informeren/beïnvloeden. Communicatiemix : • Reclame (betaald) • Public Relations (tav organisatie) • Persoonlijke Verkoop • Sales promotion (tijdelijke beter prijs/kwaliteitverhouding) • Direct marketing (direct contact met (potentiële) kopers Publiciteit/ Buzz (onbetaald) Sponsoring (financiële steun aan persoon of ORG) op elkaar afgestemd: geïntegreerde communicatie. “van broadcasting naar narrowcasting” © Economie Leer Kracht 2011

6 Soorten reclame: • naar zender (bijvoorbeeld producenten- en ideële-)
07/04/2017 Soorten reclame: • naar zender (bijvoorbeeld producenten- en ideële-) • naar ontvanger (consumenten-, handels-) • naar boodschap (actie -, thema, vergelijkende-) • naar medium (ether-, internet) © Economie Leer Kracht 2011

7 Consument sales promoties
prijsgerichte: kortingsbon Kortingsactie Frequentieprogramma aandachttrekkende : wedstrijd Bonusartikel (premium) Monster

8 Marketingcommunicatiesysteem
Principes van marketing – Hoofdstuk 15

9 Geïntegreerde marketingcommunicatie
Principes van marketing – Hoofdstuk 15

10 Persoonlijke vs massacommunicatie
07/04/2017 Persoonlijke vs massacommunicatie Informatieoverdracht via: mensen (persoonlijke communicatie), zoals public relations en persoonlijke verkoop) en 2 massamedia (massacommunicatie). Voordelen van persoonlijke communicatie: • diepgaand • afgestemd op de ontvanger • directe feedback. © Economie Leer Kracht 2011

11 (© Noordhoff: Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff 978-90-207-3308-2)

12 (© Noordhoff: Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff 978-90-207-3308-2)

13 Hiërarchische response-modellen
AIDA Model Hierarchy-of- Effects Model Communi- cations Model Stages Cognitive Stage (kennis) Affective (gevoel) Behavior (gedrag) Attention Interest Desire Action Purchase Liking Preference Conviction Awareness Knowledge Behavior Attitude Intention Exposure Reception Cognitive response Principes van marketing – Hoofdstuk 15

14 Communicatiebeleid(7 m’s)
07/04/2017 Communicatiebeleid(7 m’s) doelgroep kiezen (market) doelstellingen formuleren (mission) budget vaststellen (money) communicatiemix bepalen (mix) boodschap ontwikkelen (message) media kiezen (medium) resultaten meten en bijsturen (measuring) USP: Unique Selling Proposition © Economie Leer Kracht 2011

15 Communicatiestrategieën:
(© Noordhoff: Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff )

16 Communicatiedoelstellingen
07/04/2017 Communicatiedoelstellingen DAGMAR-model. Defining Advertising Goals for Measuring Advertising Results AIDA – model Attention, Interest, Desire, Action © Economie Leer Kracht 2011

17 (communicatie) budgetbepaling
07/04/2017 (communicatie) budgetbepaling Gangbare Methoden: • Omzetpercentagemethode. Een vast percentage van de behaalde (of verwachte) omzet, afzet of winst. • Sluitpostmethode/ wat een bedrijf kan missen. bedrag dat na aftrek van overblijft. • Concurrentie/pariteiten methode. bedrag wordt gerelateerd aan het budget van concurrenten. • Taakstellende methode. bestedingen zijn afhankelijk van doelstellingen en vereiste activiteiten. © Economie Leer Kracht 2011

18 Communicatiemix = combinatie van communicatie-instrumenten
07/04/2017 Communicatiemix = combinatie van communicatie-instrumenten hangt onder meer af van: • budget • doelgroep • productkenmerken • fase in de productlevenscyclus • doelstellingen © Economie Leer Kracht 2011

19 Campagneontwikkeling
07/04/2017 Campagneontwikkeling ‘wat’ worden vertaald in ‘hoe’ Conceptontwikkeling: creatief idee (‘concept’) – bestaande uit woorden, beelden, de toon, de stijl en een thema – dat het reclamebureau bedenkt en uitwerkt om propositie over te brengen. © Economie Leer Kracht 2011

20 Wie ontwikkelen een reclamecampagne?

21 Copy-test Onderzoek naar effect van reclameboodschap.
Doel: Achterhalen of een reclameboodschap de aandacht trekt, goed overkomt en wordt onthouden. Onderzoek kan op 2 momenten worden uitgevoerd: Vóór start campagne (pretest) Ná start van campagne (posttest) © Economie Leer Kracht 2011

22 Selecteren van media ‘The medium is the message’:
07/04/2017 Selecteren van media ‘The medium is the message’: Criteria voor de mediaselectie: • Communicatievermogen: medium geschikt om boodschap over te brengen? • Bereik. Hoeveel personen worden met medium (mediumbereik) geconfronteerd? • Mediakosten. mediakosten per 1 000 bereikte personen uit de doelgroep (kosten per duizend)? © Economie Leer Kracht 2011

23 Dekking Dekking: het percentage van de communicatiedoelgroep dat een bepaald medium bereikt. (Dekking = doelgroepbereik). Voorbeeld: Gemiddeld kijken er mensen naar het SBS-6 programma Reportage. Tijdens de reclameonderbrekingen daalt dit aantal naar Gilette zendt tijdens de reclame een spotje uit over een nieuw scheerapparaat. Er blijken kijkers onder de doelgroep te vallen. De totale doelgroep bedraagt personen. Hoe groot is de dekking? © Economie Leer Kracht 2011

24 Dekking: (125.000/675.000)*100 = 18.5% NB: alleen doelgroep van belang
© Economie Leer Kracht 2011

25 Public relations en sponsoring
07/04/2017 Public relations en sponsoring • Public Relations : communicatieactiviteiten om positief imago te creëren van organisatie (bijvoorbeeld door sponsoring). • Sponsoring : verlenen van (financiële) steun aan een organisatie of persoon die een sportieve, artistieke of andere interessante prestatie levert, in ruil voor het verwerven van commerciële publiciteit. = Reclame + PR © Economie Leer Kracht 2011

26

27 Internet als medium Banners: Affiliated marketing:
De webmaster (van de uitgever) ontvangt een vergoeding op basis van aantal klicks, verkopen, of aantal bezoekers © Economie Leer Kracht 2011

28 Google © Economie Leer Kracht 2011

29 Bruto mediabestedingen 2010
1e halfjaar 2010 ruim € 3 miljard, stijging van 9,6% tov bron

30

31 Buzz = (Free) publicity:
Advertorial: advertentie en tutorial; redactioneel stuk over product. betaald is reclame, onbetaald is (free) publicity Viral Marketing: mond-tot-mondreclame via internet. internetters zijn enthousiast over een product, of reclame boodschap en delen dat met anderen via o.a. mail, MSN, chat, hyves ed bijvoorbeeld: inloopkast reclame van Heineken  

32 Nu.nl (11 okt 2011) Sociale netwerken, zoals Facebook, groeien verder vanwege toenemende advertentie-inkomsten. De totale inkomsten stijgen dit jaar naar 10,3 miljard dollar (7,6 miljard euro). Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van onderzoeksbureau Gartner. De verwachte omzet van 7,6 miljard euro is een stijging van meer dan 41 procent ten opzichte van vorig jaar toen de omzet uitkwam op 5,4 miljard euro. Advertenties zijn verantwoordelijk voor ruim 4 millard euro, zo'n 53 procent van de totale inkomsten. Sociale games Verder wordt er veel geld gehaald uit sociale games waarbij mensen extra virtuele goederen kunnen kopen. Games zullen volgens Gartner dit jaar goed zijn voor 2,35 miljard euro aan omzet. Dat is een derde van het totaal. Het onderzoeksbureau verwacht dat de totale omzet in 2012 uitkomt op 14,9 miljard dollar en in 2015 op 29,1 miljard dollar.

33


Download ppt "College 6 Terugblik: H 14 Prijs (20 min) Video Kotler (20 min)"

Verwante presentaties


Ads door Google