De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op deze informatie avond Over groep 8 en het voortgezet onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op deze informatie avond Over groep 8 en het voortgezet onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op deze informatie avond Over groep 8 en het voortgezet onderwijs

2 PROGRAMMA VAN DE AVOND Algemene informatie over groep 8 Overzicht voortgezet onderwijs in Nederland Centrale eindtoets PO Het onderwijskundig rapport Overzicht van scholen voor het vo in de regio Tijd voor vragen © Netwerk warme koude overdracht

3 Informatie over groep 8 van onze school Door de school zelf in te vullen

4 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO Onderbouw VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht Geen diploma? Entreeopleidingen

5 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO Onderbouw VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht Geen diploma? Entreeopleidingen Praktijk onderwijs

6 Het Praktijkonderwijs Praktisch gerichte opleiding waarna de meeste leerlingen gaan werken. 30 % stroomt door naar de Entree-opleiding van het MBO Nederlands, rekenvaardigheden en een beroepsgericht programma Voor leerlingen die willen leren door “te doen” (20 uur beroepsgericht in de leerjaren 3 en 4) Plaatsing alleen met een beschikking van de Regionale Verwijzings Commissie. (RVC) Uitstroom naar werk MBO Entrée-opleiding Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3

7 Uitstroomrichtingen van het praktijkonderwijs De leerlingen kiezen na de onderbouw uit de volgende 4 richtingen: EconomieZorg en welzijn TechniekLandbouw

8 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht Geen diploma? Entreeopleidingen VMBO Basis Beroeps Gericht

9 Het VMBO De basisberoepsgerichte leerweg Opleiding voor toeleiding naar niveau 2 van het MBO Vier algemene vakken en een beroepsgerichte opleiding Voor leerlingen die willen leren door te doen (12 - 16 uur beroepsgericht vak in de leerjaren 3 en 4) MBO Niveau 2 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3

10 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht Geen diploma? Entreeopleidingen VMBO Kader Beroeps Gericht

11 VMBO De kaderberoepsgerichte leerweg Opleiding voor toeleiding naar niveau 3 en 4 van het MBO Vier algemene vakken op hoger niveau Een beroepsgerichte opleiding Voor leerlingen die willen leren door te doen (12- 15 lesuren beroepsgericht vak per week in zowel de leerjaren 3 als 4) MBO Niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3

12 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht Geen diploma? Entreeopleidingen VMBO Theore- tische Leerweg

13 VMBO De theoretische leerweg Opleiding voor toeleiding naar niveau 3 en 4 van het MBO Doorstroming naar Havo mogelijk Voor leerlingen die willen leren door te studeren MBO Niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw4 3

14 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht Geen diploma? Entreeopleidingen VMBO Gemengde Leerweg

15 VMBO De gemengde leerweg Opleiding voor toeleiding naar niveau 3 en 4 van het MBO De theoretische leerweg waarbij 1 algemeen vak vervangen is door 1 beroepsgericht vak Voor leerlingen die willen leren door te studeren MBO Niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw4 3

16 vliegtuigindustrie Toekomst in Techniek bouw Elektro elektronica metaal procestechniek autotechniekschilderen robotica Weg- en waterbouw installatie

17 Toekomst in Zorg en Welzijn apothekersassistent haarverzorging zorg Agogisch werk klassenassistent Uiterlijke verzorging tandartsassistent doktersassistent grootkeuken

18 Toekomst in Economie hotelschool Mode en commercie recreatie secretaresse toerisme I C T en logistiek Kunst en cultuur Tentoonstelling beeld geluid verkoop

19 Toekomst in Groen bloemist Land en tuinbouw paardenhouderij milieu hovenier dierverzorging plantenteelt

20 Vernieuwing in het VMBO (Nieuwe) Profielen in de regio: –Economie en ondernemen –Horeca, bakkerij en recreatie –Bouwen, wonen en interieur –Produceren, installeren en energie –Mobiliteit en transport –Zorg en welzijn –Dienstverlening en producten –Groen

21 Extra begeleiding in het VMBO De minister heeft besloten dat scholen voor leerlingen met een IQ tot en met de 90 en leerachterstanden extra geld kunnen ontvangen. Dat wordt Leerweg ondersteunend Onderwijs (LWOO) genoemd. Dat extra geld krijgt de school als er voor de leerling een beschikking is van de RVC (Regionale Verwijzings Commissie) voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) De school voor voortgezet onderwijs vraagt deze beschikking aan

22 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht Geen diploma? Entreeopleidingen HAVO

23 Hoger Algemeen Voortgezet onderwijs Opleidend voor HBO Mogelijkheid om naar MBO te gaan Beperkte doorstroming naar VWO mogelijk Hoger Beroeps Onderwijs 5 4 2 e fase 3 2 1 Onderbouw

24 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht Geen diploma? Entreeopleidingen Praktijk onderwijs VWO

25 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Opleidend voor HBO of wetenschappelijk onderwijs Gymnasium en Atheneum zelfde niveau Bij keuze Gymnasium ook de vakken Latijn en / of Grieks Weten- schappelijk onderwijs 3 2 Onderbouw 6 5 2 e Fase 1 4

26 HAVO en VWO na de derde klas: De leerlingen kiezen na de derde klas uit de volgende 4 profielen: Cultuur en maatschappij Economie en maatschappij Natuur en techniek Natuur en gezondheid

27 Vakrichtingen, sectoren en profielen Nog even naast elkaar PraktijkonderwijsVMBOHAVO/VWO UitstroomrichtingenSectorenProfielen Landbouw Cultuur en maatschappij Zorg en welzijn Natuur en gezondheid Techniek Natuur en techniek Economie Economie en maatschappij

28 Passend Onderwijs In het voortgezet onderwijs beschikken de scholen over extra middelen om leerlingen te begeleiden. Daarnaast kunnen ouders hun kind aanmelden bij het Voortgezet Speciaal Onderwijs Ook kunnen ouders hun kind aanmelden op de zorglocatie “Pomona”

29 Extra begeleiding in het voortgezet onderwijs Bijvoorbeeld bij: -Leerproblemen zoals dyslexie of dyscalculie -Persoonlijke problemen zoals ADHD, PDD- nos of Autisme -Spraak-,gehoor- of medische problemen -M.a.w. de leerling heeft extra ondersteuning nodig in het onderwijs. Informeer bij de school of www.swvbrabantsewal.nl

30 Pomona Ouders kunnen hun kind aanmelden bij of scholen kunnen een kind doorverwijzen naar Pomona wanneer: - het niet lekker gaat op school en/of thuis. -de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Pomona biedt ondersteuning die uitgebreider is dan op andere scholen. De ondersteuning richt zich op de leer- en/of persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling. Hierdoor zijn de leerlingen in staat om het beste uit zichzelf te halen. 0p deze locatie kan de leerling een vmbo- diploma halen, of na 2 jaar overstappen naar een andere school voor voortgezet onderwijs De school staat aan de Pomonalaan in Bergen op Zoom www.swvbrabantsewal.nl

31 Voortgezet Speciaal Onderwijs Ouders kunnen hun kind aanmelden bij of scholen kunnen een kind doorverwijzen naar: -Aventurijn College, vanwege ernstige gedragsproblemen -De Kameleon, school voor moeilijk lerende kinderen -Mytylschool, voor leerlingen met een lichamelijke handicap of ziekte -Auris College, voor dove of slechthorende kinderen -Visio, voor blinden of slechtzienden -www.swvbrabantsewal.nl

32 Welke school is voor de leerling geschikt? Dat is afhankelijk van: –Capaciteiten –Schoolvorderingen, taal en rekenen –Algemeen functioneren van de leerling –Ondersteuningsbehoefte

33 Vervolg presentatie Hoe komen we tot een schooladvies? Centrale eindtoets Primair onderwijs 2015 Verhouding schooladvies t.o.v. eindtoets in de tijdlijn van de overgang Hoe worden de schoolvorderingen doorgegeven aan het voortgezet onderwijs? Tot slot iets over het onderwijskundig rapport

34 Hoe komen we tot een schooladvies? In een multidisciplinair overleg worden de schooladviezen samengesteld. Daarbij kijken we naar: - Rapporten bovenbouw, - Werkhouding, motivatie, etc, - Cito leerling volgsysteem, - Ondersteuningsbehoefte

35 De schoolvorderingen Ouders en leerlingen ontvangen het rapport schoolkeuze advies

36 Het rapport schoolkeuze advies basisschool

37 Centrale Eindtoets Primair Onderwijs 2015 De verplichte eindtoets zal worden afgenomen in april 2015 Er zijn twee versies van de Centrale eindtoets. De “gewone” versie (eindtoets B / Basis) is voor vrijwel alle leerlingen. De eindtoets “niveau” (eindtoets N / Niveau) is voor die leerlingen waarbij voor de betrokken partijen verwachten dat het advies pro, bbl of maximaal kbl zal zijn (betreft hier voornamelijk leerlingen met een eigen leerlijn / ontwikkelingsperspectief). De onderdelen van de toets zijn: Taal (verplicht), Rekenen (verplicht) en Wereldoriëntatie (keuze van de school). We vervolgen deze presentatie met voorbeelden van de cito eindtoets.

38 Voorbeelden opgaven Taal

39 Voorbeelden opgaven rekenen

40 Hoe ziet het rapport eruit?

41 Verhouding schooladvies t.o.v. eindtoets Als de uitslag van de centrale eindtoets sterk afwijkt van het schooladvies zal er overleg plaatsvinden tussen de basisschool en de VO-school waar de leerling is toegelaten. Daarbij is het uitgangspunt dat het schooladvies zwaarder weegt dan de uitslag van de eindtoets. Daarnaast kan er sprake zijn van een hertest of bijstellen schooladvies. Leerlingen die zijn aangemeld voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen (soms ook voor TL) worden door het voortgezet onderwijs uitgenodigd voor aanvullende testen

42 Het Digitaal Overdracht Dossier Informatie over de leerling wordt digitaal overgedragen aan het voortgezet onderwijs De basisschool is verplicht een overdrachtsdossier te overhandigen aan de ontvangende school, De basisschool is verplicht een kopie van het overdrachtsdossier te overhandigen aan de ouders / verzorgers van de leerling, Door ondertekening en het invullen van het BSN nummer van de leerling geven ouders / verzorgers toestemming voor het (digitaal) uitwisselen van de benodigde gegevens.

43 De schoolkeuze

44 Welke school wordt gekozen? De juiste richting (praktijk / vmbo / havo / vwo) Welke ondersteuning biedt de school Identiteit (o.a. ook sfeer) Studielessen / studiebegeleiding Overblijven / tussenuren Sport Buitenschoolse activiteiten (en de kosten hiervan) Keuze van vrienden / vriendinnen Tot slot Ouders en kind kiezen, school geeft advies

45 Datum(zelf in te vullen)info avond groepen 8 November 20142 informatieavonden voor ouders (scholenmarkt) Januari 2015formuleren van het schooladvies door betrokkenen 27 februari 2015het schooladvies mee naar huis Vanaf 2 maart 2015oudergesprekken (Datum) april 2015Centrale eindtoets primair onderwijs 2015 Vanaf januari 2015start Open dagen/avonden scholen VO Mei 2015uitslag Centrale eindtoets mee naar huis Tijdlijn

46 Aanmelden op het voortgezet onderwijs: 24, 25 en 26 maartEr zijn aanmeldavonden op de V0- scholen. 2015 Ouders gaan naar de VO school om hun zoon of dochter aan te melden. Ouders ontvangen bericht van voorlopige inschrijving. 27 maart 2015Basisscholen plaatsen rapportage over de leerlingen op LDOS (digitale Webunit). Voor 1 mei 2015Berichtgeving of het kind wordt toegelaten op de betreffende school aan ouders en de basisschool 20 /27 mei 2015 Drempelonderzoek op VMBO-scholen en IQ 4 juni 2015Kennismakingsmiddag leerlingen groep 8 Tijdlijn vervolg

47 Overzicht voortgezet onderwijs in Bergen op Zoom e.o. SteenspilVMBO (alle leerwegen) Juvenaat H. HartVWO (gymnasium) Het KwadrantPraktijkonderwijs ZuidWestHoek CollegeVMBO (alle leerwegen) ‘t R@velijn SteenbergenVMBO (alle leerwegen) MollerlyceumVMBO HAVO / VWO (gymnasium en atheneum) ZoommavoVMBO (theoretische leerweg) Roncalli scholengemeenschapVMBO (theoretische leerweg) HAVO / VWO (atheneum) RSG “’t Rijks”VMBO (theoretische leerweg) HAVO / VWO (gymnasium en atheneum) PomonaDoorstroom naar regulier of opleiding BBL, KBL, GTL

48 Wetenswaardigheden Internetsite: www.swvbrabantsewal.nl Tabblad: van8naar1 Voor ouders is er een informatieboekje “Antwoorden op vragen” op de site

49 Zo, wij weten nu wel voldoende Maar misschien hebben onze ouders nog wel wat vragen? Kijk ook op www.van8naar1.nl


Download ppt "Welkom op deze informatie avond Over groep 8 en het voortgezet onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google