De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Nieuwe wetgeving arbeidsduur toegepast op artsen-specialisten in opleiding Bernard.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Nieuwe wetgeving arbeidsduur toegepast op artsen-specialisten in opleiding Bernard."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Nieuwe wetgeving arbeidsduur toegepast op artsen-specialisten in opleiding Bernard Verheyden Jurist DG Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 “Spoedartsen vrezen problemen door nieuwe wet rond arbeidsduur” – De Morgen “Spoedartsen waarschuwen voor drama’s door begrenzing arbeidsduur” – De Knack “Lange wachttijden op spoed door grens arbeidsduur” – Het Laatste Nieuws “Wet Milquet stuurt dienstregeling ziekenhuizen in de war” – De Artsenkrant “De wet op de arbeidsduur van artsen in opleiding werd unaniem goedgekeurd, wat het resultaat is van meer dan een jaar van overleg” – Joëlle Milquet

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3 Statuut van de ASO Statuut sui generis? Eigenlijk amalgaam van statuten – arbeidsrechtelijk statuut: zelfstandige (nu nog quasi altijd -> toekomst: ???) – sociaalzekerheidsrechtelijk statuut: mini-statuut van de werknemer – statuut van de ziekenhuisgeneesheer (ziekenhuiswet) – ‘opleidingsstatuut’ (in het kader van het KB nr. 78) – …

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 4 Statuut van de ASO Wet van 12 december 2010 tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten- stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen Wet situeert zich binnen het arbeidsrechtelijk statuut van de ASO Oogmerk is arbeidsbescherming van de ASO en NIET de bescherming van de volksgezondheid of de patiënt

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5 Wet arbeidsduur: historiek Omzetting van Europese richtlijn 2003/88/EG – lange discussie over wachttijden op Europees niveau – 2009: herziening richtlijn komt er (voorlopig) niet – België wordt door EU verplicht de richtlijn om te zetten – Overleg met de sector (miv vertegenwoordigers ASO) op kabinet Milquet 18 november 2010: unanieme goedkeuring in de Kamer 22 december 2010: publicatie Belgisch Staatsblad 1 februari 2011: inwerkingtreding

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 6 Wet arbeidsduur: toepassingsgebied Van toepassing op: – gesalarieerde artsen en artsen in statutair verband – artsen in opleiding ongeacht hun statuut – studenten-stagairs Uitgesloten van het toepassingsgebied – militair personeel – artsen-ambtenaren die niet in verzorgingsinstellingen werkzaam zijn – artsen met een leidinggevende functie

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 Wet arbeidsduur: basisprincipes maximale wekelijkse arbeidsuur = gemiddeld 48 uren over een referteperiode van 13 weken grenswaarden: -60 uur per week -24 uur opeenvolgend (verplichte inhaalrust na een werkperiode tussen 12 en 24 uur) -Uitzonderingen wegens overmacht: o als er een ongeval gebeurd is (of dreigt te gebeuren) o als er onvoorziene omstandigheden voorgevallen zijn => restrictieve interpretatie

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 8 Wet arbeidsduur: basisprincipes Wat wordt verstaan onder “arbeidsduur”? “de tijd gedurende welke het personeel ter beschikking is van de werkgever” (art. 19 arbeidswet) maximum 4 uren opleiding of wetenschappelijk werk in het kader van de opleiding de 10 wettelijk vastgelegde feestdagen => Indien men gewerkt heeft op een feestdag heeft men recht op betaald inhaalrust (meer dan 4 uren = 1 dag; minder dan 4 uur = halve dag); de inhaalrust moet binnen de 6 weken verleend worden

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 9 Wet arbeidsduur: basisprincipes Problematiek van de wachtdiensten Slapende wachtdiensten: tellen als arbeidstijd (aanwezig op de werkplek = beschikbaar voor de werkgever) Oproepbare wachten: ?? => herziening van de Europese richtlijn 2003/88 EG ??

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 Wet arbeidsduur: mogelijkheid tot afwijking ASO kan ervoor opteren om maximaal 12 bijkomende uren per week te presteren. Voorwaarden: op vrijwillige basis! afzonderlijk schriftelijk akkoord opzeggingstermijn van 1 maand voor beide partijen aanvullende vergoeding voor deze uren

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 11 Wet arbeidsduur: mogelijkheid tot afwijking ASO kan ervoor opteren om maximaal 12 bijkomende uren per week te presteren. Voorwaarden: weigering tot het presteren van extra uren mag geen aanleiding geven tot een benadeling door de werkgever niet gepresteerde uren mogen niet overgedragen worden naar de volgende week mag bovenop absoluut maximum van 60 uur per week

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 12 Wet arbeidsduur: mogelijkheid tot afwijking Aanvullend loon? kan vastgesteld worden per KB na advies NPCGZ NPCGZ is momenteel aan het nadenken over een billijke vergoeding => geen KB?: individuele onderhandelingen over vergoeding aanvullende vergoeding moet opgenomen worden in schriftelijk akkoord

13 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 13 Wet arbeidsduur: mogelijkheid tot afwijking Geen benadeling bij weigering? zelfde arbeidsvoorwaarden dan degenen die wel akkoord aangaan geen reden om arbeidsrelatie te beëindigen verlenging van de opleiding? => dit ligt in handen van de stagecommissie en de stagemeester; werkgever is hiervoor niet verantwoordelijk

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 14 Wet arbeidsduur: toezicht ziekenhuis moet register bijhouden van gepresteerde uren per werknemer controle door ambtenaren verbonden aan de directie Toezicht op de Sociale Wetten, FOD WASO  klachten: lokale directie  vragen: FOD WASO wet voorziet strafsancties en administratieve geldboeten voor werkgevers die de wet overtreden  Wie is de werkgever? Ziekenhuis? Stagemeester?

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 Bedankt voor uw aandacht! Vragen?


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Nieuwe wetgeving arbeidsduur toegepast op artsen-specialisten in opleiding Bernard."

Verwante presentaties


Ads door Google