De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bernard Verheyden Jurist DG Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bernard Verheyden Jurist DG Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen"— Transcript van de presentatie:

1 Bernard Verheyden Jurist DG Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen
Nieuwe wetgeving arbeidsduur toegepast op artsen-specialisten in opleiding Bernard Verheyden Jurist DG Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen

2 “Spoedartsen vrezen problemen door nieuwe wet rond arbeidsduur” – De Morgen
“Spoedartsen waarschuwen voor drama’s door begrenzing arbeidsduur” – De Knack “Lange wachttijden op spoed door grens arbeidsduur” – Het Laatste Nieuws “Wet Milquet stuurt dienstregeling ziekenhuizen in de war” – De Artsenkrant “De wet op de arbeidsduur van artsen in opleiding werd unaniem goedgekeurd, wat het resultaat is van meer dan een jaar van overleg” – Joëlle Milquet

3 Statuut van de ASO Statuut sui generis? Eigenlijk amalgaam van statuten arbeidsrechtelijk statuut: zelfstandige (nu nog quasi altijd -> toekomst: ???) sociaalzekerheidsrechtelijk statuut: mini-statuut van de werknemer statuut van de ziekenhuisgeneesheer (ziekenhuiswet) ‘opleidingsstatuut’ (in het kader van het KB nr. 78)

4 Statuut van de ASO Wet van 12 december 2010 tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen Wet situeert zich binnen het arbeidsrechtelijk statuut van de ASO Oogmerk is arbeidsbescherming van de ASO en NIET de bescherming van de volksgezondheid of de patiënt

5 Wet arbeidsduur: historiek
Omzetting van Europese richtlijn 2003/88/EG lange discussie over wachttijden op Europees niveau 2009: herziening richtlijn komt er (voorlopig) niet België wordt door EU verplicht de richtlijn om te zetten Overleg met de sector (miv vertegenwoordigers ASO) op kabinet Milquet 18 november 2010: unanieme goedkeuring in de Kamer 22 december 2010: publicatie Belgisch Staatsblad 1 februari 2011: inwerkingtreding

6 Wet arbeidsduur: toepassingsgebied
Van toepassing op: gesalarieerde artsen en artsen in statutair verband artsen in opleiding ongeacht hun statuut studenten-stagairs Uitgesloten van het toepassingsgebied militair personeel artsen-ambtenaren die niet in verzorgingsinstellingen werkzaam zijn artsen met een leidinggevende functie

7 Wet arbeidsduur: basisprincipes
maximale wekelijkse arbeidsuur = gemiddeld 48 uren over een referteperiode van 13 weken grenswaarden: 60 uur per week 24 uur opeenvolgend (verplichte inhaalrust na een werkperiode tussen 12 en 24 uur) Uitzonderingen wegens overmacht: als er een ongeval gebeurd is (of dreigt te gebeuren) als er onvoorziene omstandigheden voorgevallen zijn => restrictieve interpretatie

8 Wet arbeidsduur: basisprincipes
Wat wordt verstaan onder “arbeidsduur”? “de tijd gedurende welke het personeel ter beschikking is van de werkgever” (art. 19 arbeidswet) maximum 4 uren opleiding of wetenschappelijk werk in het kader van de opleiding de 10 wettelijk vastgelegde feestdagen => Indien men gewerkt heeft op een feestdag heeft men recht op betaald inhaalrust (meer dan 4 uren = 1 dag; minder dan 4 uur = halve dag); de inhaalrust moet binnen de 6 weken verleend worden

9 Wet arbeidsduur: basisprincipes
Problematiek van de wachtdiensten Slapende wachtdiensten: tellen als arbeidstijd (aanwezig op de werkplek = beschikbaar voor de werkgever) Oproepbare wachten: ?? => herziening van de Europese richtlijn 2003/88 EG ??

10 Wet arbeidsduur: mogelijkheid tot afwijking
ASO kan ervoor opteren om maximaal 12 bijkomende uren per week te presteren. Voorwaarden: op vrijwillige basis! afzonderlijk schriftelijk akkoord opzeggingstermijn van 1 maand voor beide partijen aanvullende vergoeding voor deze uren

11 Wet arbeidsduur: mogelijkheid tot afwijking
ASO kan ervoor opteren om maximaal 12 bijkomende uren per week te presteren. Voorwaarden: weigering tot het presteren van extra uren mag geen aanleiding geven tot een benadeling door de werkgever niet gepresteerde uren mogen niet overgedragen worden naar de volgende week mag bovenop absoluut maximum van 60 uur per week

12 Wet arbeidsduur: mogelijkheid tot afwijking
Aanvullend loon? kan vastgesteld worden per KB na advies NPCGZ NPCGZ is momenteel aan het nadenken over een billijke vergoeding => geen KB?: individuele onderhandelingen over vergoeding aanvullende vergoeding moet opgenomen worden in schriftelijk akkoord

13 Wet arbeidsduur: mogelijkheid tot afwijking
Geen benadeling bij weigering? zelfde arbeidsvoorwaarden dan degenen die wel akkoord aangaan geen reden om arbeidsrelatie te beëindigen verlenging van de opleiding? => dit ligt in handen van de stagecommissie en de stagemeester; werkgever is hiervoor niet verantwoordelijk

14 Wet arbeidsduur: toezicht
ziekenhuis moet register bijhouden van gepresteerde uren per werknemer controle door ambtenaren verbonden aan de directie Toezicht op de Sociale Wetten, FOD WASO klachten: lokale directie vragen: FOD WASO wet voorziet strafsancties en administratieve geldboeten voor werkgevers die de wet overtreden Wie is de werkgever? Ziekenhuis? Stagemeester?

15 Bedankt voor uw aandacht!
Vragen?


Download ppt "Bernard Verheyden Jurist DG Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen"

Verwante presentaties


Ads door Google