De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voornaamste wijzigingen eindtermgerichte toetsen elektrotechniek 2010 – 2011 Peter Stuart Projectleider Kenteq Afdeling Ontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voornaamste wijzigingen eindtermgerichte toetsen elektrotechniek 2010 – 2011 Peter Stuart Projectleider Kenteq Afdeling Ontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voornaamste wijzigingen eindtermgerichte toetsen elektrotechniek 2010 – 2011 Peter Stuart Projectleider Kenteq Afdeling Ontwikkeling

2 Afkeur door de Inspectie van het Onderwijs bij elektrotechniek met name door:  t o e t s v o r m  d e k k i n g s g r a a d  b e o o r d e l i n g s d o c u m e n t Dit betreft de standaarden 3 en 4 van de Inspectie van het Onderwijs Aanleiding

3 De belangrijkste oorzaken bij elektrotechniek zijn:  Praktische eindtermen worden theoretisch getoetst.  De dekkingsgraad van 75% wordt niet gehaald door voldoende en concrete praktijkexaminering.  De beoordelingscriteria en cesuur van een aantal praktijkexamens zijn onvoldoende uitgewerkt. Afkeur

4 De letterlijke uitleg en hantering van de eindtermen bij het vaststellen van de toetsvorm. De leerling:Toetsvorm: kent meerkeuze of open vragen kan omschrijven alleen open vragen kan berekenen alleen open vragen kan verklarenalleen open vragen kan uitvoerenalleen praktijk Dit geldt voor ALLE niveaus. Bij elektro is ruim 95% van de eindtermen praktijkgericht. Uitgangspunt

5 Inventarisatie van toetsen op gebruik:  aantal ROC’s  aantal leerlingen  aantal downloads per exameneenheid Resultaat:  Minder dan 9 ROC’s NIET aanpassen, tenzij………  Een aantal deelkwalificaties wordt uit aanbod gehaald Aanpak verbetering

6 Informeren van en overleg met belanghebbenden:  ROC’s (brieven en overleg)  BTG-MEI  Consortium MEI Dit heeft geleid tot:  meer mededelingen/gesprekken  verzoeken tot samenwerking (intekenlijst) Maar uiteindelijk weinig respons van ROC’s Informatie en overleg

7 Aantrekken en instrueren van deskundigen Ontwikkelen van:  nieuwe toetsplannen  nieuwe toetsmatrijzen  nieuwe praktijktoetsen  aanvullingen van bestaande praktijktoetsen  beoordeelsinstrumenten voor BPV  instructies bij beoordelingslijsten Dit uitdrukkelijk op basis van eindtermen, maar ook met de blik op bruikbaarheid bij CGO. En de conclusie is:……………… Realisatie

8 Don’t shoot the messenger!! Er valt niet te ontkomen aan meer examinering

9 Vragen tot zo ver?

10 Aanpassing examinering elektro

11  Geen inhoudelijke problemen in examens  met uitzondering van (A)MLN, MMI en MEP  (A)MLN: onvoldoende dekking, aangevuld  MMI: dekking en materiaal, toetsen geheel vernieuwd  MEP: deelkwalificatie elektronica montage?  Alle beoordelingslijsten zijn voorzien van een aanvullende beoordelingsinstructie  De beoordelingslijst maakt voortaan standaard deel uit van de informatie aan de deelnemer Toetsen niveau 1 en 2 elektro

12  De theorietoetsen worden gehandhaafd maar tellen niet mee in de dekking van praktische eindtermen.  Aan de niveau 3 deelkwalificaties worden praktijkexamens van niveau 2 toegevoegd (dekking).  Alle beoordelingslijsten zijn voorzien van een aanvullende instructie.  De beoordelingslijst maakt voortaan standaard deel uit van de informatie aan de deelnemer Toetsen niveau 3 elektro

13 Voor elke kwalificatie: Nieuw: een praktijktoets gericht op voorbereiden, plannen, coördineren, controleren en toezicht houden. Nieuw: een praktijktoets gericht op meten, testen, controleren, storingzoeken, repareren en tekenen. Deze toetsen zijn bij voorkeur bestemd voor afname in de BPV. Toetsen niveau 3 elektro

14  Inzage toetsplan 50941-3006 (EMSI)  Inzage nieuw examen 8031 (EMSI)  Inzage beoordelingslijst examen 8031 (EMSI) Examens niveau 3 elektro

15  De bestaande toetsen van de deelkwalificaties 4005, 4006 en 4007 zijn ongewijzigd.  Toets 8058 Begroten elektrische installaties wordt toets 8058A  De nieuwe toets 8058B betreft exploitatiekosten en energiebesparing  Nieuw toets 8063 (BPV) TSI en MK-EIT

16 Inhoud nieuwe toets 8063 (BPV): Deel AControleren en in bedrijf stellen van elektrische installaties Deel BOpleveren van (nieuwe) elektrische installaties Deel CPeriodieke inspectie van (bestaande) elektrische installaties en onderhoudsadvies TSI en MK-EIT

17  Inzage nieuw examen 8058B  Inzage nieuw examen 8063ABC TSI en MK-EIT

18 De volgende kwalificaties zijn (voorlopig) uit het aanbod: Monteur Elektrotechnisch Wikkelen Monteur Witgoed Apparaten Monteur Consumenten Elektronica Monteur CommunicatieNetten Eerste Monteur CommunicatieNetten (Monteur Elektrische Panelenbouw) Technicus BedrijfsInstallaties Uit aanbod

19  De ingekochte toetsen van goedgekeurde deelkwalificaties worden op het ROC niet inhoudelijk door de Inspectie gecontroleerd.  De Inspectie wenst voorbeeldtoetsen om ingekochte toetsen te kunnen herkennen op de ROC’s.  De examens die uit het aanbod zijn kunnen later worden toegevoegd, na een goedkeuring door de Inspectie (via steekproef op het ROC).  Bij voldoende belangstelling worden voor de deelkwalificaties van TBI (MK-AEN) alsnog praktijktoetsen ontwikkeld. En hoe nu verder?

20 Bij het ontwikkelen van (landelijke) toetsen komen we de volgende problemen tegen:  De practicuminventaris verschilt per ROC.  De examen- en lesprogramma’s verschillen per ROC.  Voor een aantal deelkwalificaties is niet eerder practicum ontwikkeld terwijl dit volgens de huidige richtlijn wel zal moeten.  Het ontwikkelen van de praktijkexamens kost veel tijd. Technicus BesturingsInstallaties

21  Wie wil er deelnemen aan het gezamenlijk ontwikkelen van praktijktoetsen voor TBI (MK-AEN)? Samenwerken, een must!! Aanmelden via peter.stuart@kenteq.nl voor 1 oktober 2010peter.stuart@kenteq.nl

22 Elektro Peter Stuart T 035 - 750 44 45 E peter.stuart@kenteq.nlpeter.stuart@kenteq.nl MetaalFranklin Hoogreef T 035 - 750 44 38 E franklin.hoogreef@kenteq.nlfranklin.hoogreef@kenteq.nl InstallatieTon de Klein T 073 - 623 45 20 E ton.de.klein@kenteq.nlton.de.klein@kenteq.nl Vragen, nu of later:

23 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Welkom Voornaamste wijzigingen eindtermgerichte toetsen elektrotechniek 2010 – 2011 Peter Stuart Projectleider Kenteq Afdeling Ontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google