De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voornaamste wijzigingen eindtermgerichte toetsen elektrotechniek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voornaamste wijzigingen eindtermgerichte toetsen elektrotechniek"— Transcript van de presentatie:

1 Voornaamste wijzigingen eindtermgerichte toetsen elektrotechniek
Welkom Voornaamste wijzigingen eindtermgerichte toetsen elektrotechniek 2010 – 2011 Peter Stuart Projectleider Kenteq Afdeling Ontwikkeling

2 Aanleiding Afkeur door de Inspectie van het Onderwijs
bij elektrotechniek met name door: toetsvorm dekkingsgraad beoordelingsdocument Dit betreft de standaarden 3 en 4 van de Inspectie van het Onderwijs

3 Praktische eindtermen worden theoretisch getoetst.
Afkeur De belangrijkste oorzaken bij elektrotechniek zijn: Praktische eindtermen worden theoretisch getoetst. De dekkingsgraad van 75% wordt niet gehaald door voldoende en concrete praktijkexaminering. De beoordelingscriteria en cesuur van een aantal praktijkexamens zijn onvoldoende uitgewerkt.

4 Uitgangspunt De letterlijke uitleg en hantering van de eindtermen bij het vaststellen van de toetsvorm. De leerling: Toetsvorm: kent meerkeuze of open vragen kan omschrijven alleen open vragen kan berekenen alleen open vragen kan verklaren alleen open vragen kan uitvoeren alleen praktijk Dit geldt voor ALLE niveaus. Bij elektro is ruim 95% van de eindtermen praktijkgericht.

5 Aanpak verbetering aantal ROC’s aantal leerlingen
Inventarisatie van toetsen op gebruik: aantal ROC’s aantal leerlingen aantal downloads per exameneenheid Resultaat: Minder dan 9 ROC’s NIET aanpassen, tenzij……… Een aantal deelkwalificaties wordt uit aanbod gehaald

6 Informatie en overleg ROC’s (brieven en overleg) BTG-MEI
Informeren van en overleg met belanghebbenden: ROC’s (brieven en overleg) BTG-MEI Consortium MEI Dit heeft geleid tot: meer mededelingen/gesprekken verzoeken tot samenwerking (intekenlijst) Maar uiteindelijk weinig respons van ROC’s

7 Realisatie Ontwikkelen van: nieuwe toetsplannen nieuwe toetsmatrijzen
Aantrekken en instrueren van deskundigen Ontwikkelen van: nieuwe toetsplannen nieuwe toetsmatrijzen nieuwe praktijktoetsen aanvullingen van bestaande praktijktoetsen beoordeelsinstrumenten voor BPV instructies bij beoordelingslijsten Dit uitdrukkelijk op basis van eindtermen, maar ook met de blik op bruikbaarheid bij CGO. En de conclusie is:………………

8 Don’t shoot the messenger!!
Er valt niet te ontkomen aan meer examinering

9 Vragen tot zo ver?

10 Aanpassing examinering elektro

11 Toetsen niveau 1 en 2 elektro
Geen inhoudelijke problemen in examens met uitzondering van (A)MLN, MMI en MEP (A)MLN: onvoldoende dekking, aangevuld MMI: dekking en materiaal, toetsen geheel vernieuwd MEP: deelkwalificatie elektronica montage? Alle beoordelingslijsten zijn voorzien van een aanvullende beoordelingsinstructie De beoordelingslijst maakt voortaan standaard deel uit van de informatie aan de deelnemer

12 Toetsen niveau 3 elektro
De theorietoetsen worden gehandhaafd maar tellen niet mee in de dekking van praktische eindtermen. Aan de niveau 3 deelkwalificaties worden praktijkexamens van niveau 2 toegevoegd (dekking). Alle beoordelingslijsten zijn voorzien van een aanvullende instructie. De beoordelingslijst maakt voortaan standaard deel uit van de informatie aan de deelnemer

13 Toetsen niveau 3 elektro
Voor elke kwalificatie: Nieuw: een praktijktoets gericht op voorbereiden, plannen, coördineren, controleren en toezicht houden. Nieuw: een praktijktoets gericht op meten, testen, controleren, storingzoeken, repareren en tekenen. Deze toetsen zijn bij voorkeur bestemd voor afname in de BPV.

14 Examens niveau 3 elektro
Inzage toetsplan (EMSI) Inzage nieuw examen 8031 (EMSI) Inzage beoordelingslijst examen 8031 (EMSI)

15 TSI en MK-EIT De bestaande toetsen van de deelkwalificaties 4005, 4006 en 4007 zijn ongewijzigd. Toets 8058 Begroten elektrische installaties wordt toets 8058A De nieuwe toets 8058B betreft exploitatiekosten en energiebesparing Nieuw toets 8063 (BPV)

16 TSI en MK-EIT Inhoud nieuwe toets 8063 (BPV): Deel A Controleren en in bedrijf stellen van elektrische installaties Deel B Opleveren van (nieuwe) elektrische installaties Deel C Periodieke inspectie van (bestaande) elektrische installaties en onderhoudsadvies

17 TSI en MK-EIT Inzage nieuw examen 8058B Inzage nieuw examen 8063ABC

18 Uit aanbod Monteur Elektrotechnisch Wikkelen Monteur Witgoed Apparaten
De volgende kwalificaties zijn (voorlopig) uit het aanbod: Monteur Elektrotechnisch Wikkelen Monteur Witgoed Apparaten Monteur Consumenten Elektronica Monteur CommunicatieNetten Eerste Monteur CommunicatieNetten (Monteur Elektrische Panelenbouw) Technicus BedrijfsInstallaties

19 En hoe nu verder? De ingekochte toetsen van goedgekeurde deelkwalificaties worden op het ROC niet inhoudelijk door de Inspectie gecontroleerd. De Inspectie wenst voorbeeldtoetsen om ingekochte toetsen te kunnen herkennen op de ROC’s. De examens die uit het aanbod zijn kunnen later worden toegevoegd, na een goedkeuring door de Inspectie (via steekproef op het ROC). Bij voldoende belangstelling worden voor de deelkwalificaties van TBI (MK-AEN) alsnog praktijktoetsen ontwikkeld.

20 Technicus BesturingsInstallaties
Bij het ontwikkelen van (landelijke) toetsen komen we de volgende problemen tegen: De practicuminventaris verschilt per ROC. De examen- en lesprogramma’s verschillen per ROC. Voor een aantal deelkwalificaties is niet eerder practicum ontwikkeld terwijl dit volgens de huidige richtlijn wel zal moeten. Het ontwikkelen van de praktijkexamens kost veel tijd.

21 Samenwerken, een must!! Wie wil er deelnemen aan het gezamenlijk ontwikkelen van praktijktoetsen voor TBI (MK-AEN)? Aanmelden via voor 1 oktober 2010

22 Vragen, nu of later: Elektro Peter Stuart T 035 - 750 44 45
E Metaal Franklin Hoogreef T E Installatie Ton de Klein T E

23 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Voornaamste wijzigingen eindtermgerichte toetsen elektrotechniek"

Verwante presentaties


Ads door Google