De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPREKEN VAN GOD Over verkondiging en catechese

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPREKEN VAN GOD Over verkondiging en catechese"— Transcript van de presentatie:

1 SPREKEN VAN GOD Over verkondiging en catechese
Les 4 – 27 september 2014

2 Gezonden om te verkondigen (2003) “Als we het over de verkondiging van het evangelie hebben, denken we spontaan aan bepaalde initiatieven en activiteiten. Toch zien we zo het meest wezenlijke over het hoofd. De verkondiging van het evangelie is niet iets dat de Kerk naast al de rest ook nog kan doen. Door het feit zelf dat ze bestaat en door zo authentiek mogelijk te beantwoorden aan haar roeping (missie, zending), is de Kerk zelf levende en daadwerkelijke verkondiging van het evangelie. In die zin doet de Kerk niet alleen aan verkondiging, ze is verkondiging. “

3 DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE
1. De context van de evangelisering II. Waarom evangeliseren? III. Wat en hoe evangeliseren?

4 CONTEXT

5 Een seculiere tijd Seculier < saeculum = tijd(elijke),profane…sacraal = het ‘eeuwige’ p. 10 : “Onze tijd is er één van diepgaande secularisatie” Secularisering/secularisatie 1) publieke domeinen (politiek, gerecht, cultuur, …) die onttrokken worden aan de godsdienst (bv. het onttrekken van kerkelijke goederen tijdens de Franse revolutie) 2) het verminderen en terugvallen van de deelname aan kerkelijke rituelen Taylor: 3) de gewijzigde omstandigheden (conditions of un/belief) die het mogelijk hebben gemaakt dat de vanzelfsprekendheid van het geloof rond , vandaag heeft plaats gemaakt voor het optionele karakter ervan. “un context culturel inédit”

6 Christelijk geloof als een niet-vanzelfsprekende en niet-noodzakelijke optie (plausibiliteit)
Leven in een immanent frame “agnosme” als leefvorm (Anton Houtepen)

7 “Je bent niet als christen geboren, je moet het worden.”
(Tertullianus, 2de-3de eeuw)

8 “Je bent niet als christen geboren, je moet het worden.”
(Tertullianus, 2de-3de eeuw) “Je bent als christen geboren, en je kunt het niet niet zijn.” (4de eeuw)

9 “Je bent niet als christen geboren, je kan het worden.”
(Tertullianus, 2de-3de eeuw) “Je bent als christen geboren, en je kunt het niet niet zijn.” (4de eeuw) “Je bent niet als christen geboren, je kan het worden, maar het wordt niet ervaren als onontbeerlijk om een goed menselijk leven te leiden.” (21ste eeuw)

10 “Het is vandaag niet moeilijker, het is anders” (paus Franciscus)
“De ‘geloofsomstandigheden’ van onze tijd zijn wel merkwaardig en gecompliceerd.”

11 “Het christendom toont dat er geen tegenspraak hoeft te zijn tussen het concrete leven met zijn negatieve en positieve ervaringen, en de zoektocht naar morele en spirituele vervulling die het immanente kader overstijgt.”

12 ‘Het Woord is vlees-en-bloed geworden.”
“Het christendom toont dat er geen tegenspraak hoeft te zij tussen het concrete leven met zijn negatieve en positieve ervaringen, en de zoektocht naar morele en spirituele vervulling die het immanente kader overstijgt.” INCARNATIE ‘Het Woord is vlees-en-bloed geworden.”

13 Authenticiteit (Charles Taylor)
Autonomie of zelfbeschikking en authenticiteit zijn begrippen die vaak verward worden Onderscheid tussen de vorm en de inhoud van het handelen: Op het niveau van de vorm verwijst het ideaal van zelfbeschikking naar de manier waarop men een bepaald doel nastreeft. Je kunt niemand dwingen tot een bepaalde manier van leven. Zelfbeschikking verwijst hier duidelijk naar zichzelf: deze manier van leven moet mijn autonome oriëntatie zijn. Dat betekent echter niet dat ook op het inhoudelijke niveau authenticiteit naar zichzelf moet verwijzen. Veeleer is het zo dat wij slechts waarachtige voldoening in iets vinden, als dit een betekenis heeft die onze verlangens transcendeert. De ontsporing die er vandaag soms is, bestaat in het verwarren van beide niveaus. Zelfbeschikking op het niveau van de vorm is in onze cultuur een verworvenheid ; authenticiteit op het niveau van de inhoud is een uitdaging. Inhoudelijk heeft een houding van authenticiteit alles te maken met een antwoord op het appel dat van transcendente waarden uitgaat. (Zie : Charles TAYLOR, De malaise van de moderniteit, Kok Agora/Pelckmans, Kampen, Kapellen, 1994, en Guido VAN HEESWIJCK, De plaats van religie en levensbeschouwing in de seculiere samenleving, in L.ABICHT e.a., Hoofddoek Hoofdzonde? Pluralisme en neutraliteit in de seculiere samenleving, Pelckmans, Kamthout, 2013, 41-82, ,

14 Enzo Biemmi “In een multiculturele samenleving krijgt het christelijke geloof zijn origineel statuut terug van ‘proposition libre et adhésion libre’.”

15 DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE
1. De context van de evangelisering II. Waarom evangeliseren? III. Wat en hoe evangeliseren?

16 Missioloog Valeer NECKEBROUCK
Evangelisering WAAROM EVANGELISEREN? Missioloog Valeer NECKEBROUCK


Download ppt "SPREKEN VAN GOD Over verkondiging en catechese"

Verwante presentaties


Ads door Google