De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tussen heersen en zelfbescherming Hessel J. Zondag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tussen heersen en zelfbescherming Hessel J. Zondag."— Transcript van de presentatie:

1

2 Tussen heersen en zelfbescherming Hessel J. Zondag

3 Inleiding Zinervaring, religie en zelf Narcisme en zinervaring Onderzoek Resultaten Discussie Synthese

4 Link tussen narcisme en zinervaring? Belangrijk voor welbevinden van mensen Onderdeel van een zoektocht - >pelgrimage Met moet bij zichzelf te rade gaan Een permanente reflectie op zichzelf -> Deze vorm van zelfreflectie kan met als ‘narcistisch’ typeren!!!

5 Zinervaring vervult 4 belangrijke functies: Levensdoel Legimiteren van handelen Het gevoel er toe te doen Verschaffen van zelfwaardering

6 Sterke bron van zinervaring Doelen om voor te leven Cognitieve controle Religie als: Maar: Afname geloof -> zin van het leven een probleem geworden

7 Narcisme : Positief zelfbeeld Mentale zorg voor zichzelf Persoonlijkheidsstoornis We opvatten narcisme als: Persoonlijkheidsvariabele (niet als persoonlijkheidsstoornis!)

8 De NNS (Nederlandstalige Narcisme Schaal) = een schriftelijke vragenlijst 1)Centripetaal Narcisme 2)Centrifugaal Narcisme 3)Isolatie 4)Zelfgenoegzaamheid Zo werden samenhangen gevonden tussen narcisme en zelfwaardering, empathie en burnout

9 De LRI (Life Regards Index) De Kaderschaal  Cognitief aspect van zinervaring  Hebben mensen een betekenisvol perspectief?  Doelen die men in hun leven wilt bereiken De Vervullingsschaal  Meten van het affectief component van zin in het leven  Weerspiegeling of mensen in hun doelen slagen  Vertrouwen ze genoeg op hun doelen?  Geeft het leven hen voldoening?

10 Tabel 1: Narcisme en zinervaring hangen in hun verschillende dimensies vaak samen (overzicht gegeven van de samenhangen aan de hand van een correlatiematrix) Tabel 2: De weging van de invloed van de verschillende dimensies van narcisme (de scores op Kader en Vervulling worden voorspeld uit de scores op de 4 onderscheiden aspecten van narcisme)

11 Positieve relatie tussen zelfgenoegzaamheid, het hebben van een ordeningskader en het ervaren van vervulling anderzijds Centrifugaal narcisme en zelfgenoegzaamheid domineren over anderen Narcisme speelt grote rol in het vervullen van de levenszin, en minder bij de oriëntatie op dat wat het leven richting geeft. Wanneer men narcisme beschouwt als manier om eigen voorwaarden aan de wereld te dicteren, dan hangt het vinden van een ordenend kader vooral samen met heersen en de eigen wil opleggen aan de wereld

12 Narcisme en zinervaring lijken op het eerste zicht maar 2 rare componenten om te verenigen, daarom werd het artikel ook mijn keuze om te ontleden. Ook is het begrijpelijk dat men niet meteen de link ziet met ons PAAZ thema. Narcisme is namelijk een veelvoorkomend persoonlijkheidsstoornis. Vaak wordt narcisme gediagnosticeerd en maakt meestal deel uit van een groter probleem (vb. borderline). Rond het fenomeen ‘zinervaring’ kan men vele betekenissen schetsen. Mijn artikel ontleedt zinervaring als een soort levensdoel, een ‘roeping’, wat men uiteindelijk wilt bereiken in het leven en die zoveel mogelijk proberen te verwezelijken. Zinervaring is dus voor ieder iets individueels. Je zou het zelf zo kunnen stellen: met die gedachte heeft iedereen wel ergens een narcistisch kantje. Het artikel heeft mij enkele dingen doen inzien, ik denk dat er ergens een nauw verband zou kunnen zijn tussen zinervaring die algemeen in mijn artikel wordt geschetst en de gevolgen ervan die tot een soort depressie kunnen lijden. Of mijn opvattingen correct zijn, daar kan ik alleen maar verder naar grazen!

13 Powerpoint verwerkt door Didier Borremans, 2BaTP Zondag, H.J. (2005). Tussen heersen en zelfbescherming. Narcisme en zinervaring. Gedrag & Gezondheid, 33(3), 198-211.


Download ppt "Tussen heersen en zelfbescherming Hessel J. Zondag."

Verwante presentaties


Ads door Google