De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Narcisme en zinervarng

Verwante presentaties


Presentatie over: "Narcisme en zinervarng"— Transcript van de presentatie:

1 Narcisme en zinervarng
Tussen heersen en zelfbescherming Hessel J. Zondag

2 INHOUDSTAFEL Inleiding Zinervaring, religie en zelf
Narcisme en zinervaring Onderzoek Resultaten Discussie Synthese

3 INLEIDING Link tussen narcisme en zinervaring?
Belangrijk voor welbevinden van mensen Onderdeel van een zoektocht ->pelgrimage Met moet bij zichzelf te rade gaan Een permanente reflectie op zichzelf -> Deze vorm van zelfreflectie kan met als ‘narcistisch’ typeren!!!

4 ZINERVARING RELIGIE EN ZELF
Zinervaring vervult 4 belangrijke functies: Levensdoel Legimiteren van handelen Het gevoel er toe te doen Verschaffen van zelfwaardering

5 ZINERVARING RELIGIE EN ZELF
Religie als: Sterke bron van zinervaring Doelen om voor te leven Cognitieve controle Maar: Afname geloof -> zin van het leven een probleem geworden

6 NARCISME EN ZINERVARING
Positief zelfbeeld Mentale zorg voor zichzelf Persoonlijkheidsstoornis We opvatten narcisme als: Persoonlijkheidsvariabele (niet als persoonlijkheidsstoornis!)

7 ONDERZOEK De NNS = een schriftelijke vragenlijst Centripetaal Narcisme
(Nederlandstalige Narcisme Schaal) = een schriftelijke vragenlijst Centripetaal Narcisme Centrifugaal Narcisme Isolatie Zelfgenoegzaamheid Zo werden samenhangen gevonden tussen narcisme en zelfwaardering, empathie en burnout

8 ONDERZOEK De LRI De Kaderschaal De Vervullingsschaal
(Life Regards Index) De Kaderschaal Cognitief aspect van zinervaring Hebben mensen een betekenisvol perspectief? Doelen die men in hun leven wilt bereiken De Vervullingsschaal Meten van het affectief component van zin in het leven Weerspiegeling of mensen in hun doelen slagen Vertrouwen ze genoeg op hun doelen? Geeft het leven hen voldoening?

9 RESULTATEN Tabel 1: Tabel 2:
Narcisme en zinervaring hangen in hun verschillende dimensies vaak samen (overzicht gegeven van de samenhangen aan de hand van een correlatiematrix) Tabel 2: De weging van de invloed van de verschillende dimensies van narcisme (de scores op Kader en Vervulling worden voorspeld uit de scores op de 4 onderscheiden aspecten van narcisme)

10 DISCUSSIE Positieve relatie tussen zelfgenoegzaamheid, het hebben van een ordeningskader en het ervaren van vervulling anderzijds Centrifugaal narcisme en zelfgenoegzaamheid domineren over anderen Narcisme speelt grote rol in het vervullen van de levenszin, en minder bij de oriëntatie op dat wat het leven richting geeft. Wanneer men narcisme beschouwt als manier om eigen voorwaarden aan de wereld te dicteren, dan hangt het vinden van een ordenend kader vooral samen met heersen en de eigen wil opleggen aan de wereld

11 Synthese Narcisme en zinervaring lijken op het eerste zicht maar 2 rare componenten om te verenigen, daarom werd het artikel ook mijn keuze om te ontleden. Ook is het begrijpelijk dat men niet meteen de link ziet met ons PAAZ thema. Narcisme is namelijk een veelvoorkomend persoonlijkheidsstoornis. Vaak wordt narcisme gediagnosticeerd en maakt meestal deel uit van een groter probleem (vb. borderline). Rond het fenomeen ‘zinervaring’ kan men vele betekenissen schetsen. Mijn artikel ontleedt zinervaring als een soort levensdoel, een ‘roeping’, wat men uiteindelijk wilt bereiken in het leven en die zoveel mogelijk proberen te verwezelijken. Zinervaring is dus voor ieder iets individueels. Je zou het zelf zo kunnen stellen: met die gedachte heeft iedereen wel ergens een narcistisch kantje. Het artikel heeft mij enkele dingen doen inzien, ik denk dat er ergens een nauw verband zou kunnen zijn tussen zinervaring die algemeen in mijn artikel wordt geschetst en de gevolgen ervan die tot een soort depressie kunnen lijden. Of mijn opvattingen correct zijn, daar kan ik alleen maar verder naar grazen!

12 Powerpoint verwerkt door Didier Borremans, 2BaTP
EINDE Zondag, H.J. (2005). Tussen heersen en zelfbescherming. Narcisme en zinervaring. Gedrag & Gezondheid , 33(3), Powerpoint verwerkt door Didier Borremans, 2BaTP


Download ppt "Narcisme en zinervarng"

Verwante presentaties


Ads door Google