De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(godsdienst)sociologie Tiltenberg- St. Bonifatius Jaar I-II, major Code VIII.3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(godsdienst)sociologie Tiltenberg- St. Bonifatius Jaar I-II, major Code VIII.3."— Transcript van de presentatie:

1 (godsdienst)sociologie Tiltenberg- St. Bonifatius Jaar I-II, major Code VIII.3

2 Les 3 Kerk en moderne samenleving

3 stelling De katholieke kerk zou meer moeten inspelen op de vragen die op de religieuze markt leven

4 Modernisering (p.95) “het ontstaan van een samenleving gekenmerkt door vooruitgangsgeloof en een functionele en rationele benadering van de werkelijkheid -> 1600 filosofische revolutie -> 1750 technische revolutie -> 1798 politieke revolutie Verschillende maar verbonden processen

5 Differentiatie Verzelfstandiging van domeinen van de samenleving met eigen functies, normen en waarden Gevolg: complexe samenleving, netwerkvorming, eenheidsworst, mondialisering Religie: privatisering, religie een onderdeel

6 Rationalisering Inrichten van de samenleving volgens logische, gestructureerde, geformaliseerde patronen Doel: efficiëntie, berekenbaarheid, maakbaarheid Religie: ‘onttovering’, minder belang religieuze verklaringen

7 Individualisering Persoon los van traditionele verbanden, bepaalt zelf hoe leven in te richten Meerdere sociale verbanden, minder controle, grotere keuzevrijheid, subjectieve ervaring Religie: minder gebonden aan kerk

8 Domesticering Bevrijding van natuurlijke en biologische beperkingen en controle van de natuur Religie: doorbreken cyclisch denken, ingrijpen schepping

9 Secularisatie ‘proces waardoor in toenemende mate aspecten van het leven en samenleven van mensen onttrokken worden aan de overheersing of begeleiding van godsdienstige instituties en symbolen’. Drie niveaus ( Dobbelaere, Dekker)

10 Individuele niveau Verminderen van de godsdienstigheid van mensen -Traditionele waarden hebben minder betekenis voor het individu -Ze zijn minder betrokken bij organisaties en op de boodschap -Of is er sprake van verschuiving?

11 God in Nederland 2006 Leven na de dood Weet niet zeker 40 31 Bijbel woord van God Gedeeltelijk/in bepaalde zin 24 27 Theisten Ietsisten 24 36 Christus Gods zoon Buitengewoon begaafd 40 29 Gelovig mens: beslist wel Eigenlijk wel/enigszins 31 Geloof heeft grote betekenis enigszins 42 19

12 Niveau samenleving Beperking reikwijdte godsdienst -Minder organisaties op religieuze grondslag -Godsdienst minder belangrijk voor inrichting samenleving -Kerk op zichzelf

13 Organisatie niveau Interne secularisatie: aanpassing van de godsdienst aan de ontwikkelingen in de samenleving -Meer democratie -Professionalisering -Binnenwereldse uitleg -Vrouwen -Ethiek Voorbeeld: www.bethlehemkerk.nl/index.php/bezinning- mainmenu-67/752-wat-wordt-er-in-de-kerk- gesmurfd?tmpl=component&print=1&pagewww.bethlehemkerk.nl/index.php/bezinning- mainmenu-67/752-wat-wordt-er-in-de-kerk- gesmurfd?tmpl=component&print=1&page

14 Moderniteit en sacralisering? Moderne samenleving niet zonder kritiek -Differentiatie > heelheid -Rationalisering > mystiek -Individualisering > gemeenschap Moderniteit geeft geen antwoord op vragen over dood, lijden, geluk, vrede, verveling (Van Harskamp: Het nieuw- religieuze verlangen)

15 Religie in Nederland www.vpro.nl/programma/detoekomst/afleveringen

16 Religieuze markt

17 Aanbod Traditionele christelijke kerken zullen blijven bestaan Vernieuwingen binnen christendom Wereldgodsdiensten: groei of secularisatie? Nieuwe religieuze bewegingen: weinig aanhang, eerder cultureel

18 Vraag Blijvende belangstelling voor religie Anders opstellen Consumentengedrag

19 Uitwisseling Niches in de markt Marktregulatie door overheid (hoe in Nederland?)

20 Stelling: op een vrije markt neemt betrokkenheid toe -In een vrije markt kan alles aangeboden worden -Op een vrije markt is vernieuwing -Er ontstaan competitieve, concurrerende en klantgerichte organisaties -Iedereen kan de religie krijgen voor de prijs die hij/zij wil betalen -Elke niche wordt bediend met eigen aanbod

21 Nederland? Vrij, pluraal, dalende betrokkenheid

22 verklaring Interne secularisatie: verzaken religieuze taak Kartelvorming door oecumene Weinig gebruik van marketing (Sengers: Aantrekkelijke kerk)

23 stelling De katholieke kerk zou meer moeten inspelen op de vragen die op de religieuze markt leven


Download ppt "(godsdienst)sociologie Tiltenberg- St. Bonifatius Jaar I-II, major Code VIII.3."

Verwante presentaties


Ads door Google