De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(godsdienst)sociologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "(godsdienst)sociologie"— Transcript van de presentatie:

1 (godsdienst)sociologie
Tiltenberg- St. Bonifatius Jaar I-II, major Code VIII.3

2 Kerk en moderne samenleving
Les 3 Kerk en moderne samenleving

3 stelling De katholieke kerk zou meer moeten inspelen op de vragen die op de religieuze markt leven

4 Modernisering (p.95) “het ontstaan van een samenleving gekenmerkt door vooruitgangsgeloof en een functionele en rationele benadering van de werkelijkheid > 1600 filosofische revolutie > 1750 technische revolutie > 1798 politieke revolutie Verschillende maar verbonden processen

5 Differentiatie Verzelfstandiging van domeinen van de samenleving met eigen functies, normen en waarden Gevolg: complexe samenleving, netwerkvorming, eenheidsworst, mondialisering Religie: privatisering, religie een onderdeel

6 Rationalisering Inrichten van de samenleving volgens logische, gestructureerde, geformaliseerde patronen Doel: efficiëntie, berekenbaarheid, maakbaarheid Religie: ‘onttovering’, minder belang religieuze verklaringen

7 Individualisering Persoon los van traditionele verbanden, bepaalt zelf hoe leven in te richten Meerdere sociale verbanden, minder controle, grotere keuzevrijheid, subjectieve ervaring Religie: minder gebonden aan kerk

8 Domesticering Bevrijding van natuurlijke en biologische beperkingen en controle van de natuur Religie: doorbreken cyclisch denken, ingrijpen schepping

9 Secularisatie ‘proces waardoor in toenemende mate aspecten van het leven en samenleven van mensen onttrokken worden aan de overheersing of begeleiding van godsdienstige instituties en symbolen’. Drie niveaus (Dobbelaere, Dekker)

10 Individuele niveau Verminderen van de godsdienstigheid van mensen
Traditionele waarden hebben minder betekenis voor het individu Ze zijn minder betrokken bij organisaties en op de boodschap Of is er sprake van verschuiving?

11 God in Nederland 2006 Leven na de dood Weet niet zeker 40 31
Bijbel woord van God Gedeeltelijk/in bepaalde zin 24 27 Theisten Ietsisten 36 Christus Gods zoon Buitengewoon begaafd 29 Gelovig mens: beslist wel Eigenlijk wel/enigszins Geloof heeft grote betekenis enigszins 42 19

12 Niveau samenleving Beperking reikwijdte godsdienst
Minder organisaties op religieuze grondslag Godsdienst minder belangrijk voor inrichting samenleving Kerk op zichzelf

13 Organisatie niveau Interne secularisatie: aanpassing van de godsdienst aan de ontwikkelingen in de samenleving Meer democratie Professionalisering Binnenwereldse uitleg Vrouwen Ethiek Voorbeeld:

14 Moderniteit en sacralisering?
Moderne samenleving niet zonder kritiek Differentiatie > heelheid Rationalisering > mystiek Individualisering > gemeenschap Moderniteit geeft geen antwoord op vragen over dood, lijden, geluk, vrede, verveling (Van Harskamp: Het nieuw-religieuze verlangen)

15 Religie in Nederland

16 Religieuze markt

17 Aanbod Traditionele christelijke kerken zullen blijven bestaan
Vernieuwingen binnen christendom Wereldgodsdiensten: groei of secularisatie? Nieuwe religieuze bewegingen: weinig aanhang, eerder cultureel

18 Vraag Blijvende belangstelling voor religie Anders opstellen
Consumentengedrag

19 Uitwisseling Niches in de markt Marktregulatie door overheid
(hoe in Nederland?)

20 Stelling: op een vrije markt neemt betrokkenheid toe
In een vrije markt kan alles aangeboden worden Op een vrije markt is vernieuwing Er ontstaan competitieve, concurrerende en klantgerichte organisaties Iedereen kan de religie krijgen voor de prijs die hij/zij wil betalen Elke niche wordt bediend met eigen aanbod

21 Vrij, pluraal, dalende betrokkenheid
Nederland? Vrij, pluraal, dalende betrokkenheid

22 verklaring Interne secularisatie: verzaken religieuze taak
Kartelvorming door oecumene Weinig gebruik van marketing (Sengers: Aantrekkelijke kerk)

23 stelling De katholieke kerk zou meer moeten inspelen op de vragen die op de religieuze markt leven


Download ppt "(godsdienst)sociologie"

Verwante presentaties


Ads door Google