De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nog 68 lesdagen…. nog 68 lesdagen… Tjeerd van de Laar Sander Voerman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nog 68 lesdagen…. nog 68 lesdagen… Tjeerd van de Laar Sander Voerman."— Transcript van de presentatie:

1

2 nog 68 lesdagen…

3 Tjeerd van de Laar Sander Voerman

4 Inhoud boek: Tekst Voerman / v.d. Laar Vrije wil vanuit drie invalshoeken Primaire Teksten Kant, Hume, Nagel, Peereboom, Mill, Sartre, Taylor, Descartes, Dennett Eindtermen

5

6 Eindexamen: 1. SE 50% SE 5 SE 6: Wet.fil, Ethiek 2 & VW (CTP I), VW (CTP II) 2. CE 50% 22 mei 2013, Vrije Wil (+ overige domeinen)

7 Centraal Schriftelijk
Algemeen: Het CE-cijfer, berekend over alle verplichte vakken, moet gemiddeld een 5.5 zijn (anders gezakt) Filosofie: Schriftelijk drie uur kennis en toepassing moeilijk, mede door vraagconstructies

8 Voor zijn onderzoek klopt Kluun ook aan bij hoogleraar wijsbegeerte Herman Philipse en hoogleraar biofysica Cees Dekker. Beide hoogleraren voerden eind 2008 een polemiek in NRC Handelsblad over de stelling van toenmalig ministerpresident Balkenende dat geloof en wetenschap veel dichter bij elkaar staan dan wordt gedacht. In zowel geloof als wetenschap zou het volgens Balkenende omeen zoektocht naar een waarheid gaan die we nooit helemaal te pakken krijgen, maar die er wel is. Philipse huldigt het standpunt dat alleen de wetenschap de maat der dingen is. Hij reageert op de opvatting van Dekker dat er geen werkelijk conflict is tussen geloof en natuurwetenschap. Philipse schrijft: tekst 1 Hoe is dit mogelijk? Waren er niet voortdurend conflicten, ontstaan door onderzoek van beroemdheden als Copernicus, Galileï en Darwin? Dekker heeft de oplossing. Indien er een conflict lijkt te zijn tussen een bijbeltekst en wetenschap, dan geloof ik dat we óf onze wetenschap [...] óf de Bijbel foutief interpreteren. Want een conflict tussen twee waarheden is onmogelijk. En in Dekkers ogen wijst het christendom de weg naar de waarheid. bron: Herman Philipse: Alleen de wetenschap is de maat der dingen, NRC Handelsblad, 13 december 2008 Premoderne debatten over wetenschappelijke kennis en religieuze waarheden verschillen van hedendaagse debatten, zoals het debat tussen Philipse en Dekker. Toch werden ook in de premoderne tijd dit soort standpunten ingenomen over de verhouding tussen de filosofische rede en religieus geloof, zoals de standpunten van Thomas van Aquino, van Al Farabi en van Averroës. 2. Leg uit met welk premodern standpunt dat van Philipse het meest overeenkomt, het standpunt van Thomas van Aquino, van Al Farabi of van Averroës? Leg ook uit met welk van deze drie premoderne standpunten dat van Dekker het meest overeen komt. Geef daarbij aan waarin premoderne debatten over de verhouding tussen wetenschappe-lijke kennis en religieuze waarheden verschillen van de moderne debatten.

9 2. maximumscore 3 Een goed antwoord bevat de volgende elementen: • een uitleg waarom het standpunt van Philipse het meest overeenkomt met dat van Al Farabi: Philipse stelt dat de wetenschap de maat der dingen is, volgens Al Farabi is de rede superieur aan religie • een uitleg waarom het standpunt van Dekker het meest overeenkomt met dat van Thomas van Aquino: volgens Dekker is er geen conflict tussen wetenschap en religie want hij stelt de waarheid van het geloof boven die van de wetenschap. Ook Thomas ziet de rede als hulpmiddel van religie • een uitleg van het verschil tussen premoderne en hedendaagse debatten over de verhouding tussen wetenschappelijke kennis en religieuze waarheden: religieuze uitspraken kunnen vandaag minder vanzelfsprekend de status van kennis opeisen 1

10 Iedereen die het leert kan het halen

11 Maar: Lezen boek en teksten is noodzakelijk Lessen (soms) onmisbaar Maak aantekeningen (hoewel ook alles op site na CTP II) Extra vakkers: doe het goed of doe het niet

12


Download ppt "Nog 68 lesdagen…. nog 68 lesdagen… Tjeerd van de Laar Sander Voerman."

Verwante presentaties


Ads door Google