De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een PODMI-kennisbank met inspirerende praktijken Provinciale ontmoetingsdagen- herfst 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een PODMI-kennisbank met inspirerende praktijken Provinciale ontmoetingsdagen- herfst 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een PODMI-kennisbank met inspirerende praktijken Provinciale ontmoetingsdagen- herfst 2014

2 Algemene situering Managementplan PODMI : PODMI als erkend expertise centrum rond MI, armoedebestrijding… uitbouwen Veldwerk partners (in het bijzonder de OCMW’s) ondersteunen Kennisbank inspirerende praktijken ontwikkelen

3 Methodologie

4 Doel kennisbank Veldwerk partners ondersteunen door inspirerende praktijken te verzamelen en te verspreiden – Prioritaire gebruikers : OCMW’s – praktijken direct gerelateerd aan missie PODMI – Wat werkt in een bepaalde context ? Wat niet ? – Kennisuitwisseling stimuleren

5 Welke info ? gesubsidieerde praktijken overzicht van alle facultatieve subsidies toegekend door de PODMI vanaf 2015 Na afloop van de subsidieperiode : bijkomende input over de projectrealisaties

6 Welke info ? inspirerende praktijken praktijken die door OCMW's of organisaties als inspirerend omschreven worden om hun doelstellingen te realiseren Praktijken zijn niet evidence-based geëvalueerd

7 Welke info ? geëvalueerde praktijken praktijken waarvan een wetenschappelijke evaluatie kan voorgelegd worden evaluaties = uitgevoerd door een andere structuur dan de organisatie zelf, gebaseerd op kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren, gepubliceerd en zijn dus te consulteren door geïnteresseerden

8 Waarom info over je project inbrengen? ↑ bekendheid eigen project ↑ inzicht wat werkt in bepaalde situatie en wat niet. vinden van oplossingen voor mogelijke knelpunten Leren uit ervaringen andere projectdragers → versterken eigen projectontwikkeling door kennisuitwisseling valkuilen wegwerken mogelijke dwarsverbindingen tussen verschillende sectoren stimuleren. sociaal innovatieve initiatieven promoten Mogelijke ↑ return on investment

9 Hoe info over je project inbrengen ? PODMI gesubsidieerde praktijken : automatische publicatie bij de toekenning van een toelage inspirerende of geëvalueerde praktijken : via eenvoudige projecttemplate enkele voorwaarden : zoals respect waarden PODMI, relatie tot missie PODMI … PODMI kan opname van projecten in kennisbank weigeren wanneer voorwaarden niet voldaan worden

10 Output Gebruiksvriendelijken toegankelijke kennisbank Web applicatie website PODMI Eenvoudige zoekrobot met zoektermen (vb. doelgroep, thema, subsidieprogramma, budget …)

11 Methodologie (herhaling slide 3)

12 Linkedin discussieforum : hoe versterken? Sinds opstart : 2 discussie thema’s (1° thema kinderarmoede) 2° thema sociaal onderzoek / discussiepunten : – Tweestrijd beroepsgeheim/vertrouwensrelatie – strijd sociale fraude – Barrières bij informatie verwerving – Helpt een uniform registratiesysteem ? – Leefloon / nood aanpassing aan armoedegrens – Deskundigheid hulpverlener beoordelen binnen OCMW – Belang transparant management / communicatie – Ware omvang sociale fraude ? – Eenduidige definitie sociale fraude ?

13 Linkedin discussieforum : hoe versterken? Algemene conclusie : slechts matig succes (171 leden) Eerder posts dan discussies Nieuw discussie thema (vanaf 1oktober) : Hoe het forum versterken ? Kan het anders ? Hoe beter beantwoorden aan de noden van de OCMW’s ? Welke thema’s interesseren u ? Lokale overlegplatformen ‘Kinderen Eerst’ : onderlinge communicatie stimuleren, ervaringen uitwisselen … : https://www.linkedin.com/groups/Kinderen-eerst-Les- enfants-dabord- 8159679?home=&gid=8159679&trk=anet_ug_hm https://www.linkedin.com/groups/Kinderen-eerst-Les- enfants-dabord- 8159679?home=&gid=8159679&trk=anet_ug_hm


Download ppt "Naar een PODMI-kennisbank met inspirerende praktijken Provinciale ontmoetingsdagen- herfst 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google