De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INTEGRATIE- SUBSIDIES LOKO AV | 2 Mei 2014. INHOUD •Situering •Probleemstelling •Voorstellen en vragen aan WV International •Antwoorden WV •Vragen aan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INTEGRATIE- SUBSIDIES LOKO AV | 2 Mei 2014. INHOUD •Situering •Probleemstelling •Voorstellen en vragen aan WV International •Antwoorden WV •Vragen aan."— Transcript van de presentatie:

1 INTEGRATIE- SUBSIDIES LOKO AV | 2 Mei 2014

2 INHOUD •Situering •Probleemstelling •Voorstellen en vragen aan WV International •Antwoorden WV •Vragen aan AV

3 SITUERING •Ingevoerd in februari 2010: Nu dus 4 jaar •Toen: geen kringinitiatieven om internationale studenten te betrekken •Nu: Aantal initiatieven toegenomen •Maar: Kloof tussen internationale – lokale studenten nog steeds aanwezig •Huidige reglement •Sluit niet meer aan bij veranderende noden •Beperkingen •Aanvraagprocedure en criteria door alle partijen in vraag gesteld

4 PROBLEEMSTELLING •Aanvraagprocedure •Verwarrend •International Coordinator -> CIS -> Vicerector Studentenbeleid (die subsidies uitbetaald) •Meerderheid subsidies voor kringen: Via SubCom LOKO •Reeds kleine aanpassingen, maar vraag naar grotere aanpassingen •Evaluatie van activiteiten •Obv beperkte & vage criteria •Geen rechte lijn in toekennen

5 PROBLEEMSTELLING •Evaluatie van activiteiten •Toekomst: •Vooral integratie internationale studenten in lokale studentenpopulatie bevorderen •Gedefinieerde visie ontwikkelen •Criterie opstellen waaraan integrerende activiteit dient te voldoen •ISA’s kunnen geen aanvraag doen •Vorige vicerector wou zekerheid dat geld naar KU Leuven studenten zou vloeien •Voordeel: ISA’s ook gestimuleerd om lokale studenten te betrekken •Voordeel: Samenwerking kringen – ISA’s verbeteren

6 VOORSTEL AAN WV Twee voorstellen m.b.t. aanvraagprocedure •Via SubCom van LOKO •Naar voorbeeld van Commissie Cultuur KU Leuven

7 VIA SUBCOM •Toekenning laten gebeuren door SubCom LOKO •Voordelen •Eenvoudiger: Aanvraag subsidies -> Bij SubCom LOKO •Geen dubbele subsidiëring (nu wel, want SubCom heeft geen zicht op toekenning integratiesubsidies) •Objectiever: Verschillende belangengroepen oordelen over aanvraag (LOKO, kringen en VV) •Na de activiteit •Met actuals, reflectie over activiteit en suggesties naar toekomst •Activiteit als geheel, geen deelaspecten gesubsidieerd

8 MODEL CULTUUR •Op voorhand dossier indienen, met •Beschrijving activiteit •Doelpubliek •Bewijs: d.i. Integrerend •Begroting •Besproken en beoordeeld op maandelijks overlegplatform LOKO International en CIS •Nadien: Indienen rapport met evaluatie/reflectie en actuals, dan subsidies uitbetaald •Voordeel: Kring weten op voorhand of en hoeveel ze gesubsidieerd worden -> Minder risicokapitaal

9 VOORSTEL AAN WV Twee voorstellen m.b.t. aanvraagprocedure •Via de SubCom van LOKO •Naar voorbeeld van Commissie Cultuur KU Leuven Beide voorstellen: LOKO International is ondersteunende partner -> Bij ons terecht voor alle vragen -> Kans op subsidiëring maximaliseren

10 “Integrerend?” Ontwikkelen van visie op ‘integrerende activiteiten’ •Wanneer is een activiteit integrerend? •= Basis voor transparant en ondersteunend subsidiebeleid •Heel wat vragen voor de WV = organisatoren van dergelijke events •Zo: leidraad opstellen •Eerder tips en trics, geen belerend vingertje

11 Ook voor ISA’s? •Integratie: tweerichtingsverkeer •Samenwerking heeft voordelen voor kringen en ISA’s •Vb. •VTK: Veel Chinese studenten die ze moeilijk bereiken •Samenwerking met CSAL kan dit verbeteren •ISA moet eerste stap kunnen zetten, nu niet het geval

12 VRAGEN AAN WV 1. Welke aanvraagprocedure verkiezen jullie? 2. Wanneer is een activiteit integrerend? 3. Moeten ISA’s ook integratiesubsidies kunnen aanvragen?

13 ANTWOORDEN WV Voorgaande uitgebreid besproken op WV International op 22/04/14

14 AANVRAAGPROCEDURE WV koos voor combinatie van beide voorstellen •Aanvraag via SubCom LOKO •Indienen voor activiteit •Zekerheid of en hoeveel gesubsidieerd •Nadien evaluatie en actuals indienen •Key: Kwaliteit van de activiteit, niet kwantiteit •Dan: Uitbetaling door vicerector Studentenbeleid •Verdeling subsidiepot kringen-ISA’s volgens verdeling LOKO subsidies (75-25)

15 AANVRAAGPROCEDURE Dus: Ook ISA kan aanvraag doen •Vicerector hiervan niet te overtuigen? •LOKO pleit dat ISA kan aanvragen, enkel wanneer ze samenwerkt met kring •Hierbij steeds: Enkel door LOKO erkende ISA’s

16 DOELSTELLINGEN Wat zijn de doelstellingen van een ‘goede’ integrerende activiteit •Voor kringen: internationale studenten integreren in lokale studentenleven •Internationale student betrekken bij kringwerking •Normale kringactiviteiten meer toegankelijk maken voor internationale studenten •Voor internationale studenten: sociaal netwerk opbouwen •Activiteiten kringen: vooral lokale studenten ontmoeten •Activiteiten ISA’s: ook andere internationale studenten ontmoeten (vangnet voor weekend)

17 DOELSTELLINGEN •Kringen en ISA’s: Bewustzijn over/ begrip voor elkaar vergroten •Stereotypes doorbreken •Groter inzicht in culturele verschillen •Kringen: Drempel buitenlandervaring verlagen •Lokale studenten: hier reeds werken aan internationaal netwerk

18 VOORWAARDEN Aantal voorwaarden om integratie te bevorderen •Communicatie •Tweetalig (Nederlands-Engels) voor kringen •Engels voor ISA’s (vaak sowieso ook in andere taal) •Voertaal activiteit: Engels (of ervoor zorgen dat anderstaligen zonder problemen kunnen deelnemen •Toegankelijk voor alle studenten: expliciet in promotie •Welkomstactiviteiten •Activiteiten voor buddy’s/ lokale-internationale koppels •Cantussen/fuiven: niet subsidieerbaar

19 VRAGEN AAN AV 1. Opmerkingen/bezwaren/aanvullingen bij aanvraagprocedure? 2. Opmerkingen/bezwaren/aanvullingen op visie over integratie bij studentenorganisaties? 1. Doelstellingen? 2. Voorwaarden?

20 DANK JE!


Download ppt "INTEGRATIE- SUBSIDIES LOKO AV | 2 Mei 2014. INHOUD •Situering •Probleemstelling •Voorstellen en vragen aan WV International •Antwoorden WV •Vragen aan."

Verwante presentaties


Ads door Google