De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communities of practice Samenwerking van meerdere professionals – Vaktherapeuten, andere hulpverleners onderzoeker, studenten Analyseren van de ´tacit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communities of practice Samenwerking van meerdere professionals – Vaktherapeuten, andere hulpverleners onderzoeker, studenten Analyseren van de ´tacit."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Communities of practice Samenwerking van meerdere professionals – Vaktherapeuten, andere hulpverleners onderzoeker, studenten Analyseren van de ´tacit knowledge´ van ervaren professionals Attitude: kritisch zijn en vragen stellen Bottom-up Smeijsters, 2011, Van Hooren, 2013

4 RAAK-project Innovatieve Vaktherapeutische interventies

5 Communities of practices Beeldende therapie (n=11) Drama therapie (n=3) Psychomotorische therapie (n=10) Music therapie (n=3)  Vaktherapeuten, onderzoeker, studenten Smeijsters, 2011, Van Hooren, 2013

6 Communities of practices + Door samenwerking hogere kwaliteit + Al doende verder professionaliseren + Profilering + aanzet voor nieuw/grootschaliger onderzoek via lectoraten -Kost tijd -Eerst veel geven en dan pas nemen Van Hooren, 2013

7 Expliciteer wat je doet

8 Productontwikkeling Onderzoek “Vakwerk” van Van Hattum & Hutschemaekers (2000) Valkuilen Aanbevelingen

9 Valkuilen “Vaktherapie is goed voor iedereen”  Wanneer zou je jouw behandeling NIET aanraden?  Waar liggen je specialismen?

10 Valkuilen “Vaktherapie is goed voor iedereen” Creatieve therapie realiseert vele doelstellingen  averechts effect bij beleidsmakers Client past niet bij het aanbod  Vraaggestuurd werken Creatief therapeut “runs his own show”  Multidisciplinair overleg; wie kan wat doen en wie kan dat beter dan de ander? Evidence based werkwijze leidt tot kookboekprofessie ‘Vaktherapie kan niet gestandaardiseerd worden’

11 Aanbevelingen Transparantie Aansluiting bij algemene jargon in GGZ  herkenning Kort duidelijker dan uitgebreid Observeerbare begrippen gebruiken Beroepseigen onderzoek expliciteren Begintermen heel specifiek aangeven: omgeving, klacht en ziektebeeld (verwijzer gaat uit van de klacht) Meer onderzoek! Hoge prioriteit en explicitering van eigen aanbod: een van de manieren is productontwikkeling

12

13 Problematiek van de client Diagnostische categorisatie Psychische en psychosociale gebieden van problematisch denken, voelen en/of gedrag Psychische factoren in relatie tot stoonis – Observaties – Diagnostische metingen Voorkomen bij verschillende typen stoornissen  RAAK projecten: probleemgebieden Bv grenzen stellen, interactie, emotieregulatie, zelfbeeld Bv waarneming (verstoorde), impulsiviteit, verstoorde gevoelsexpressie, verhoogde emotionele spanning, etc.

14 Diagnostiek en interpretatie Ben je bewust van kaders van waaruit je denkt Interpretatie vanuit theorie: Biologisch (b.v. genetisch, neuropsychologisch) Psychologisch (b.v. bewust-onbewust, symbolen, cognitieve schema’s, schemamodi enz.) Creatief procestheorie (b.v. behoeftenhiërarchie, appelwaarden) Kunstanaloge benadering (b.v. gestaltfactoren) Analoge procesmodel (b.v. analogie tussen vitality affects en vormgeving in het medium) Kaders bepalen hoe je kijkt

15

16

17

18

19 Belang van doelen 1.Evalueren van behandeling 2.Stimuleren van onderhandelingsproces bij aanvang – Doelen motiveren, positieve bewoording – Verduidelijken wat het meest urgent is – Therapeutische relatie 3.Afstemmen tussen cliënt en behandelaar – Versnelt veranderingsproces en verhoogt de tevredenheid 4.Monitoring vergemakkelijken – Doelen sturen het handelen & helpen om vol te houden 5.Ondersteunen van EBP en vraaggericht werken

20 SMART (Tiemens, 2010)  Specifiek  Meetbaar  Acceptabel  Realistisch  Tijdgebonden

21 SMART (Tiemens, 2010) Het verbeteren van het psychisch functioneren  Welk domein?  Meetbaar?  Acceptabel voor de welke doelgroep?  Haalbaar?  Wanneer moet het bereikt zijn?  Het vergroten van het zelfvertrouwen bij vrouwen met een seksueel trauma door een danstherapeutische interventie van 10 weken

22 Doelen Doelstellingen bepalen – Algemeen binnen multidisiplinair team – Specifiek binnen vaktherapie Cyclisch proces: doelstellingen kunnen wijzigen gedurende het behandeltraject

23 Expliciteer wat je doet Uitgangspunt: problematiek van de client SMART doelen

24 Onderbouw met evidentie Expliciteer wat je doet Uitgangspunt: problematiek van de client SMART doelen

25 Onderbouwen met evidentie Steeds belangrijker Evidence based practice – besluitvorming wordt gebaseerd op: 1.voorkeuren, wensen, kenmerken client 2.Research evidence 3.Ervaring/expertise hulpverlener Toegang tot literatuur Literatuur kunnen beoordelen – levels of evidence  Invloed op samenstelling CoP

26 RAAK project Interventies ontwikkelen in dialoog – Tacit knowledge naar boven halen Resultaat: – Consensus based behandelbeschrijvingen Ervaringen van therapeuten Wetenschappelijke- of vakliteratuur – Vragenlijst om de behandel-integriteit te meten Bottom up!

27 Onderbouw met evidentie Samenstelling van de CoP Expliciteer wat je doet Uitgangspunt: problematiek van de client SMART doelen

28 Pak de pareltjes Onderbouw met evidentie Samenstelling van de CoP Expliciteer wat je doet Uitgangspunt: problematiek van de client SMART doelen

29

30 RAAK project B Meer ambulant (48%) Hogere opleiding 42% baan Meer last van psychiatrische klachten A Meer klinisch (76%) Lagere opleiding 18% baan Minder last van psychiatrische klachten

31 RAAK project PMT Meer ambulant (48%) Hogere opleiding 42% baan Meer last van psychiatrische klachten Beeldende therapie Meer klinisch (76%) Lagere opleiding 18% baan Minder last van psychiatrische klachten

32 Pak de pareltjes Onderbouw met evidentie Samenstelling van de CoP Expliciteer wat je doet Uitgangspunt: problematiek van de client SMART doelen

33


Download ppt "Communities of practice Samenwerking van meerdere professionals – Vaktherapeuten, andere hulpverleners onderzoeker, studenten Analyseren van de ´tacit."

Verwante presentaties


Ads door Google