De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr. S. van Hooren Lector KenVaK

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr. S. van Hooren Lector KenVaK"— Transcript van de presentatie:

1 Dr. S. van Hooren Lector KenVaK
Better together Dr. S. van Hooren Lector KenVaK

2 Comunnities of practice

3 Communities of practice
Samenwerking van meerdere professionals Vaktherapeuten, andere hulpverleners onderzoeker, studenten Analyseren van de ´tacit knowledge´ van ervaren professionals Attitude: kritisch zijn en vragen stellen Bottom-up Close collaboration Working together Each CoP was led by a KenVaK researcher with theoretical and practical expertise in the same modality The research design and results were discussed by the KenVaK research team. Smeijsters, 2011, Van Hooren, 2013

4 RAAK-project Innovatieve Vaktherapeutische interventies

5 Communities of practices
Beeldende therapie (n=11) Drama therapie (n=3) Psychomotorische therapie (n=10) Music therapie (n=3) Vaktherapeuten, onderzoeker, studenten Close collaboration Working together Each CoP was led by a KenVaK researcher with theoretical and practical expertise in the same modality The research design and results were discussed by the KenVaK research team. Smeijsters, 2011, Van Hooren, 2013

6 Communities of practices
+ Door samenwerking hogere kwaliteit + Al doende verder professionaliseren + Profilering + aanzet voor nieuw/grootschaliger onderzoek via lectoraten Kost tijd Eerst veel geven en dan pas nemen Close collaboration Working together Each CoP was led by a KenVaK researcher with theoretical and practical expertise in the same modality The research design and results were discussed by the KenVaK research team. Van Hooren, 2013

7 Expliciteer wat je doet

8 Productontwikkeling Onderzoek “Vakwerk” van Van Hattum & Hutschemaekers (2000) Valkuilen Aanbevelingen

9 Valkuilen “Vaktherapie is goed voor iedereen”
 Wanneer zou je jouw behandeling NIET aanraden?  Waar liggen je specialismen?

10 Valkuilen “Vaktherapie is goed voor iedereen”
Creatieve therapie realiseert vele doelstellingen  averechts effect bij beleidsmakers Client past niet bij het aanbod  Vraaggestuurd werken Creatief therapeut “runs his own show”  Multidisciplinair overleg; wie kan wat doen en wie kan dat beter dan de ander? Evidence based werkwijze leidt tot kookboekprofessie ‘Vaktherapie kan niet gestandaardiseerd worden’

11 Aanbevelingen Transparantie
Aansluiting bij algemene jargon in GGZ  herkenning Kort duidelijker dan uitgebreid Observeerbare begrippen gebruiken Beroepseigen onderzoek expliciteren Begintermen heel specifiek aangeven: omgeving, klacht en ziektebeeld (verwijzer gaat uit van de klacht) Meer onderzoek! Hoge prioriteit en explicitering van eigen aanbod: een van de manieren is productontwikkeling

12 Problematiek van de client

13 Problematiek van de client
Diagnostische categorisatie Psychische en psychosociale gebieden van problematisch denken, voelen en/of gedrag Psychische factoren in relatie tot stoonis Observaties Diagnostische metingen Voorkomen bij verschillende typen stoornissen  RAAK projecten: probleemgebieden Bv grenzen stellen, interactie, emotieregulatie, zelfbeeld Bv waarneming (verstoorde), impulsiviteit, verstoorde gevoelsexpressie, verhoogde emotionele spanning, etc.

14 Diagnostiek en interpretatie
Ben je bewust van kaders van waaruit je denkt Interpretatie vanuit theorie: Biologisch (b.v. genetisch, neuropsychologisch) Psychologisch (b.v. bewust-onbewust, symbolen, cognitieve schema’s, schemamodi enz.) Creatief procestheorie (b.v. behoeftenhiërarchie, appelwaarden) Kunstanaloge benadering (b.v. gestaltfactoren) Analoge procesmodel (b.v. analogie tussen vitality affects en vormgeving in het medium) Kaders bepalen hoe je kijkt

15

16

17

18 Doelen stellen

19 Belang van doelen Evalueren van behandeling
Stimuleren van onderhandelingsproces bij aanvang Doelen motiveren, positieve bewoording Verduidelijken wat het meest urgent is Therapeutische relatie Afstemmen tussen cliënt en behandelaar Versnelt veranderingsproces en verhoogt de tevredenheid Monitoring vergemakkelijken Doelen sturen het handelen & helpen om vol te houden Ondersteunen van EBP en vraaggericht werken

20 SMART (Tiemens, 2010) Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch
Tijdgebonden

21 SMART (Tiemens, 2010) Het verbeteren van het psychisch functioneren
Welk domein? Meetbaar? Acceptabel voor de welke doelgroep? Haalbaar? Wanneer moet het bereikt zijn? Het vergroten van het zelfvertrouwen bij vrouwen met een seksueel trauma door een danstherapeutische interventie van 10 weken

22 Doelen Doelstellingen bepalen
Algemeen binnen multidisiplinair team Specifiek binnen vaktherapie Cyclisch proces: doelstellingen kunnen wijzigen gedurende het behandeltraject

23 Expliciteer wat je doet
Uitgangspunt: problematiek van de client SMART doelen Expliciteer wat je doet

24 Expliciteer wat je doet
Uitgangspunt: problematiek van de client SMART doelen Expliciteer wat je doet Onderbouw met evidentie

25 Onderbouwen met evidentie
Steeds belangrijker Evidence based practice besluitvorming wordt gebaseerd op: voorkeuren, wensen, kenmerken client Research evidence Ervaring/expertise hulpverlener Toegang tot literatuur Literatuur kunnen beoordelen – levels of evidence  Invloed op samenstelling CoP

26 RAAK project Interventies ontwikkelen in dialoog Resultaat: Bottom up!
Tacit knowledge naar boven halen Resultaat: Consensus based behandelbeschrijvingen Ervaringen van therapeuten Wetenschappelijke- of vakliteratuur Vragenlijst om de behandel-integriteit te meten Bottom up!

27 Expliciteer wat je doet
Uitgangspunt: problematiek van de client SMART doelen Expliciteer wat je doet Onderbouw met evidentie Samenstelling van de CoP

28 Pak de pareltjes Expliciteer wat je doet Onderbouw met evidentie
Uitgangspunt: problematiek van de client SMART doelen Expliciteer wat je doet Onderbouw met evidentie Pak de pareltjes Samenstelling van de CoP

29 Pak de pareltjes

30 RAAK project A B Meer ambulant (48%) Hogere opleiding
42% baan Meer last van psychiatrische klachten A Meer klinisch (76%) Lagere opleiding 18% baan Minder last van psychiatrische klachten

31 RAAK project PMT Beeldende therapie Meer ambulant (48%)
Hogere opleiding 42% baan Meer last van psychiatrische klachten Beeldende therapie Meer klinisch (76%) Lagere opleiding 18% baan Minder last van psychiatrische klachten

32 Pak de pareltjes Expliciteer wat je doet Onderbouw met evidentie
Uitgangspunt: problematiek van de client SMART doelen Expliciteer wat je doet Onderbouw met evidentie Pak de pareltjes Samenstelling van de CoP

33 Dank voor de aandacht! Susan.vanhooren@zuyd.nl
Creativiteit zorg voor geestelijke gezondheid Sterk merk Vanuit eigen identiteit


Download ppt "Dr. S. van Hooren Lector KenVaK"

Verwante presentaties


Ads door Google