De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Winstbegrip te definiëren als: bedrag dat aan het einde van een periode ontrokken kan worden aan de onderneming, zodanig dat die onderneming daarna weer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Winstbegrip te definiëren als: bedrag dat aan het einde van een periode ontrokken kan worden aan de onderneming, zodanig dat die onderneming daarna weer."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 16.3 Prijsgrondslagen (waardering) Winstbegrip Historisch kostenstelsel Vervangingswaarde

2 Winstbegrip te definiëren als: bedrag dat aan het einde van een periode ontrokken kan worden aan de onderneming, zodanig dat die onderneming daarna weer in dezelfde positie is als aan het begin van de periode. Afhankelijk van de gekozen handhavingsdoelstelling: - nominalistische: de onderneming is weer in dezelfde positie als de in geld gemeten beginsituatie is hersteld. - substantialistische: de onderneming is weer in dezelfde positie als de hoeveelheid productiemiddelen gemeten beginsituatie is hersteld (substantie)

3 C Noordhoff

4 Waarderingsgrondslag:
Werkelijk betaalde inkoopprijs (historische kostprijs) -> Historische Uitgaaf Prijs-stelsel Op balansdatum actuele inkoopprijs/vervangingsprijs -> Vervangingswaardestelsel Holding gain = voorraadresultaat als verschil tussen historische kostprijs en huidige prijs

5 18.4

6 18.5

7 18.6

8 18.7

9 Historisch kostenstelsel
Duurzame productiemiddelen tegen oorspronkelijk betaalde prijs Voorraden volgens: First in first out (FIFO) Gemiddelde inkoopprijs (GIP) Last in first out (LIFO) Individueel: Per transactie Collectief: achteraf

10 FIFO en GIP FIFO Oudste (administratieve) voorraad wordt het eerst verkocht. Bij stijgende prijzen “ gevaar” van uitholling van voorraden. Gemiddelde inkoopprijs De voorraad waarde is de gewogen gemiddelde inkoopprijs. Deze wordt na iedere inkoop aangepast. Bijvoorbeeld bij benzine, staal.

11

12 LIFO (Individueel) LIFO Last In First Out: per transactie,
Jongste voorraad wordt het eerst verkocht. Wel transactiewinsten te bepalen. Collectief LIFO Last In First Out: aan het eind van de periode en niet per transactie, Geen transactiewinsten te bepalen.

13 Begrippen Minimumwaarderingsregel: indien de inkoopprijs op balansdatum lager is dan de historische kostprijs, dan waarderen tegen de laagste van: Historische kostprijs Vervangingswaarde/ huidige inkoopprijs “ Cost or market, whichever is low” Periode winst/ transactieresultaat: = Brutowinst per periode Economische voorraad: = voorraad waar de (verkoop)prijs nog niet van afgesproken is

14 Afschrijvingen Afschrijvingsmethoden:
waardedalingen van duurzame productiemiddelen toegerekend aan de jaren waarin het productiemiddel gebruikt wordt. Afschrijvingsmethoden: Vast percentage van de aanschafprijs (A -/- R)/te = afschrijving Vast percentage van de boekwaarde 100(1-/- N√R/A) = afschrijvingspercentage

15 vervangingswaardestelsel:
Bij vervangingswaarde stelsel worden de huidige prijzen (vervangingsprijzen/waarde) gebruikt voor vermogen (Balans) en winstbepaling. Herwaarderingsreserve: bij prijsstijgingen van de activa wordt de waardering van de activa aangepast aan het nieuwe prijspeil. Deze opwaardering wordt echter niet als winst beschouwd, maar geboekt op de herwaarderingsreserve.

16 HUP of VVW Meestal HUP Soms met herwaardering vaste activa
Nu nog toegestaan door IASB/ IFRS


Download ppt "Winstbegrip te definiëren als: bedrag dat aan het einde van een periode ontrokken kan worden aan de onderneming, zodanig dat die onderneming daarna weer."

Verwante presentaties


Ads door Google